Sväté omše v kostole sv. Henricha



V tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)




Dátum Deň Slávenie Čas
ONLINE
Jazyk Úmysel
22.11. Nedeľa KRISTA KRÁĽA
(Slávnosť)
8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Nemcsok János és Veronika és élő hozzátarozókért
11:00 slovenská Za Božie požehnanie pre Moniku
18:00 slovenská
23.11. Pondelok Sv. Klementa I. pápeža a mučeníka, Sv. Kolumbána, opáta 18:00 slovenská Za uzdravenie Eszter
24.11. Utorok Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov 16:00 česká † Paulína
17:00 maďarská Egy fiatol édesnya lelki lékéjéért
25.11. Streda Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 18:00 slovenská Za zdravie a Božie požehnanie pre Natáliu a Ivana
26.11. Štvrtok 16:00 česká Za milosť pro nemocnou Lidku a její rodinu
27.11. Piatok 18:00 slovenská † Suchánsky Imrich
28.11. Sobota Spomienka Panny Márie v sobotu 9:00 slovenská † Anton
18:00 slovenská
29.11. Nedeľa PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Nagy Lajosné, Horony Cecília
11:00 slovenská Za † rodičov Jána a Bernardínu a ich rodičov a prarodičov
18:00 slovenská