Farské oznamy


2021

2020

2019

2018

2017

RORÁTNE SV. OMŠE

November 27, 2021
Oznamy
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

November 27, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farkský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Máme zarezervovaný termín a miesto farského plesu - 5.2.2022. Poprosíme Vás, aby ste nám dali vedieť, či je záujem o farský ples alebo vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu to máme zrušiť. Vopred Vám ďakujeme.

Tak ako každý rok, aj tento rok 5. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Preto na nedeľnú večernú omša pozývame rodiny s deťmi.

Budúcu nedeľu (5. decembra 2021.) sa uskutoční Mikulášska zbierka na bohoslovcov.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Začíname o 10:00.

Rorátne sv. omše budú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Oznamy
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 21, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Pozývame na stretnutie "Večeradlo s pannou Máriou”, ktoré sa uskutoční v piatok 26.11. o 15 hodine na fare. Ide o modlitebné spoločenstvo, ktoré obsahuje: vzývanie Ducha svätého, modlitba sv. ruženca,čítaníe z Modrej knihy od Dona Gobbiho v duchu fatimského posolstva a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu panny Márie.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farkský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Spoločenstvo mladých Ascension preto za týmto účelom pripravilo stretnutia pozostávajúce z modlitby, krátkej prednášky a debaty, na ktoré pozývajú kohokoľvek, kto má chuť počúvať ostatných a podeliť sa o svoju skúsenosť. Raz mesačne v stredu o 19.00 na fare. Prvýkrát túto stredu 24.11.

Máme zarezervovaný termín a miesto farského plesu - 5.2.2022. Poprosíme Vás, aby ste nám dali vedieť, či je záujem o farský ples alebo vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu to máme zrušiť. Vopred Vám ďakujeme.

Utorok, 23. novembra v našom kostole sa uskutoční dekanátske stretnutie pre kňazov z Prahy 1.

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár.

Rorátne sv. omše budú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Pozvánka na stretnutia o synodalite

November 15, 2021
Oznamy
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 7, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou a v našom prípade môže nadobudnúť ešte osobitný význam, ak sa vytvorí súbor návrhov, ktoré ponúkneme novému arcibiskupovi ako určitý pohľad na diecézu, ktorú prevezme po arcibiskupovi Dominikovi Dukovi. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Oznamy
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 31, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na misie. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 7727 KČ, CZ: 2650 KČ.

Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) omša bude o 18:00 a na Dušičky (2. novembra) tiež o 18:00.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3. Začíname o 13.00.

Oznamy
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 24, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Mníšky Rehole kazateľov (klauzúrové dominikánky) v Lysolajach pozývajú ženy a dievčatá od 18 rokov stráviť s nimi deň v kláštore a dozvedieť sa viac o ich živote a poslaní a zamyslieť sa nad Božím povolaním vo svojom živote. Viac informácií nájdete na informačnom letáku na nástenke.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Peter Hajduček a Daniela Donociková, Andrea Oggero a Eva Tatarová 30.10.2021 chcú v našom kostole prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb. Dnes je zbierka na misie, teda na podporu misijnej činnosti cirkvi.

Chceme sa poďakovať všetkým (miništrantom, spevákom, dobrovľníkom, kuchárom), ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k nádhernému priebehu birmovky v našej farnosti! Pán Boh zaplať za Vašu pomoc!

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 17, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Budúci tyždeň bude zbierku na misie, teda na podporu misijnej činnosti cirkvi.

Oznamy
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 10, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Budúcu nedeľu, 17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania. Stretnutie s birmovancami bude utorok o 18:00 na fare.

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Október 10, 2021


Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, (v naší arcidiecézi P. Mgr. Ing. Michal Němeček), který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

V Praze 5. října 2021

Vaši čeští a moravští biskupové

Oznamy
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 3, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí na dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Minulý tyždeň sme mali Svätováclavskú zbierku na cirkevné školstvo. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4755 KČ, HU: 3218 KČ, CZ: 1030 KČ. Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 8.10.2018. Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania. Stretnutie s birmovancami bude utorok o 18:00 na fare.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Oznamy
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 26, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október. Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Slavomír Kohútik a Soňa Holíčková 27.9.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Dnes je Svätováclavská zbierka. Za Vaše milodary vopred ďakujem.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Stredu (29. septembra) večernú sv. omšu bude slúžiť P. Zbigniew Czendlik. Po sv. omši bude s ním rozhovor v pastroačných priestoroch na fare. Piatok záčíname mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 8.10.2018. Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Začíname o 12.00.

Oznamy
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 5, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Utorok, 7. septembra o 18.00 na fare začíname kurz predmanželskej náuky.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola. Veľká vďaka skupine č. 1. Prosím ochotných dobrovolníkov, ktorí chú sa zapojiť do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom.

Oznamy
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 29, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Od 1. septembra už budú sv. omše aj utorok (16:00) aj stredu (18:00).

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V polovine septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Po sv. omše Vás srdečne pozývame na gitarový koncert Timoteja Zavackého.

DETSKÝ KATECHIZMUS 2021

August 22, 2021


S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 9-10 rokov (3. trieda), ktoré majú záujem o výuku katechizmu a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od 1.10.2021. Hodiny budu prebiehať v priestoroch Slovenskej farnosti.

Bližšie informácie a zápis detí: Dana Saxonbergová dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Oznamy
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 22, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 9-10 rokov (3. trieda), ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od 1.10.2021. Hodiny budu prebiehať v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí: Dana Saxonbergová dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Srdečne Vás pozývame na gitarový koncert Timoteja Zavackého, ktroý sa uskotoční 29. augusta 2021 v kostole sv. Jindřicha o 12:00 (po slovenskej sv. omši).

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
NEDEĽA NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

August 15, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 8, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Na farskej budove prebieha rekonštrukcia strechy, kde budú vybudované nové podkrovné miestnosti. Rekonštrukciu platí Maďarská biskupská konferencia v hodnote 10,5 mil KČ. Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 1, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít). Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu 7. augusta (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Odpustová slávnosť 2021

Júl 12, 2021


Dňa 13.7. je sviatok sv. Jindřicha, patróna nášho kostola a preto náš kostol každoročne usporiadúva Odpustovú slávnosť v danom týždni. Tento rok padla slávnosť na 11.7 2021 a namiesto tradičných troch svätých omší – českej, maďarskej a slovenskej, sa všetci farníci zišli spolu na jedinej spoločnej česko-maďarsko-slovenskej omši o 11:00 a spoločne oslávili tento sviatok. Otec Zoltán Baga, náš farár, pozval pri tejto príležitosti ICLic. Ondřeja Páveka, dekana Metropolitnej kapituly u sv. Víta v Prahe a súdneho vikára Metropolitního cirkevného súdu Pražskej Arcidiecézy. Spolu s otcom Zoltánom celebrovali slávnostnú svätú omšu. Po privítaní otec Zoltán poďakoval všetkým farníkom a vyjadril radosť, že veriaci českej, slovenskej a maďarskej farnosti môžu pri tejto významnej udalosti spoločne sláviť svätú omšu.
Kázen mal hosť Ondřej Pávek, ktorý sa v svojej homílii zameral na opomínanú časť svätej omše, žalm, ktorý sa v túto nedeľu zameral na 'človeka, ktorý je blažený vtedy, keď nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov. Vtedy sa mu darí všetko, čo podniká.' Na záver svätej omše otec Zoltán poďakoval duchovnému otcovi Ondřejovi za jeho návštevu a daroval mu knihu o kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty.
Ako každoročne, aj tento rok otec Zoltán odovzdal cenu sv. Jindřicha najaktívnejšiemu farníkovi. Tento rok to bol Ing. Peter Šujan, za svoju aktívnu službu letora, významnú činnosť donátora farnosti a mnohoročnú podporu slovenskej komunity.
Súčasťou svätej omše bolo aj vystavenie relikvie sv. Jindřicha. Po svätej omši sa mali možnosť veriaci pokloniť a vzdať úctu tejto relikvii.
Na záver svätej omše otec Zoltán pozval všetkých prítomných do farskej záhrady na slávnostné agapé, kde ich už čakal tradičný farský guláš a rôzne jedlá a nápoje, ktoré pripravili doma farníci zo všetkých farností.
Ďakujeme všetkým kuchárom, pomocníkom a dobrovoľníkom, ktorý sa zúčastnili na upratovaní kostola, kvetinovej výzdobe a celkovej príprave oslavy a prispeli tak k dôstojnému priebehu tohoročnej Odpustovej slávnosti.
Odpustová slávnosť 2021

Júl 7, 2021


Oznamy
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 4, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac júl.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulú nedeľu bola zbierka na bohoslovcov. (SK: 5541 KČ, HU: 4041 KČ, CZ: 995 KČ) Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

5. júla na slávnosť sv. Cyrila a Metoda svätá omša bude o 11:00.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Július Godla a Xenia Dubatolkina 10.7.2021, Martin Hána a Monika Hycová 17.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude pán kanonik Ondřej Pávek, súdný vikár a dekan Metropolitnej kapituli. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agape do farsej záhrady.

Budúcu sobotu 10.7. vás pozývame na farskú brigádu: príprava na odpustovú slávnosť, upratovanie kostola. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Oznamy
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 27, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes je zbierka na bohoslovcov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Július Godla a Xenia Dubatolkina 10.7.2021, Martin Hána a Monika Hycová 17.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Utorok bude slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omša bude o 18:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude pán kanonik Ondřej Pávek, súdný vikár a dekan Metropolitnej kapituli.

Te Deum 2021

Jún 21, 2021


Už ako je zvykom na konci každého akademického a školského roka, aj teraz sme mali možnosť stretnúť sa na spoločnom slávení svätej omše spojenej s poďakonavím za dary Ducha Svätého, ktorých sa nám dostalo pri štúdiu. Tento neobvyklý rok, kedy akademické prostredie bolo poznačené častými zmenami foriem štúdia z nám všetkým dobre známych dôvodov, bol obzvlášť náročný tak pre študentov, ako aj pre pedagógov.
Vďaka zlepšujúcej sa situácii sme mali možnosť toto podujatie sláviť spoločne v našom farskom kostole v piatok 18. júna 2021. Pozvanie nášho duchovného otca Zoltána k sláveniu spoločnej Eucharistie prijal na potešenie všetkých zúčastnených otec Rafael. Svojou homíliou oslovil nielen pedagógov a študentov, ale aj nás všetkých. Začal slovami "Kde je váš poklad, kde vaše srdce?" Upozornil na to, čo je skutočne dôležité a povzbudil nás k zhromažďovaniu pokladov v nebeskom kráľovstve. Nemáme však zabúdať ani na to, že o svoje dary a poklady sa máme deliť s naším okolím.
Ako už niekoľko rokov býva zvykom, po duchovnom posilnení bola možnosť posilniť sa aj telesne v pokojnej farskej záhrade. Otec Zoltán v spolupráci s mladými pripravili skromné posedenie, kde sa študenti a pedagógovia mohli neformálne stretnúť a podeliť sa so skúsenosťami, ktoré nadobudli v končiacom sa akademickom roku.
Opúšťajúc farské priestory sa zúčastnení lúčili s prianím krásneho letného odpočinku, zotrvaní v dobrej zdravotnej kondícii a presvedčením, že nasledujúci akademický rok bude spojený s lepšími podmienkami pre sociálne, spoločenské a duchovné prežívanie nielen v našej spoločnej farskej rodine.
Oznamy
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 20, 2021


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

27. júna (budúca nedeľa) bude zbierka na bohoslovcov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamy
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 13, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Ďakujeme za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

18. 6. (piatok) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla.

FARSKÝ DEŇ DETÍ 2021

Jún 12, 2021
fotogaléria


Keď sa pred rokom skončila koncom mája prvá vlna COVID-19, nápad s usporiadaním Farského dňa detí bol jeden z nápadov ako znova rozbehnúť činnosť farnosti, prilákať ľudí späť do kostola a zapojiť ich opäť do života farnosti po dlhých mesiacoch odlúčenia. Bol to čas, keď cestovanie na Slovensko ešte nebolo možné a školy boli zavreté a tak náš prvý farský deň detí bol o máličko jednoduchší ako tohtoročný, ale rozhodli sme sa pokračovať v myšlienke z minulého roku a urobiť z toho farskú tradíciu, náš slovenský farský deň detí.

Už pred 3 rokmi, keď začal fungovať pravidelný klub pre deti Detský katechizmus sme chceli, aby aj najmenší veriaci, ktorí videli kostol iba v nedeľu na svätej omši s rodičmi, mali tiež svoju možnosť spoznávať ostatné deti a po krôčikoch sa sami s radosťou zapájali do činnosti farnosti v prácach a tvorivej činnosti primeranej ich veku. Po troch rokoch fungovania klubu počet detí, ktoré sa začali aktívne zapájať do detských farských akcií nás tento rok na druhom ročníku Farského dňa detí prekvapil. Prišlo 26 detí s rodičmi. Tím, že vo farnosti je aj dobrá základňa mladých a nadšených vysokoškolákov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť a aj sami híria množstvom kreatívnych nápadov, bolo možné sa s takýmto teamom pustiť aj do akcie pre 26 detí. Príprava začal vážnou poradou cez týždeň s rozdelením úloh a to bol základ, aby všetko fungovalo ako má a nič nás nezaskočilo, ani tohtoročné premenlivé počasie.

Ráno sme odštartovali prípravu o 10:00 výzdobou a všetkého potrebného v záhrade. Deti začali chodiť po 11:00 a sami si mohli vybrat, čo ich zaujíma buď športové, kreatívne alebo spoločenské hry. Ako hosť na akciu prišiel aj otec Karol Laburda, ktorý hry odštartoval spoločnou modlidbou detí na ihrisku držiac sa všetci spolu za ruky. Sestry Sára a Rebeka prišli s vlastným nápadom na maľovanie tváre tzv. face painting, čo sa deťom veľmi páčilo a po chvíli, pobehovali po záhrade veselé tigríčatá, mačky a víly. Najväčšou atrakciou pre deti boli ako minulý rok zber farských čerešní a lezenie po stromoch.

Zatiaľ čo sa deti hrali a užívali si úplnú slobodu vo výbere hier a dobrôt, rodičia si mali možnosť trochu oddýchnuť a navzájom sa spoznať. Aj toto bol dobrý spôsob, ako započať rodinné stretnutia jednak vo farnosti ale aj mimo nej a vytvoriť si osobné priateľstvá rodín. Veď všetci sme tu v zahraničí a každému dobre padne rozhovor s ľuďmi z rodného kraja o rodičovských témach.

Deti sa po celodennom naháňaní okolo 15:00 na chvíľu skľudnili. Čakalo ich žrebovanie cien. Keď deti uvideli hlavné výhry v podobe sladkých a nádherne vyzdobených toriet, knižiek, plyšákov a športových vecí, s očakávaním ticho sedeli a čakali kohože to moderátorka Katka vyžrebuje. Tentokrát si prvú cenu odniesla malá Hanka Rušinová, druhú Samko Čupa a tretiu Julka Hudáčeková. Deti si torty nenechali iba pre seba, ale sa rozdelili čím rozsvietili očká aj ostatným deťom, ale aj dospelým, ktorým sa z nej ušlo. Farský deň detí sa tento rok naozaj podaril. Prialo nám aj krásne slnečné počasie.

Radi by sme sa poďakovali všetkým mladým a ochotným organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Ďakujeme za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc. Veľká vďaka patrí aj otcovi Karolovi Laburdovi, že prišiel deti povzbudiť. Tešíme sa na vás aj budúci rok pri našom treťom ročníku Farského dňa detí.

Oznamy
10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 6, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna (teraz sobotu) bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Včera bolo upratovanie kostola.Veľká vďaka skupine č. 1!

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE DETÍ 2021

Jún 6, 2021
fotogaléria


V septembri, keď deti nastúpili do školy sme dúfali, že budú môcť chodiť na hodiny katechizmu každý týždeň v stredu pred svätou omšou. Hodiny boli dané tak, aby sa chlapci, ktorí majú záujem z hodiny mohli rovno zúčastniť svätej omše ako miništranti a posunúť svoju účasť vo farnosti k zodpovednejším úlohám. Keďže celý ročník bol vzhľadom na COVID-19 dosť neistý, tento rok sa otvoril ročník iba pre deti, ktoré navštevovali tretí ročník a mohli koncom roka pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. Žiaľ už po druhej hodine sa školy zavreli a z nariadenia vlády aj naša výuka katechizmu. Deti mali domácu školu, ale to nemohlo nahradiť osobné stretnutia. Spolu sme sa stretli až na jar, ale o to intenzívnejšie.

Hodiny prebiehali v stredu aj v nedeľu pred svätými omšami, až kým neprišla dlho očakávaná nedeľa, ich veľký deň, keď mohli po prvýkrát pristúpiť k oslave poslednej večere Pána.

Dňa 6.6. 2021 sa v našom kostole svätého Jindřicha konala slávnostná svätá omša. Deti boli štastné aj preto, že sa podarilo ich príbuzným docestovať a po dlhých mesiacoch sa mohli spolu aj so širšou rodinou tešiť tomuto významnému dňu v ich živote.

Otec Zoltán privítal Emku Gajdzicovú, Matúška Cehulu, Ondrejka Peklanského a Matúška Dudu. Veľkým prekvapením pre Ondrejka bol jeho ujo, kňaz, Slavomír Peklanský, ktorý s otcom Zoltánom Balgom a otcom Karolom Laburdom slúžil svätú omšu. Homília otca Slavomíra zaujala všetky deti aj dospelých svojimi názornými ukážkami. Pochválil rodičov, že splnili sľub, ktorý dali pred 10 rokmi pri krste svojich detí, že ich budú vychovávať vo viere. Vyjadril spokojnosť, že sa deti dobrovoľne rozhodli pre Krista, a že s ním chcú byť hlbšie spojení. Vysvetlil im, že Boh chce, aby boli s ním v blízkosti. Májú byť dobrí kresťania, Bohu slúžiť a plniť jeho vôľu, pretože kto plní Božiu voľu, je Bohu milý, je jeho bratom, sestrou, matkou (Mk 3,20-35).

Po homílii deti pristúpili prvýkrát k prvému svätému prijímaniu. Spoločne sa prvýkrát pomodlili modlitbu po prijímaní. Na záver Ondrejko poďakoval rodičom, že ich vychovávali tak, aby v tento deň mohli stáť pred Pánom a začať mu slúžiť. Emka s Matúškom Cehulom poďakovali otcovi Zoltánovi za všetko, čo pre deti pri výuke vykonal, za jeho trpezlivosť a láskavý prístup. Matúško Duda poďakoval za všetky deti a rodičov aj svojej katechétke, za jej trpezlivoť a povzbudzovanie počas hodín, ktorá deti posledné dva roky viedla až k dnešnému slávnostnému dňu. Otec Zoltán deťom daroval malý darček za Slovenskú farnosť, aby si na tento deň vždy s láskou spomenuli.

Na deti čakalo po svätej omši slávnostné fotenie s otcom Zoltánom a svojou rodinou a po ňom občerstvenie. Rodičia deťom prichystali slávnostnú tortu, a keď zo všetkých opadlo napätie z celého dňa, bol čas aj na hry v záhrade.

Slávnostnú svätú omšu filmovala aj televízia LUX a otec Zoltán, deti aj pani katechétka mali možnosť vyjadriť svoje dojmy z prípravy a slávnosti prvého svätého prijímania. Deti si pri štúdiu katechizmu vybudovali silné priateľstvo a miništrantskú službu, čo začali pred svojim prvým prijímaním sú odhodlaní plniť všetci traja chlapci aj naďalej s ešte väčšou radosťou.

Farský deň detí 2021

Jún 6, 2021


Dňa 12.6. 2021 (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, 774039005, dajasa75@seznam.cz
Noc kostolov 2021

Máj 31, 2021


V piatok 28.5.2021 sa konal už 13. ročník Noci kostolov, do ktorého sa zapojila aj naša farnosť. Program otvorila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec Zoltán Balga.
Po svätej omši následoval bohatý kultúrny program. V úvode večera vystúpil náš nový chrámový zbor pod vedením Tomáša Sochy. V ich podaní sme si mohli vypočuť omšové spevy od G. B. Casaliho alebo Ave Mária od J. Arcadelta. Potom následoval mládežnícky spevácky zbor s chválami "Laudato si". Nechýbala ani komentovaná prehliadka nášho chrámu, ktorú si pripravil aj tento rok kostolník českej farnosti Matyáš Berdych. Zvyšok večera bol vyplnený hudobnými koncertami. Mohli sme si vypočuť koncert klasickej barokovej hudby v podaní našich organistov Zoltána Micsa a Stanislava Pavíleka.
V priebehu celého večera sa konal aj program vo farskej záhrade. Mali sme možnosť sledovať premietanie fotiek zo života farnosti a nechýbala ani ochutnávka vín a syra a možnosť individuálnej prehliadky farskej vínnej pivnice.
Tento rok navštívilo našu farnosť približne 1500 návševníkov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh tohtoročnej Noci kostolov v našej farnosti a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Oznamy
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
(Slávnosť)

Máj 30, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Pán kardinál Dominik Duka pozýva všetkých kňazov, diakonov, rodiny s deťmi i všetok Boží ľud v meste Praha k oslave slávnosti Tela a Krvi Pána. Vo štvrtok 3. júna 2021 o 17.00 hod. bude pán kardinál slúžiť v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú svätú omšu a po nej bude nasledovať tradičná eucharistická procesia. Na túto slávnosť pozýva predovšetkým pražské farnosti. Je príležitosťou na oslavu tohto významného sviatku s diecéznym biskupom. V našom kostole svätá omša s procesiou bude o 18.00.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

Budúcu nedeľu bude prvé sväté prijímanie pre deti. Poprosím Vás, aby ste prve lavice nechali voľné pre rodičov a krstných rodičov.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 1500 návšetvníkov.

Program duchovných aktivít v múzeu Červený kláštor

Máj 28, 2021


Ak hľadáte počas leta tip na výlet alebo na pár dobre strávených dní, kde by ste mohli načerpať duchovne i kultúrne a popritom zregenerovať svoje sily po náročnom období, ktoré máme za sebou, prídite spoznať krásnu prírodu Pienín i duchovné a kultúrne bohatstvo múzea Červený Kláštor, ktorý ponúka aj pestrý duchovný program.

Oznamy
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
(Slávnosť)

Máj 23, 2021


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Minulý týždeň bola zbierka do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4139 KČ, HU: 3600 KČ, CZ: 1420 KČ. Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

6. júna bude prvé sväté prijímanie pre deti.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Srdečne Vás pozývam z príležitosti programu “Noc kostolov” (28. mája - piatok) na návštevu nášho kostola, kde budete mať možnosť zúčastniť sa kultúrneho programu uvedeného na plagátoch. Budete si môcť pozrieť kostol úplne netradične, aj priestory inokedy neprístupné, dozviete sa niečo o histórii kostola, jeho súčasnom stave a ďalšie zaujímavosti. Každý si môže vybrať podľa svojho výberu. Dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní pomáhať pri organizovaní môžu sa prihlásiť u Jakuba Kandru.

Oznamy
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 16, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dnes je zbierka (namiesto zrušenej zbierky na arcidiecézu) do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za vaše milodary vyslovujeme "Pán Boh zaplať”.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Budúcú nedeľu bude slávnosť zoslania Ducha Svätého. Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Oznamy
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 9, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Budúcu nedeľu (16. mája) bude zbierka (namiesto zrušenej zbierky na arcidiecézu) do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za vaše milodary vyslovujeme "Pán Boh zaplať”!

Dnešná nedeľa je dňom, kedy si spomíname na všetky mamky. Keď na svoj život pozeráme ako na knihu, mamka je vždy jednou z kľúčových postáv. Možno si to ani neuvedomujeme, ale bez mamky by sme neboli takí, akí sme. V každodenných maličkostiach môžeme na sebe pozorovať práve mamkin rukopis. Schválne, koľko vecí robíte preto, že vás to tak naučila vaša mamka? Preto jej dnes nezabudnime poďakovať za všetko, čo pre nás robí, čo pre nás obetovala, a pamätajme si, že aj keď sme v živote stretli mnohých ľudí, ktorí nás majú radi, práve mamka bola tá PRVÁ, ktorá nás milovala. Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Štvrtok bude Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, sv. omša bude o 18:00.

Oznamy
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 2, 2021


Na základe mimoriadneho opatrenia Vlády ČR dochádza od 26. apríla 2021 zmenám pravidiel pre návštevy sv. omší. Každý účastník musí mať ochranný prostriedok dýchacích ciest (tj. respirátor alebo nanoroušku), budú dodržané vo vnútorných priestoroch rozostupy 2 metre - s výnimkou členov domácnosti - a účastníci si pred vstupom do vnútorného priestoru dezinfikujú ruky. Od 26. 4. zrušíme prihlasovanie na sv. omše.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Kostelní slavnosti - Invence, V.
on-line koncert

Apríl 30, 2021


Dňa 29.4. 2021 sa uskutočnil v kostole sv. Jindřicha on-line koncert v rámci Kostelních slavnosti.

Účinkujúcimi boli:
Markéta Fassati - soprán
Michaela Káčerková - organový pozitiv
Petr Malíšek - violoncello
Matyáš Berdych - sprievodca históriou kostola
Zoltán Balga - farár.

Záznam z koncertu je možné vidieť na youtube.

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Apríl 26, 2021


Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.


Oznamy
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 25, 2021


Na základe mimoriadneho opatrenia Vlády ČR dochádza od 26. apríla 2021 zmenám pravidiel pre návštevy sv. omší. Každý účastník musí mať ochranný prostriedok dýchacích ciest (tj. respirátor alebo nanoroušku), budú dodržané vo vnútorných priestoroch rozostupy 2 metre - s výnimkou členov domácnosti - a účastníci si pred vstupom do vnútorného priestoru dezinfikujú ruky. Od 26. 4. zrušíme prihlasovanie na sv. omše.

Budúcu nedeľu sv. omša o 7:30 už nebude!

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Od 6. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

V sobotu (prvá sobota v mesiaci), 1. mája bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Oznamy
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 18, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše. Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Od 6. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít). Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Veľkonočný pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka

Apríl 5, 2021


Milí priatelia zo slovenských katolíckych misií vo svete,

srdečne vás pozdravujem a rád by som každému z vás poprial požehnané prežívanie Veľkonočných sviatkov. Na Veľký piatok sme sa modlili krížovu cestu, ktorá je príznačná práve pre pripomínanie utrpenia Ježiša, ktorý sa za nás z lásky obetoval, aby nás vykúpil.
Uvedomujem si, že všetci z vás ste počas predchádzajúceho roka zažili rôzne utrpenie spôsobené pandémiou, s ktorou ako svet ešte stále zápasíme. Myslím na každého jedného z vás, na vaše rodiny, vaše deti a vašich drahých v mojich modlitbách.
Rád by som vás povzbudil poukázaním na skutočnosť, ktorú nám pripomína aj pápež František: že Veľká noc vďaka láske všemohúceho Boha ku každému z nás nekončí umučením Ježiša na Veľký piatok, ale až Veľkonočnou nedeľou, kedy oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a hriechom.
Každý deň z veľkonočného trojdnia má pre náš život dôležitý odkaz, nad ktorým sme pozvaný meditovať vo svetle udalosti nášho života, ale až Veľkonočná nedeľa dáva nášmu prežívaniu kresťanskej viery zmysel, nádej a radosť.
Vyprosujem vám, aby tohtoročná Veľká noc a oslava Ježišovej víťaznej lásky bola pre vás zdrojom vnútorného pokoja a radosti, ktorú zažili Ježišovi učeníci, keď ho uvideli na vlastné oči a ich učiteľ im povedal: „Pokoj vám!“ (porov. Jn 20, 19).
Žehnám vás aj vašich duchovných pastierov, ktorým ďakujem za všetku ich námahu.

S úctou
+ Jozef Haľko

Oznamy
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 4, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Bratia a sestry, dnes je veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší kresťanský sviatok. Úprimne Vám želám, aby ste načerpali z tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania posilu a radosť do svojho života. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našej farnosti. (organistom, spevákom, miništrantom, lektorom, aranžérkam, speváckemu zboru Cantus Gratus a dobrovoľníkom) Nech Vám to Zmŕtvychstalý Pán hojne odmení.

Na veľkonočný pondelok 5. 4. bude sv. omše v našej farnosti o 11:00.

Celý budúci týždeň máme v Cirkvi veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na veľkonočnú nedeľu. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Na sviatok svätého Jozefa sme požehnali putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Na Veľký piatok sme mali zbierku pre Svätú zem. SK-CZ: 3390 KČ, HU: 4325 KČ. Pán Boh zaplať!

Oznamy
KVETNÁ NEDEĽA

Marec 28, 2021


Bratia a sestry, dnešnou Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Prežívajme ho v našich rodinách v pokojnej duchovnej atmosfére.

Dnes o 15:00 bude spievaná krížová cesta mladých.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na Veľký týždeň.

Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19:00

Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:00

Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.

Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 09:00 do 15:00, keď aj Eucharistia bude uschovaná.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece.

Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omše budú o 7:30 a 11:00 (česká o 8:30). Po sv. omši bude aj požehnanie jedál.

Poprosím Vás, aby ste na Bielu sobotu po zotmení dali do okien svojich bytov sviecu či obrázok Krista na znamenie Kristovho vzkriesenia a na znamenie nádeje a víťazstvo života zvlášť v tejto neľahkej dobe.

Na Veľký piatok bude zbierka pre Svätú zem, Výťažok zbierky tradične putuje pre východné cirkvi na podporu kresťanských komunít na Blízkom východe, na fungovanie škôl, nemocníc a iných charitatívnych štruktúr.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Organizačné pokyny pre slávenie veľkonočných sviatkov

Marec 27, 2021


Milí farníci,

vzhľadom k protiepidemickým obmedzeniam, je v našom kostole limitovaná účasť na 30 osôb. Do tohto počtu sa nepočíta kňaz, ani jeho asistencia (miništranti, atď.). Dišpenz biskupov od povinnej účasti na sv. omši sa vzťahuje aj na veľkonočné sviatky. To znamená, že aj keby sa veriaci nezúčastnil ani jednej sv. omše cez veľkonočné sviatky, týmto konaním nehreší. Je samozrejmé, že sa veriaci snažia zúčastňovat bohoslužieb, buď osobne alebo online podľa možností.

