Sväté omše v kostole sv. HenrichaV tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)
Dátum Deň Slávenie Čas Jazyk Úmysel
26.9. Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:30 česká Za † Antona
9:30 maďarská † Filip Ilona
11:00 slovenská † Eva a Eliška s rodinami a rodičia
28.9. Utorok Sv. Václava, mučeníka 16:00 česká
29.9. Streda Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
(Sviatok)
18:00 slovenská Za uzdravenie maminky Vierky
30.9. Štvrtok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 16:00 česká
17:00 maďarská
1.10. Piatok Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi 18:00 slovenská Za Božie milosti pre Tatianu
3.10. Nedeľa 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská Hálából a Klukon házaspár 25. házánági érfodálýom alkolmábol
11:00 slovenská Za rodivov † Jozef a † Zlatica a za starých rodičov