Výuka katechizmu katolíckej cirkvi


KATECHIZMUS PRE DETI

Jednou z úloh farnosti je príprava detí k prijatiu sviatostí, prvého svätého prijímania a birmovky. Výuka bude prebiehať od 16. septembra 2018 každú nedeľu asi od 15:00 do 17:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová,

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH

Vo farnosti prebieha aj výuka pre dospelých k prijatiu sviatostí. Výuka k prijatiu krstu dospelých trva asi 1.5 roka a krst dospelých sa uskutočnuje iba jeden deň v roku vždy na Bielu Sobotu počas Veľkonočných sviatkov. Výuka prebieha každý druhý týždeň vo večerných hodinách. Na stretnutiach sa diskutujú nasledujúce témy:

  1. vyznanie kresťanskej viery
  2. sedem sviatostí Cirkvi
  3. dôstojnosť človeka
  4. desať prikázaní
  5. formy modlitby

Najbližší cyklus výuky pre sviatosť prvého svätého prijímania, birmovky a krstu sa začína vo štvrtok 4.10.2018 o 18:00 vo farských priestoroch (zvonček - Pastoračné centrum). Sviatosť prvého prijímania sa uskutoční na jar 2019, sviatosť birmovania na Turice 2019 a sviatosť krstu až na Bielu Sobotu roku 2020. Bližšie informácie k výuke a prihlášky na kontakte: Zoltán Balga.


Pre bližšie zoznámenie sa s Novým Zákonom je v prípade záujmu možné pridať sa aj do Spoločenstva Biblického čítania.