Tak ako doteraz, bude vytvorený zoznam na zapisovanie sa na sv. omše. Zapisovanie bude možné od nedele 14 hodín cez odkaz na našej farskej stránke. Vzhľadom na kapacitu nášho kostola a počtu veriacich je zrejmé, že nebude možné, aby sa každý veriaci fyzicky zúčastnil sv. omše každý deň (na zelený štvrtok, veľký piatok, bielu sobotu a aj veľkonočnú nedeľu).

Keďže je sv. omša v sobotu večer s platnosťou na nedeľu, prosíme Vás, aby ste si v prípade zájmu vybrali účasť na sv. omši buď v sobotu večer alebo kedykoľvek v nedeľu, a umožnili tak účasť aj ostatným veriacim. Sobotná (veľkonočná vigílna) sv. omša bude o 20:00, v nedeľu budú 2 slovenské omše (o 7:30h, 11:00h) a jedna česká sv.omša (o 8:30h). Ak by nastal prípad, že v deň konania sv. omše bude ešte voľné miesto v zozname, je možné sa zapísať, aj keď už na jednu (nedeľnú alebo sobotnú) sv. omšu zapísaní ste.

Vopred vám ďakujem za pochopenie.

Veľká Noc 2021 - Bohoslužby

Marec 25, 2021


Sčítanie ľudu

Marec 21, 2021


Oznamy
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 20, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Krížové cesty začnú vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Na kvetnú nedeľu nebudeme mať krížovú cestu.

Na sviatok svätého Jozefa sme požehnali putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

25. marca (štvrtok) máme Slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omše budú nasledovne: CZ - 16:00, HU - 17:30, SK - 19:00.

27. marca je zmena zimného času na letný.

Na budúcu sobotu (27.3.) vás pozývame na veľké upratovanie pred Veľkou Nocou. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť.

Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Kvôli pandemickej situácie nemôžeme mať procesiu, preto ratolesti požehnáme v zadnej časti kostola. Veriaci zostávajú na miestach v kostole. Ratolesti sa nerozdávajú, k žehnaniu si veriaci prinesú vlastné ratolesti.

Slávnosť SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Marec 19, 2021


Dňa 19.3.2021 pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, bola v kostole sv. Henricha slúžená slávnostná sv. omša. Otec Zoltán v úvode homílie vyzdvihol dôležitosť sv. Jozefa, ktorý je vzorom svätosti, manžela, otca, živiteľa rodiny, robotníka. Muža o ktorom Sväté Písmo hovorí, že bol spravodlivý, nábožný, ťažko pracujúci, milujúci, čestný a úctivý. Bol mužom počúvajúcim Boží hlas, vidiacim potreby svojej rodiny a odvážny a rýchlo konajúci. Otec Zoltán tak nadviazal na dnešné evanjelium (Lk 2, 41 - 51), v ktorom sa píše ako sv. Jozef s pannou Máriou hľadali Ježiša, keď sa im stratil. Akí boli bezradní. Obaja sú nám vzorom v usilovnom hľadaní. Spravodlivosť a usilovnosť Jozefa spojená s láskou Panny Márie vedie k nájdeniu Ježiša. Hľadajme Ježiša usilovne a s láskou. Ježiš je vždy tam, kde ide o našu spásu. Teda v našom srdci. Tam sa rozhoduje, či budeme patriť Bohu, alebo nie. Otec Zoltán sa v homílii zmienil aj o sprevádzaní rodín na ceste k svätosti. Pápež František kladie doraz na rodinnú lásku a preto dnešnou slávnosťou sv. Jozefa zvolil dátum zahájenia Roku rodiny Amoris laetitia. Táto iniciatíva sa bude po niekoľko mesiacov časovo zhodovať s mimoriadnym Rokom sv. Jozefa (do 8.12.2021). Môže to byť dobrá príležitosť, aby sme sv. Jozefa prosili za naše rodiny a za rodiny na celom svete, a tiež za to, aby mnohí mladí ľudia objavili krásu manželského života a vnímali, že kresťanské rodiny majú evanjelizačné poslanie. Pri tejto vzácnej príležitosti otec Zoltán na konci sv. omše požehnal putovnú sochu sv. Jozefa, ktorú si vždy v nedeľu, budú môcť odniesť domov veriaci našej farnosti, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochou sv. Jozefa. Pane, pomáhaj nám, prosím pripodobňovať sa sv. Jozefovi, aby sme aj my vedeli, tak ako on, plniť Tvoju vôľu. A byť ľuďmi mála slov, vystatovaní sa, ale mnohých skutkov Lásky.
Oznamy
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 14, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na nástenke, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

V roku svätého Jozefa sme sa rozhodli predstaviť príklad Ježišovho pestúna – svätého Jozefa, čo najväčšiemu počtu ľudí. Na sviatok svätého Jozefa požehnáme putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Oznamy
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 7, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 1.

Sviatok sv. Kunigundy

Marec 3, 2021


Dňa 3.3.2021 sa v kostole sv. Henricha, pri príležitosti sviatku spolupatrónky svätej Kunigundy, slúžila slávnostná svätá omša, ktorú s otcom Zoltánom Balgom koncelebroval otec Karol Laburda. Otec Laburda na začiatku homílie hovoril o živote sv. Kunigundy, manželky cisára Henricha II. Upozornil hlavne na udalosť v jej živote, keď ju radcovia jej manžela obvinili z manželskej nevery a ona sa musela podrobiť skúške pravdy. Cisára, ktorý bol presvedčený o vernosti svojej manželky, toto obvinenie rozhnevalo a preto dal radcov uväzniť. Nevinná Kunigunda sa dobrovoľne podrobila verejnej skúške čistoty. Vedela, že Pán Boh nedopustí žiadnu neprávosť, nespravodlivosť, aby trpeli nevinní. Prešla bosými nohami cez rozžeravené železo. Na jej chodidlách sa nenašli žiadne stopy po popáleninách. Jej chodidlá boli čisté, nepoškvrnené, pretože jej srdce bolo čisté, nepoškvrnené. Dodnes je uctievaná ako patrónka vdov a bezdetných manželstiev, pretože so sv. Henrichom nemali deti a taktiež ako patrónka obetí klebiet, pretože sama sa stala obeťou falošných obvinení. A preto ju môžeme aj my uctievať a vzývať v prípadoch nepríjemného hanobenia a ohovárania. Na záver homílie otec Laburda vyzval veriacich k predsavzatiu nielen na túto pôstnu dobu, že nikdy nebudeme ohovárať, šíriť klebety, pretože je to hriech a ten spôsobuje rany a bolesť. Rany horšie ako popáleniny na bosých nohách. Sú to rany v našom srdci, na duši, ako aj v srdci blízkych, a hlavne v najsvätejšom srdci Ježišovom. Môžeme dnes, a nielen dnes, vzývať sv. Kunigundu: „oroduj za nás“.

Sviatok sv. Kunigundy

Marec 3, 2021


Dnes (3. marca) slavíme patrónku nášho kostola sv. Kunigundu, cisárovnú, manželku sv. Henricha.

Sv. Kunigunda je patrónkou tehotných žien a chorých detí.

Rok narodenia sv. Kunigundy nie je známy. Pravdepodobne to bol rok 978. Jej otec sa volal Siegfried (bol luxemburským grófom) a matka Hedviga. Kunigunde dali dôslednú a hlbokú kresťanskú výchovu. Keď mala Kunigunda približne dvadsať rokov, vydala sa za bavorského vojvodu Henricha, ktorý bol roku 1002 v Mohuči korunovaný za nemeckého kráľa. O mesiac neskôr korunovali za kráľovnú aj Kunigundu. Roku 1014 sa Henrich stal aj rímskym cisárom. Cisársku korunu získal v Ríme z rúk pápeža. Po návrate do vlasti si zodpovedne plnil povinnosti cisára. Kunigunda zase žila utiahnutým životom. Jej izba bola veľmi skromne zariadená. Štedro podporovala chudobných a prijímala kohokoľvek z poddaných.

O ich manželstve sa viedli hlavne na začiatku 20. storočia mnohé polemiky. V niektorých historických textoch, na ktorých je aj pečať pápeža Inocenta III., sa hovorí o panenskom sľube, ktorý údajne Henrich s Kunigundou zložili. Ich manželstvo sa označuje ako „manželstvo sv. Jozefa“. Na základe týchto historických dokumentov bol Kunigunde pripísaný titul „panna“. Podľa iných moderných autorov však toto označenie nekorenšponduje s údajmi, ktoré zaznamenali súčasníci Henricha a Kunigundy. Podľa nich to bolo asi tak, že cisár Henrich zistil, že manželka je neplodná. Nemecké manželské právo, ktoré bolo trpené Rímom, vtedy umožňovalo v takýchto prípadoch prepustiť manželku. No cisár nechcel použiť toto právo. Dal prednosť spoločnému životu s nábožnou manželkou, i keď bez potomstva. Zrejme na základe toho, že obaja žili veľmi pekne a bez detí, vznikla legenda o sľube čistoty.

V roku 1007 Kunigunda s pomocou cisára dala postaviť dóm v Bambergu na severe Bavorska a v roku 1017 benediktínsky kláštor v Kaufungene v Dolnom Hesensku. V roku 1024 Henrich zomrel. Kunigunda túžila utiahnuť sa do kláštora. Na prvé výročie jeho smrti – roku 1025 – sa konala posviacka chrámu v kláštore v Kaufungene. Cisárovná pozvala mnohých biskupov, dvoranov a rytierov krajiny na túto slávnosť. Tam na úžas všetkých po evanjeliu v plnom lesku drahocenných šiat pristúpila k oltáru. Drahocenný plášť si vyzliekla a obliekla sa do čierneho rehoľného rúcha. Dala si ostrihať vlasy a biskup jej zahalil hlavu závojom. Nastokol jej prsteň a uviedol do cely v kláštore. Jej majetok sa použil na stavbu kláštorov, na ozdobu chrámov a ako podpora pre chudobných. V kláštore strávila posledných pätnásť rokov svojho života. Dôsledne vykonávala všetky práce a aj tam sa starala o chudobných. Zomrela 3. marca 1033. Podľa svojho želania ju pochovali v chudobných šatách vedľa jej manžela Henricha v katedrále v Bambergu. Za svätú bola vyhlásená roku 1200.

Oznamy
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 28, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Stredu, 3. marca má liturgickú spomienku patrónka nášho kostola Sv. Kunigunda.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Minulý týždeň sme mali zbierku “Halier sv. Petra”. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 2008 KČ, HU: 2057 KČ, CZ: 2374 KČ.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvý piatok v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Oznamy
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 21, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Na upratovanie kostola sa prihlásilo 18 ľudí. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!Upratovanie bude každú prvú sobotu v mesiaci. Záujemcovia o účasť na upratovaní kostola sa môžu prihlásiť naďalej v sachristii.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Dnes je zbierka “Halier sv. Petra”. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Pán kardinál Dominik Duka ustanovil do našej farnosti za výpomocného duchovného P. Karla Laburdu. Otec Karol aj doteraz ochotne vypomáhal v našej farnosti. Vyprosujem mu do jeho kňazského pôsobenia v našej farnosti ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého.

Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 14, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Popolcovou stredou (17.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Sv. omše budú: 07.00 - SK, 16.00 - CZ, 17.00 - HU, 18.00 - SK.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Budúcu nedeľu bude zbierka “Halier sv. Petra”.

Sviatok bl. Anny Kataríny Emmerichovej

Február 10, 2021


Dňa 9.2.2021 pri príležitosti sviatku blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, sa v kostole sv. Henricha konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec Rafael Marek Tresa. Na úvod otec Rafael povedal, že asi pred rokom, keď začal žiadať v mene slovenskej dominikánskej provincie o relikviu Anny Kataríny Emmerichovej, nepomyslel si, že sviatok tejto svätice sa bude oslavovať v takej kritickej situácii, ako je súčasná pandémia. Ale asi to tak malo byť. Katarína žila v ťažkej dobe, poznačenej francúzskou revolúciou. Veriaci strácali vieru v cirkev, vo sviatosti, v Boha, v relikvie, strácali zmysel náboženstva. A vtedy Boh poslal Katarínu, ktorá dokázala rozoznať čo je požehnané a čo nie. Dostávala vízie, aké nedostal žiaden človek. Nepotrebujeme Katarínu aj dnes? Nestráca ľudstvo vieru aj dnes? Anna Katarína si vybrala tŕňovú korunu a Pán ju prijal. Uvedomovala si, že najdôležitejšou čnosťou je láska k blížnemu, ktorá nie je možná bez lásky k Bohu. Napriek svojim ťažkostiam, keď bola pripútaná na lôžko, pomáhala ľudom. Brala na seba utrpenie druhých. Modlila sa za cirkev a za celý svet. Kde brala silu? Vo vzťahu s Bohom. Môžeme obdivovať, kde sa v nej brala táto sila. Niekedy sa bojíme vziať na seba kríž druhých. Niekedy sa bojíme vziať na seba aj svoj vlastný kríž. Ťažko je nám vziať kríž študijných, manželských, pracovných povinností, kríž pôstu, kríž Božích prikázaní. Katarína nám ukazuje iný smer. Čím viac som zameraný na Krista, tým viac rastiem a môžem pomáhať druhým. Keď sa svetlo príkladu svätých raz zapáli, svieti navždy. Svätci sú hviezdy, ktoré svietia stále. Stále nám majú čo povedať, odovzdať, priniesť. V súčasnej dobe pandémie je postoj Kataríny Emmerichovej pre nás posilou (vzorom), ako sa zachovať. Ona vedela kríž prijať, vedela kríž niesť. My ten náš kríž nesme z lásky k Ježišovi. S ukrižovaným Kristom a v zjednotení s ním, môžeme urobiť pre najbližších najviac. Na záver otec Rafael povzbudil slovami, že keď sa nám ťažko žije v duchovnom (kresťanskom) živote, môžeme sa pozrieť na svetlo, ktorým sú naši svätí. Svätí nám ukazujú cestu k Bohu. Rovnako ako dnešná blahoslavená Anna Katarína. Kto k nej prišiel, nikdy neodišiel na prázdno. Ľudí vypočula, potešila, povzbudila. Po svätej omši sa veriaci spoločne pomodlili litánie k Anne Kataríne Emmerichovej a s úctou a pokorou prijali požehnanie jej relikviou.

Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 7, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

V utorok 9. februára 2021, v deň sviatku bl. Anny Kataríny Emmerichovej, jednej z najväčších mystikov Cirkvi, vás pozývame na sv. omšu o 17.00. Sv. omšu bude slúžiť P. Rafael Marek Tresa. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie tejto veľkej a málo známej svätice.

Štvrok (11. februára) bude sviatok Panny Márie Lurdskej a Svetový deň chorých.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Maday a Lyudmila Nemesh. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 31, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Od 4. februára (štvrtok) začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Máme ešte 2 voľné miesta.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Maday a Lyudmila Nemesh. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Utorok, 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Slovenská sv. omša bude o 18:00, pred sv.omšou bude obrad požehnania sviec v kaplke sv. Barbory.

Stredu udelím pri svätej omši Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Oznamy
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 24, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Od 4. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 16, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho Slova.

Od 18.januára do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Od 4. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 22. januára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Predmanželská výuka 2021

Január 14, 2021


Nasledujúci cyklus zaíname 4.2.2021 vo štvrtok a skončí 11.3.2021. Prihlásiť sa možno do konca januára 2021 (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať v máji a v septembri 2021.

Koncoročné hodnotenie 2020

Január 10, 2021


Poďakovanie

V prvom rade chcem poďakovať Pánu Bohu za dar prežiť spoločne rok 2020. Moje poďakovanie patrí pánu kostolníkovi Stanislavovi za kvalitnú a obetavú službu a ochotnú pomoc nielen pri bohoslužbách, ale i pri iných potrebných prácach okolo kostola a fary.
Ďakujem organistkom: Martinovi, Tomášovi, Aničke, Lucke, Stanislavovi, Petrovi a Danielovi za ich pravidelné sprevádzanie pri sv. omšiach a realizáciu ďalších pastoračných aktivít, spevokolu za obohatenie slávnostných svätých omší počas týchto Vianoc, ale aj počas celého roka, spevákom pomáhajúcim pri pohrebných obradoch, ženám z ružencového bratstva za starostlivosť o kostolné prádlo aj okolie kostola a tiež ženám, ktoré pomáhajú pri prácach na fare. Ďalej ďakujem Diane za vedenie histórie domus, Miriam a Tomášovi za vydanie farského časopisu, lektorom, ktorí čítajú lekcie pri sv. omšiach. Ďakujem aj mládeži pod vedením Dominika za vedenie mládeže a ich sprevádzanie, miništrantom, ktorí sú veľmi potrební, ďakujem aj modlitbovým spoločenstvám našej farnosti, chlapom za pomoc vo farskej záhrade, pomocníkom za upratovanie kostola a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú počas celého roka.
Poďakovanie vyslovujem aj všetkým Bohu známym darcom, ktorí vo veľkej miere finančne prispeli na obnovu a prevádzku nášho kostola.
Ďakujem členom hospodárskej farskej rady a pastoračnej farskej rady za všetku ich vykonanú prácu pre farnosť.
Moja vrúcna vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispievali modlitbami, obetami, službou a finančnými darmi.
Zároveň vás chcem poprosiť o odpustenie a pochopenie, ak som sa v tomto roku voči vám previnil. Prosím o modlitby a pomoc v mojej kňazskej službe, aby sme spoločnými silami zveľaďovali Boží chrám i náboženský život v našej farnosti.

Štatistika

V roku 2011 bolo v našej farnosti pokrstených 17 detí, z toho: 9 chlapcov, 8 dievčat.
Prajeme im milosťami naplnený, šťastný a krásny život.

Sviatosť manželstva prijalo 4 párov.
Vyprosujme im trvalý, požehnaný spoločný život vo svojich rodinách.

Našu farskú rodinu opustili traja. Odpočinutie večné daj im, Pane.

Všetkým Vám vyprosujem z hĺbky svojho srdca do nového roka veľa Božích milostí, zdravie, silu, pokoj a úprimnú radosť v srdciach i na tvárach.

Hospodárenie Slovenskej farnosti za rok 2020

Za rok 2020 sme vygenerovali celkovú stratu vo výške 120 625 Kč, z toho výnosy 421 895 Kč. Podielajú sa na nich výnosy z kostolných zbierok v celkovej výške 153 695 Kč, z toho nedeľné zbierky 133 915 Kč a zbierky účelové, ktoré sa odvádzajú na AP 19 780 Kč. Celková výška zbierok je o 78 715 Kč nižšia ako v roku 2019. Výraznou súčasťou príjmov boli dary farnosti vo výške 268 200 Kč, čo bolo o 70 tis. Kč viac ako v roku 2019. Náklady činí spolu cca 542 520 Kč a sú výrazne vyššie ako v roku 2019, pretože boli uhradené faktúry za výmenu osvetlenia v celkovej výške 214 773 Kč. Stav finančných prostriedkov na účte a v pokladni činí k 31.12.2020 362 206 Kč a dáva predpoklad k bezproblémovému financovaniu na budúci rok.

Príjmy
Zostatok z roku 2019: 482 831 Kč
Milodary na ucet: 268 200 Kč
Nedeľné zbierky: 133 915 Kč
Odoslané zbierky AP: 19 780 Kč
Celkovy príjem: 904 726 Kč

Výdaje:
Účelové zbierky AP: 19 780 Kč
Svojpomocny fond: 22 220 Kč
Ucetni prace: 10 500 Kč
Osvetlenie kostola: 214 773 Kč
telefon, internet: 11 212 Kč
Farské čriepky: 32 125 Kč
Ples: 6 098 Kč
Ples (záloha) 2021: 30 000 Kč
Katolické noviny: 10 696 Kč
Reštaurátorské práce: 49 945 Kč
Prenájom telocvične: 21 000 Kč
Kvety, liturgicke potreby: 36 595 Kč
Náklady na pohostenie: 19 568 Kč
Iné výdaje na kostol a faru: 58 008 Kč
Celkové výdaje: 542 520 Kč

Na účte (31.12.2020): 50 345 Kč
V pokladni (31.12.2020): 11 861 Kč
Celkom (31.12.2020): 362 206 Kč
Všetky aktivity Slovenskej katolíckej farnosti je možné uskutočniť iba vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Farnosť môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých mesačných príkazov, alebo taktiež jednorázovými darmi. Všetky finančné prostriedky budú použité výlučne na chod farnosti a finančné zabezpečenie pastoračných aktivít. Číslo účtu si nájdete na farskej stránke alebo vzadu na nástenke farnosti.

Oznamy
Sviatok KRST KRISTA PÁNA

Január 10, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Keďže vo farnosti máme viac organistov, s vedením organistov a s rozdelením služieb som poveril Aničku Fejkovú.

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 22. januára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Po konzultácii s farskou radou sme sa rozhodli, že farský ples, plánovaný na 6. februára zrušíme.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Požehnávanie príbytku 2021

Január 6, 2021


Vzhľadom na pandemickú situáciu, nie je možné tento rok uskutočniť Požehnanie príbytkov osobnou návštevou kňaza. Preto zverejňujeme skrátenú formu požehnania príbytkov, ktorou možete vykonať požehnanie príbytku sami doma v rámci rodiny, domácej církvi. Posvätená voda a krieda je k dispozícii v kostole.

Oznamy
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Január 2, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši požehnáme vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Ako už iste viete, od (27. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 5. stupeň v systéme PES s účinnosťou od nedele 27.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Po konzultácii s farskou radou sme sa rozhodli, že farský ples, plánovaný na 6. februára zrušíme.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ďakujeme organistom, miništrantom, lektorom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturg. slávností počas vianočných sviatkov.

Oznamy
Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

December 27, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Ako už iste viete, od (27. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 5. stupeň v systéme PES s účinnosťou od nedele 27.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ďakujeme organistom, miništrantom, lektorom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas Vianočných sviatkov.

Nové nariadenie vlády

November 23, 2020


Podľa protiepidemického systému Českej republiky (PES), od nedele 27.12.2020 budeme v 5. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že bude možná účasť 10% z celkového počtu miest na sedenie, čo v prípade nášho kostola znamená maximálne 30 ľudí na každej bohoslužbe.
V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR0SW21dAbvwGUTbRHiEgh2-yeEPjkQ9lMq4Cm1a6BfDm3k9eyRFgdpsoYY#gid=1729122513Vianočné Bohoslužby 2020

December 22, 2020


Oznamy
4. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 19, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Ako už iste viete, od (18. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 4. stupeň v systéme PES s účinnosťou od piatku 18.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 20% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 60 ľudí. Nebude potrebné sa na omšu zapisovať.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ak nám to pandemická situácia dovolí farský ples bude 6. februára 2021 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozícii v sakristii.

Aj vďaka vaším milodarom sa podarila dokonciť prvá etapa výmeny osvetlenia v kostole. Čaká nás ešte výmena hlavného lustra. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré ste nám doposiaľ poslali. Za nové osvetlenie sme platili 525.443 KČ.

Naša farnosť nechala vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

Piatok sme mali vianočné upratovanie kostola: vyzdobili sme vianočné stromčeky a pripravili sme aj Betlehem. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Nové nariadenie vlády

December 18, 2020


Milí veriaci,

ako už iste viete, od piatku (18. decembra) opäť dôjde k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR zo 14. 12. 2020 sa s prechodom na štvrtý stupeň v systéme PES s účinnosťou od piatku 18. decembra 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 20% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 60 ľudí. Nebude potrebné sa na omšu zapisovať.
Farské čriepky
ONLINE

December 17, 2020


Vzhľadom na to, že väčšina naších farníkov nemá možnosť navštevovať v poslednom čase náš kostol, prinášame najnovšie číslo farského časopisu Farské čriepky na mesiac december 2020 a január - fabruár 2021 priamo online na farskej webstránke.

Farské čriepky 12/2020, 1-2/2021
Oslava narodenín otca Zoltána

December 13, 2020


Drahý náš duchovný otec Zoltán,

len to najkrajšie čo život môže dať, chceme Vám dnes priať.
Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete nesmierne potrebné. Život kňaza je každodenná obeta, vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti, v ktorom nám sprístupňujete Ježišovu lásku. Úprimne a zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh požehnával a dal Vám hojnosť milostí, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo. Všetko najlepšie k narodeninám.

Veriaci slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe

Oznamy
3. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 13, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Od pondelka (14. 12.) pravdepodobne sa vrátime do 4. stupňa pohotovosti. Prosím sledujte našu farskú stránku, kde Vás budeme informovať o tom, koľko ľudí môže byť na sv. omšiach. Možno, že sa vrátime k tabuľkám, kde sa môžete prihlásiť na sv. omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

V adventnom období roratne sv. omše sú každý deň o 6.00. (Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá do 8. decembra 2021. Apoštolská penitenciária na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. V kostole sme umiestnili sochu sv. Jozefa, prosím najmä mužov, otcov, proste ho o orodovanie a o to, aby ste sa stali lepšími mužmi. Bude pekným znamením o našej úcte k nemu, ak sa budeme starať o to, aby pri jeho soche bola vždy čerstvá kvetinová výzdoba.

Ak nám to pandemická situácia dovolí farský ples bude 6. februára 2021 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozícii v sakristii.

Aj vďaka vaším milodarom sa podarila dokonciť prvá etapa výmeny osvetlenia v kostole. Čaká nás ešte výmena hlavného lustra. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré ste nám doposiaľ poslali. Za nové osvetlenie sme platili 525.443 KČ.

Naša farnosť nechala vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

Zdobenie vianočných stromčekov a upratovanie kostola bude piatok (18.12.2020) po sv. omši (18:30).

Oznamy
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 6, 2020


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od (3. 13.) sme v 3. stupni pohotovosti, čo znamená, že na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 30% miest na sedenie, pričom účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedí na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálna rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade sedadiel, pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky, nedochádza k podávaniu ruky pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 275 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 80 ľudí.

Po dlhšom uvažovaní, sme na návrh farskej rady začali s výmenou osvetlenia v našom kostole. Staré, neúsporné a málo výkonné svetelné telesá vymeníme za úspornejšie a výkonnejšie. Cena celého projektu je 540 000 KČ. Budem rád, ak nám pomôžete a svojím dielom prispejete k tomu, aby náš kostol bol tento rok ešte dôstojnejšie pripravený na oslavu narodenia nášho Spasiteľa. Vaše milodary môžete odovzdať v hotovosti, alebo prevodom na farský účet 3269085389/0800. V prípade potreby vám vieme vystaviť aj potvrdenie o poskytnutí daru pre daňové účely.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Roratne sv. omše budeme mať každý deň o 6.00.
(Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.)

8. decembra (utorok) je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omša bude o 18:00. Roratná omša utorok nebude!

Dnes máme Mikulášsku zbierku pre bohoslovcov.

K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Veríme, že poteší naše rodiny i vašich blízkych. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré robíme a pripravujeme. Cena pohľadnice je 10 KČ. Ďakujeme za Vašu podporu.

Návšteva sv. Mikuláša

December 6, 2020


Aj tento rok Mikuláš prijal pozvanie otca Zoltána a v nedeľu 6.12.2020 navštívil slovenskú farnosť v Prahe. Svätý Mikuláš, ktorý je známy svojou dobrotou a štedrosťou, prišiel do kostola sv. Jindřicha, aby našim malým farníkom nadelil sladké balíčky za to, že boli po celý rok dobré a poslúchali rodičov. Deti po krátkom zaváhaní obkolesili Mikuláša a zvedavo a s očakávaním na neho pozerali. Keď sa ich pýtal na básničku, pesničku či modlitbičku, najviac odvahy mal Ondrejko, ktorý všetkých potešil krásnou básničkou. Nádherný adventný okamih a láskavé slovo Mikuláša povzbudili deti k spoločnej modlitbe Pána, za ktorú im všetci veriaci zatlieskali. Z veľkého košíka im Mikuláš za odmenu rozdával darčeky a keď sa ich opýtal, či si darček zaslúži aj otec Zoltán, zborovo povedali že áno. Za svedomitú službu boli balíčkami dobrôt ocenení aj miništranti. Nakoniec sa Mikuláš detí opýtal, či má prísť aj na budúci rok, a či sa budú tešiť na jeho návštevu. Veselý smiech a rozžiarené detské oči boli jasnou odpoveďou na obe otázky.

Nové osvetlenie v našom kostole

November 29, 2020


Po dlhšom uvažovaní, sme na návrh farskej rady začali s výmenou osvetlenia v našom kostole. Staré, neúsporné a málo výkonné svetelné telesá vymeníme za úspornejšie a výkonnejšie. Cena celého projektu je 540 000 KČ.

Budem rád, ak nám pomôžete a svojím dielom prispejete k tomu, aby náš kostol bol tento rok ešte dôstojnejšie pripravený na oslavu narodenia nášho Spasiteľa. Vaše milodary môžete odovzdať v hotovosti, alebo prevodom na farský účet 3269085389/0800. V prípade potreby vám vieme vystaviť aj potvrdenie o poskytnutí daru pre daňové účely.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Oznamy
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

November 29, 2020


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od (23. 11.) sme v 4. stupni pohotovosti, čo znamená, že je možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách (uvidíme, čo bude platné od zajtra). Na sväté omše môžete sa prihlásiť na farskej webovej stránke.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dnešnou nedeľou začíname adventné obdobie.

Roratne sv. omše budeme mať každý deň o 6.00.
(Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.)

Tak ako každý rok, aj tento rok 6. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Preto na sv. omšu o 11:00 pozývame najmä rodiny s deťmi.

K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Veríme, že poteší naše rodiny i vašich blízkych. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré robíme a pripravujeme. Cena pohľadnice je 10 KČ. Ďakujeme za Vašu podporu.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Adventné roráty 2020

November 27, 2020


Nové nariadenie vlády

November 23, 2020


Vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od pondelka (23.11.) budeme v 4. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že bude možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR04vyCMvtM-UjO3aA06t7rMIDccRbq0CHZAGJMVlgJuQQ27E5QLNQckZuc#gid=1094797417Oznamy
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

November 22, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od pondelka (23. 11.) budeme v 4. stupni pohotovosti, čo znamená, že je možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. Na sväté omše môžete sa prihlásiť na farskej webovej stránke.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Minulý týždeň viacerí sa prihlásili na farskú brigádu. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Nové nariadenie vlády

November 16, 2020


Drahí veriaci, oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Podľa neho sa teraz nachádzame v 5. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že od 16. novembra je možná účasť 15 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR0iTCkaGc6r9JK8H7I_TkHuPzkOQVi-IjEXoZgm1fxs6_3P9xwyGQ1JXlA#gid=1094797417Oznamy
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 14, 2020


Farské oznamy Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Minister zdravotníctva Jan Blatný zverejnil a vysvetlil 5-stupňové protikoronavirové opatrenia zvané PES, ktoré v 5. stupni (aktuálne platnom) počíta v príslušnej kolónke aj s možnosťou svadieb, pohrebov a bohoslužieb s účasťou do 15 ľudí. Toto opatrenie bude vyhlasené zajtra (16.11.). To znamená, že od pondelka bude povolená účasť na bohoslužbách. Pre aktuálne info sledujte naše farské stránky.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a podávať Eucharistiu.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na farskú brigádu, resp. na upratovanie kostola. Jedná sa o malé skupinky 2-4 ľudí, ktorí by radi pomáhali farnosti aj takou formou.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Možnosť získania odpustkov:

Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Oznamy
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 7, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a podávať Eucharistiu.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Možnosť získania odpustkov:
Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života).

