Výuka katechizmu katolíckej cirkvi


KATECHIZMUS PRE DETI

Jednou z úloh farnosti je príprava detí k prijatiu sviatostí, prvého svätého prijímania a birmovky. Výuka bude prebiehať od 15. septembra 2019 každú nedeľu počas sv. omše od 11:00 do 12:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová,

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH

Vo farnosti prebieha aj výuka pre dospelých k prijatiu sviatostí. Výuka k prijatiu krstu dospelých trva asi 1.5 roka a krst dospelých sa uskutočnuje iba jeden deň v roku vždy na Bielu Sobotu počas Veľkonočných sviatkov. Výuka prebieha každý druhý týždeň vo večerných hodinách. Na stretnutiach sa diskutujú nasledujúce témy:

  1. vyznanie kresťanskej viery
  2. sedem sviatostí Cirkvi
  3. dôstojnosť človeka
  4. desať prikázaní
  5. formy modlitby
Bližšie informácie k výuke a prihlášky na kontakte: Zoltán Balga.