Sväté omše v kostole sv. JindřichaV tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)
Dátum Deň Slávenie Čas Jazyk Úmysel
14.10. Nedeľa 28. nedeľa v Cezročnom období 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská Tanévnyitó - VENI SANCTE
11:00 slovenská Za otca Štefana s rodinou
16.10. Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny;
Sv. Hedvigy, rehoľníčky;
Sv. Gála, kňaza
16:00 česká † babätko
17.10. Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka 18:00 slovenská Za snúbencov Jakuba a Katrinu
18.10. Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu
(sviatok)
16:00 česká Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
19.10. Piatok Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a spoločníkov, mučeníkov;
Sv. Pavla z Kríža, kňaza
18:00 slovenská Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Vargovú
21.10. Nedeľa 29. nedeľa v Cezročnom období 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská Elsőáldozás
11:00 slovenská Za zdravie a Božie požehnanie pre babku Máriu (žijúcu)