Oznamy
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 31, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať Eucharistiu.

Každú nedeľu budeme vysielať z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Možnosť získania odpustkov:
Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života).

Nové opatrenia vlády

Október 22, 2020


Oznamujem Vám, že od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Úmysly, ktoré máte zapísané budú odslúžené súkromne.
Od pondelka do piatka, vždy od 17:00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať Eucharistiu.

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 17, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

V mesiaci október sa snažme modliť ruženec. Netreba zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii, telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj pondelok o 18:00 a sobotu o 9:00.

Sv. omší s nedeľnou platnosťou sa budeme mať viac:

sobotu večer:
o 18:00 (SK)

v nedeľu:
o 8:30 (CZ)
o 9:39 (HU)
o 11:00 (SK)
o 18:00 (SK)


Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Od 14. októbra je povolené, aby na sv. omši bolo prítomných maximálne 6 osôb. Z toho dôvodu sme aktualizovali zverejnené tabuľky s tým, že každý pracovný deň bude slúžená jedna sv. omša naviac vždy o 17.00. Prosíme všetkýck zapísaných, aby prišli do kostola včas, pretože kostol sa bude uzamykať počas sv. omše.

Každú nedeľu budeme vysielať z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pondelok, utorok a stredu od 16.30 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať prijímanie.

25. októbra je zmena letného času na zimný.

Nové opatrenia vlády

Október 14, 2020


Oznamujem Vám, že od dnešného dňa (14.10.) je povolené, aby na sv. omši bolo prítomných maximálne 6 osôb. Z tohto dôvodu sme aktualizovali zverejnené tabuľky s tým, že každý pracovný deň bude slúžená jedna sv. omša naviac vždy o 17:00.
TABUĽKY

Oznamy
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 10, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť si ho zakúpiť si vzadu v kostole.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

V mesiaci október sa budeme modliť spoločne ruženec pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca počas celého mesiaca október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby ste si aspoň v nastávajúcom mesiaci október našli čas spolu so svojimi deťmi a modlili sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj v pondelok o 18:00 a v sobotu o 9:00.

Od 5. októbra 2020 je opäť vyhlásený núdzový stav. Počet účastníkov na “vnútorných akciách" je obmedzený na 10 osôb a na “vonkajších" 20. Od 12. októbra na bohoslužbách - pri zachovaní protiepidemických opatrení - je počet účastníkov obmedzený na 10 (sediacich) osôb.

Sv. omší s nedeľnou platnosťou sa bude slúžili viac: v sobotu večer o 18:00 (SK), v nedeľu o 8:30 (CZ), o 9:30 (HU), o 11:00 (SK) a o 18:00 (SK). Z vládneho nariadenia vyplýva, že každé z nich by sa malo zúčastňovať maximálne 10 veriacich. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Nové opatrenia vlády

Október 9, 2020


Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné: Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. Zakazuje

Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…

Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.

II. Omezuje

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. Smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.


Dovolím si k tomu připojit pár poznámek, které jsme dnes ráno prodiskutovali s panem kardinálem:

● do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela

● výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy

● pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku


Podobně jako na jaře Vás všechny prosím a žádám, abyste byli v této nelehké době, která dopadá těžce na některé naše bratry a sestry, pokud možno co nejvíce disponibilní ke službě. Kde je to možné a vhodné, ať se slaví více bohoslužeb. Zejména o nedělích (ale pokud možno i jindy) ať jsou kostely otevřené a lidé mají možnost přijít pomodlit se, adorovat, přistoupit ke sv. přijímání či se vyzpovídat.

Podobně jako tomu bylo na jaře, je dobré dát Vašim farníkům možnost sledovat bohoslužbu na internetu.

Pokládám za důležité připomenout zachovávání hygienických předpisů a opatření.

Bylo by také vhodné upozornit tuto neděli věřící na skutečnost, že sbírku na misie v termínu 18. října 2020, tedy na Misijní neděli, nelze z důvodů vládních opatření uskutečnit. Bude tedy třeba tuto sbírku vykonat někdy později. Otázka náhradního termínu bude diskutována na nejbližším plenárním zasedání ČBK.

Ty z Vás, kteří to ještě nevíte, také prosím o zvláštní modlitbu za vikáře pro pastoraci, P. Michaela Slavíka, který sice nemá Covid ale je po náročné operaci a je vážně nemocný.

Na příští čtvrtek 15. října byli zejména lékaři a zdravotníci pozváni do naší katedrály na pouť ke sv. Lukáši. Je jasné, že se nebude moci uskutečnit v té podobě, v jaké to bylo plánováno. Po neděli dáme na naše internetové stránky zprávu, jestli bude pouť slavena jiným způsobem.

V měsíci, kdy v modlitbě růžence spolu s Pannou Marií kontemplujeme Kristovu tvář a vyprošujeme si s důvěrou v Boží pomoc ukončení epidemie, ať se za nás přimlouvá i sv. Lukáš. Tento evangelista bývá znázorňován také jako ten, který maluje tvář naší nebeské Matky. Kéž bychom i v její tváři dokázali zahlédnout víru, pokoj a velikou důvěru, s jakou doprovázela svého Syna od Betléma až na Kalvárii a zakoušeli i její pomoc a přímluvu!

Děkuji Vám za veškeré nasazení v náročné době a žehnám Vám!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

Veni Sancte 2020

Október 9, 2020


Dňa 9.10.2020 pri príležitosti začiatku nového akademického roka, sa v kostole sv. Henricha konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorú celebrovali otec Rafael a otec Zoltán. Je tradíciou, že študenti na začiatku nového akademického roka pri spoločných modlitbách prosia o dary Ducha Svätého. Otec Rafael na začiatku homílie poukázal na to, že mesiac október je venovaný úcte k Panne Márii, a tým, že sa pred každou svätou omšou modlíme sv. ruženec, sme pozvaní k zamysleniu nad životom Pána Ježiša a Panny Márie. Ako príklad uviedol piate tajomstvo Radostného ruženca (ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla), pri ktorom je rozjímanie venované Ježišovi, ktorý v dvanástich rokoch v Jeruzalemskom chráme počúval a kládol otázky učiteľom. Boh je prameňom poznania a preto otec Rafael povzbudil mladých študentov, aby spolupracovali s Bohom neustále, nielen pri získavaní zápočtov a zvládaní skúšok. Povzbudil ich v štúdiu a vyzval, aby boli vo svojom obore čo najlepší. Každý veriaci dostal dar. Tak ako kňaz dostal dar dávať sviatostné rozhrešenie, prijímanie, požehnanie, tak aj my sme dostali osobitný dar, ktorý máme dávať druhým. Na záver homílie otec Rafael citátom „Poznanie stvárňuje zem“ vyzval študentov, aby sa nebáli poznávať. Na záver slávnostnej svätej omše otec Zoltán poďakoval otcovi Rafaelovi za povzbudivé slová a vyslovil želanie, aby otec Rafael aj v budúcnosti prijal pozvanie slovenských farníkov na slávenie svätých omší v kostole sv. Henricha. Prajeme našim študentom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a Božích milostí pri získavaní nových vedomostí a schopností v náročnom akademickom roku 2020/2021.

Veni Sancte 2020

Október 7, 2020


Milí priatelia,

všetkých Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte.

V piatok 9. októbra 2020 o 18:00 začíname slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať o. Rafael Tresa OP. Spoločne si vyprosíme dary Duchá Svätého, ktoré sa nám všetkým pri plnení povinností a skúšok či rozhodovaní sa o svojej životnej ceste určite zídu.

Výuka katechizmu pre deti 2020/2021

Október 7, 2020


7.10.2020 sme začali prípravu na prvé sväté prijímanie detí. Otec Ján požehnal deťom prvú hodinu a poprial im veľa Božích milosti, aby dokázali odhaliť krásu viery.

Výuka katechizmu pre dospelých 2020/2021

Október 7, 2020


6.10.2020 sme začali prípravu na sviatosť birmovania. Stretká bude viesť P. Rafael, dominikán. Všetkým účastníkom prajeme veľa Božích milosti, aby dokázali odhaliť krásu, hĺbku a plnosť viery, ktorú nám Boh zjavil.

Bola som v raji

Október 7, 2020


A nie, neprežila som klinickú smrť a nedopomohla mi k tomu ani žiadna droga...Bola som pri plnom vedomí a moje zmysly boli oveľa viac vnímavejšie než kedykoľvek predtým. S otvorenými očami a neskutočnou slobodou som žila každý jeden deň na mieste, ktoré mi umožnilo presvedčiť sa, že „raj na zemi“ nie je len prázdna fráza.

Rozhodla som sa s Vami podeliť o moju skúsenosť, pretože si myslím, že niektoré príbehy by sme si nemali nechávať pre seba, a verím, že by to mohlo niekomu pomôcť, tak ako mne.

Už dlhší čas bolo Švajčiarsko na mojom zozname krajín, kde by som raz chcela žiť. Život ma naučil, že priania sa mi síce plnia, ale inak, než sú moje presné predstavy (vďaka Bohu 😊 ). Keď som vtedy úplnou „náhodou“ zahliadla v kostole u sv. Salvátora v Prahe plagát s otázkou – „Chcete na vlastní kůži poznat život v klášteře ve Švýcarsku?“, tak som ani nemusela čítať ďalej. Okamžite som vedela, že to je miesto, kam chcem/potrebujem ísť. Nevedela som kedy.. ale raz určite. Všetky tie slová mnou zarezonovali príliš intenzívne, než aby som to ignorovala. Netrvalo to dlho. Po približne roku a pol som už sedela v autobuse a vydala sa na 5 mesačné dobrodružstvo (od polovice januára 2020), ktoré sa mi hlboko vpísalo pod kožu a z ktorého budem čerpať, pravdepodobne, po zbytok života.

Paradoxne, nebola to túžba po rehoľnom povolaní, ktorá ma sem priviedla (aj keď...človek nikdy nevie). V mojom živote sa udialo viacero vážnych zmien, už dlho som sa cítila v zmätku a „odpojená od samej seba“. Tiež som tápala v hľadaní si novej formy vzťahu k Bohu a spôsobe, ako náš vzťah prehĺbiť. Cítila som sa v akomsi chaose a veľmi som potrebovala priestor a čas aby som si ujasnila moje nasledovné kroky v živote. Preto mi to všetko nádherne do seba zapadlo a práve možnosť stráviť nejaký čas v kláštore, naviac trapistickom, a vo francúzsky hovoriacom kantóne, mi prišla do cesty ako dar a splnenie nevyslovenej túžby.

„Deň začíname spoločnou modlitbou o 4:20, ale nemusíš sa jej zúčastňovať...“, táto veta mi krátko po príchode, pri oboznamovaní sa s rytmom dňa, prišla ako celkom dobrý vtip, vzhľadom k tomu, že môj dovtedajší život sa niesol v duchu Carpe Diem, nielen v rannom vstávaní, ale aj v celkovom režime dňa – ten som nemala absolútne žiadny (dôvodom bola práca s nepravidelnou pracovnou dobou a mimo to som bola typická „nočná sova“). To bol mimochodom tiež jeden z dôvodov, prečo som sem chcela ísť. Priam urgentne som na tom potrebovala zapracovať a vniesť aspoň malú disciplínu do svojho života. (Iba na okraj dopĺňam, že som sa spomínanej modlitby nezúčastnila ani raz 😊 ) . Nevnímam to ale vôbec ako neúspech, nakoľko som sa o to ani nesnažila. Pre mňa bol úžasný pokrok, že som sa zúčastňovala modlitby nasledujúcej, o 7-mej hodine.) Neviem to vysvetliť, ale od prvého kontaktu s kláštorom som sa tam cítila ako doma. Sestry ma prijali medzi seba veľmi vrelo, otvorene a s láskou, ktorú bolo intenzívne cítiť vo všetkom čo robili (nie, nepreháňam). Zakladateľ rehole, sv. Benedikt, si predstavoval jeho kláštory ako miesta pokoja v nepokojnom svete. Presne tak som kláštor od začiatku podvedome vnímala, bez toho aby som vopred mala túto vedomosť – bola to pre mňa oáza, kde som sa mohla uvoľniť a slobodne čerpať, čo som potrebovala. Nie je to ale len komunitou ako takou a ich vzájomnými vzťahmi. Je to dokonalá harmonická kombinácia spolu s nádherným prostredím, prírodou, atmosférou miesta a celkovým spôsobom života, hodnôt, princípov a pravidiel. Naozaj nepreháňam, keď poviem, že som bola v raji. To prezrenie musí zažiť ale každý sám. Uvedomila som si to po štyroch mesiacoch po rannej bohoslužbe. Zaplavila ma krása, pokoj a harmónia, ktorú neviem popísať slovami. Jediné čo to vystihuje najviac, je asi pojem - raj.

Počas pobytu som zdieľala so sestrami bežný režim dňa so všetkým, čo k tomu patrí. Činnosti počas dňa sú vyvážené s ohľadom na potreby a rast človeka. Priestor dostáva duchovno, rozvoj intelektu, práca aj odpočinok. Ničoho nie je prehnane veľa, ani príliš málo. Čo sa týka práce, šlo o rôznorodú nenáročnú manuálnu prácu, ktorá zároveň umožňuje ďalšie „hĺbanie“ či kontempláciu. Pre mňa to bol, nech už šlo o pomoc v kuchyni či prácu v (nádhernej) záhrade, relax. Keď som časom zistila, že potrebujem v niektorej oblasti viac priestoru, tak mi sestry vyšli v ústrety a našli sme spoločnú cestu. Všetko, čo mi prichádzalo do cesty som prijímala akosi prirodzene. Pre mňa samu to je prekvapujúce. Nenašla som náročné žiť dennú rutinu, nikam necestovať ani zachovávať mlčanlivosť. Práve naopak. Každý deň som mala pocit, že je nedeľa. Evokovali mi to pravdepodobne každodenné ranné omše, spoločné obedy a celková akási slávnostná atmosféra, všadeprítomná radosť a pokoj v ovzduší. Nezabudnuteľným zážitkom bolo prežiť v kláštore Veľkonočnú vigíliu - spoločné zdieľanie úprimnej radosti zo zmŕtvychvstania nášho Pána mi zostane navždy v spomienkach.

Nenechajte sa ale pomýliť – nešlo o žiadnu „dovolenku“, ani prázdniny. V kláštore máte podstatne menej rušivých podnetov, než „vonku“. Nie ste zahltení tým množstvom informácii, hlukom a rôznymi negatívnymi vplyvmi. Tiež nemáte poruke všetky tie „vymoženosti“, ktoré by ste si inak dopriali pre rozptýlenie. Zostávate tak sami so sebou v „surovej realite“, takí, akí ste. Po krátkom čase som si na sebe začala všímať oveľa väčšiu vnímavosť a akési tiché „prebublávanie“ vnútorných túžob a potrieb na povrch, ktoré by som si inak neuvedomila, resp. na ktoré som už dávno zabudla. Je to neľahká práca samého na sebe. Po upokojení svojho vnútra je možné vnímať, čo naozaj potrebujete, chcete a čo vám prináša skutočnú radosť. U mňa sa tak, okrem iného, vynorila napr. silná potreba znovu začať športovať. Všeobecne, po hlbšom spoznaní samého seba už nerobíte veci preto, že to tak nejak je, alebo že ich skrátka robiť musíte... Robíte ich z vnútorného presvedčenia a cítite sa v tom voľne a slobodne – aj keď sa musíte často premáhať. Ide o nadobudnutie akejsi vnútornej slobody. Na to všetko som ale našťastie nebola sama. Na tejto ceste mi veľmi pomohla jedna zo sestier, ktorá mi venovala mnoho hodín času strávených rozhovorom so mnou, alebo skôr počúvaním ma 😊. Pre mňa to bola zároveň aj potrebná psychohygiena. Za jej čas a sprevádzanie ma skrz cenné rady, postrehy, povzbudzovanie a námety na uvažovanie, jej nie som schopná dostatočne poďakovať. Bola to ale spoločná práca celej komunity, ktorá mi v tom pomáhala. Dennodenne som mala pred očami neúnavné skutky lásky a práce, ktoré sú pre mňa silným svedectvom a povzbudením. Zistila som, že som schopná slobodne fungovať dokonca aj v rutine a že už to nie je niečo, čo ma väzní. Prežila som aj dni, kedy sa akoby všetko zhaslo, nedokázala som nájsť radosť v ničom a všetko nasvedčovalo tomu, že to tak už navždy zostane. K tomu sa pridružili silné pochybnosti v najrôznejších oblastiach. V takom vnímaní sa minúty premenili na hodiny, a dni na roky. Nebolo to jednoduché. Nie, nešlo o krízu, ani o depresiu, ale o veľmi špecifický zážitok, ak to tak môžem nazvať. V istom okamihu sa však niekde vo mne vynorila vôľa pokračovať. Pokračovať v mojich, aj keď aspoň v malých a pomalých, krokoch. Pokračovať ďalej, aj keď ma nič neteší. Nezostať stáť, ani sa neobzerať späť. Dôverovať tomu, čo som prežila a zažila. Dôverovať skúsenostiam, ktoré som nadobudla. Pokračovať, aj keď výsledky nevidím hneď. Aj keď ich nevidím ani za týždeň, či mesiac. Pokladám to za jednu z pre mňa najsilnejších získaných skúseností, z ktorej budem určite v ďalšom živote čerpať. Myslím, že podobná skúsenosť sa dá získať v rôznych situáciách. Hlboká skúsenosť, na základe ktorej viete, že je treba byť trpezlivý a hlavne vydržať. Potom sa už môže diať všetko ostatné.

Osobné prínosy z takéhoto pobytu sú veľmi individuálne. Každý potrebuje načerpať a zapracovať u seba na niečom inom. S čím som sa potrebovala popasovať ja, môže byť pre iných už dávno jednoducho zvládnutou oblasťou. Dni mi prinášali situácie a otvárali oblasti, ktoré by som si ja nikdy „nenaplánovala“. Naviac, človek nezískava iba to, čo si zaumienil a nejak vopred naplánoval. Vlastne to môže zostať celý čas úplne nepovšimnuté. Človek získava to, čo skutočne potrebuje. Nie som schopná myslieť na všetky oblasti a miesta v mojom živote tak komplexne, aby som mohla do detailu pomenovať kde strádam. Preto mi vyhovoval mnou prirodzene zvolený prístup - otvorenosti a prijímania. Uvedomujem si, že ani teraz neviem vymenovať čo všetko mi tých pár mesiacov prinieslo. Cítim ale, že sú to tzv. skryté dary, ktoré budem otvárať a nachádzať v príhodnom čase.

Sestry v komunite sa mi stali matkami, skutočnými sestrami, učiteľkami i priateľkami. Prijali ma ako svoju a štedro sa delili so mnou o všetko. Vytvorili mi dokonalé zázemie so všetkým, čo som potrebovala. Sestry úprimne prežívali spolu so mnou radosť aj smútok. Nemuseli sme sa o tom ani zhovárať. Jednoducho viem, že všetko bolo zdieľané. Aj bez slov. Nie je jednoduché to vysvetliť a uvedomujem si, ako to môže vyznievať. Skúsenosti sú ale neprenosné. Preto, ak niekde v sebe tiež cítite tú tajomnú rezonanciu, neváhajte a príďte. Ja som získala mnohonásobne viac, než som dala. Našla som svoj druhý domov.

AM

V prípade záujmu o ponuku alebo akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na mail:
Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

Október 3, 2020


Milí farníci,

od 5. októbra 2020 je opäť vyhlásený núdzový stav. Počet účastníkov na “vnútorných akciách" je obmedzený na 10 osôb a na “vonkajších" 20. Na bohoslužbách - pri zachovaní protiepidemických opatrení - je počet účastníkov obmedzený na 100 (sediacich) osôb.

To znamená, že vo všedné dni, keď počet účastníkov nedosahuje maximálneho počtu, bude obvyklý poriadok bohoslužieb.

Svätých omší s nedeľnou platnosťou sa však bude slúžili viac: v nedeľu o 11:00 hod. a o 18 hod. Z vládneho nariadenia vyplýva, že každé z nich by sa malo zúčastňovať maximálne 100 veriacich. Preto prosíme, aby každý išiel len na jednu svätú omšu s nedeľné platnosťou, prípadne s pochopením prijal, že sa na niektorú nedostane.

Na všetkých bohoslužbách (ako aj na ostatných možných akciách) je stále potrebné dodržiavať príslušné epidemiologické a hygienické opatrenia, tj. nosiť rúška, udržiavať patričné rozostupy, používať dezinfekčné prostriedky a pod. Sväté prijímanie sa teraz podáva len pod jedným spôsobom (len Telo Pána), pokiaľ možno "na ruku".

Prosíme všetkých farníkov o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pochopenie.

Čo sa týka ostatného farského programu, tak zatiaľ platí nasledujúce: môžu pokračovať tie farský mimobohoslužobné aktivity, na ktorých je účasť do 10 osôb (vo vnútri). Výučba náboženstva pre deti sa chápe (podľa oznámenia Arcibiskupstvo pražského) ako výučba a nie ako voľnočasová aktivita (vzťahujú sa tak na ne predpisy platné pre základné školy).

Sledujte, prosím, náš farský web, kde by mali byť vždy aktuálne informácie.

Privítanie otca Jána vo farnosti

Október 3, 2020


Dňa 21. 9. 2020 prišiel do slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe Mgr. Ján Čech - Špirek, ktorý slúžil vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v obci Staré, spadajúcou pod Košickú arcidiecézu. Otec Ján bude v kostole sv. Henricha pomáhať v pastoračnej službe po dobu troch mesiacov. V stredu 23.9.2020 prvú slovenskú svätú omšu s otcom Jánom koncelebrovali otec Zoltán a otec Rafael. V tento deň bol sviatok sv. Pia z Pietrelciny, a preto otec Rafael v homílii priblížil veriacim život tohto talianskeho kapucínskeho kňaza. Poukázal na jeho výnimočnosť, nábožnosť a pokoru vo veľmi ťažkom vojnovom období. Bol to svätec, u ktorého sa objavili stigmy a bol známy svojou schopnosťou bilokácie. Svätá omša bola pôsobivo sprevádzaná krásnym spevom a hudbou nášho mládežníckeho zboru. Otcovi Jánovi prajeme všetko dobré od Boha, jeho ochranu, milosť, útechu a otcovi Rafaelovi veľa sily, trpezlivosti a vytrvalosti v doktorandskom štúdiu.
Oznamy
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 3, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých začíname utorok 6.10.2020 o 18.00 na našej fare. Prípravu bude mať na starosti P. Rafael, dominikánsky kňaz z Košíc. Na prvom stretnutí sa dohodneme, akou formou budeme pokračovať ďalej. Ak by ste z nejakého dôvodu tento utorok nemohli prísť na náuku, dajte mi prosím vedieť.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

Výuku náboženstva pre deti a prípravu na prvé sväté prijimanie začíname stredu 7. októbra. Vyučovanie bude na fare od 17:00.

Minulý tyždeň sme mali Svätováclavskú zbierkú na podporu cirkevného školstva. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5153 KČ, HU: 2845 KČ, CZ: 1165 KČ.

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Švrtok sme začali mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj pondelok o 18:00 a sobotu o 9:00.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 9.10.2020 Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

60. narodeniny otca Antonia Montesa

September 22, 2020
fotogaléria


Dňa 16.9.2020 otec Antonio Montes oslávil krásne životné jubileum (60 rokov). Otec Antonio pochádza zo Španielska a v slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pri významných príležitostiach koncelebruje s otcom Zoltánom sväté omše, poskytuje veriacim sviatosť zmierenia a priblížil život a službu kňaza pri stretnutí s mladými farníkmi zo spoločenstva StreDko. Otcovi Antoniovi prajeme všetko dobré od Boha, jeho ochranu, jeho milosť, tiež jeho silu, jeho útechu, jeho zmilovanie, jeho odpustenie, nech mu daruje nekonečný pokoj, vnútornú istotu a svoju bezpodmienečnú lásku.
Prvé sväté prijímanie detí 2020

September 22, 2020
fotogaléria


V nedeľu 20.9.2020 Markéta, Maxim a Oliver prijali prvý krát Eucharistiu, ktorou prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Na hodinách náboženstva sa deti dozvedeli čo tieto sviatosti znamenajú v každodennom živote a ako je v nich prítomný Pán Ježiš. Naučili sa základné modlitby a dozvedeli sa kto je Boh, Duch Svätý a čo je to hriech a ľútosť. V homílii otec Zoltán pripomenul, že Ježiš, ktorý je prítomný v Eucharistii, je pre nás silou a oporou vo chvíľach protivenstiev. Potrebujeme prijímať toho, ktorý je posilou aj lekárom ľudských duší. Vyzval veriacich, aby sa obracali ku Kristovi v dobách šťastných, radostných, ale aj smutných a ťažkých. Len v neho máme skladať svoju nádej, len s ním plánovať svoju budúcnosť, svoj život. Na záver svätej omše deti poďakovali otcovi Zoltánovi za prípravu na prijatie tajomstva viery, a taktiež krásne poďakovali aj rodičom, za láskavú dôveru a podporu. Našim detským farníkom prajeme nech si ich srdiečka s vďačnosťou uchovajú bohatstvo tohto dňa a Božie dary nech rokmi narastajú.
Oznamy
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 19, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame Vám do pozornosti najnovšie číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Srdečne pozývame deti vo veku od 8-10 rokov, ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Vyučovanie bude každú druhú stredu od 17:00 na fare. Začíname 7. októbra. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz alebo tč 774 039 005.

Budúcu nedeľu bude Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Od 21. septembra až do konca roku v našej farnosti bude vypomáhať kňaz Košickej arcidiecézy Ján Čech-Špirek. Otec Ján bude ubytovaný na fare. Prijmite ho s veľkou radosťou!

Otec Antonio slávil tento tyždeň 60. narodeniny. Prajeme mu veľa Božích milostí.

Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

September 10, 2020


Na základe informácií o vývoji epidémie Covid-19 a odporúčania epidemiológov dochádza od 10. septembra, opätovne k povinnosti nosenia rúšok zakrývajúcich ústa a nos vo všetkých vnútorných priestoroch, a to na území celej ČR.
Od 10. septembrasú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.
Spoločenstvo StreDko 2020/2021

September 8, 2020


Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.
Smútočné oznamenie
Posledná rozlúčka s Ing. Milanom Šujanom

September 8, 2020


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrel náš farník Ing. Milan Šujan.
Rozlúčka so zosnulým bude 11. septembra 2020 o 13.00 hod. v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty.
Nech odpočíva v pokoji.
OZNAMY
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 6, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame Vám do pozornosti najnovšie číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole..

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Prvé sväté prijímanie pre deti budeme sláviť 20. septembra.

Srdečne pozývame deti vo veku od 8-10 rokov, ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Vyučovanie bude stredu od 17:00 na fare. Začíname 7. októbra. Bližšie informácie na stránke.

Detský katechizmus 2020/2021

August 29, 2020


V sobotu 5.9.2020 o 15:00 sa začína Detský katechizmus. Začne sa netradične v sobotu vo farskej záhrade opekačkou. Súčasťou bude aj zápis na ďalší školský rok 2020/2021. Srdečne pozývame všetkých rodičov a detí vo veku od 9 rokov (3. trieda), ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Hodiny budú prebiehať každú druhú stredu o 17:00-17:45. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz.

Poďakovanie otcovi Zoltánovi k 10. výročiu kňazskej vysviacky

August 24, 2020


Dňa 21.8.2020 pri príležitosti 10. výročia kňazskej vysviacky otca Zoltána prebiehala v kostole sv. Henricha slávnostná svätá omša. Zoltán Balga bol vysvätený banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom a pôsobil na cirkevnej škole v Šahách, kde bol aj kaplánom. Od 1.7.2016 je administrátorom slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe, a zároveň pôsobí ako obhajca zväzku (defensor vinculi) na Metropolitnom cirkevnom súde pražskej arcidiecézy a banskobystrickej dievézy.
Otec Zoltán v homílii poďakoval Bohu za dar kňazstva a za všetky príležitosti a situácie (veselé, príjemné, náročné, vážne), ktoré ho poučili, posilnili a povzbudili. Pripomenul motto, ktoré si vybral: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Tiež poďakoval všetkým, ktorí ho na jeho ceste sprevádzajú a v službe kňaza pomáhajú.
Po svätej omši otec Zoltán pozval veriacich do farskej záhrady na slávnostné agapé, v úvode ktorého mu Tomáš Krajňák v mene všetkých farníkov poďakoval za obetavú službu vo farnosti. Zdôraznil, že s príchodom otca Zoltána slovenská farnosť ožila, vznikli rôzne spoločenstvá a prebiehajú mnohé farské aktivity. Ďakujeme otcovi Zoltánovi aj za jeho nesmierne úsilie pri starostlivosti o kostol sv. Henricha, rekonštrukcii farských priestorov a obnovu krásnej záhrady. Prajeme mu veľa zdravia, sily, vytrvalosti, trpezlivosti a Božieho milosrdenstva v jeho kňazskej službe.

OZNAMY
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

V sobotu 5.9.2020 o 15:00 sa začína Detský katechizmus. Začne sa netradične v sobotu vo farskej záhrade opekačkou. Súčasťou bude aj zápis na ďalší školský rok 2020/2021. Srdečne pozývame všetkých rodičov a deti vo veku od 9rokov (3. trieda),ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Hodiny budu prebiehať každú druhú stredu o 17:00-17:45. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz.

FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

August 12, 2020


Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára online

FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

Drahí priatelia z celého sveta!
Prinášame Vám novinku! Náš formačno-akademický program expanduje do online sveta

Zmeny posledných mesiacov nás prinútili prispôsobiť naše programy okolnostiam a presunúť prezenčné stretnutia do online priestoru. Vďaka tomu sme objavili nový spôsob, ako umožniť ľuďom aj mimo Bratislavy a Košíc sa spolu s nami VZDELÁVAŤ, DISKUTOVAŤ a PREHĹBOVAŤ SVOJU VIERU. Nezáleží na tom, či si z dedinky z Oravy, na štúdiách vo Veľkej Británii, rozlietaný po Európe alebo pracovne v Spojených štátoch ... od septembra 2020 máš jedinečnú príležitosť zapojiť sa do nášho formačno-akademického programu! Všetky potrebné info nájdeš na tejto stránke.

Tešíme sa na spoločné hľadanie Pravdy, aj za hranicami!

Kardinál Duka požehná mariánský sloup v Praze

August 12, 2020


V sobotu 15. augusta požehná kardinál Dominik Duka počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie znovuobnovený mariánský stĺp na pražskom Staroměstském náměstí a to po bohoslužbe, ktorá sa uskutoční o 10:00 v chráme Matky Boží před Týnem.

OZNAMY
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 19, 2020


Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Cez letné prázdniny utorok a stredu nie sú sväté omše.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh odpustovej slávnosti.

Odpustová slávnosť

Júl 13, 2020


Dňa 12.7.2020 sa v kostole sv. Henricha konala odpustová svätá omša, na ktorú bol pozvaný ICLic. Mgr. Miloš Szabo, TH.D., ktorý pôsobí ako administrátor vo farnosti sv. Gotharda Praha-Bubeneč, prednáša na katolíckej teologickej fakulte UK v Prahe a je zároveň aj sudcom Metropolitného cirkevného súdu v Prahe. Otec Miloš v úvode svätej omše poďakoval otcovi Zoltánovi za pozvanie, ktoré je pre neho výnimočné aj v tom, že sv. Gothard a sv. Henrich, patróni kostolov, sa tiež poznali. V úvode homílie nadviazal na čítanie z Matúšovho evanjelia (Mt 13, 1-23), v ktorom Ježiš v podobenstvách rozprával o rozsievačovi, ktorý sial zrná. Jedna časť zŕn padla na kraj cesty, kde ich vyzobali vtáky, druhá na skalnatú pôdu, kde uschli, tretia do tŕnia, ktoré ich zadusilo. Až štvrtá časť zŕn, ktorá padla do dobrej zeme, priniesla úrodu, niekoľkonásobnú. Otec Miloš upozornil, že je potrebné, aby Božie slovo zasiate do srdca človeka klíčilo a stále sa rozvíjalo. Dôležité je, aby veriaci duchovne nestagnoval. Aby sa nepretržite prehlbovala viera človeka a jeho vzťah s Kristom. Otec Miloš ocenil snahu a obetavosť otca Zoltána, že dokázal v Prahe spojiť veriacich českej, slovenskej a maďarskej farnosti, ktorí sa pri významných udalostiach zúčastňujú spoločných svätých omší. Prirovnal to k náročnej úlohe mierumilovného kráľa a cisára Henricha, ktorý v neľahkej dobe taktiež zohral významnú úlohu v spájaní a zjednocovaní ľudí a veriacich. Na záver otec Miloš vtipne poznamenal, že facebooková stránka farnosti je veľmi aktívna, čo vypovedá o dobrom využití voľného času našich farníkov. Na záver svätej omše otec Zoltán poďakoval otcovi Milošovi za príjemnú návštevu a venoval mu knihu s fotografiami kostola sv. Henricha. Cenu sv. Henricha tento rok otec Zoltán udelil nášmu milému kostolníkovi Stanislavovi Brhlíkovi, ktorý svoju obetavú službu vykonáva so srdcom a láskou. Po svätej omši mali veriaci možnosť pokloniť sa vzácnej relikvii sv. Henricha. Následne boli všetci pozvaní na slávnostné agapé do farskej záhrady. Tradičných 50 L výborného kotlíkového gulášu sa rozdalo veľmi rýchlo. Ku káve, čaju a domácej limonáde naše slovenské a maďarské farníčky upiekli výborné domáce slané a sladké koláče. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnostného odpustového agapé.

OZNAM
Českých a moravských biskupov

Júl 9, 2020


Sestry a bratia,

vzhľadom k uvoľňovaniu protiepidemických opatrení sa znova vraciame k liturgickej praxi, aká bola pred zavedením obmedzení. Reštriktívne opatrenia treba naďalej rešpektovať tam, kde ich miestne civilné autority vyhlásia z dôvodov väčšieho výskytu ochorenia.
K tomu, aby spoločným slávením Eucharistie rástla naša láska k Bohu a ľuďom, zo srdca žehnáme.

Českí a moravskí biskupi

Velehrad, 7. júla 2020

K tomuto vyhláseniu ešte pripájam prosbu, aby ste veriacich povzbudzovali a vyzývali k návratu do liturgického a sviatostnému života, ktorý bol pred začatím karanténnych opatrení. Pomáhajte im prekonávať neopodstatnený strach či pohodlie. Treba tiež zdôrazňovať, že už pominul dôvod na dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

OZNAMY
NEDEĽA SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Júl 5, 2020


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny, teda na mesiac júl a august.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohoto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

Cez letné prázdniny utorok a stredu nie sú sväté omše.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na seminár. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 3178 KČ, HU: 2110 KČ, CZ: 1373 KČ.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť budúcu nedeľu (12. júla). Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

OZNAMY
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 27, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny, teda na mesiac júl a august.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohoto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

Cez letné prázdniny utorok a stredu nebudú sväté omše v našom kostole.

Zajtra (29.6.) je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša bude o 18:00.

Budú nedeľu (5.7.) máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) budeme v tomto roku sláviť 12. júla.

Dnes je zbierka na bohoslovcov.

OZNAMY
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 20, 2020


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali na služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Cez letné prázdniny utorok a stredu nebudú sväté omše v našom kostole.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku budeme sláviť 12. júla.

Budúcu nedeľu bude zbierka na bohoslovcov.

OZNAMY
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 14, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 1500 návštevníkov.

Chcem sa Vám poďakovať za účasť v katedrále na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Som rád, že ste našu farnosť reprezentobali v hojnom počte.

Po sv. omši nasleduje eucharistická procesia okolo kostola.

NOC KOSTOLOV 2020

Jún 13, 2020


Dvanásty ročník Noci kostolov 2020 bol z dôvodu pandémie koronavírusu Covid-19 presunutý na 12.6.2020, a taktiež bol špecifický prísnymi hygienickými opatreniami. Návštevníci mohli navštíviť takmer 1200 kostolov, modlitební a kaplniek nielen osobne, ale aj on-line formou. Aj živým vysielaním, prostredníctvom internetovej siete, chceli organizátori umožniť širokej verejnosti účasť na tejto tradičnej akcii. Mottom tohoročnej Noci kostolov bol žalm 104: „Na určovanie času si mesiac utvoril; slnko vie, kedy má zapadať....“. Celkovo v 35 veršoch autor s radosťou oslavuje Boha za stvorenie sveta. Stvorenie svetla, vody, zeme, rastlín, stromov, slnka, mesiaca, zvierat a človeka. Pripomíname si tým tiež Knihu Genezis, ktorá podáva dôležité náboženské posolstvo, že Boh je Stvoriteľ a Pán všetkého stvorenia. V kostole svätého Jindřicha a Kunhuty začal bohatý program Noci kostolov zvonením kostolných zvonov a slávnostnou svätou omšou. V úvode homílie otec Zoltán uviedol, že Noc kostolov je príležitosťou na úvahu, ktorá nám pomôže povzniesť sa nad všedný pohľad na sakrálne stavby. Božie chrámy, ktoré svojou architektúrou zdobia historické centrá našich dedín a miest a vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície. Pri pohľade na kostol môže človek objaviť zmysel svojej existencie, ktorá ho neobmedzuje len pre tento svet, ale otvára pred ním život s perspektívou večnosti. Otec Zoltán pripomenul, že kostol bol postavený pre to, aby sa stal znamením prítomnosti Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom. Znamením pre hlavné mesto a pre všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú, študujú, pracujú. Bohatá účasť veriacich na svätých omšiach v priebehu celého roku, spoločné i osobné modlitbové stretnutia, starostlivosť o úpravu a výzdobu kostola sú prejavmi úprimnej viery ľudí, ktorým náš kostol prirástol k srdcu. Po svätej omši až do 22 hodiny, prebiehali v kostole koncerty duchovnej a klasickej hudby. Ako prvý upútal návštevníkov pozoruhodnou hrou na organe nadaný Matěj Bartoň. Sopranistka Veronika Vojířová a organista Jan Hajič zaujali poslucháčov svojím krásnym, čistým spevom a hrou. Veľký záujem poslucháčov bol aj o koncert komorného súboru Duo Mellison hrajúceho v zložení flautistky Karolíny Dlouhé a gitaristu Lukáša Štěpánka, ktorí potešili pestrým výberom skladieb. Pieseň Ave Maria mala v pôsobivom prostredí Božieho chrámu neopakovateľnú intenzitu. V podaní našich domácich organistov sa rozozvučali desiatky píšťal mohutného hudobného nástroja. Technicky náročné skladby od Bacha (Toccata a fuga d mol), Karg-Elerta (Harmonius du soir, La Nuit) a Mendelssohna (5. Sonata) hral Zoltán Mics. Melodické a harmonické skladby od Bossiho (Entree pontificale), Mozarta (Adagio), Sibeliusa (Intrada), Rheinbergera (Vision) a Buxtehudea (Preludium a fuga g mol) hral Stanislav Pavílek. Pre milovníkov hudby, ktorí zároveň obdivovali krásu kostola, to bol príjemný záver koncertného programu. Komentovanou prehliadkou kostolník Matyáš Berdych priblížil hosťom bohatú históriu kostola a zaujímavý život sv. Jindřicha a jeho manželky sv. Kunhuty. Podrobné informácie o kostole mohli návštevníci získať aj z foto-knihy a brožúrky. Zvedaví návštevníci zašli aj do sakristie, kde boli vystavené liturgické predmety. Otec Zoltán, Matyáš, Katka a ďalší členovia farského spoločenstva im veľmi radi zodpovedali na zvedavé otázky. Vo farskej pivnici prebiehala tradičná (a veľmi obľúbená) ochutnávka vín, pri ktorých nemohli chýbať výborné syry. V priebehu celého večera bolo možné si vo farskej záhrade pozrieť prezentáciu zaujímavých fotografií, zachytávajúcich najdôležitejšie momenty zo života českej, slovenskej a maďarskej farnosti. Sme veľmi radi, že aj napriek určitým obmedzeniam z dôvodu epidémie koronavírusu, si návštevníci (asi 1500) našli čas a prišli do nášho kostola. Veľké poďakovanie patrí všetkým farníkom, ktorí sa s nadšením podieľali na úspešnom priebehu akcie.
OZNAM
NOC KOSTOLOV 2020

Jún 12, 2020


Program v kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty:

17:55 Zvonění kostelních zvonů
18:00 Mše svatá (slovenská)
18:45 Prohlídka farní záhrady - promítání fotek ze života komunity
18:45 Prohlídka farního sklepa - koštování vín a sýrů
18:45 Koncert duchovní hudby
19:30 Koncert duchovní hudby
20:15 Komentovaná prohlídka chrámu
20:30 Koncert klasické hudby: DUO MELLISON
21:00 Varhanní koncert

OZNAMY
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jún 6, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na stredká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy Te Deum. Takisto ďakujeme aj všetkým študentom, mladým pracujúcim, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

Členovia Ružencového bratstva dnes po omši na fare majú výmenu tajomstiev.

Srdečne Vás pozývam z príležitosti programu “Noc kostolov” na návštevu nášho kostola, kde budete mať možnosť zúčastniť sa kultúrneho programu uvedeného na plagátoch. Budete si môcť pozrieť kostol úplne netradične, aj priestory inokedy neprístupné, dozviete sa niečo o histórii kostola, jeho súčasnom stave a ďalšie zaujímavosti. Každý si môže vybrať podľa svojho výberu.

Pán kardinál Dominik Duka pozýva všetkých kňazov, diakonov, rodiny s deťmi i všetok Boží ľud v meste Praha k oslave slávnosti Tela a Krvi Pána. Vo štvrtok 11. júna 2020 o 17.00 hod. bude pán kardinál slúžiť v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú svätú omšu a po nej bude nasledovať tradičná eucharistická procesia. Na túto slávnosť pozýva predovšetkým pražské farnosti. Je príležitosťou na oslavu tohto významného sviatku s diecéznym biskupom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme sláviť budúcu nedeľu a to s eucharistickou procesiou okolo kostola.

FARSKÝ DEŇ DETÍ 2020

Jún 6, 2020
fotogaléria


Deň detí po Slovensky Posledná májová sobota patrila v našej farnosti deťom. S podnetným nápadom na zorganizovanie hracieho dňa pre najmenších členov nášho spoločenstva prišiel otec Zoltan. Nápadu sa chytilo hneď niekoľko nadšencov a tak sa spoločne pustili do vymýšľania programu...

Počasie v sobotu prialo. 11:00 prebiehali ešte posledné úpravy stanovišť. Vzduchom sa niesla urcita nervozita... Prídu sem vôbec nejaké deti? Všetci si priali aby áno...

A deti (s rodičmi) nesklamali.. Postupne sa vo dverách objavovali menej i viac hanblivé tváričky malých farníkov... dala sa z nich čítať zvedavosť a neraz aj šibalstvo.

Hanblivosť však netrvala dlho a detí bola hneď plna záhrada...Spoločne si maľovali, tvorili prívesky, hrali športové hry, naháňali sa a nenechali ležať ani šachové figúrky...

Kým deti behali, rodičia spokojne pozerali ako ich ratolesti vybíjajú svoje “baterky”. 😉

No a komu by z toho všetkého nevyhladlo... A čo by to bol za deň deti bez opekačky? Gril šiel na plne obrátky a deti i my ostatní sme si pochutnali na spekačkach a iných dobrotach.. Potom už na deti čakalo losovanie odmien a voľná zábava.

Prvý ročník dňa deti bol plny dobrej nálady, nákazlivej pohody a jednoducho detsky úprimnej priateľskosti. Bolo skutočne povzbudením vidieť tuto živú zložku nášho farského spoločenstva... Tešíme sa na další ročník 😉
TE DEUM 2020

Jún 6, 2020
fotogaléria


V stredu 4.6.2020 sa v kostole sv. Jindřicha konala slávnostná svätá omša venovaná na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za úspešné štúdium, ktoré z dôvodu šírenia nákazy Covid-19 od 11.3.2020 prebiehalo distančnou formou. Otec Laburda v homílii pripomenul slávnostný hymnus Te Deum laudamus (Teba Bože chválime), v ktorej Boha velebíme, chválime a prosíme. Tiež upozornil, že je potrebné ďakovať za milosti a dary Ducha Svätého, ktoré každý z nás dostal. Aj keď akademický rok skončil, je potrebné stále prosiť. Kto prosí, ten dostane. Mládežnícky spevácky zbor si pripravil pre túto slávnostnú svätú omšu nádherné piesne, a ich úsilie a nadšenie bolo ocenené dlhým potleskom. Mladí farníci pripravili tradičné a priateľské agapé v priestoroch fary. Študentom našej farnosti prajeme veľa Božích milostí pri získavaní zápočtov, zvládnutí skúšok a obhájení bakalárskych, diplomových a doktorských prác. Pane, prosíme Ťa, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého.
OZNAMY
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Máj 31, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícký dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

3. júna. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Členovia Ružencového bratstva budúcu nedeľu po omši na fare majú výmenu tajomstiev.

TE DEUM

Máj 24, 2020


3. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

FARSKÝ DEŇ DETÍ

Máj 24, 2020


Dňa 30.5. (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz.

Oznamy

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 24, 2020


Oznamy

Milí farníci, z nariadenia vlády ČR od 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov. Od 25.5. v kostole nás môže vyť 300.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Dňa 30.5. (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz.

3. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Máj 21, 2020


Dnes slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána - na 40. deň po Veľkej Noci. Ježiš odišiel, aby nám pripravil miesto v dome nášho Otca. Dnes máme sv. omšu o 18.00.

100. výročie narodenia Karola Wojtylu - svätého pápeža Jána Pavla II.

Máj 18, 2020


Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhé z troch detí rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Narodil sa v dome patriaceho Židovi Chaimovi Bałamuthovi. Svojich príbuznych stratil veľmi skoro. Keď mal deväť rokov zomrela mu matka (mala 45 rokov) a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund, ktorý mal 14 rokov. Otec zomrel v roku 1941, ked mal Karol 20 rokov. Sestra zomrela v detstve.

V roku 1938 začal budúci pápež študovať na Jagellonskej univerzite v Krakove. Prerušené bolo druhou svetovou vojnou, počas ktorej pracoval. Nakoniec začal študovať teológiu tajne v "podzemnom seminári. Prvého novembra 1946 bol v katedrále Wawel vysvätený za kňaza, a krátko na to išiel študovať do Ríma. Po návrate do krajiny v roku 1948 bol pol roka vikárom vo vidieckej farnosti v Niegowici, potom mal podobnú „pozíciu“ v krakovskom kostole sv. Floriana, potom sa usadil na ul. Kanonicza, kde pripravoval habilitačnú prácu. Počas tohto obdobia, vrátane vojny, sa veľmi zaujímal o literatúru a divadlo, a keď bol krakovským kňazom, venoval veľkú pozornosť študentom, ktorým venoval osobitnú pastoračnú starostlivosť.

Od roku 1954 pôsobil ako akademický profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. Štvrtého júla 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. Za kardinála bol vymenovaný 26. júna 1967 pápežom Pavlom VI. Ako pastier krakovskej diecézy sa kardinál Wojtyla sa zaujímal o svoju arcidiecézu, navštevoval farnosti, zvolával synody atď. Bez toho, aby prestal vykonávať vedeckú a didaktickú činnosť ako profesor na KUL. Aktívne sa zúčastňoval na všetkých zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu.

Šestnásteho októbra 1978 sa na konkláve v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne zhromaždilo 111 kardinálov, ktorí si vybrali 58 a polročného krakovského arcibiskupa za 264. rímskeho biskupa. Bol prvým pápežom netalianom od roku 1523, prvým Poliakom a Slovanom. Odvtedy trval najdlhší pontifikát dvadsiatom storočí a tretí v histórii (vrátane sv. Petra, ktorého roky vládnutia v cirkvi nie sú presne známe). Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní (od 16. 10. 1978 do 2. 4. 2005). Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát bol rekondný vo viacerých pohľadoch. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, predsedal 52 slávnostiam svätorečenia, počas 104 zahraničných ciest navštívil 129 štátov (nalietal 1 163 865 kilometrov, čo je trikrát dlhšia vzdialenosť ako medzi Zemou a Mesiacom), navštívil 697 miest, absolvoval 1 164 generálnych audiencií, predniesol 2 412 verejných príhovorov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí.

Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus. Už na jeho pohrebe v Ríme niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu.

Sv. Ján Pavol II. mal k Slovensku mimoriadne blízky vzťah. celkovo nás navštívil trikát. Prvýkrát prišiel v roku 1990, kedy ho absolvoval dvojdennú návštevu Česko-Slovenska. Okrem toho ho privítali na Slovensku ešte v dňoch 30. júna - 3. júla 1995. Tretia historická návšteva sa konala v dňoch 11. - 14. septembra 2003. Táto apoštolská cesta podľa vôle pápeža a priania vtedajších biskupov viedla do diecéz, ktoré doposiaľ pápež nenavštívil. Záverečná Eucharistia bola vtedy spojená s blahorečením biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej.

Úprava farskej záhrady

Máj 17, 2020


Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí v sobotu prišli pomôcť pri úprave farskej záhrady. Urobil sa kus poriadnej roboty a zasa sme bližšie k tomu, aby mohla slúžiť pre budovanie a posiľňovanie spoločenstva farnosti. Nech vám to všetkým dobrý Pán Boh mnohonásobne odmení!
Loretánske litánie

Máj 17, 2020


Milí farníci,

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 16, 2020


Milí farníci,

z nariadenia vlády ČR od pod 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov.

Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozici katolický dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Štvrtok je slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Oznamy

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 10, 2020


Milí farníci,

z nariadenia vlády ČR od pod 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov.

Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Dnešná nedeľa je dňom, kedy si spomíname na všetky mamky. Keď na svoj život pozeráme ako na knihu, mamka je vždy jednou z kľúčových postáv. Možno si to ani neuvedomujeme, ale bez mamky by sme neboli takí, akí sme. V každodenných maličkostiach môžeme na sebe pozorovať práve mamkin rukopis. Schválne, koľko vecí robíte preto, že vás to tak naučila vaša mamka? Preto jej dnes nezabudnime poďakovať za všetko, čo pre nás robí, čo pre nás obetovala, a pamätajme si, že aj keď sme v živote stretli mnohých ľudí, ktorí nás majú radi, práve mamka bola tá PRVÁ, ktorá nás milovala. Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Oznamy

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 02, 2020


Milí farníci,

keďže od piatku 24. 4. došlo z nariadenia vlády ČR k dovoleniu slúžiť verejné omše do 15 účastníkov, tento týždeň sv. omše už budeme mať podľa plánovaného rozpisu (utorok, štvrtok 16:00, streda, piatok 18:00).

Na farskej stránke je zverejnená tabuľka, kde sa môžemete prihlásiť na sväté omše. Prosím rešpektujte toto opatrenie, nemôžeme navýšiť počet osôb nad stanovenú hranicu. Tiež vás prosím dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Ak sa situácia nezmení, bude možné od 11. mája sláviť bohoslužby pre 100 osôb.

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná. Ak nemôžete do kostola zájsť, neváhajte ma prosím telefonicky kontaktovať, môžem Vám sviatosti udeliť doma.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Až do odvolania každú nedeľu slovenská sv. omša bude aj o 18:00.

V máji pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Loretánske litánie, modlitbu ku ktorej zvlášť pozýva aj svätý otec František.

Oznamy

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 25, 2020


Milí farníci, keďže od piatku 24. 4. došlo z nariadenia vlády ČR k dovoleniu slúžiť verejné omše do 15 účastníkov, tento týždeň sv. omše už budeme mať podľa plánovaného rozpisu (utorok, štvrtok 16:00, streda, piatok 18:00.

Na farskej stránke je zverejnená tabuľka, kde sa môžemete prihlásiť na sväté omše. Prosím rešpektujte toto opatrenie, nemôžeme navýšiť počet osôb nad stanovenú hranicu. Tiež vás prosím dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Ak sa situácia nezmení, bude možné od 11. mája sláviť bohoslužby pre 30 osôb a od 25. mája pre 50 osôb.

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Ak nemôžete do kostola zájsť, neváhajte ma prosím telefonicky kontaktovať, môžem Vám sviatosti udeliť doma. Rovnako tak mi zavolajte, ak plánujete krst alebo svadbu.

Sv. omša - TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 24, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Podľa Uznesenie Vlády od 24. apríla platí možnosť celebrovať bohoslužby pre 15 osôb.
V tabuľke sa môžete prihlásiť na nedeľnú svätú omšu.

Sv. omša - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Apríl 18, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zajtra v nedeľu 19.4.2020 o 11:00 vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Záznam bude možné nájsť hneď v nedeľu vo videogalérii.
DUCHOVNÁ SLUŽBA
V NAŠEJ FARNOSTI
VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Apríl 16, 2020


Vzhľadom na stále trvajúci núdzový stav a pretrvávajúce obmedzenia, predovšetkým vzhľadom k zákazu zhromažďovania, sa v našej farnosti stále nekonajú verejné bohoslužby a rovnako tak sa nekonajú ostatné farské aktivity pre viac osôb. Je to bolestné, ale je to zatiaľ tak. Dúfajme, že tento stav sa - s postupným uvoľňovaním reštriktívnych opatrení - čoskoro začne meniť.

Náš kostol (hlavný vchod) je po veľkú časť dňa stále otvorený.

V stredu a vo štvrtok od 17:00 do 18:00 je kostol otvorený s možnosťou sa vyspovedať a prijať Eucharistiu (pri dodržaní všetkých potrebných epidemiologických a hygienických opatrení).

Prosím, sledujte tiež našu facebookovú stránku. Na nej nájdete všetky informácie o dianí vo farnosti.

Chceme sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky.

Majme stále dôveru v Boha, verme v neho, milujme ho a milujme tiež svojich bratov a sestry a snažme sa, nakoľko je to možné, im v týchto dňoch pomáhať a byť im nablízku, napríklad aj "len" svojimi modlitbami.

Veľkonočné sviatky 2020

Apríl 8, 2020


Návšteva kostola počas Veľkonočného trojdnia

Zelený štvrtok
kostol otvorený k súkromnej modlitbe “v Getsemane”
od 18.00 do 19.00

Veľký piatok
kostol otvorený k súkromnej modlitbe
od 15.00 do 18.00

Biela sobota
kostol otvorený k súkromnej modlitbe “u Božieho hrobu”
od 10.00 do 16.00

Zmrtvýchvstanie Pána
11.00 - slovenská sv. omša (živé vysielanie na FB)

Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav vyhlásený vládou Českej republiky nebude slávenie sviatkov Veľkej noci v našom kostole verejné. Obrady Veľkonočného trojdnia odslúži o. Zoltán súkromne bez účasti veriacich. Slávnostnú svätú omšu vo Veľkonočnú nedeľu bude možné sledovať online na FB stránke Slovenskej farnosti o 11:00.

Keďže nebude možné byť fyzicky prítomný pri slávení najdôležitejších udalostí v dejinách spásy, dávame do pozornosti možnosť sledovať priame prenosy, ktoré pre veriacich pripravila televízia LUX.

Prajeme Vám, aby ste ani v tejto neštandardnej situácii nestrácali nádej a aby vaše srdcia naplnila radosť zo Zmŕtvychvstalého. Pretože našou jedinou istotou je to, že po Veľkom piatku príde veľkonočné ráno, kedy sa budeme s celou Cirkvou tešiť z toho, že Ježiš žije!

„Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“
Mt 28,6
Oznamy

KVETNÁ NEDEĽA

Apríl 5, 2020


Bratia a sestry, dnešnou Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Prežívajme ho v našich rodinách v pokojnej duchovnej atmosfére. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Obrady Veľkonočného trojdnia začnú vo štvrtok sv. omšou. Tento deň si zvlášť uctievame ustanovenie Eucharistie, sviatosť posvätného stavu a Pánovo prikázanie o bratskej láske.

V piatok budú obrady pokračovať slávením utrpenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je dňom pokánia a prísneho pôstu zdržovania sa mäsitého pokrmu.

Vigília Pánovho zmŕtvychvstania začne v sobotu po západe slnka. Na základe priania otca arcibiskupa Vás poprosím, aby ste na Bielu sobotu po zotmení dali do okien svojich bytov sviecu či obrázok Krista na znamenie Kristovho vzkriesenia. Jedná sa o starú veľkonočné tradíciu. Je určite vhodné, nakoľko je to možné, pozvať aj ostatných k tejto iniciatíve, aby všetci ľudia dobrej vôle dali sviečku do okna na znamenie nádeje a víťazstvo života zvlášť v tejto neľahkej dobe.

Oznamy

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 28, 2020


2. apríla (štvrtok) začíname predmanželskú náuku. Párom, ktorí sa prihlásili na tento termín, budeme emailom posielať každý týždeň videozáznam s aktuálnou prednáškou. Ak by ste do 31. marca nedostali mail, obráťte sa na kontaktné údaje uvedené na farskej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

3. apríla (piatok) o 18:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke Pobožnosť Krížovej cesty.

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, sv. omšu budeme o 11:00 hod. vysielať z nášho kostola v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Intencie každý deň odslúžim pri súkromnej sv. omši.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná.

Stredu a štvrtok od 17:00 do 18:00 kostol bude otvorený s možnosťou sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Chcem Vás poprosiť o intenzívnu modlitbu za členov našej farnosti, ktorí sa nakazili koronavírusom a znášajú ťažký kríž tejto nemoci.

Sv. omša - Piata pôstna nedeľa

Marec 28, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zajtra v 5. pôstnu nedeľu 29.3.2020 o 11:00 vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Záznam bude možné nájsť hneď v nedeľu vo videogalérii.
Zahaľovanie krížov

Marec 28, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zvyk zahaľovať kríže v kostole pred 5. pôstnou nedeľou sa zachováva aj u nás. Záznam je možné zhliadnúť vo videogalérii.
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Marec 18, 2020


Milí priatelia!

Dnes večer vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu o 19:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.
Biskupi Čech a Moravy k mimořádnemu opatření

Marec 16, 2020


Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad. Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

Marec 16, 2020


Milí farníci a priatelia.

Od pondelka 16. 3. 2020 od 00.00 došlo z nariadenia vlády ČR k obmedzeniu pohybu osôb, a preto nie je možné slúžiť verejne ani sväté omše. Intencie každý deň odslúžim pri súkromnej sv. omši.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná - v prípade potreby sa na nás obráťte na tel. 734 688 656 alebo e-mail: praha@fara.sk.

Zvlášť sa modlime za odvrátenie tejto choroby a prosme za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia všetkým chorým a ohrozeným.

Ďakujem za pochopenie!

P. Zoltán Balga
Biskupi k mimoriadnemu opatreniu Ministerstva zdravotníctva

Marec 11, 2020


Prinášame výzvu ČBK vydanú v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR ohľadom zhromažďovania osôb.

Bratia a sestry,


minister zdravotníctva dnes vydal v súvislosti s epidémiou ochorení COVID-19 mimoriadne opatrenie, ktorým sa okrem iného zakazujú s účinnosťou od 10. marca 2020 od 18 hodiny akcie, vrátane náboženských zhromaždení s účasťou presahujúcou 100 osôb. Opatrenie sa dotýka nielen bohoslužieb, ale aj ďalších jednorazových akcií ako sú púte, svadby, pohreby a ďalšie. Toto mimoriadne opatrenie je potrebné v zmysle nášho vyhlásení zo 6. marca 2020 rešpektovať.

Z opatrení vyplýva, že zhromaždenie do 100 osôb sa obmedzenia netýka. V prípade bohoslužieb spojených s prikázaním sláviť Pánov deň alebo sviatočný deň je možné bohoslužby rozdeliť tak, aby na žiadnej z nich nebolo viac ako 100 osôb.

Veriaci môžu svoju nedeľnú povinnosť svätej omše splniť tiež počúvaním televízneho či rádiového prenosu alebo prenosu na nových komunikačných prostriedkoch a sviatočnom slávením Pánovho dňa. Odporúčame dbať na hygienické návyky a byť tak ohľaduplní k svojim blížnym.

