Sväté omše v kostole sv. HenrichaV tento týždeň sa budú konať nasledujúce bohoslužby:

(Bohoslužby na tento týždeň - stiahnúť pdf súbor)
Dátum Deň Slávenie Čas Jazyk Úmysel
9.5. Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8:30 česká Pro populo
9:30 maďarská † Szabóné Jakubík Irén
11:00 slovenská Za † rodičov Helenu a Ondreja
11.5. Utorok Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice 16:00 česká Za † Janu Schánělovou, jejího manžela a dceru
12.5. Streda Sv. Pankráca, mučeníka 18:00 slovenská Za † Annu
13.5. Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
(Slávnosť)
16:00 česká
17:00 maďarská † Zatyko Mária
18:00 slovenská
14.5. Piatok Sv. Mateja, apoštola
(Sviatok)
18:00 slovenská
16.5. Nedeľa SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 8:30 česká Helena Vízváry
9:30 maďarská Tóth Antal, neje Julianna, fiuk Tihamér, Vilma és Irén
11:00 slovenská † Ján