Výuka katechizmu katolíckej cirkvi


KATECHIZMUS PRE DETI

Príprava detí k prijatiu sviatosti prvého svätého prijímania bude prebiehať od štvrtka 7.10.2021 od 17:00-17:45 každý druhý štvrtok vo farských priestoroch oproti kostolu.

Prihláška 2021/2022

Rozpis hodín 2021/2022

Bližšie informácie na kontakte:
Dana Saxonbergová

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH

Vo farnosti prebieha od 6.10.2020 výuka katechizmu pre dospelých k prijatiu sviatostí krstu, prvého svätého prijímania a birmovania.

Výuka bude prebiehať každý druhý utorok o 18:00 na fare.

Výuka k prijatiu sviatosti prvého svätého prijímania a birmovania trvá rok a výuka k prijatiu sviatosti krstu dospelých trvá 1.5 roka. Krst dospelých sa uskutočnuje na Bielu Sobotu počas Veľkonočných sviatkov.

Bližšie informácie k výuke na kontakte:
Zoltán Balga