Modlime sa za všetkých chorých, buďme pripravení pomôcť tým, ktorí ju potrebujú, teraz napríklad tak, že pomôžeme so strážením detí, ktoré kvôli karanténe nemôžu ísť do škôl, a ktorých rodičia musia ísť do zamestnania. Nakoniec nezabúdajme na modlitbu za skoré ukončenie šírenia súčasnej nákazy.

10. marca 2020

Biskupi Čiech a Moravy
Návšteva misijného kríža
52. medzinárodného eucharistického kongresu
v kostole sv. Jindřicha

Marec 8, 2020

fotogaléria
videogaléria


Pri príležitosti 52. Medzinárodného eucharistického kongresu (Budapešť 13-20. september. 2020) sa kostol sv. Jindřicha stal v dňoch 6.3. - 8.3.2020 miestom významných udalostí.
V piatok bol v kostole inštalovaný Misijný kríž (symbol eucharistického kongresu), vyrobený z dubového dreva s bronzovými ornamentami, vysoký vyše troch metrov. Večer mali veriaci možnosť zúčastniť sa pobožnosti eucharistickej krížovej cesty a spoločne pochopiť, že smrť Ježiša Krista na kríži je víťazstvom nad smrťou. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Michal Němeček (dekan Vyšehradskej kapituly a riaditeľ Pastoračného strediska Arcibiskupstva pražského) a koncelebroval Zoltán Balga (administrátor slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe). Otec Michal v homílii nadviazal na čítanie z knihy proroka Ezechiela (Ez 18, 21-28), v ktorom prorok hovorí k izraelskému ľudu o Božom súde, treste za hriechy, o obrátení a spáse. Pýta sa ich: kto má odvahu povedať o sebe že je spravodlivý? Pripomenul, že ľudia často obracajú zrak ku krížu, že Ježiš krížom vzal na seba naše hriechy a premenil smrť na spasenie. Zomrel, aby sme my mohli žiť. Dnes môžeme prijímať Ježiša Krista, a byť s ním, v eucharistii. Otec Michal, otec Zoltán a veriaci sa jednotlivo poklonili Misijnému krížu a s pokorou mu vzdali úctu. Po svätej omši mali veriaci možnosť pomodliť sa litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Do 24-tej hodiny bola v kostole sv. Jindřicha adorácia, ktorá umožnila veriacim v osobných modlitbách, s láskou prosiť a ďakovať Ježišovi Kristovi, ktorý s nami zostáva v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
V priebehu sobotného dňa bol kostol sv. Jindřicha sprístupnený tým, ktorí mali záujem o návštevu misijného kríža. Večer v kostole prebiehala prednáška o misijnom kríži. Pútavým rozprávaním sa návštevníci sa dozvedeli o histórii kríža, symbolu 52. eucharistického kongresu. Kríž je zároveň relikviárom. V jeho strede sa nachádza relikvia Svätého Kríža obklopená relikviami vyše 30 svätých napríklad sv. Vojtecha, svätých košických mučeníkov, bl. Anny Kolesárovej, bl. Biskupa Gojdiča či biskupa Hopku. Kríž požehnal v roku 2018 pápež František. Relikvia Svätého kríža, ktorá sa nachádza v strede misijného kríža, by mala pripomínať radosť, ktorú nám Ježiš priniesol. Misijný kríž je symbolom Božskej lásky, z ktorej neustále čerpáme silu.
Na druhú pôstnu nedeľu pokračovala v kostole sv. Jindřicha druhá časť prednášky, zameraná na pripravovaný medzinárodný eucharistický kongres, ktorý je jednou z veľkých verejných cirkevných udalostí, ktoré poukazujú na úlohu eucharistie v kresťanskom živote a zdôrazňujú jej význam. Na úvod boli návštevníci oboznámení o vzniku kongresov, ktorý je datovaný do roku 1881. Ich cieľom bola oslava Ježiša Krista reálne prítomného v eucharistii. Kongresy dali podnet k historickému rozvoju kresťanských komunít a prispeli k budovaniu spravodlivejšieho, pokojnejšieho sveta. Veriaci boli vyzvaní k modlitbe, aby sa radosť, ktorá prúdi z eucharistického prameňa rozšírila po celom svete. Mottom 52. medzinárodného eucharistického kongresu je: „Večná spása pramení mi z Teba!“ (Žalm 87, 7).
Na začiatku slávnostnej svätej omše otec Zoltán privítal hlavného celebranta kardinála Dominika Duku (arcibiskupa pražského, primasa českého) a Levente Martosa (rektora centrálneho seminára z Budapešti). Ďalšími ctenými hosťami boli veľvyslanec maďarskej republiky v Prahe Miklós Boros a dvadsiati bohoslovci z kňazského seminára.
Kardinál Dominik Duka v homílii nadviazal na nedeľné evanjelium, v ktorom Ježiš spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom vystúpili na vysoký vrch a Pán sa pred nimi premenil, jeho tvár žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Neskôr počuli hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho“ (Mt 17, 1-9). P8n kardinál pripomenul, že zjavením Mojžiša a Eliáša apoštolom Ježiša ide o spojenie Starého a Nového zákona. Rozprával o spoločnom duchovnom prepojení troch národov Slovenska, Česka a Maďarska. Priblížil v krátkosti históriu misijného kríža a informoval o prvom eucharistickom kongrese v Budapešti, v náročnom roku 1938. Vyzval veriacich k zamysleniu a pokore pri pohľade na kríž. Chrámový zbor krásnymi piesňami a nádhernou hudbou sprevádzal veriacich pri spoločnej modlitbe. Na záver svätej omše sa veriaci pomodlili modlitbu eucharistického kongresu:
„Nebeský otče, zdroj všetkého života! Zošli nám svojho Svätého Ducha, aby sme poznali a rástli v láske ku Kristovi prítomnému v Eucharistii, ktorý sám seba vydal za nás! On je náš Pán a náš Majster, náš priateľ a náš pokrm, náš lekár a náš pokoj. Daj nám odvahu aby sme prinášali silu aj radosť každému človeku. Daj, aby čas prípravy na oslavu eucharistického kongresu poslúžil k duchovnej obnove našej komunity, nášho mesta, nášho národa, Európy a celého sveta! Amen.“
Kardinál Dominik Duka a rektor kňazského seminára z Budapešti poďakovali otcovi Zoltánovi za pozvanie na spoločné slávenie svätej omše a za dôkladnú prípravu spojenú s návštevou misijného kríža v kostole sv. Jindřicha v Prahe. Po svätej omši boli všetci hostia a veriaci pozvaní na príjemné pohostenie v priestoroch fary.
Oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame Vám do pozornosti marcové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Pobožnosť Krížovej cestyv našom kostole bude každý piatok o 17.30 hod. a nedeľu o 10.30.

Členovia Ružencového bratstva si dnes po omši budú meniť tajomstá.

6-8. marca navštívi náš kostol Misijný Kríž Medzinárodného Eucharistického Kongresu, ktorý sa bude konať v Budapešti 13-20. septembra 2020.

Budúcu nedeľu v našom kostole bude len jedna sv. omša o 11:00, bude ju celebrovať kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po sv. omši Vás pozývame na agape do pastoračných priestorov fary.

Oznamy

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Popolcovou stredou (26.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Pobožnosť Krížovej cestyv našom kostole bude každý piatok o 17.30 hod. a nedeľu o 10.30.

Členovia Ružencového bratstva budúcu nedeľu po omši budú mať výmenu tajomstiev.

Zahájenie prípravy na 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti - návšteva misijného kríža v kostole sv. Henricha

13. - 20. septembra 2020 sa v Budapešti uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres.
V dňoch 6. - 8. marca 2020 sa v kostole sv. Henricha na Prahe 1 uskutoční zahájenie príprav na túto udalosť. Pri tejto príležitosti bude vystavený putovný Misijný kríž, ktorý pozýva veriacich k účasti na tomto eucharistickom kongrese.

Piatok 6. marca
17.00 - Privítanie misijného kríža
17.30 - Pobožnosť krížovej cesty
18.00 - Svätá omša
19.00 - 24.00 - Adorácia

Sobota 7. marca
10.00 - 16.00 - Možnosť návštevy misijného kríža
16.30 - Krížová cesta
17.00 - Svätá omša v maďarčine
18.00 - Prednáška o misijným kríži

Nedeľa 8. marca
10.30 - Prednáška o Medzinárodnom eucharistickom kongrese
11.00 - Pontifikálnej svätá omša - hlavný celebrant kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, primas český


Pôstna príprava s misijným krížom

Február 8, 2020


Farský ples 2020

Február 7, 2020
fotogaléria


Už sa stalo prestížnou udalosťou, že slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe každoročne organizuje ples. Tento rok sa štvrtý ročník farského plesu uskutočnil 1.2.2020, tradične v Paspovom sále v budove pivovaru Staropramen. Táto spoločenská udalosť umožnila približne 170 hosťom spoločne stráviť príjemný večer s hudbou, tancom a pestrým programom. Otec Zoltán každého osobne privítal, a zostal verný tradícii venovania červených ruží pre dámy. Na úvod sa hosťom prihovoril myšlienkou prežívania radosti nielen v priebehu večera, ale aj v každodennom živote. Najhlbšia radosť totiž pochádza od Krista: byť s ním, kráčať s ním a byť jeho učeníkom. Po spoločnej modlitbe Pána, otec Zoltán poprial všetkým hosťom príjemnú zábavu. Tanečný večer začal krásnym valčíkom od Dimitrija Šostakoviča, pri ktorom sa ihneď zaplnil parket. O cimbalovú hudbu a folklórny spev sa postarali sympatickí ĽH Paštikári a ich hostia Juraj Stieranka a Milan Šipula. Moderné piesne perfektne mixoval výborný slovenský DJ Lukáš Horák. Prvým bodom programu bolo vystúpenie Terezky, ktorá zaspievala pôsobivú skladbu „Pie Jesu“ od Andrewa Lloyd Webera, a Lucie, ktorá hostí potešila popovou piesňou „I wanna dance with somebody“ od Georgea Merrilla a Shannon Rubicam. Vtipným a trochu napínavým spôsobom Bernadeta a Oliver moderovali losovanie originálnych a lákavých tombolových cien. Takmer väčšinu cien tomboly tvorili osobné dary veriacich. O bohatú knižnú nádielku sa postaralo vydavateľstvo Portál. Top cenou bola spiatočná letenka pre dve osoby do vybranej destinácie, ktorú do tomboly venoval jeden z farníkov. Výhercom vyše 40-tich cien gratulujeme a veríme, že ich milé darčeky potešili. O skvelú zábavu sa tiež postarali naši mladí farníci zo spoločenstva StreDko, ktorí spoločne s hosťami zatancovali obľúbený Belgický tanec. Celý večer bol zaznamenaný slovenskou katolíckou televíziou LUX, ktorá sa aktívne zaujíma o činnosti slovenskej farnosti. Hostia mali taktiež možnosť ochutnať dobré jedlo a pitie, ktoré sa podávalo formou švédskych stolov. Ďakujeme otcovi Zoltánovi a celému organizačnému tímu za nádherný spoločenský večer s úžasnou plesovou atmosférou. Veríme, že aj piaty farský ples sa stretne s rovnako veľkým záujmom a dostatočnou dávkou príjemnej tanečnej nálady.
Na farksý ples 2020 máme krásne spomienky a TV LUX zachytila tie najlepšie momenty. Záznam si môžete pozrieť na tomto odkaze (začiatok 4:49 minúta) .
Oznamy

NEDEĽA OBETOVANIE PÁNA

Február 1, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame Vám do pozornosti februárové číslo Farských čriepok. Tentokrát špeciálne venované deťom, pre ktoré je pripravená súťaž o rozprávkovú knižku, ktorú jednému výhercovi venuje Lenka Siváková. Viac informácií nájdete v aktuálnom čísle, ktoré je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať adorácia a to od 16:30 do 24:00. V mesiaci február to bude nočná adorácia do 24:00 vzhľadom na to, že v kostole je zima. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Dnes po sv. omši Vám udeľujeme požehnanie sv. Blažeja.

Od dnešného dňa, teda od 2.2.2020 v našej farnosti začne fungovať Ružencové bratstvo pod vedením Nely Hauserovej. Prvé stretnutie bude dnes po svätej omši na fare, kde dostanete podrobnejšie informácie o princípe fungovanie a kartičky s ružencovými tajomstvami.

Chceme sa poďakovať organizátorom a všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu farského plesu. Na plese nás bolo 174. Ďakujeme aj za vaše príspevky do spoločnej tomboly. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

Oznamy

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 27, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Pozývame manželské páry pridať sa do novovznikajúceho manželského stretka.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Piatok po sv. omši odstráníme betlehem a zvyšné vianočné stromčeky.

Na budúcu nedeľu 2. 2. na sviatok Obetovania Pána si môžete priniesť sviece na požehnanie. Obrad požehnania začíname pri vchode do kostola.

Oznamy

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 19, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Pozývame manželské páry pridať sa do novovznikajúceho manželského stretka.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Oznamy

NEDEĽA KRST KRISTA PÁNA

Január 12, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15:00 na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 57.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 77.200 KČ)

Pozdrav od biskupa Jozefa Haľka

Január 6, 2020


Pozdrav krajanom žijúcim v zahraničí ku sviatku Troch kráľov

Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!

Srdečne vás pozdravujem na sviatok Troch kráľov, ktorí prinášajú Ježišovi tri dary. My sme tiež prinášali dary Ježišovi celý rok aj cez Vianoce. Jedným z darov od Boha je samotný váš kňaz, ktorý sa o vás stará a ktorého úlohou je viesť vás veriacich k tomu, aby ste Ježišovi prinášali ako dar seba samých.

Ďakujem vášmu kňazovi za jeho prácu v uplynulom roku a vyprosujem jemu aj celej vašej komunite v mene svojom aj v mene Konferencie biskupov Slovenska do nového roku všetky potrebné dary a milosti, posilnenie vo viere a uskutočňovanie lásky v každodennom živote.

Na Slovensku myslíme na vás. Teším sa na našu ďalšiu komunikáciu v roku 2020.

Žehnám Vás na príhovor Panny Márie,

+ Jozef Haľko,
bratislavský pomocný biskup,
predseda Rady KBS pre Slovákov v zahraničí
Oznamy

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Január 5, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15:00 na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 57.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 77.200 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem za Vaše milodary. Na účet ste poslali 7.000 KČ a v hotovosti sa vyzbieralo: 11.000 KČ. Mladí z predaja vianočného pečiva vyzbirali 18.600 KČ (Aktuálny stav: 36.600 KČ)

V pondelok (6. januára), na Slávnosť Zjavenia Pána sv. omša bude o 18.00.

V tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Ďakujeme organistom, miništrantom, spevákom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh slávností počas vianočných sviatkov.

Ružencové bratstvo

Január 5, 2020


Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, s úmyslom prosiť a osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, modlitbou ruženca. Vstupom do spoločenstva sa každý člen ružencového bratstva zaviaže pomodliť sa jeden desiatok ruženca každý deň vždy s konkrétne určeným tajomstvom. Spoločne sa tak 20 členov symbolicky pomodlí všetky 4 ružence každý deň.

Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, a preto sme sa rozhodli, že aj tu v Prahe založíme Ružencové bratstvo, nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva v našich potrebách.

Začíname 2. februára 2020 na sviatok Obetovania Pána.

Potrebujeme minimálne 20 prihlásenych záujemcov, aby Ružencové bratstvo mohlo fungovať.

Prihlásiť sa môžete v sachristii.
Pastiersky list k novému roku 2020

Január 1, 2020


Vstupujeme do roku 2020. Je to rok, kedy si pripomíname 75 rokov od konca vojny a oslobodenie vlasti. Vieme však, aká dlhá bola nasledujúca nesloboda, a ako neľahké aj keď radostné bolo budovanie cirkvi po novembri 1989. Pripomenieme si tieto dôležité momenty počas roka, kedy pri oslavách sv. Vojtecha v katedrále sv. Víta a verím, že aj na Libici v jeho rodisku, budeme ďakovať za obnovenie našej cirkvi.
Pripomenieme si dni pred tridsiatimi rokmi, kedy bola po dlhých a bolestných peripetiách znovu obnovená biskupská konferencia, kedy boli potvrdené konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rádov a kongregácií a kedy tiež do našej katedrály prvýkrát v histórii vstúpil nezabudnuteľný veľký pápež sv. Ján Pavol II .: "Stretávam sa s vami v katedrále, ktorá je duchovným srdcom nielen tohto mesta a pražskej arcidiecézy, ale v istom zmysle celej vašej krajiny. Stavali ju generácie nad hrobmi vašich svätcov, je živým symbolom dejín Cirkvi vo vašom národe, dejín, ktoré cez vás pokračujú. Boli ste vyvedení z poroby a stojíte na začiatku obnoveného diela. Tejto obnove však patrí zvážiť a oceniť plody toho, čím ste práve prešli ... Staviate teraz chrám slobodného života vašej cirkvi, nie návratom k tomu, čo tu bolo predtým, keď vám bola ulúpená sloboda. Stavajte ho v sile toho, k čomu ste počas prenasledovania dozreli... “
Dovolil som si tieto slová zopakovať do našej situácie, kedy začíname akoby znova. Čiastočné navrátenie cirkevného majetku v podobe naturálneho a finančného odškodnenia, ktoré je rozdelené do tridsiatich rokov, nás stavia znovu pred množstvo problémov, ktoré sa nedali a nedajú vypočítať. Ekonomickú samostatnosť sme postavili na troch stĺpoch - lesné hospodárstvo, správa domov a ich výnosy a sieť penziónov. Nehovorím vám nič nové, že kalamita lykožrúta v rozmedzí dvadsiatich rokov môže znamenať škodu až vo výške jednej miliardy korún. Rovnako tak neviaznu len niektoré naše projekty, ale aj projekty na ktorej bolo nadviazané naše hotelové hospodárenia. Právom niektorí z vás poukázali na tieto skutočnosti a netreba ich zatajovať. Preto sme sa stretli na jeseň minulého roka so zástupcami farností a plánujeme takéto stretnutia aj v nastávajúcom roku. Uvítali sme aj kritické pripomienky s ponukou spolupráce a pomoci. Usilovne pracuje náš tím spolu s členmi ekonomickej rady na prepracovaní koncepcie, kde musíme tiež konštatovať, že nová administratíva a nové financovanie znamená radikálnu zmenu chápania hospodárskej stránky života našej miestnej cirkvi tj. Pražskej arcidiecézy. Nejedná sa o bankrot, ale o potrebu nájsť rovnováhu.
Napriek tomu by som chcel zdôrazniť, že našou jedinou nádejou je Pán a naším skutočným bohatstvom ste vy veriaci a život kresťanských rodín. K tomu je tiež potrebné prehĺbiť katechéze a to nielen detí v predškolskom i školskom veku ale aj dospelých. Aj tu potrebujeme rovnováhu medzi profánnymi a duchovnými znalosťami. K tomu tiež majú poslúžiť budovanie farských komunitných centier, miesta duchovných obnov a tiež aj pútnické miesta ako je Svätá Hora, svatoprokopská Sázava či realizácia obnovy Starej Boleslavi, kde práve dnes na Nový rok v 00:01 hodín v obnovenej bazilike Nanebovzatia Panny Márie u paládia krajiny českej som za vás obetoval svätú omšu.
Na jeseň sa stretneme s predsedami biskupských konferencií celej Európy a s nimi potom spoločne budeme sláviť Slávnosť sv. Václava a Deň českej štátnosti. Spomeňme na toto stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na začiatku deväťdesiatych rokov vďaka iniciatíve môjho zosnulého predchodcu kardinála Miloslava Vlka v Prahe.
Týmto našim oslavám bude predchádzať v septembri Svetový Eucharistický kongres v Budapešti, kde tiež očakávame stretnutie so Svätým otcom Františkom. Váha celej slávnosti nemôže spočívať len na maďarskej cirkvi, ale predovšetkým my, veriaci svatovojtěšského regiónu, chceme sa výrazne pridať a prípadne pomôcť. Tento rok tiež budeme musieť začať intenzívne prípravy na jubilejný jedenáctistý rok umučenia sv. Ludmily, ktorý bude vrcholiť na jeseň 2021.
Než vyrieknem záverečné želanie, chcel by som poďakovať vám všetkým, celému Božiemu ľudu, do ktorého patríme aj my biskupi, za vašu obetavú prácu na všetkých miestach, kde je Cirkev prítomná modlitbou, hlásaním a službou.

Váš
Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český

Do nového roka 2020 prijmite spoločné požehnanie vašich biskupov Dominika, Zdenka, Václava a Karla.
Dvojročná duchovná obnova

Január 1, 2020


Vianočné bohoslužby

December 21, 2019


Oznamy

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 21, 2019


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 56.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 76.200 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem za Vaše milodary. Na účet ste poslali 7.000 KČ a v hotovosti sa vyzbieralo: 11.000 KČ. Mladí z predaja vianočného pečiva vyzbirali 18.600 KČ (Aktuálny stav: 36.600 KČ)

Chcem sa Vám poďakovať za upratovanie kostola a zdobenie vianočných stromčekov. Pán Boh zaplať!

V utorok (24. decembra), na štedrý deň sv. omša bude o 16.00.
V stredu (25.decembra) je prikázaný cirkevný sviatok Narodenia Pána, sv. omše budú ako v nedeľu.
V štvrtok na druhý sviatok vianočný sv. omša bude o 11.00


Pastoračná návšteva biskupa Jozefa Haľka

December 16, 2019
fotogaléria


Dňa 15.12.2019 prišiel na tretiu adventnú nedeľu, na pastoračnú návštevu slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy a predseda Rady pre Slovákov v zahraničí. Svätú omšu celebrovali s otcom biskupom Haľkom aj administrátor farnosti otec Zoltán Balga a regionálny vikár Opus Dei pre Českú republiku otec Jean Philippe Huet. V homílii otec Haľko zdôraznil, že Vianoce nemajú byť zamerané na materiálne veci. Každý z nás si má nájsť správny kľúč k vianočnému príbehu narodenia Ježiša, ktorý prišiel na svet v chudobných podmienkach, v skromnej maštali. Vianoce sú sviatkom pokoja, radosti, lásky a očakávania. Je peknou tradíciou, že sa navzájom obdaruvávame. Najdôležitejšie sú tri dary. Prvým je Ježiš, ktorého by sme mali prijať do svojho srdca a žiť podľa kresťanských hodnôt. Druhým darom máme byť my sami. Darovať sa druhým, byť empatickí, milí, láskaví, ochotní pomôcť. Každý z nás dostal nejaký dar. Buďme vďační za svoje dary a odovzdávajme ich druhým ľuďom. Ak niekoho stretneme napríklad na štedrý deň, tešme sa z jeho prítomnosti, vážme si daný moment a buďme vďační za spoločné modlitby. Tretím darom by mal byť osobný darček, ktorého cena nie je podstatná. To najdôležitejšie je, aby bol tento darček darovaný od srdca a s láskou. Žiť sviatostným životom priblížil otec Haľko veriacim zaujímavým príbehom zo života. Často chodieva ulicou, v ktorej je obchod s náboženskými predmetmi. Vo výklade si všimol lampu, ktorá mala na tienidle zobrazených evanjelistov. Ak lampa svietila, evanjelisti Marek, Matúš, Lukáš a Ján boli viditeľnejší, detailnejší, krajší. Otec biskup vyzval veriacich, aby aj oni boli takouto lampou. Aby Ježiša, to svetlo, ktoré majú vo svojom srdci ďalej šírili, žiarili, sálali, vydávali zo seba. Aby prijímali sviatosti a kráčali životom s Božou milosťou. Okolie bude voči nim vnímavejšie a vďačnejšie. Na konci svätej omše Katka a Michal z farského spoločenstva poďakovali otcovi biskupovi za pastoračnú návštevu, za povzbudivé slová a možnosť osobného stretnutia. Otec Haľko na záver poďakoval otcovi Zoltánovi za pozvanie a zároveň mu zablahoželal k narodeninám. Následne boli všetci veriaci pozvaní na spoločné agapé v priestoroch fary, kde po požehnaní jedál otcom biskupom prebiehala intenzívna, príjemná, obohacujúca diskusia medzi kňazmi a farníkmi. Ďakujeme otcovi Jozefovi, otcovi Jeanovi a otcovi Antoniovi za vzácnu návštevu. Boli sme veľmi radi, že sme sa s nimi mohli osobne stretnúť, sláviť svätú omšu na tretiu adventnú nedeľu, nedeľu radosti a zároveň sa spoločne tešiť na príchod Ježiša Krista.
Oznamy

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 14, 2019


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Výťažok z Mikulášskej zbierky na bohoslovcov:
CZ:1215 KČ,
HU: 1699 KČ,
SK: 6139 KČ.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. V strednej časti sú už aj namontované, v prednej časti to budeme meniť budúci týždeň. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Budúcu nedeľu budeme mať zbierka na nové kúrenie. Vaše milodary môžete poslať aj na účet farnosti. (Aktuálny stav: 9500 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Vaše milodary môžete poslať na farský účet s heslom “Prešov” ale hodiť do kasičky v kostole. (Aktuálny stav: 9000 KČ).

Zdobenie stromčekov a upratovanie bude teraz sobotu (21.12.2019) od 10:00.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Vianočná zbierka

December 14, 2019


Dary pre dobročinné účely

December 10, 2019


Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2019, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa otcovi Zoltánovi. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví.
Oznamy

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 9, 2019


Dávama Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

Budúcu nedeľu (15. decembra) počas sv. omše bude veľké predvianočné spovedanie. Budú spovedať dvaja kňazi.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. V strednej časti sú už aj namontované, v prednej časti to budeme meniť budúci týždeň. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Budúcu nedeľu budeme mať zbierka na nové kúrenie. Vaše milodary môžete poslať aj na účet farnosti.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Koncert zboru KVAS

December 9, 2019


Už sa stalo tradíciou, že druhý adventný nedeľný večer v kostole sv. Jindřicha patrí komornému zmiešanému speváckemu zboru KVAS, ktorý pod vedením Michaely Kočnarové a Jakuba Matějky nadšene hral a spieval duchovné adventné skladby, piesne, chorály. Aj to je jedna z možností, ako sa vytrhnúť z každodenného zhonu, komercie, konzumu a pripraviť na príchod Ježiša Krista. Na chvíľu sa zastaviť, upokojiť sa, otvoriť svoje srdcia a vypočuť si nádherné piesne v rôznych jazykoch: Spirit of God (Moroe), Laudate Dominum (Møller), Vánoční rosička (Michna), Et incarnatus est (de Prés), Da ich noch nich geboren war (Bach), O Magnum mysterium (de Vittoria), Ave verum (Gounod), Gaudete gaudete (Cantiones) a ďalšie. Ďakujeme všetkým členom súboru KVAS, že sme sa v rámci krásneho umeleckého koncertu mohli duchovne naladiť na radostné očakávanie príchodu Pána.
Návšteva svätého Mikuláša

December 9, 2019


Dňa 8.12.2019 prvý krát svätý Mikuláš prijal pozvanie otca Zoltána a navštívil slovenskú farnosť v Prahe, aby našim malým farníkom nadelil darčeky za to, že boli po celý rok dobré a poslúchali rodičov. Marcel Beník prijal úlohu svätého Mikuláša veľmi zodpovedne. Do kostola sv. Jindřicha prišiel v tradičnom rúchu v doprovode miništrantov a pýtal sa detí na básničku, pesničku či modlitbičku. Spočiatku sa deti veľmi ostýchali. Ale láskavé slovo Mikuláša ich povzbudilo, nabrali odvahu, a spoločne sa pomodlili modlitbu Pána. Za krásnu modlitbu 15 detí predškolského a školského veku dostalo darčeky a keď sa ich Mikuláš opýtal, či si darček zaslúži aj otec Zoltán, zborovo povedali že áno. Za svedomitú službu boli darčekmi ocenení aj miništranti. Nakoniec sa Mikuláš detí opýtal, či má prísť aj na budúci rok, a či sa budú tešiť na jeho návštevu. Veselý smiech a rozžiarené detské oči boli jasnou odpoveďou.
Farský ples 2020

December 6, 2019


Oznamy

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 2, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes vychádza decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Spevácky zbor KVAS Vás srdečne pozýva na adventný koncert 8. decembra (nedeľu) o 18.00.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Koncert zboru KVAS

November 30, 2019


Adventné roráty

November 28, 2019


RORÁTNE SV. OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Celosvetová adorácia

November 28, 2019


Dňa 23.11.2019, vigílie sviatku Krista Kráľa, sa veriaci pri Kostole sv. Jidřicha a sv. Kunhuty v Prahe zapojili do Celosvetovej adorácie. Bola to príležitosť pre ľudí z celého sveta spoločne sa pokloniť a vzdať úctu Najsvätejšej sviatosti oltárnej, pomodliť sa, arodovať, a vzdávať vďaky Bohu za jeho dary. V priebehu jednej hodiny si taktiež veriaci v tichosti a pokoji mohli vypočuť rozjímania v rôznych jazykoch, ktoré povzbudili ich srdce a dušu.
Oznamy

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 24, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

28. novembra o 18.00 máme farskú radu v pastoračnom centre.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Birmovka 2019
Návšteva biskupa Stolárika

November 17, 2019
fotogaléria


Pri príležitosti udelenia sviatosti birmovania dňa 17.11.2019, prijal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup pozvanie otca Zoltána Balgu, administrátora slovenskej farnosti v Prahe. Slávnostnému dňu predchádzal bohatý kultúrny program. V piatok 15.11.2019 sa otec biskup s otcom Zoltánom zúčastnil večere v Arcibiskupskom paláci usporiadanej kardinálom Dominikom Dukom na počesť J. Em. Stanisława kardinála Dziwisza, emeritného arcibiskupa krakovského, kde boli prítomní aj členovia českej biskupskej konferencie a predseda maďarskej biskupskej konferencie. V sobotu 16.11.2019 sa otec biskup, ako zástupca slovenskej biskupskej konferencie, zúčastnil svätej omše v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtecha pri príležitosti 30. výročia kanonizácie sv. Anežky Českej a 30 rokov od pádu totalitného režimu. Následne sa zúčastnil recepcie na poľskej ambasáde, ktorá bola organizovaná na počesť Stanisława kardinála Dziwisza. Večer sa otec biskup stretol s birmovancami. V nedeľnej sviatočnej homílii otec Stanislav nadviazal na Lukášovo evanjelium: ... „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi....“ (LK 21, 5 - 19). Otec biskup upozornil na podobnosť so súčasnou situáciou a zdôraznil, že aj napriek veľmi náročnej dobe, je dôležité nájsť si svoje miesto a vzdorovať, odolávať prekážkam, ktoré človek v živote zažije. Dôležité je vytrvať na správnej ceste. Pripomenul aj symboliku 17-teho novembra 1989, a známe heslo: „ máme holé ruce“, ktorá tiež môže znamenať, že prázdne ruky sú otvorené pre prijímanie Božích darov, a je potrebné ich ďalej rozdávať tým, ktorí ich potrebujú. Taktiež veriacim priblížil život sv. Anežky Českej, najvýznamnejšej predstaviteľke náboženského a kultúrneho života, ktorá bola po vyše 700 rokoch dňa 12.11.1989 v Ríme vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II vyhlásená za svätú. Pripomenul jej historický význam pri založení nemocnice, mužského kláštora menších bratov sv. Františka a ženského kláštora rádu sv. Kláry, kde pôsobila ako predstavená. Bola to žena, ktorá prežila svoj život v kláštore a pokorne sa starala o chorých ľudí. Otec biskup zaželal našim farníkom, ktorí sa rok zodpovedne pripravovali na prijatie sviatosti birmovania, aby ich Duch svätý viedol správnou cestou, aby jedna zapálená svieca rozhorela tisíc ďalších sviec, aby Boží zvon, ktorý sa rozozvučal v ich srdciach zvonil aj naďalej, aby Boží dar, ktorý dostali dávali ďalej. Na konci bohoslužby birmovanci poďakovali otcovi biskupovi, otcovi Zoltánovi a pani Zuzane Matišovskej za pomoc, podporu a prijatie darov Ducha svätého do svojho srdca. Všetci veriaci boli následne pozvaní na slávnostné agapé, ktoré sa konalo v priestoroch fary. Po požehnaní jedál otcom biskupom sa rozprúdila vzájomná živá debata, ktorá obohatila povedomie veriacich. Ďakujeme Mons. Stolárikovi za vzácnu návštevu. Sme veľmi radi, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť, vypočuť si povzbudivé slová a zasmiať sa nad jemným humorom. Pre slovenskú farnosť, a hlavne birmovancov to bola významná udalosť.
Oznamy

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 17, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Ďakujem za modlitby a účasť na 24 hodinovej adorácii.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

Minulý týždeň sme mali zbierku na charitnú činnosť Pražskej arcidiecézy. SK: 5830 KČ, HU: 3049 KČ, CZ: 1164 KČ.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Po sv. omši Vás srdečne pozývame na agape. Budeme radi, ak podľa svojích možností prispejete občerstvením na spločný stôl.

