Sväté omše v kostole sv. HenrichaV tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)
Dátum Deň Slávenie Čas Jazyk Úmysel
27.9. Nedeľa 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Kormos Mária
11:00 slovenská † Tomáš a Anna
28.9. Pondelok Sv. Václava, mučeníka 8:30 česká Pro populo
18:00 slovenská Za uzdravenie ťažko chorej Petronely Laukovej
29.9. Utorok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
(Sviatok)
16:00 česká Za Katku a dcéru Leu Bagľašovú
30.9. Streda Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi 18:00 slovenská Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku
1.10. Štvrtok Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux),
panny a učiteľky Cirkvi
16:00 česká Za † rodiče bratra
2.10. Piatok Svätých anjelov strážcov 18:00 slovenská Za potrebné milosti pre Tatianu
3.10. Sobota Spomienka Panny Márie v sobotu 9:00 slovenská Za uzdravenie ťažko chorej Petronely Laukovej
4.10. Nedeľa 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Istvánért és a Juhász családért
11:00 slovenská Za † Genovévu