Sväté omše v kostole sv. JindřichaV tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)
Dátum Deň Slávenie Čas Jazyk Úmysel
17.2. Nedeľa 6. nedeľa v Cezročnom období 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Vargha András
11:00 slovenská † Štefan Milkovič
19.2. Utorok 16:00 česká
20.2. Streda 18:00 slovenská Za Božiu pomoc pre Anežku
21.2. Štvrtok Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi 16:00 česká
22.2. Piatok Katedra sv. Petra, apoštola
(Sviatok)
18:00 slovenská Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
24.2. Nedeľa 7. nedeľa v Cezročnom období 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Troskó Margit
11:00 slovenská Za požehnanie vo vzťahu