V sobotu 23.11. od 17:00 do 18:00 sa uskutoční v kostole sv. Jindřicha celosvetová adorácia. Adorácia je súčasťou duchovnej prípravy na 52. medzinárodný eucharistický kongres, který sa uskutoční v septembri 2020 v Budapešti.
Oznamy

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 9, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Ďakujem za modlitby a účasť na 24 hodinovej adorácii.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Dnes je zbierka na charitnú činnosť Pražskej arcidiecézy.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Po sv. omši Vás srdečne pozývame na agape. Budeme radi, ak podľa svojích možností prispejete občerstvením na spločný stôl.

Oznamy

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 2, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania.

7. novembra začíname nový kurz premanželskej náuky.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Oznamy

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 26, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na stretká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na misie. Spolu ste obetovali
CZ: 1012 KČ
HU: 3580 KČ
SK: 9059 KČ.
Pán Boh zaplať!

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Na stenách kostola sa nachádza 14 fotografií zobrazujúcich zastavenia krížovej cesty Ježiša Krista. Cieľom autora (Levente Molnár) je, aby slúžili ako cirkevno-umelecké diela v sakrálnom priestore. Výstava bude v kostole do konca novembra.

Jezuitský páter Leopold Slaninka pozýva na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá bude prebiehať počas 9tich týždňov (každý utorok), na fare slovenskej farnosti v Prahe. Účastníci sú pozvaní, každodennou 15 - 20 minútovou meditačnou modlitbou a v kontakte s vybranými textami zo Svätého písma, ponárať sa do Božej lásky a vnútorného usporiadania či posilnenia vlastného života. Záujemci môžu prísť priamo na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok, 29. októbra 2019 o 17.00 hod.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci.

Úplné odpustky pre duše v očistci:
je možné získavať od 1. do 8. novembra raz denne dvoma spôsobmi:
spôsob ich získania je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (čiže 1.11. od 12.00) až do polnoci určeného dňa (čiže 2.11. do 24.00). spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Získať úplné odpustky môžme prostredníctvom individuálnej návštevy cintorína a pri zachovaní spomínaných podmienok.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

Oznamy

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 21, 2019


Na stenách kostola sa nachádza 14 fotografií zobrazujúcich zastavenia krížovej cesty Ježiša Krista. Cieľom autora (Levente Molnár) je, aby slúžili ako cirkevno-umelecké diela v sakrálnom priestore. Fotografie sa stali súčasťou liturgie a slúžia oficiálnemu a verejnému kultu cirkvi. Táto séria je novinkou nie len s pohľadu sakrálneho priestoru, ale aj z pohľadu dnešnej fotografie, keďže táto práca môže byť predzvesťou nového výtvarného smeru, ktorý môžeme nazvať sakrálnou fotografiou. V mesiaci október sa celá Cirkev modlí modlitbu ruženca. V našej farnosti sa budeme modliť ruženec pol hodiny pred každou sv. omšou. Všetkých srdečne pozývame a zároveň povzbudzujeme k spoločnej modlitbe ruženca počas celého mesiaca október doma a hlavne v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Náš zbor Cantus Gratus o letných prázdninách opäť začína s pravidelnými utorkovými skúškami vždy o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Návšteva kňazov z rožňavskej diecézy

Október 21, 2019


Dňa 20.10.2019 v rámci víkendového výletu navštívili Mgr. Štefan Baláž a Mgr. Patrik Balázs (pôsobiaci v rožňavskej diecéze) spolu so svojimi farníkmi kostol sv. Jindřicha sv. Kunhuty v Prahe. Pred slovenskou svätou omšou (10.30 hod) spieval farský zbor z Rimavskej Soboty nádherné duchovné piesne. Otec Patrik sa v úvode homílie venoval otázke, ktorá bola v Lukášovom evanjeliu: „Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18, 1-8). Nájde sa viera aj v tejto slovenskej farnosti? Áno, v tejto farnosti je viera. Viera každého človeka je veľmi dôležitá. Druhá otázka ktorú otec Patrik položil veriacim bola o cirkvi. V čom spočíva budúcnosť cirkvi? Tá je založená na spoločenstve veriacich. Nie je správne, aby bola v kostola iba jedna veková skupina veriacich. Pre farské spoločenstvo je najlepšie ak ho tvoria starší, mladí a deti. Aby spoločne chodievali na sväté omše, spoločne sa modlili a vypočuli si Božie slovo. Spoločné prehlbovanie viery, nádeje a lásky. Otec Patrik uviedol ako príklad podanie ruky pri Obrade pokoja, ktorý znamená vzájomnú prosbu pokoja a jednoty. Upozornil nielen na hlboký význam vzťahu medzi veriacimi, ale aj ich vzťahu ku kňazovi. Tak ako kňaz potrebuje veriacich, tak aj veriaci potrebujú mať blízky vzťah ku kňazovi. Apeloval na mladých, aby odolali búrkam života a vyzval ich k vytrvalosti. Po svätej omši mali návštevníci aj domáci farníci možnosť vidieť v interiéri kostola výstavu STATIO od Levente Molnára. Jedná sa o 14 umeleckých fotografií zobrazujúcich zastavenia krížovej cesty Ježiša Krista. Sakrálne fotografie budú súčasťou liturgie do konca novembra. Neskôr nasledovalo agapé, kde sa mohli farníci maďarskej aj slovenskej farnosti v príjemnej rodinnej atmosfére porozprávať s kňazmi. Ďakujeme otcovi Štefanovi a otcovi Patrikovi za návštevu našej farnosti a povzbudivé slová. Ďakujeme tiež farskému zboru z Rimavskej Soboty za krásny hudobný zážitok a prajeme im veľa úspešných vystúpení.
Oznamy

Predvianočná duchovná obnova

Október 18, 2019


Jezuitský páter Leopold Slaninka pozýva na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá bude prebiehať počas 9 - tich týždňov (každý utorok), na fare slovenskej farnosti v Prahe. Účastníci sú pozvaní, každodennou 15 - 20 minútovou meditačnou modlitbou a v kontakte s vybranými textami zo Svätého písma, ponárať sa do Božej lásky a vnútorného usporiadania či posilnenia vlastného života. Záujemci môžu prísť priamo na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok, 22. októbra 2019 o 17.00 hod. (Je možné začať aj druhým stretnutím, ktoré bude v utorok 29. októbra, ako vždy, o 17.00 hod.)
Oznamy

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 14, 2019


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

V mesiaci október sa celá Cirkev modlí modlitbu ruženca. V našej farnosti sa budeme modliť ruženec pol hodiny pred každou sv. omšou. Všetkých srdečne pozývame a zároveň povzbudzujeme k spoločnej modlitbe ruženca počas celého mesiaca október doma a hlavne v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Farský časopis Vás potrebuje! Prvé číslo už pomaly vzniká a Vy teraz máte možnosť ovplyvniť, ako sa bude volať. Kto z Vás sa zapíše do dejín farnosti tým, že dá nášmu časopisu meno? Vaše nápady čakáme buď na FB alebo e-mailom. Ďakujeme, že tvoríte s nami.

Náš zbor Cantus Gratus o letných prázdninách opäť začína s pravidelnými utorkovými skúškami vždy o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Oznamy

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 7, 2019


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

V mesiaci október sa celá Cirkev modlí modlitbu ruženca. V našej farnosti sa budeme modliť ruženec pol hodiny pred každou sv. omšou. Všetkých srdečne pozývame a zároveň povzbudzujeme k spoločnej modlitbe ruženca počas celého mesiaca október doma a hlavne v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Farský časopis Vás potrebuje! Prvé číslo už pomaly vzniká a Vy teraz máte možnosť ovplyvniť, ako sa bude volať. Kto z Vás sa zapíše do dejín farnosti tým, že dá nášmu časopisu meno? Vaše nápady čakáme buď na FB alebo e-mailom. Ďakujeme, že tvoríte s nami.

Náš zbor Cantus Gratus o letných prázdninách opäť začína s pravidelnými utorkovými skúškami vždy o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Chcel by som sa poďakovať za účasť na 24 hodinovej adorácii a za organizovanie Veni Sancte.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Minulý týždeň sme mali “Svatováclavskú sbírku”. Vyzbieralo sa:
Farnost sv. Jindřicha: 993 Kč,
Slovenská farnosť: 5525 Kč,
Maďarská farnosť: 1544 Kč.
VENI SANCTE 2019

Október 7, 2019
fotogaléria


Dňa 4.10.2019 tradične pri príležitosti nového akademického roka mladí veriaci Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pri kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty organizovali slávnosť Veni Sancte. Pozvanie otca Zoltána k celebrovaniu svätej omše prijali Mgr. Karol Laburda, ktorý pôsobí v Prahe a PsLic. Ján Kulan, ktorý je výpomocným duchovným Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach. Otec Ján v homílii priblížil život sv. Františka z Assisi, ktorý bol vzorom striedmeho života vedúceho k obete a pokore. Upozornil na dôležitosť dennej modlitby a vieru, že najsvätejšie srdce Ježiša je otvorené pre všetkých. Povzbudil mladých, ktorí študujú a pracujú v zahraničí, aby žili sviatostný život. Recept na život, ktorý sme dostali darom, otec Ján vysvetlil formou cirkevnej abecedy: B - Boh a Božia vôľa, ktorá neomylne a s láskou vedie človeka životom; C - Cirkev ako spoločenstvo veriacich, ktorí si navzájom pomáhajú; D - Dary ducha svätého (múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť bázeň voči Bohu), ktoré sú tak dôležité v živote každého človeka; E - Eucharistia (sprítomnenie tela a krvi Krista), ktorú veriaci po premenení prijímajú; M - Mária, vďaka ktorej sa môžeme modliť svätý ruženec a tým poznávať život Ježiša Krista; S - Sviatosti (krst, birmovanie, sv. prijímanie, sv. spoveď, pomazanie chorých, kňazstvo, manželstvo), vďaka ktorým môžeme žiť sviatostný život, U - učiteľ, byť jeho učeníkom a evanjelizovať vo svete. Otec Zoltán poďakoval otcovi Jánovi za milú návštevu a oznámil novým aj súčasným mladým veriacim všetky možnosti a aktivity, ktoré farnosť ponúka: stretnutia mladých, príprava na sviatosti, športové aktivity a možnosť pomoci pri tvorbe farského časopisu. Na záver otec Zoltán pozval všetkých prítomných na slávnostné agapé, ktoré sa konalo na fare. O zaujímavé témy a rozhovory nebola núdza. Prajeme našim študentom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a Božích milostí pri získavaní nových vedomostí a schopností v akademickom roku 2019/2020.
KONCERT SÚBORU VIBRAN A KVAS

Október 7, 2019


Kostol sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Prahe ponúkol domácim aj zahraničným návštevníkom možnosť príjemného strávenia jesenného večera formou kultúrneho zážitku. V krásnom barokovom prostredí kostola s výbornou akustikou mali návštevníci možnosť vypočuť si dva koncerty. V podaní mužského speváckeho zboru VIBRAN z Nórska, pod vedením dirigenta Leiva Finneho, boli spievané národné piesne: Nórske hory, Keď fjordy modrajú, Pieseň o slobode, Oheň a Niekoho milovať. Pražský komorný zmiešaný spevácky zbor KVAS pod vedením dirigentov Michaely Kočnarové a Jakuba Matějky spieval spirituály a krásne duchovné piesne: Anjel Boží, Ž 56 Zmiluj sa nado mnou, O Magnum mysterium, Agnus Dei, Ďalej tou vodou, I´m rolling, To anjel kameň odvalil a Otče náš. Nadšené publikum, ktoré zaplnilo takmer celý kostol, ocenilo výborný koncert dlhým potleskom v stoji. Ďakujeme všetkým členom súboru VIBRAN a KVAS za skvelý spevácky a hudobný zážitok a prajeme im veľa úspešných vystúpení.
SČÍTANIE NÁVŠTEVNÍKOV BOHOSLUŽIEB

Október 2, 2019


V nedeľu 6. októbra 2019 sa uskutoční sčítanie návštevníkov bohoslužieb s nedeľnou platnosťou.

Pre získanie dôležitého jednotného prehľadu o všetkých českých a moravských diecézach sa na nás obracia kardinál Dominik Duka OP s prosbou, aby sme poskytli jemu i Českej biskupskej konferencii niektoré údaje. Tieto údaje sú zisťované jednotne vo všetkých diecézach. Všetci dostanete pri vstupe do kostola sčítací lístky. Lístky sa vypĺňajú anonymne. Budeme ich vyplňovať spoločne, nie je treba ceruzky ani pera.

Každá osoba prítomná na bohoslužbe vyplní jeden lístok. Tiež za každé prítomné dieťa je potrebné vyplniť samostatný lístok.

Výsledky sčítania a ich porovnanie s výsledkami toho istého sčítania z r. 1999, 2004, 2009 a 2014 poskytnú diecéznym biskupom a celej Českej biskupskej konferencie relevantné informácie o situácii aj vývojových trendoch, na základe ktorých bude možné lepšie a účinnejšie sústreďovať sily aj prostriedky na pastoračnú a evanjelizačnú prácu v našej krajine. Preto je Vaša aktívna spolupráca pri sčítaní návštevníkov bohoslužieb cenná, potrebná a nezastupiteľná a právom jej vopred náleží naša vďačnosť.

KONCERT ZBORU VIBRAN A KVAS

September 30, 2019


Dňa 4. októbra 2019 Vás srdečne pozývame do kostola sv. Jindřicha, kde sa uskutoční koncert mužského speváckeho zboru VIBRAN z Nórska spolu s pražským komorným zmiešaným zborom KVAS. Zazneje klasická a súčasná duchovná hudba. Koncert sa začína o 19:15. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na potreby kostola.
OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI 2019

September 30, 2019


V mesiaci október sa pred každou sv. omšou budeme spoločne modliť sv. ruženec. Modlitba sv. ruženca začína vždy pol hodiny pred sv. omšou.
FARSKÝ ČASOPIS - HĽADÁ SA MENO

September 30, 2019


Milí priatelia,

farský časopis Vás potrebuje! Prvé číslo už pomaly vzniká a Vy teraz máte možnosť ovplyvniť, ako sa bude volať. Kto z Vás sa zapíše do dejín farnosti tým, že dá nášmu časopisu meno? Vaše nápady posielajte mailom na adresu praha@fara.sk. Ďakujeme, že tvoríte s nami.
Oznamy

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 28, 2019


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

V mesiaci október pred každou svätou omšou spoločne sa budeme modliť ruženec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Farský časopis Vás potrebuje! Prvé číslo už pomaly vzniká a Vy teraz máte možnosť ovplyvniť, ako sa bude volať. Kto z Vás sa zapíše do dejín farnosti tým, že dá nášmu časopisu meno? Vaše nápady čakáme buď na FB alebo e-mailom. Ďakujeme, že tvoríte s nami.

Náš zbor Cantus Gratus o letných prázdninách opäť začína s pravidelnými utorkovými skúškami vždy o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Všetkých Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte. V piatok 4. októbra 2019 o 18:00 začíname slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať o. Ján Kulan. Spoločne si vyprosíme dary Duchá Svätého, ktoré sa nám všetkým pri plnení povinností a skúšok či rozhodovaní sa o svojej životnej ceste určite zídu.Po svätej omši však určite neodchádzajte hneď domov, pretože ak ste tu v Prahe noví, pastoračné centrum, kde po svätej omši prebehne neformálne stretnutie, je presne to miesto, kde chcete byť, pretože tam budeme všetci. A samozrejme, ani Vy ostatní, ktorí ste tu už ako doma, túto úvodnú slávnosť jednoducho nesmiete zmeškať. Ale Vám to už zdôrazňovať netreba.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší na druhý polrok 2019 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Príprava detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuku náboženstva sa začala od 15. septembra 2019 a bude prebiehať každú nedeľu počas svätej omše od 11:00 do 12:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Na hodiny je ešte možné deti prihlásiť. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Dnes je “Svatováclavská sbírka” na cirkevné školstvo. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

VENI SANCTE 2019

September 27, 2019


Milí priatelia,

všetkých Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte.
V piatok 4. októbra 2019 o 18:00 začíname slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať o. Ján Kulan. Spoločne si vyprosíme dary Duchá Svätého, ktoré sa nám všetkým pri plnení povinností a skúšok či rozhodovaní sa o svojej životnej ceste určite zídu.

Po svätej omši však určite neodchádzajte hneď domov, pretože ak ste tu v Prahe noví, pastoračné centrum, kde po svätej omši prebehne neformálne stretnutie, je presne to miesto, kde chcete byť, pretože tam budeme všetci. A samozrejme, ani Vy ostatní, ktorí ste tu už ako doma, túto úvodnú slávnosť jednoducho nesmiete zmeškať. Ale Vám to už zdôrazňovať netreba.
Oznamy

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 22, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Náš zbor Cantus Gratus o letných prázdninách opäť začína s pravidelnými utorkovými skúškami vždy o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší na druhý polrok 2019 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Príprava detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuku náboženstva sa začala od 15. septembra 2019 a bude prebiehať každú nedeľu počas svätej omše od 11:00 do 12:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Na hodiny je ešte možné deti prihlásiť. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

Farský časopis

September 22, 2019


Milí farníci,

radi by sme sa s Vami podelili s myšlienkou, ktorá vznikla už dávnejšie, ale čas na jej realizáciu nastal až teraz. Chceli by sme pre Vás a spolu s Vami založiť farský časopis, ktorý Vás bude nielen informovať o aktuálnom dianí v našej farnosti, ale veríme, že prinesie aj kvalitný obsah pre našu duchovnú formáciu a posun vpred.
Táto ambiciózna myšlienka sa však nedá zrealizovať bez tímu šikovných a ochotných ľudí, ktorí radi obetujú trochu svojho voľného času a budú na tomto Božom diele pracovať s radosťou a entuziazmom.
Preto pozývame všetkých, ktorí chcú stáť pri zrode veľkých vecí a radi by sa na vzniku časopisu podieľali, na prvé informačné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 26. septembra 2019 o 19:00 v priestoroch fary. Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Oznamy

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 16, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší na druhý polrok 2019 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chcem sa Vám poďakovať za účasť na 24 hodinovej adorácii.

Príprava detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuku náboženstva sa začala od 15. septembra 2019 a bude prebiehať každú nedeľu počas svätej omše od 11:00 do 12:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Na hodiny je ešte možné deti prihlásiť. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Bližší program návštevy zverejníme v nasledujúcom období.

HĽADÁ SA ASISTENT/KA

September 16, 2019


Hľadám asistenta na pomoc v domácnosti, ale aj na doprovod do prace a za vzdelaním. Pomohlo by, ak by ste vedeli dobre riadiť auto (jazdí sa hlavne mojim autom). Pokiaľ nie ste aktívny vodič, nevadí, bude nápomocná už i vaša asistencia počas cestovania v MHD. Pohybujem sa pomocou barlí, asistencia teda nie je fyzicky náročná. Vaša pomoc bude samozrejme finančne odmenená a užitočná i keď možete iba na pár hodín týždenne. Bývam v Prahe 4.
V prípade záujmu sa mi prosím vas ozvite na:
E-mail: janauhrova@gmail.com
Tel: 421 917 190 622

Ďakujem.

Spoločenstvo mladých

September 16, 2019


Každú stredu po svätej omši 19:00-21:00

Hlavnou myšlienkou je spojiť mladých vo farnosti do jedného mystického tela v Kristovi. Máme množstvo aktivít ako šport (volejbal v piatok) a akcie, kde sa mladí veľmi aktívne zúčastňujú ako Veni Sancte, Te Deum, odpustová slávnosť, Noc kostolov, ale to je stále málo … A preto vzniká spoločenstvo, ktoré má napomáhať mladému človeku, ktorý je skúšaný v náročnej dobe, aby zakúsil prijatie spoločenstva, aby mohol budovať pevné a hlboké vzťahy a mohol rásť aj v spirituálnej oblasti. Prvé oficiálne stretnutie bude 18. septembra. Začína sa svätou omšou a pokračovanie bude vo farských priestoroch oproti kostola.

Oznamy

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 31, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,-Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší na druhý polrok 2019 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

5-6. septembra sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

5. septembra (18:00) začíname ďalšiu predmanželskú náuku. Náuka trvá 6 týždňov, vždy štvrtok o 18:00 na fare.

Dňa 6. septembra 2019 o 19.00 vystúpi v Rímskokatolíckom kostole sv. Jindřicha v Prahe gitarista Timotej Zavacký. Odporúčaný príspevok 100 KČ.

Prípravu detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuku náboženstva začíname od 15. septembra 2019 každú nedeľu od 15:00 do 17:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

Gitarový koncert - Timotej Zavacký

August 26, 2019


Dňa 6. septembra 2019 o 19.00 vystúpi v Rímskokatolíckom kostole sv. Jindřicha v Prahe gitarista Timotej Zavacký .

Odporúčaný príspevok 100 KČ

Oznamy

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 26, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. V aktuálnom čísle je článok o našej farnosti. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Úmysly svätých omší na druhý polrok 2019 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

5-6. augusta sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

5. septembra (18:00) začíname ďalšiu predmanželskú náuku. Náuka trvá 6 týždňov, vždy štvrtok o 18:00 na fare.

Prípravu detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuku náboženstva začíname od 15. septembra 2019 každú nedeľu od 15:00 do 17:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

Týždenník Katolícke noviny

Júl 28, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. V aktuálnom čísle je článok o našej farnosti. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.
Oznamy

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 28, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. V aktuálnom čísle je článok o našej farnosti. Ak bude o týždenník záujem, v budúcnosti ho budeme objednávať pravidelne.

V našem kostole je k dispozícii katolícky štrnástidenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci (1-2. augusta) a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

5. septembra (18:00) začíname ďalšiu predmanželskú náku. Náuka trvá 6 týždňov, vždy štvrtok o 18:00 na fare.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin júl-august budú v našom kostole cez pracovné dni iba nasledujúce sväté omše:

vo štvrtok v 16:00 česká svätá omša
v piatok v 18:00 slovenská svätá omša
nedeľa zostáva bez zmeny.
REPORTÁŽ
Ako žijú Slováci v Prahe

Júl 23, 2019


Odpustová slávnosť 2019

Júl 23, 2019
fotogaléria


Dňa 14.7.2019 sa v kostole sv. Henricha konala odpustová svätá omša. Na omši koncelebrovali kňazi Zoltán Balga, Marián Chovanec, Ladislav Tomášek a Béla Káposztássy. V homílii otec Marián nadviazal na čítanie Lukášovo evanjelia a širšie rozvinul tému Kto je môj blížny a Božie milosrdenstvo. Priblížil veriacim život patrónov kostola sv. Henricha a sv. Kunhuty. Rozprával o láske, ktorá túto manželskú dvojicu spájala, o Bohu ktorý žil v nich, o Kristovi ktorého mali obaja v srdci. Apeloval na rodičov, aby kládli vysoký dôraz na starostlivosť o deti. Výchovou detí vychovávame ich deti. Upozornil na rozvody manželov a aký to má dopad na deti, na celú rodinu. Zdôraznil, že rodina musí byť postavená na pevných základoch. Na záver vysvetlil, čo znamená keď Duch svätý srdce zapáli a očistí. Po svätej omši mali veriaci možnosť pokloniť sa vzácnej relikvii sv. Henricha. Následne boli všetci veriaci pozvaní na slávnostné odpustové agapé do farskej záhrady. 50 litrov výborného kotlíkového gulášu sa rozdalo veľmi rýchlo. Ku káve a čaju naše slovenské a maďarské farníčky upiekli výborné domáce slané a sladké koláče. Aj napriek premenlivému počasiu a krátkym letným prehánkam kňazi a veriaci strávili príjemné popoludnie. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnostného agapé.
Oznamy - 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2019

Jún 30, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac júl-august.

Televízia LUX hľadá externých spolupracovníkov na prípravu spravodajských príspevkov z Prahy a okolia. Podrobnejšie info na plagáte.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farebnú brožúrku o našom kostole. Cena výtlačku je 50,- Kč, máte možnosť si ju zakúpiť vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našem kostole je k dispozícii katolícky štrnástidenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Odpustovú slávnosť Sv. Jindřicha budeme sláviť 14. júla.

Dnes máme Svätopeterskú zbierku na bohoslovcov.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin júl-august budú v našom kostole cez pracovné dni iba nasledujúce sväté omše:

vo štvrtok v 16:00 česká svätá omša
v piatok v 18:00 slovenská svätá omša
nedeľa zostáva bez zmeny.
Oznamy - 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 2019

Jún 22, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac júl-august.

Televízia LUX hľadá externých spolupracovníkov na prípravu spravodajských príspevkov z Prahy a okolia. Podrobnejšie info na plagáte.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farebnú brožúrku o našom kostole. Cena výtlačku je 50,- Kč, máte možnosť si ju zakúpiť vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Ďalšia 24 hodinová adorácia bude 4-5. júla. Môžete sa prishlásiť na stránke.

Odpustovú slávnosť Sv. Jindřicha budeme sláviť 14. júla.

V našem kostole je k dispozícii katolícky štrnástidenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Budúcu nedeľu máme Svätopeterskú zbierku na bohoslovcov.

Tento týždeň slávime tri slávnosti:
pondelok Narodenie Jána Krstiteľa (18:00);
piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (18:00);
sobotu Sv. Petra a Pavla, apoštolov (11:00).

Oznamujeme, že počas letných prázdnin júl-august budú v našom kostole cez pracovné dni iba nasledujúce sväté omše:

vo štvrtok v 16:00 česká svätá omša
v piatok v 18:00 slovenská svätá omša
nedeľa zostáva bez zmeny.
Oznamy - Nedeľa Najsvätejšej Trojice 2019

Jún 18, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac júl-august.

Televízia LUX hľadá externých spolupracovníkov na prípravu spravodajských príspevkov z Prahy a okolia. Podrobnejšie info na plagáte.

Minulú nedeľu sme sa zapojili do Celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Ďakujeme organizátorom a všetkým, ktorí sa zučastnili na adorácii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farebnú brožúrku o našom kostole. Cena výtlačku je 50,- Kč, máte možnosť si ju zakúpiť vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

V našem kostole je k dispozícii katolícky štrnástidenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin júl-august budú v našom kostole cez pracovné dni iba nasledujúce sväté omše:

vo štvrtok v 16:00 česká svätá omša
v piatok v 18:00 slovenská svätá omša
nedeľa zostáva bez zmeny.
Adorácia rodín za rodiny 2019

Jún 16, 2019


Slovenská rímskokatolícka farnosť Praha pri kostole sv. Jindřicha a Kunhuty sa dňa 9. júna 2019 zapojila do Celoročnej štafetovej Adorácie rodín za rodiny. Bola to výnimočná príležitosť pre rodiny a jednotlivcov vzdať úctu Najsvätejšej sviatosti oltárnej, ktorá bola vystavená v kaplnke sv. Barbory. Veriaci sa mohli na chvíľku zastaviť a v pokoji, tichosti a pokore spolu s ďalšími rodinami pokloniť sa a pokľaknúť pri Pánovi Ježišovi prítomnom v Eucharistii. Bol to 12-hodinový nepretržitý čas vhodný pre čítanie Božieho slova, ktoré je spoločníkom na ceste aj pre rodiny, ktoré sú v kríze alebo zažívajú nejakú bolesť, a ukazuje im cieľ ich putovania. Bol to čas pre rozjímanie, stíšenie a modlitby. Kľačanie je telesným výrazom nášho „áno“ skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, ktorý je tu s nami ako Boh a človek, telom i dušou (úvaha J. Ratzingera). Ježiš, ktorý sa sám rodí do skromnej rodiny, ktorá je nútená utiecť do cudzej krajiny, pozná úzkosti a napätie rodín. Vyzýva ľudí k vľúdnosti, k láske, jeho slová povzbudzujú a dodávajú silu manželom a rodinám. Ďakujeme organizátorom Rodinkova za túto jedinečnú príležitosť otvoriť svoje srdce a prosiť aby rodiny mali v spoločnosti úctu, dôveru a podporu, aby otcovia a mamy boli pre svojich synov a dcéry pevnou oporou, aby sa konflikty riešili spoločne a aby sa v rodinách posilňovalo puto vzájomnej lásky.
TE DEUM 2019

Jún 16, 2019
fotogaléria
videogaléria


V piatok 31.5.2019 sa v kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty pri príležitosti ukončenia akademického roka slávila slávnostná svätá omša venovaná na úmysel poďakovania študentov za dary Ducha svätého. Na otázku: Kto je Duch Svätý? otec Zoltán v homílii odpovedal, že je to tretia Božská osoba, ktorá je od večnosti v tajomnej jednote s Otcom i Synom. Darmi Ducha svätého chápeme všetko, čo od Pána Boha pochádza a čo od neho dostávame. Majú naše vnútro, našu dušu, naše srdce meniť k lepšiemu. Vďaka tomu dokážeme byť plní Božej lásky. Na konci akademického roka prichádzame do Božieho chrámu a prinášame so sebou všetky naše úspechy, starosti, sklamania i naše plány. Toto všetko chceme premeniť na oslavu Boha. Veď počas školského roka, sme sa snažili všetko zveriť do Božích rúk. Žili sme z milostí, čo sme prosili od Pána, častokrát na kolenách, tu v kostole. A teraz sme tu, aby sme sa za všetko poďakovali. Veď vidíme jasne, že počas našich každodenných zápasov sme neboli opustení. Boh bol vždy na našej strane. Priebeh svätej omše bol obohatený o krásny spev nášho mládežníckeho zboru, ktorý na organe sprevádzal Peter, na klávesoch Anička a na husliach Terezka a Bernadeta. Vo farskej záhrade bolo pripravené pre študentov a farníkov chutné občerstvenie. Marek Repčák opäť nesklamal a uvaril výborný kotlíkový guľáš. Terezka s Bernadetou potešili veriacich hrou na husliach. K výbornej nálade prispelo krásne, teplé a slnečné počasie. Našim študujúcim farníkom prajeme, aby sa o dary Ducha svätého starali a ďalej ich úspešne rozvíjali.
Víkendovka Spoločenstva mladých rodín
(23.-26.5.2019)

Jún 1, 2019


5 manželských párov s deťmi z nášho spoločenstva absolvovalo "duchovno-oddychovo-rekreačnú víkendovku" v Dome rodín Smečno.

Prostredie ubytovania je prefektne prispôsobené deťom a vďaka šikovným opatrovateľkám sa rodičia mohli venovať rôznym témam - 5 jazykov lásky, Božské čnosti ako zdroj radosti v živote kresťana a pod.

V piatok sme sa vybrali na celodenný výlet - navštívili sme Zoopark v Zájezde, medveďárium v Kladne a Múzeum ČD v Lužnej u Rakovníka. Sobota bola duchovne ladená - prednáška p.Jaroslava, OCD, možnosť na sviatosť zmierenia a duchovné rozhovory a spoločná svätá omša.

Sme vďační Bohu, že sa postaral o výnikajúce počasie, ale hlavne o požehnaný rodinný čas a upevnenie vzťahov v našom spoločenstve.


Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie. Jednou z nich je aj Adorácia rodín za rodiny v nedeľu 9.6.2019, ktorá sa uskutoční v kostole sv.Jindřicha a Kunhuty, bližšie info na doodle.
Prvé sväté prijímanie detí 2019

Máj 29, 2019
fotogaléria


V nedeľu 26.5.2019 deti našej farnosti Julka, Miška, Viki, Barborka a Jošík po ročnej príprave prvý krát prijali Eucharistiu. Na hodinách katechizmu sa deti zodpovedne formou modlitieb, rozprávania o viere, kreslením a hraním, pripravovali na prvé sväté prijímanie a na sviatosť zmierenia. Pred svätou omšou sa deti spoločne modlili slávnostný svätý ruženec a potom spoločne s ostatnými veriacimi Loretánske litánie. Svätú omšu sprevádzal krásnymi Mariánskymi piesňami chrámový zbor. V homílii otec Zoltán vysvetlil deťom a veriacim, že podoba chleba a vína je spôsob, akým Ježiš zostal navždy s každým svojím priateľom, a že takto sa nám chce Pán Ježiš darovať. A že nesmieme zabúdať, čo Pán Ježiš povedal o tomto nebeskom chlebe. „Kto nebude jesť tento chlieb, nebude mať v sebe večný život“ - teda život v nebi. Otec Zoltán povzbudil deti, aby prišli do kostola zajtra, pozajtra, aby prichádzali stále, aby mohli prijímať Pána Ježiša. Vysvetlil, že týmto dňom sa im otvorila prístupová cesta ku Kristovi, ktorý chce byť ich priateľom. A vyzval rodičov, aby podporovali svoje deti, aby im boli príkladom a spolu s nimi prichádzali do chrámu a pristupovali k sviatostiam. Na záver svätej omše deti poďakovali otcovi Zoltánovi za prípravu a sľúbili, že si tento deň budú s radosťou pripomínať, a taktiež krásne poďakovali aj rodičom, za láskavú dôveru a podporu. Našim detským farníkom prajeme nech Boh živí a žehná ich kroky, nech sprevádza ich celé roky.
Medzinárodný Taizé večer

Máj 28, 2019V sobotu 25.5.2019 pricestovalo do Prahy vyše 20-členné kresťanské spoločenstvo Maciéjowka z Wrocławy, aby sa v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty spoločne s domácimi aj zahraničnými veriacimi modlili. Taizé modlitby boli sprevádzané spevom a hraním duchovných piesní (Dominus Spiritus, Sláva Ti Bože, Kyrie Eleison, Confitemini Domino, Nebojte sa, radujte sa a iné). V priebehu prestávky bola taktiež možnosť zotrvať v tichu a samote. Bol to čas vyhradený pre súkromnú ďakovnú modlitbu. Po Taizé večere prebiehalo slávenie svätej omše. Večer na fare mali veriaci možnosť osobne sa stretnúť s členmi spoločenstva, vymeniť si vzájomné skúsenosti a rozprávať sa na tému porozumenia medzi národmi, viery a dôvery. Tieto každoročné stretnutia Taizé vedie už vyše 40 rokov. Ďalšie európske mládežnícke stretnutie sa uskutoční v Poľsku, vo Wroclave v termíne 28.12.2019 - 1.1.2020. Všetci sú srdečne pozvaní. Ďakujeme našej farníčke Terezke Šofrankovej za spoluprácu pri uskutočnení tohto krásneho stretnutia, a všetkým členom spoločenstva Maciéjowka za silný duchovný zážitok, ktorý potešil srdce a dušu každého účastníka medzinárodného Taizé v kostole sv. Jindřicha.
Noc kostolov 2019

Máj 27, 2019
fotogaléria
videogaléria


Dňa 24.5.2019 sa uskutočnil 11. ročník obľúbenej Noci kostolov, spoločnej akcie mnohých cirkví, farností a rádov, zameranej na priblíženie kresťanstva a sakrálnych stavieb širokej verejnosti. V priebehu celého večera vyše 300 kostolov a modlitební v pražskej arcidiecéze navštívilo cez 111 000 návštevníkov. Program v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty začal slávením svätej omše. V homílii otec Zoltán pripomenul, že kostol je miestom stretnutia človeka s Bohom, predsieňou do neba, kde časnosť získava nádych večnosti. Zdôraznil, že najcennejšou hodnotou a najvzácnejším pokladom každého chrámu je človek, ktorý neprišiel obdivovať len jeho umeleckú hodnotu, ale predovšetkým prišiel vnímať a prijať duchovné posolstvo tejto sakrálnej architektúry. Motto tohoročnej Noci kostolov bolo: „Dáte sa do spevu, ako v tú noc, kedy sa zasväcuje sviatok“ (zrov. Iz 30,29). Hudba a spev je jednou z možností ako vyjadriť pocity, emócie, a preto bol nasledujúci program v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty bohatý na rozmanité koncerty. V priebehu modlitby a krásnych piesní Taizé (Benedicimus Te, Laudate Dominum, Spievaj Pánovi, Nada te turbe, Bonum est con fiderere, Zostaňte, Mojou túžbou je len, Moja múdrosť a iné), ktoré skvele spievali a hrali na organe naše farníčky Terezka Šofranková a Anička Fejková a na husliach Bernadeta Mrázová, mali veriaci možnosť pokloniť sa vystavenej Sviatosti Oltárnej. Zmiešaný spevácky zbor KVAS, tradične ako každý rok, opäť potešil skvelým výberom duchovných piesní, žalmov, chorálov a spirituálov (Radujme se vždy společně, Kyrie Eleison, Agnus Dei, Dál tou vodou, To anděl kámen odvalil, Jeť Pán Světlo mé a iné.), ktoré hlboko zapôsobili na návštevníkov. Klasická husľová hudba v podaní Terezky Šofrankovej zaznamenala neskutočný úspech. Plný kostol návštevníkov s intenzívnym zaujatím počúval skladby od Johanna Sebastiana Bacha (Partita pre sólové husle h moll) a Niccola Paganiniho (Capriccio č. 23 a Capriccio č. 24). Pri komentovanej prehliadke sa hostia dozvedeli bohatú a zaujímavú históriu kostola, jednotlivých kaplniek, oltárov, umeleckých diel, význam liturgických predmetov a toho, čo sa deje v kostole pri slávení svätých omší. Posledným hudobným prvkom večera bol jedinečný organový koncert pána Pavíleka, ktorý svojou majstrovskou hrou potešil domácich aj zahraničných návštevníkov. V priebehu celého večera bolo možné vo farskej pivnici ochutnať rôzne druhy slovenských vín a syrov, a vo farskej záhrade pozrieť prezentáciu zaujímavých fotografií, zachytávajúcich najdôležitejšie momenty zo života farnosti. V neskorých večerných hodinách bol v kostole priestor pre ticho a samotu, kedy človek môže cez modlitbu prehovoriť k Bohu a naplniť svoju dušu pokojom a radosťou. Návštevníkom (ktorých bolo vyše 2000) ďakujeme, že prišli do kostola sv. Jindřicha a Kunhuty a prajeme im, aby bol kostol aj naďalej miestom modlitby a prameňom potrebných síl a milostí pre každodenný život. Nech sa stane znamením, ktoré nám pripomenie uprostred našej práce a plnenia povinností, že sa máme zahľadieť k nebesiam, po ktorých túži naša duša.
Oznamy - 6. Veľkonočná nedeľa

Máj 26, 2019Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

V mesiaci máj sa pred sv. omšami budeme modliť Loretánske litánie.

Televízia LUX hľadá externých spolupracovníkov na prípravu spravodajských príspevkov z Prahy a okolia. Podrobnejšie info na plagáte.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh akcie Noci kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 2000-2500 návštevníkov.

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na Adoráciu rodín za rodiny, ktorá sa uskutoční v našom kostole v nedeľu 9.6. od 8.00 do 20.00. Bližšie info o nahlasovaní sa na konkrétne hodiny je zverejnené na farskej stránke alebo na facebooku farnosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farebnú brožúrku o našom kostole. Cena výtlačku je 50,- Kč, máte možnosť si ju zakúpiť vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali Svätojánsku zbierku. Spolu ste obetovali 4768 Kč. Dnes máme zbierku pre prenasledovaných kresťanov.

Štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, sv. omša bude o 18:00.

V piatok, 31. mája 2019 sa koná TE DEUM. Sv. omša bude o 18:00 a potom bude nasledovať priateľské posedenie v záhrade. Prosím mladých o propagáciu, doneste so sebou aj priateľov. Stante sa rybármi ľudí!

TE DEUM

Máj 26, 2019Biskupská vizitácia - Biskup Václav Malý

Máj 26, 2019
fotogaléria


Dňa 22.5.2019 bolo pre nás veľkou cťou privítať na kanonickej vizitácií farnosti otca Mons. Václava Malého, pomocného biskupa Pražskej Arcidiecézy. Administrátor farnosti otec Zoltán sprevádzal pána biskupa po zrekonštruovaných priestoroch fary, pastoračného centra a záhrady. Nasledovalo oboznámenie o aktivitách farnosti, nahliadnutie do matrík a najdôležitejších pracovných dokumentov. Otec biskup s veľkým zaujatím počúval o pestrom živote farnosti. Slovenská farnosť v Prahe vznikla vďaka podpore Pražskej arcidiecézy pred vyše 10-timi rokmi, a za tú dobu sa uskutočnilo mnoho významných udalostí. Po spoločnom obede viedli kroky pána biskupa do kostola sv. Jindřicha a Kunhuty, kde mu otec Zoltán rozprával o bohatej histórii kostola zachytenej na plagáte, o jednotlivých kaplnkách a oltároch. Na nástenkách zaujali letáky odkazujúce na rozličné kultúrne a duchovné akcie. Otec biskup nezabudol nahliadnuť aj do sakristie, kde je socha sv. Jindřicha, patróna kostola. Mesiac máj je venovaný úcte Panny Márie a preto sa pred svätou omšou konali Loretánske litánie. Otec biskup Václav v homílii zdôraznil, že nezáleží na národnosti veriacich, pretože viera je spoločná. Cirkev spája ľudí, ktorí sa môžu ako jedna rodina stretávať na slávení sv. omší. Vyzval k otvorenému srdcu a mysli k Pánu Bohu. Venoval sa aj téme manželstva, ktorá je tak aktuálna a dôležitá v dnešnej dobe. Bohoslužbu sprevádzala krásnymi mariánskymi piesňami organistka Anička. Po svätej omši sa uskutočnilo stretnutie otca biskupa s členmi českej, slovenskej, maďarskej farskej a ekonomickej rady, ktorí mu radi odpovedali na otázky ohľadne rozmanitého života farnosti. Otec biskup zdôraznil význam pastoračnej vizitácie, ktorá slúži ako výborný osobný dialóg s veriacimi. Na konci návštevy po krátkej modlitbe a požehnaní sa otec biskup stretol s členmi spoločenstva Ascension a Trinity. Zaujímal sa odkiaľ študenti a mladí pracujúci pochádzajú, na povedomie o cirkevnom živote na Slovensku a v Čechách, pýtal sa aj na osobnosti katolíckej cirkvi, ktoré mladých motivujú. Ako pamiatku na návštevu, dostal otec Václav od otca Zoltána fotoknihu, kde je zachytená jedinečná krása kostola sv. Jindřicha a sv. Kunhuty a knihu rekapitulujúcu 10 rokov farnosti. Ďakujeme otcovi biskupovi Mons. Václavovi Malému za pastoračnú návštevu. Sme veľmi radi, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť, spoločne sláviť svätú omšu a v homílii vypočuť povzbudivé slová. Ďakujeme taktiež Pražskej Arcidiecéze za pomoc a podporu, a dúfame, že takéto vzácne návštevy budeme môcť privítať v kostole sv. Jindřicha aj v budúcnosti.
Taizé večer u sv. Jindřicha

Máj 20, 2019Srdečne Vás pozývame na Taizé večer do kostela sv. Jindřicha v sobotu 25.5. o 19:00, který bude viesť křesťanské společenstvo Maciejówka z Wroclavi. Veľmi sa tešíme a pozývame Vás srdečne na tento krásný mezinárodní Taizé večer.
KONCERT
zboru KLAEBU DAMEKOR z Nórska
s pražským zborom KVAS

Apríl 25, 2019Dňa 30.4.2019 v utorok o 19:00 sa v kostole sv. Jindřicha uskutoční KONCERT ženského speváckeho zboru KLAEBU DAMEKOR z Nórska spolu s pražským komorným zmiešaným speváckym zborom KVAS. Zazneje súčasná duchovná hudba, spirituály, gospely. Všetci ste srdečne zvaní.
Veľkonočný pozdrav
od biskupa Jozefa Haľka

Apríl 17, 2019Milí krajania, drahí bratia a sestry!


Srdečne vás pozdravujem pri príležitosti Veľkonočných sviatkov!

Zo srdca vám prajem, aby vás svetlo Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista naplnilo optimizmom, radosťou, odhodlaním žiť v jeho prítomnosti, a slovom aj osobným svedectvom svedčiť o kráse Ježišovho Evanjelia.

Ako iste viete, drahí bratia sestry, na Slovensku tiež zápasíme s nedostatkom kňazských povolaní, čo sa odzrkadľuje aj v možnosti vyslať kňazov do služby v zahraničných slovenských misiách. Preto vás v súvislosti s Veľkým týždňom a ustanovením sviatosti kňazstva na Zelený štvrtok veľmi prosím o modlitby za kňazské povolania, aby mladí muži mali otvorené srdcia voči Pánovmu volaniu Stále totiž platí ono biblické: „žatva je veľká, a robotníkov je málo“. Veľkonočné ráno je dňom novej nádeje, aj nádeje na novú jar kňazských povolaní.

Ešte raz vám vyprosujem hojnosť Božích milostí pri príležitosti Pánovho víťazstva nad smrťou!

Jozef Haľko, biskup
O Afrike pre Afriku

Apríl 7, 2019SLOVENSKÁ KATOLÍCKA Charita

Členovia Slovenskej katolíckej charity prijali pozvanie našej farníčky Viktórie Timkovej a dňa 7.4.2019 navštívili Slovenskú rímskokatolícku farnosť v Prahe. V rámci prednášok mali veriaci možnosť vypočuť si osobné skúsenosti mladých dobrovoľníčok Viktórie, Lucie a Niny, ktoré pôsobili 6 až 10 mesiacov v severnej Ugande a Rwande. V oboch afrických centrách bola ich služba zameraná na výchovu a výuku detí už od predškolského veku. Dobrovoľníci pomáhajú aj v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Pre deti a mládež, ktorí sú HIV pozitívni, a sú preto často na okraji spoločnosti, je táto charitatívna pomoc niekedy jedinou formou ako ich pripraviť pre reálny život. Taktiež deťom, ktorých rodiny žijú na hranici chudoby sa získaným vzdelaním a manuálnou zručnosťou umožní lepšia budúcnosť. Pútavé rozprávanie bolo doplnené o prezentáciu fotografií zachytávajúcich dennodenné momenty v centrách. V priebehu prednášok a aj po ich ukončení prebiehala intenzívna diskusia s farníkmi na tému života a pomoci v zahraničí. Účastníci mali možnosť ochutnať výbornú domácu kávu a zakúpiť si predmety vyrezávané z dreva, farebné misky pletené z trávy, maľované šatky s krásnymi motívmi a ďalšie ručne vyrobené predmety. Ďakujeme členom Slovenskej katolíckej charity za zaujímavé priblíženie ich služby v Afrike a prajeme im veľa Božích milostí v ich poslaní.
Pôstna duchovná obnova 2019

Marec 31, 2019
fotogaléria


Dňa 30.3.2019 sa v našej farnosti konala Pôstna duchovná obnova s kňazom Banskobystrickej diecézy PsLic. Petrom Serekešom. Otec Peter sa venuje mládeži a v súčasnosti je farským administrátorom v kostole Panny Márie Kráľovnej pokoja v Dudinciach. Program duchovnej obnovy začal slávením sv. omše, ktorú celebrovali spoločne otec Zoltán a otec Peter. Vo farských priestoroch následne prebiehali prednášky na tému pokory, slabostí, hriechu, strachu, Božej prozreteľnosti, súboja srdca a rozumu. Po modlitbe Anjel Pána a spoločnom agapé otec Peter rozprával o úlohe Panny Márie, o jej pomoci, o viere, prosbách a o modlitbe ruženca, ktorý prináša pokoj do srdca. Veriaci sa podelili o svoje skúsenosti a názory na duchovný život. Mali taktiež možnosť viesť s otcom Petrom súkromný duchovný rozhovor, ktorý ich posilnil a obohatil. Na záver pôstnej duchovnej obnovy sa všetci účastníci pomodlili v kostole sv. Jindřicha Krížovú cestu. Ďakujeme otcovi Petrovi za návštevu slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe, ďakujeme za dôveru s ktorou sa s nami podelil o svoj životný príbeh, za výborné prednášky, ktoré v nás zanechali hlboký dojem, za slová podpory, viery, nádeje a za nové výzvy.
Bohoslužby počas Veľkonočných sviatkov 2019

Marec 27, 2019Pôstna duchovná obnova 2019

Marec 10, 2019Slovenská farnosť u sv. Jindřicha organizuje pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať 30.3. 2019 pod vedením exercitátora Petra Sekereša.
Program:
10:00 Sv. omša v kostole sv. Jindřicha
10:45 1. Prednáška (vo farských priestoroch)
11:30 2. Prednáška
12:00 Anjel Pána
Agapé
12:30 3. Prednáška
13:00 Krížová cesta
Krížové cesty počas pôstu 2019

Marec 10, 20198.3. Farníci
10.3. Spoločenstvo mladých rodín
15.3. Farníci
17.3. Žalmisti
22.3. Farníci
24.3. Lektori
29.3. Farníci
31.3. Dôchodcovia
5.4. Farníci
7.4. Zbor Cantus Gratus
12.4. Farníci
14.4. Spoločenstvo mužov
19.4. Farníci

Pobožnosť krížovej cesty začína 30 minút pred svätou omšou. Prosíme zodpovedných zástupcov spoločenstiev o prípravu a predmodlievanie krížových ciest.
Pôstna duchovná obnova - Spoločenstvo Trinity

Marec 10, 2019Spoločesntvo Trinity organizuje pôstnu duchovnú obnovu, ktorá sa tento rok bude konať 5-6.4. 2019, v priestoroch Slovenskej farnosti Sv. Jindřicha a Kunhuty, pod vedením nášho duchovného otca Zoltána.

Prostrednícvtom tohto formulára sa prosím prihláste v prípade, že sa chcete obnovy zúčastniť.

Rovnako by sme Vás radi poprosili o Vašu pomoc s organizáciou priamo na mieste.

Začíname v piatok večer sv. omšou o 18:00 viz. program nižšie.
Akcie Spoločenstva Rodín 2019

Marec 10, 201927.4. (sobota) - Národný pochod pre život a rodinu, Praha,
http://pochodprozivot.cz/

11.5. (sobota) - výlet - otvorený aj pre ďalšie rodiny

kontaktná osoba- sivakovci15@gmail.com - prosíme nahlásiť účasť najneskôr do 8.5.

Program:
doobeda od 10.00 - skanzen Kouřim
obed (rezervácia) v Kolíne
prehliadka kostola sv.Bartolomeja + veža
výlet vláčikom - Kolínska Řepařská drážka (14.45 alebo 16.00)

poobedné káva na fare s prinesenými koláčmi s o. Jánom Halamom, SVD, slovenským kňazom, pred pár rokmi pôsobiacim v Prahe-Uhříněves

nedeľa 9.6. - ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY
Bližšie informácie na stránke https://www.adoraciarodin.sk/a2019-06-09/
Prihlásiť sa na adoráciu rodín možno cez tento formulár.
Na jednu hodinu môže byť nahlásených aj viac rodín/jednotlivcov, s tým, že aktuálne na nahlasovanie sa sú hodiny od 12:00 - 20:00 (doobeda sú sv.omše).

24 hodinová adorácia 7-8.3.2019

Marec 8, 2019Adoro te devote

Možno viac ako kedykoľvek v roku je to práve na začiatku pôstnej doby, kedy má človek potrebu prísť a pokľaknúť pred Krista v Eucharistii. Tento vzácny čas pred Veľkou nocou, ktorý začína Popolcovou stredou, je pre nás kresťanov časom stíšenia, kedy chceme byť účastní na Kristovom utrpení, aby sme potom vo Veľkonočné ráno mohli spolu s Ním vstať zo svojich hriechov a obliecť si nového človeka.

Pôstna doba nás vyzýva k tomu, aby sme si hlbšie uvedomili, čo pre nás a pre našu spásu znamená Kristova smrť a zmŕtvychvstanie. Nemusel, ale chcel. "Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti." (Jn 13,1) A Jeho láska k nám bola tak dokonalá, že "dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." (Jn 3,16)

Predtým, ako za nás položil svoj život na kríži, nám Kristus daroval samého seba v Oltárnej Sviatosti. A práve eucharistický Kristus je pre nás zárukou spásy a večného života. Prichádzame pred Neho skrytého v malej bielej hostii, aby sme mu ďakovali, aby sme mu zverili seba a svojich najbližších, nechávame pred Ním všetko, čo nás ťaží na duši, a veríme, že On sa postará.

Áno, tak výnimočný je čas strávený v prítomnosti eucharistického Krista. Kľačiac pred Ním v chráme, kde svetlo sviečok omnoho viac prežaruje Kristova dokonalá láska a nádej, že po každom novom páde do hriechu je tu stále prítomný a čaká, ponúka svoju otvorenú náruč a prijíma nás ako svoje deti, ďakujeme za tento nezaslúžený dar.

Je vzácnou príležitosťou mať možnosť otvorených brán kostola a môcť prísť pokloniť sa živému Kristovi. Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe takúto možnosť ponúkla svojim veriacim počas 24-hodinovej adorácie, ktorá sa konala od večerných hodín vo štvrtok 7.3.2019 až do slávenia svätej omše v nasledujúci deň o 18.00. Farníci túto možnosť naplno využili a prichádzali za Kristom v neskorých nočných aj skorých ranných hodinách. Kto z vás tam bol v tento čas prítomný, mohol cítiť detskú dôveru v Otca, s ktorou veriaci prichádzali pred svätostánok, a nekonečný príval Otcovej lásky, ktorá prenikala ich srdcia.

V tejto aktivite chce farnosť pokračovať nielen v období pôstu, ale počas celého liturgického roka, preto vás pozývame prísť zažiť Božiu prítomnosť vo vašich životoch každý prvý štvrtok v mesiaci po večernej svätej omši a počas nasledujúcich 24 hodín.

„Dal si im chlieb z neba, keď bol u nich hlad, a vyviedol si pre nich vodu zo skaly, keď boli smädní.“ Neh 9,15

24 hodinová adorácia v kostole sv. Jindřicha

Marec 1, 2019Od marca 2019 sa v kostole sv. Jindřicha bude konať každý prvý štvrtok v mesiaci 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Adorácia je súčasťou duchovnej prípravy na eucharistický kongres, který sa uskutoční v septembri 2020 v Budapešti.

Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tohto odkazu.

Poklona Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti je dobrou prípravou na slávenie Veľkej Noci.„ Ďiabol má väčší strach z jednej hodiny adorácie než z desiatich kázní. Klaňanie je úkon viery. Vychádza z viery a spôsobuje v duši rast viery. Toho, kto sa klania, uspôsobuje k veľkým dielam uzdravenia, odčiňovania, nápravy a uzmierovania. Klaňanie nesie plody skrytosti, ticha a pokory, ktoré nie sú o nič menej skutočné než skutky priťahujúce pozornosť mnohých, vykonané pred zrakom sveta, ktorý dychtí po znameniach, aby ma pokúšal.“

Benediktín: In sinu Jesu II

Vstup do sekulárneho františkánskeho rádu

Február 6, 2019
fotogaléria
videogaléria


3.2.2019 bol významný deň pre našu milú farníčku Grétu Milkovičovú. Po svedomitej niekoľkomesačnej príprave bola prijatá do Sekulárneho Františkánskeho Rádu. Slávnostný obrad, ktorý celebroval otec Michal František Pometlo, prebiehal v kostole Panny Marie Snežnej v Prahe. Grétke prajeme veľa Božích milostí. Nech jej Božie svetlo osvetľuje cesty, ktoré sú pred ňou.
Sviatok obetovania Pána a sv. Blažeja

Február 6, 2019
fotogaléria


Hromnice - sú sviatkom Očisťovania Panny Márie a slávia sa 2. februára, v 40. deň po narodení Pána Ježiša. Na niektorých miestach sa uvádza názov Obetovanie Ježiša v chráme, pretože Mária pri tejto príležitosti zasvätila Ježiša Bohu Otcovi V katolíckych kostoloch sa v tento deň koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesia. Keďže v katolíckej cirkvi je 2. február aj Dňom zasväteného života, konajú sa v tento sviatok stretnutia biskupov s rehoľníkmi, ktorí zasvätili svoj život Bohu a službe ľuďom v rôznych oblastiach. Sviatok Obetovania Pána bol v Jeruzaleme známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa týmto mariánskym sviatkom končilo obdobie Vianoc. Pôvod tohto sviatku súvisí so zákonom Izraelitov, podľa ktorého žena na 40. deň po narodení syna (alebo na 70. deň po narodení dcéry) bola povinná ísť do chrámu a podrobiť sa očisťovacej pobožnosti. Tento sviatok sa preto nazýva aj Očisťovanie Panny Márie. Liturgia svetla, ktorého symbolom sú sviece, sa vzťahuje na Krista – svetlo sveta. Slávnosť požehnávania sviec na Hromnice má dávnu tradíciu. Ľudia zapaľovali požehnané sviece a modlili sa pri nich v ťažkých situáciách, pri prírodných katastrofách, búrkach, krupobití, od čoho pochádza názov Hromnice. Býva tiež zvykom zapaľovať hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby v pokoji prešli do večnosti. Používanie požehnanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich symbolom prítomnosti Ježiša Krista.
Farský ples 2019

Január 21, 2019
fotogaléria
videogalériaTretí farský ples organizovaný Slovenskou rímskokatolíckou farnosťou v Prahe sa konal 19.1.2019 tradične v historickom interiéri spoločenského Paspovho sálu v budove Pivovaru Staropramen. Dámy opäť dostali od otca Zoltána kvietok, tentokrát krásnu červenú ružu. V uvítacom príhovore otec Zoltán vyjadril dôležitosť vzájomného duchovného posilňovania v rámci svätých omší a stretnutí farských spoločenstiev. Upozornil na problém dnešnej spoločnosti, že: radosť sa stala problémom. Vyslovil preto želanie, aby následný večer pozval ľudí k pravej kresťanskej radosti. Organizátori plesu Tomáš Krajňák a Zuzka Ducárová oboznámili návštevníkov plesu s programom a po spoločnom prípitku a modlitbe začal hudobno-tanečný večer. Aj tento rok Terezka Šofránková potešila farníkov nádhernou piesňou. Zaspievala romantickú áriu Měsíčku na nebi hlubokém z Dvořákovej opery Rusalka, ktorá bola ocenená dlhým nadšeným aplausom. Ples bol sprevádzaný výbornou hudbou od DJ Stanislava. Tanečný parket bol v priebehu celého večera stále plný, čo bolo jasnou reakciou na skvelý výber domácich aj zahraničných piesní. Veku a temperamentu 120 tancujúcich sa medze nekládli. Najdôležitejším bodom celého večera bolo rozhodne losovanie tombolových cien, sprevádzané moderátorskou dvojicou Oliverom a Bernadettou. S troškou napätia a veľkou dávkou humoru bolo vylosovaných 50 cien. Poďakovanie patrí organizátorom za veľmi vhodne zvolené ceny, ako aj mnohým farníkom, ktorí osobne venovali hodnotné dary. Hlavnou cenou tomboly bol kávovar a špeciálnou cenou bola večera s otcom Zoltánom, ktorú vyhrala naša milá farníčka Anka. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a dúfame, že im ceny priniesli radosť. Vzácnym hosťom farského plesu bola televízia LUX, ktorá zaznamenala najdôležitejšie okamihy plesu a zároveň prejavila záujem o aktivity farnosti. Podobne ako minulý rok, aj tretí farský ples bol na vysokej spoločenskej úrovni. Opäť výborné jedlo, hudba, prostredie a rodinná atmosféra vyústili v to, že celková zábava trvala až do skorých ranných hodín. Ďakujeme otcovi Zoltánovi a celému organizačnému tímu za nádherný spoločenský večer a už teraz sa tešíme na štvrtý farský ples.

Organizačné pokyny k farskému plesu

Január 16, 2019Ples sa koná v priestoroch v budove pivovaru Staropramen (na 1. poschodí), na adrese Nádražní 84, 150 54 Praha 5.

Priestor sály bude otvorený pre hostí od 17:30, o 18:15 nasleduje oficiálne otvorenie farského plesu.

Svoje kabáty si môžete uložiť v priestoroch sály, kde bude k dispozícii šatňa. Prosíme Vás o dochvíľnosť.

Dostupnosť: Metro B Anděl (Výstup Na Knížecí), Tramvaj (7, 12, 14, 20, 54), Bus (Na Knížecí), Vlak (Smíchovské nádraží).

Priestory budovy sú nefajčiarske, pre fajčiarov budú k dispozícii priestory v prízezemí budovy. Prosíme o dodržiavanie.

Do 23:30 je zabezpečené teplé a studené občerstvenie v cene lístka, nealkoholických nápojov a vybraných druhov vína - po 23:30 na vlastné náklady.

Konzumácia piva a tvrdého alkoholu v priestoroch sály je zaistená so spoluprácou s pivovarom Staropramen (k dispozícii budú i výberové druhy piva), no na vlastné náklady Vás hostí. Detajlnejšie informácie na mieste.

Prosíme hostí o porozumenie a vlastný alkohol v priestoroch sály nekonzumovali!!!!!!!

V rámci baru nie je možné platiť kartou, IBA V HOTOVOSTI.


Tombolové lístky budú k dispozícii pri vstupe do sály, takisto i počas plesu. Cena lístku je 20kč.

V prípade, že sa chystáte autom: Verejné, non - stop strážené parkovisko sa nachádza 3 min cez križovatku (naproti tram zastávke Na Knížecí). (Viac informácii na ich stránke - kliknúť na obrázok pod textom).

Vianočný list od biskupa Jozefa Haľka

December 24, 2018Drahí bratia a sestry, milí priatelia v slovenskej katolíckej komunite!

Slávime Vianočné sviatky, sviatky komunity, ktorú zjednocuje v Betleheme narodený Ježiš. Pri tejto príležitosti vás srdečne pozdravujem a požehnávam, pričom myslím na vás v modlitbách.

Som vždy veľmi vďačný, keď sa s vami môžem stretnúť osobne. Špeciálne myslím na tie misie, ktoré nemajú slovenského kňaza - snažím sa o zmenu vašej situácie, avšak aj vzhľadom na klesajúci počet duchovných povolaní na Slovensku nie je jednoduché nájsť vhodných kandidátov. Preto vás všetkých prosím o modlitby za všetky misie, aby Pán vzbudil nové povolania do kňazskej služby, ktorá je tak potrebná.

Veľmi si vážim a som vďačný za vaše odhodlanie udržiavať si Slovenskú identitu spolu s katolíckou vierou. Napriek tomu, že neviem každú misiu navštíviť tak často a osobne, veľmi rád bude s vami v kontakte aspoň prostredníctvom mediálnych prostriedkov a sociálnych sietí. Ak máte o takúto formu stretnutia záujem, prosím, dajte mi vedieť a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V mene Konferencie biskupov Slovenska sa chcem poďakovať aj kňazom, ktorí slúžia jednotlivým slovenským katolíckym misiám a ich členom. Som vďačný za vašu službu a veľmi si vážim vašu ochotu napriek niektorým ťažkostiam podporovať jednotlivé misie.

Všetkým vám a vašim drahým prajem požehnané Vianoce, radosť z narodenia nášho Spasiteľa, ktorý je najväčším darom Vianoc pre každého jedného z nás. Posielam vám aj svoje požehnanie do každého jednotlivého dňa Nového roka.

+Jozef Haľko
bratislavský pomocný biskup
Koncert Vianočná harmónia

December 24, 2018
video galériaDňa 30. decembra 2018 o 12.00 vystúpi v Rímskokatolíckom kostole sv. Jindřicha v Prahe operný spevák Matúš Mazár s klavíristom Ahmadom Jafarom Hedarom. Na koncerte s názvom Vianočná harmónia odznejú známe vianočné piesne a koledy v originálnom prevedení barytonistu spolu s klavírom.

Matúš Mazár je hosťujúcim sólistom Národního divadla v Prahe a aktuálne jediným študentom zo Slovenska a Česka na prestížnej Univerzite hudobného a dramatického umenia – Mozarteum v rakúskom Salzburgu. Ahmad Jafar Hedar je spevák, klavirista, korepetítor, aranžér a hlasový couch.

Slovom bude sprevádzať hudobný dramaturg a manažér umenia Peter Dombrovský.

Účinkujúci pripravujú koncert pre radosť a potešenie poslucháča, ktorému spestria sviatočný program aj takouto podobou vianočnej harmónie.

Vstupné dobrovoľné.

Účinkujúci:

Matúš Mazár - operný spevák, barytón
Ahmad Jafar Hedar - klavír
Peter Dombrovský - sprievodné slovo

Detský Betlehém

December 24, 2018

fotogalériaTento rok má náš kostol špeciálnu výzdobu. Deti z našej farnosti sa v rámci výuky katechizmu pripravujú nielen na prvé sväté prijímanie, ale sa tiež venujú ručným prácam. V zadnej časti kostola sa nachádza výstava ich prác s vianočnou tématikou spolu s dvoma vianočnými stromčekmi, na ktoré deti prichystali ozdoby a detský Betlehém, ktorý pozostáva z ručne vyrobených figúriek svätej rodiny, troch kráľov a domácich zvieratiek. Nájdite si čas v tomto adventnom období a pozrite si výsledky kreatívnych prác našich šikovných mladých farníkov.
Vianočné spovedanie

December 16, 2018V nedeľu (16. decembra) počas slovenskej sv. omše bude vianočné spovedanie. Budú k dispozícii traja kňazi. Prosím Vás, aby ste využili túto možnoť a aby ste si sv. spoveď nenechávali na posledný predvianočný týždeň. Môže sa stať, že v predvianočnom týždni z časových dôvodov nebude možné vyspovedať všetkých záujemcov.
Farský Ples 2019

December 11, 2018Farský ples sa uskutoční 19. januára 2019 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Budeme veľmi radi ak prispejete do spoločnej tomboly. Lístky sú k dispozícií v kostele a na fare.
Stavanie Betlehému a zdobenie stromčekov

December 11, 2018
fotogalériaDňa 19.12. 2018 o 18:00 budeme u sv. Jindřicha zdobiť vianočné stromčeky a stavať Betlehém. Príďte a pridajte sa k spoločnému vyzdobovaniu nášho kostola a prípravy na nadchádzajúce sviatky.
Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

December 7, 2018
Súčasťou adventnej prípravy na Vianoce je veľký katolícky cirkevný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Ide o slovenský prikázaný sviatok, preto zajtra 8.12. 2018 sa bude konať v kostole u sv. Jindřicha slovenská svätá omša o 11:00.

Na Slovensku ide o prikázaný sviatok a pre veriacich na Slovensku je záväzná účasť na svätej omši (nie v Českej Republike). Nepoškvrnené počatie Ježišovej Matky znamená to, že Pannu Máriu ako budúcu matku svojho syna Boh pri jej počatí uchránil od dedičného hriechu, ktorý má inak až do krstu každý človek. Vďaka tomu žila v užšom spojení s Bohom ako ostatní veriaci Židia a dostávala osobitné milosti.

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. V 10. storočí sa slávil v Normandii, odkiaľ sa preniesol do Anglicka, kde bol veľmi obľúbený.

V 12. storočí sa slávil v Lyonskej arcidiecéze a na niektorých iných miestach Francúzska. Sviatok schválil pápež Sixtus IV. v r. 1476, ale diskusie o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie medzi dominikánmi a františkánmi trvali až do 17. storočia.

V 17. storočí Rímska inkvizícia, neskoršie Sväté ofícium, dnes Kongregácia pre náuku viery zakázala používať výraz nepoškvrnené počatie. Obľuba tohto sviatku rástla, pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú cirkev. Až pápež Gregor XVI. (1831-1846) bol priaznivo naklonený vyhláseniu dogmy, ale pre opozíciu katolíckych kruhov z Nemecka, Francúzska a Anglicka nemohol svoj úmysel uskutočniť.

V roku 1836 pápež Gregor XVI. oficiálne schválil učenie o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Keď potom jeho nástupca Pius IX. konečne túto dogmu vyhlásil, urobil tak aj napriek mnohým námietkam biskupov, ktorí tvrdili, že to nie je ani potrebné, ani vhodné.

Dogma bola vyhlásená i napriek tomu, že niektorí z najväčších učiteľov cirkvi – konkrétne svätý Tomáš Akvinský a svätý Bernard z Clairvaux – nesúhlasili s teologickými dôvodmi náuky o nepoškvrnenom počatí.

Pápež Pius IX. (1846-1878) apoštolskou konštitúciou Ineffabilis Deus z 8. decembra 1854 vyhlásil ako dogmu katolíckej viery, že „preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu“.

Ako odpoveď na slávnostné vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí sa pruský kráľ Friedrich Viliam IV., ktorý bol protestant, pokúšal zorganizovať medzinárodný protest.

Niektorí pravoslávni, anglikánski, luteránski a kalvínski teológovia toto vyhlásenie okamžite odsúdili. O štyri roky neskôr sa Panna Mária zjavila v Lurdoch Bernadette Soubirousovej, ktorej povedala: „Ja som nepoškvrnené počatie.“

Efezský ekumenický koncil definoval v roku 431 prvú mariánsku dogmu a vyhlásil, že Mária je naozaj matka Boha, syna človeka. O niekoľko storočí neskôr cirkev definovala druhú mariánsku dogmu o trvalom panenstve Panny Márie.

Na Lateránskom koncile v roku 649 pápež Martin I. vyhlásil trojakú podstatu panenstva Márie: „Mária počala bez oplodnenia mužom z Ducha Svätého, bez porušenia porodila Krista a po pôrode si zachovala neporušené panenstvo.“

Tretia mariánska dogma – o Nepoškvrnenom počatí, prišla o viac ako tisíc rokov neskôr. Štvrtú dogmu, týkajúcu sa Márie – Nanebovzatie Panny Márie, vyhlásil pápež Pius XII. za dogmu katolíckej viery 1. novembra 1950.
Vianočné bohoslužby 2018

December 6, 2018


Adventný koncert - KVAS

December 5, 2018


Adventné roráty

November 29, 2018


Kurz Manželská láska

November 19, 2018


Punkt - koncert barokovej hudby SACRAE HISTORIAE

November 16, 2018
videogaléria


V piatok večer sa v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty uskutočnil koncert barokovej hudby SACRAE HISTORIAE. Zmiešaný spevácky zbor pri Pražskom konzervatóriu PUNKT, pod vedením prestížneho zbormajstra Jakuba Kydlíčka spieval diela známych skladateľov Johanna Christopha Bacha, Johanna Michaela Bacha a Giacoma Carissimiho. Krásne spievané biblické texty z Knihy múdrosti (4, 7-14; 5, 16), sudcov (11, 28-38), proroka Jonáša (1, 1-16; 2, 1-11; 3, 1-3), Lukášovho evanjelia (2, 28-32) a zo Zjavenia apoštola Jána (3, 11; 2, 10) boli sprevádzané barokovým orchestrom Pražského konzervatória, ktorí hrali na zobcovej flaute, basovej lutne theorbe a čembale. Sóloví aj zboroví speváci a orchester pripravili pre farníkov a širokú verejnosť nádherný duchovný zážitok, za ktorý im veľmi pekne ďakujeme a prajeme im ďalšie úspešné koncerty a nadšených poslucháčov.

Záznam z koncertu zboru PUNKT si môžete pozrieť aj v našej farskej video galérii

Modlitby Taizé u sv. Jindřicha

Október 19, 2018
videogaléria


V piatok večer mali naši veriaci prvýkrát možnosť zúčastniť sa spoločnej modlitby a vypočuť si piesne Taizé. Po prečítaní úryvku z evanjelia mal Marek Zeleniak pútavý príhovor o dôležitosti modlitby, rozhovoru s Bohom a prečo Boha potrebujeme. V priebehu celého večera si mohli veriaci uctiť a pokloniť sa vystavenej Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Ďakovné a prosebné modlitby boli umocnené spevom v podaní našich talentovaných speváčok Terezky Šofrankovej a Aničky Fejkovej. Nádherné piesne boli sprevádzané nadaným organistom Martinom Ilkom. Ďakujeme našim mladým farníkom za silný duchovný zážitok, ktorý potešil srdce a dušu každého účastníka Taizé v kostole sv. Jindřicha. Ďakujeme tiež členom chrámového zboru za dôkladnú a svedomitú prípravu, ktorá vyústila v jedinečný koncert.

Konferencia 50.let Humanae vitae

Október 21, 2018


Tento rok je to presne 50 rokov odkedy vyšla encyklika (teraz už svätého) Pavla VI. s názvom – Humanae vitae - encyklika sa venuje problematike regulovania plodnosti. Pri tejto príležitosti organizovala Liga pár páru Českej a Slovenskej republiky 20.10.2018 odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Kroměříži. Aj naša farnosť tu mala zastúpenie niekoľkými nadšencami na čele s o. Zoltánom. Na konferencii zazneli nielen odborné (medicínske, teologické, poradenské) príspevky, ale aj skúsenosti konkrétnych manželských párov pri žití svojho manželského života a sexuality. Viac informácií o týchto témach môžete nájsť na stránkach Ligy pár páru (www.lpp.cz, www.lpp.sk).

Veni Sancte 2018

Október 8, 2018
fotogaléria


Dňa 5.10.2018 Slovenská rímskokatolícka farnosť organizovala pri príležitosti nového akademického roka slávnosť Veni Sancte. V kostole sv. Jindřicha a Kunhuty bola slúžená slávnostná svätá omša. S opátom Strahovského kláštora A.R.D. ThLic. PhDr. Danielom Petrom Janáčkom koncelebrovali kňazi Zoltán Balga a Antonio Montes. Na začiatku svätej omše otec Zoltán privítal študentov a ocenil, že sa pravidelne zúčastňujú svätých omší a aktívne sa podieľajú na chode farnosti aj napriek tomu, že Praha je rušné kozmopolitné mesto s nepretržitou ponukou možností a mladí veriaci majú náročné štúdium a nedostatok voľného času. Upozornil na dve študentské farské spoločenstvá a vyzval nových študentov aby neváhali a prihlásili sa. Opát Daniel sa v homílii zameral na vzťahy medzi ľuďmi, ich hĺbku a kvalitu. Upozornil na dôležitosť komunikácie a spoločenstva. Vysvetlil, že je potrebné sa stále učiť a byť otvorený pre budúcnosť. Vyzval veriacich k vnútornému pochopeniu a práci na sebe. Mládežnícky zbor krásnymi piesňami a nádhernou hudbou sprevádzal veriacich pri spoločných modlitbách za úspešné zvládnutie štúdia. Otec Zoltán poďakoval opátovi Danielovi za milú návštevu, Marekovi Bajtošovi za organizáciu slávnosti a venoval im knihy s fotografiami kostola sv. Jindřicha. Po svätej omši boli všetci veriaci pozvaní na príjemné agapé v priestoroch fary, kde sa podával výborný kotlíkový guláš. Celý večer sa diskutovalo na zaujímavé témy, pri ktorých panovala pohodová nálada. Prajeme našim študentom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a Božích milostí pri získavaní nových vedomostí a schopností.

Deň Prešovského samosprávneho kraja 29.9.2018

Október 2, 2018
fotogaléria


Pri príležitosti "Dňa Prešovského samosprávneho kraja" a 100. výročia založenia Československej republiky bola dňa 29.9.2018 v kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty slúžená pontifikálna svätá omša. S biskupom Apoštolského exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi v Českej republike Ladislavom Hučkom koncelebrovali kňazi Zoltán Balga, Karol Laburda a Antonio Montes. Kardinál, arcibiskup a primas pražský Dominik Duka, ktorý má blízky vzťah k Slovensku, potešil veriacich pútavým príhovorom. Ďalšími ctenými hosťami boli emeritný arcibiskup Portlandskej arcidiecézy John George Vlazny, župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský a pán Radoslav Babjarčík. Otec Hučko v homílii pripomenul budovanie spoločného štátu s bratmi Čechmi, rozprával o slobode získanej a stratenej, a o slobode individuálnej a kolektívnej. Vysvetlil, že kto koná dobro je slobodný, a kto koná zlo je otrok, je neslobodný. Upozornil na svedomie, hlas svedomia a výčitky svedomia. Pri príležitosti 100-tého výročia vyzval k zamysleniu, čo vlastne čas ako taký pre nás znamená, a aký význam má prežívanie času. Na záver povzbudil všetkých prítomných k odvahe k vybojovaniu slobody, jej udržaniu a uvádzaniu do života s pomocou Matky Božej. Veriaci, spoločne ako jedna rodina venovali spomienku biskupom mučeníkom totalitnej doby kardinálovi a arcibiskupovi pražskému Jozefovi Beranovi a spišskému biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Duchovnými piesňami obohatila slávnostnú svätú omšu gospelová kapela F6 a ľudový súbor Makovica. Po svätej omši bola možnosť prehliadky veľkoformátových fotografií sakrálnych stavieb a kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji, ktoré boli rozmiestnené v priestoroch kostola. Krásne boli aj snímky prírody zachytené v rôznych ročných obdobiach. Vzácni hostia a všetci farníci boli následne pozvaní do Slovenského domu v Prahe, kde prebiehal bohatý kultúrny program. Po príhovore jeho riaditeľa vystúpil hudobný, spevácky a tanečný súbor Makovica zo Svidníka. Skvelý výber tradičných ľudových piesní nadmieru potešil všetkých návštevníkov. Mladí účinkujúci tancovali a spievali s neskutočnou radosťou a nadšením. Nielen piesňami, ale aj veľmi silnými osobnými príbehmi zaujala výborná gospelová kapela F6. S krásnou rómskou živosťou a citlivosťou hrané a spievané kresťanské texty naplnili srdcia všetkých veriacich. Ďakujeme sympatickým členom kapely F6 a súboru Makovica za nádherný duchovný a kultúrny zážitok. Prajeme im veľa Božích milostí pri koncertných vystúpeniach a nadšené publikum. V priestoroch Slovenského domu mali návštevníci možnosť ochutnať slovenské jedlá a vidieť naživo tradičné umelecké remeslá ako je drotárstvo, košikárstvo, háčkovanie, výroba ľudových šperkov a predmetov z vosku. Na zvedavé otázky k tvorivej práci majstri umelci radi odpovedali. Ďakujeme pánovi Skalskému, otcovi Zoltánovi a všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní a realizácii tejto jedinečnej udalosti, ktorá utužila priateľské vzťahy Slovákov žijúcich v Prahe.

Farské oznamy 30.9.2018

September 29, 2018
Farské oznamy možno stiahnuť TU


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť si ho zakúpiť vzadu v kostole.

Počas mesiaca október sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec. Začíname 30 min. pred každou sv. omšou. Prosím naše spoločenstvá a skupiny, aby sa podľa rozpisu predmodlievali sv. ruženec.

Každý utorok o 19:00 sa konajú pravidelné skúšky spevokolu Cantus Gratus. Kto má záujem sa pridať, môže sa informovať na stránke Spevokolu Cantus Gratus alebo prísť osobne priamo na nácvik, ktorý sa koná vo farských priestoroch.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 5.10.2018. Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého. Sv. omšu bude slúžiť nový strahovský opát Daniel Janáček. Po svätej omši bude pre všetkých prítomných pripravené malé občerstvenie v priestoroch fary.

Od 16. septembra 2018 každú nedeľu od 15:00 do 17:00 prebieha príprava detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuka náboženstva. Výuka prebieha vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz.

Kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých začíname 4. októbra (štvrtok) o 18:00 na fare. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Ďakujem všetkým, ktorí sa účastnili na upratovaní kostola a pri organizovaní Dňa Prešovského samosprávneho kraja. Pán Boh zaplať!

Dnes je “Svatováclavská sbírka”.

Októbrové pobožnosti 2018

September 28, 2018
Rozpis októbrových pobožností možno stiahnuť TU
Ružencové pobožnosti v októbri 2018
Mesiac október je zasvätený ružencovým pobožnostiam. Každú stredu, piatok a nedeľu 30 min. pred sv. omšou sa budú skupiny uvedené v rozpise modliť ruženec. Pozývame všetkých farníkov, aby sa pridali k pobožnostiam a spoločne si vymodlili požehnanie a hojné milosti od našej nebeskej Matky.

Farské oznamy

September 23, 2018
Farské oznamy možno stiahnuť TU


Úmysly svätých omší na druhý polrok 2018 je možné si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dňa 29.9.2018 sa v kostole sv. Jindřicha pri príležitosti „Dňa Prešovského samosprávneho kraja“ uskutoční o 10:00 Pontifikálna svätá omša. So slávnostným príhovorom nás poctí kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský a biskup zo Slovenska. V kostole bude možnosť si pozrieť výstavu pod názvom: „Prešovský kraj - kraj kultúrnych a duchovných pamiatok“ a na úvod o 9.15 hod. slovenskú Gospelovú kapelu F6. Po skončení sv. omše nadviažu kultúrne a spoločenské aktivity, hostiteľom ktorých bude Slovenský dom v Prahe.

Na sviatok Sv. Václava budeme mať spoločnú (CZ-SK) sv. omšu večer o 18.00.

Od 11. septembra o 19:00 sa konajú pravidelné skúšky spevokolu Cantus Gratus. Kto má záujem sa pridať, môže sa informovať na stránke Spevokolu Cantus Gratus alebo prísť osobne priamo na nácvik, ktorý sa koná vo farských priestoroch.

Od 14. septembra o 19:00 po slovenskej sv. omši začínajú aj pravidelné stretnutia Spoločenstva biblického čítania. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem, energiu a nadšenie pre spoločne čítania a diskusie nad Bibliou.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka Veni Sancte dňa 5. 10. 2018 (piatok). Slávnosť začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého. Po svätej omši bude pre všetkých prítomných pripravené malé občerstvenie v priestoroch fary.

Príprava detí k prijatiu prvého svätého prijímania a výuka náboženstva bude prebiehať od 16. septembra 2018 každú nedeľu asi od 15:00 do 17:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na kontakte: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz .

28. septembra (piatok) od 11:00 bude upratovanie kostola.

Budúcu neďelu bude “Svatováclavská sbírka”.


Deň Prešovského samosprávneho kraja

September 6, 2018
fotogaléria


Deň Prešovského samosprávneho kraja, pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky a spomienky na biskupov mučeníkov totalitnej doby Jozefa kardinála Berana a Jána Vojtaššáka.

Celý článok na stránke TU.


Aktivity v našej farnosti

September 2, 2018Prosíme lektorov, aby si zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč. Máte možnosť si ho zakúpiť vzadu v kostole.

Vo štvrtok o 18.00 začíname kurz predmanželskej náuky.

V septembri 2018 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 1. septembra budú opäť
- česká sv. omša v utorok o 16:00
- slovenská sv.omša v stredu o 18:00
- adorácia vo štvrtok o 16:30-17:00
- Agapé každú nedeľu po slovenskej sv.omši.

Od 11. septembra o 19:00 začínajú pravidelné skúšky spevokolu Cantus Gratus. Kto má záujem sa pridať, môže sa informovať na stránke Spevokolu Cantus Gratus alebo prísť osobne priamo na nácvik, ktorý sa koná vo farských priestoroch.

Od 14. septembra o 19:00 po slovenskej sv. omši začínajú aj pravidelné stretnutia Spoločenstva biblického čítania. Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem, energiu a nadšenie pre spoločne čítania a diskusie nad Bibliou. Bližšie informácie na stránke: Spoločenstva biblického čítania alebo príďte osobne priamo na stretnutie, ktoré sa koná vo farských priestoroch každý piatok večer.

Jednou z úloh farnosti je príprava detí k prijatiu sviatostí, prvého svätého prijímania a birmovky. Výuka bude prebiehať od nedele 16. septembra 2018 od 15:00 do 17:00 vo farských priestoroch oproti kostolu. Bližšie informácie na stránke: Katechizmu pre deti.

Katechizmus pre deti zo Slovenskej farnosti
u sv. Jindřicha

August 27, 2018


Vystúpenie detskej filharmónie FILI

August 21, 2018
fotogaléria


Sme veľmi radi, že sme mohli v priestoroch kostola sv. Jindřicha privítať hudobný zbor z Rumunska. 140 členov detskej filharmónie FILI z Vlahiţy (Sedmohradsko) pod vedením zbormajstra Sándora Haáza prijali pozvanie a v krásnych tradičných krojoch zahrali a zaspievali nádherné klasické, duchovné a folklórne piesne v maďarskom, poľskom, švédskom, rumunskom, slovenskom a fínskom jazyku. Deti a mládež spievali a hrali s neskutočným entuziazmom. V duchovnom prostredí kostola mali všetky piesne neuveriteľnú silu, ktorá vtiahla do spoločného spevu aj ľudí z obecenstva. Precízny výber piesní a úžasný kultúrny zážitok ocenili návštevníci opakujúcim potleskom v stoji. Veľmi si ceníme, že prvý koncert v Českej republike absolvoval súbor „Fili“ v našom kostole. Prajeme všetkých členom orchestra a speváckeho zboru veľa úspešných vystúpení a nadšené publikum po celom svete.

Odpustová slávnosť 2018

Júl 17, 2018
fotogaléria


Dňa 15.7.2018 sa pri príležitosti sviatku svätého Jindřicha (13.7.) konala v slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe odpustová svätá omša. Otcovi Zoltánovi pomáhali svätú omšu celebrovať otec Ladislav Tomašek a otec Marián Chovanec. Následne boli všetci veriaci pozvaní na slávnostné agapé do farskej záhrady. V príjemnej spoločnosti a peknom prostredí, všetkým chutili jedlá z tradičnej slovenskej kuchyne. Kotlíkový guláš a chutné syry mali veľký úspech. Ku káve a čaju naše farníčky priniesli výborné domáce koláče, štrúdle, pagáče a rohlíčky. V priebehu agapé kňazi a veriaci z rôznych farností viedli príjemné rozhovory a strávili zaujímavé popoludnie. K pohodovej rodinnej nálade približne 130 dospelých aj detí prispelo aj krásne letné počasie. Veľká vďaka patrí všetkým farníkom, ktorí sa podieľali na príprave slávnostného agapé.

Cena sv. Jindřicha 2018

Júl 15, 2018
fotogaléria


Pri príležitosti slávnosti Svätého Jindřicha, patróna nášho kostola, bola Martinovi Ilkovi udelená cena svätého Jindřicha za rok 2018, za založenie farského zboru Cantus Gratus, službu organistu a krásny hudobný doprovod pri svätých omšiach. Pod jeho vedením došlo k skvalitneniu chrámovej hudby. Ceníme si nadšenie s akým pristupuje k tejto náročnej a zodpovednej službe. Prajeme mu aj naďalej úspešné vedenie zboru a jeho rozšírenie o ďalších talentovaných členov.

Odpustová slávnosť 2018

Júl 07, 2018
fotogaléria


Pri príležitosti slávnosti Svätého Henricha, patróna nášho kostola, vás srdečne pozývame na Odpustovú slávnosť našej farnosti dňa 15.72018 o 11:00. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agapé do farskej záhrady.

Gala koncert: OSLAVA TANCA

Júl 03, 2018
fotogaléria


Dňa 26.6.2018 v Kongresovom centre Praha prezentovalo 160 umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky Gala koncert: OSLAVA TANCA. Štyri národy sa spojili a vzájomnú súdržnosť a podporu vyjadrili tým najkrajším spôsobom: hudbou, tancom a spevom. Maďarský štátny folklórny súbor spolu so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom (SĽUK), Poľským folklórnym súborom (ŚLĄSK) a Českým vojenským umeleckým súborom (ONDRÁŠ) v nádherných farebných krojoch zaspievali a zahrali tradičné ľudové piesne jednotlivých krajín. Všetky hudobné, spevácke a tanečné súbory vtiahli diváka do živelnej, neopakovateľnej atmosféry. Návštevníkom sa pri mnohých fyzicky náročných formáciách tajil dych. Celý priestor sály bol nabitý neskutočnou dynamikou a temperamentom. Jednotlivé vystúpenia boli na vysokej umeleckej úrovni. Radosť a lásku k folklóru sa umelcom podarilo preniesť do sŕdc a duší divákov, ktorí ich talent a nadšenie ocenili niekoľkokrát opakujúcim potleskom v stoji.

Te Deum 2018

Jún 10, 2018
fotogaléria


V nedeľu 10.6.2018 sa v kostole sv. Jindřicha konala slávnostná svätá omša venovaná na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za úspešné štúdium. Farníci pripravili pre študentov tradičné agapé vo farskej záhrade. Kotlíkový guláš mal obrovský úspech a výborné boli aj domáce koláče. Slnečné počasie a dobrá nálada mladých vytvorili pohodovú atmosféru. Našim študujúcim farníkom prajeme veľa Božích milostí pri získavaní zápočtov, vykonávaní skúšok a obhájení bakalárskych, diplomových a doktorských prác.

Noc kostolov 2018

Máj, 2018
fotogaléria


Desiateho ročníka, čoraz viac populárnej akcie Noc kostolov, sa zúčastnilo približne 100 000 návštevníkov, ktorí mali možnosť navštíviť 331 kostolov, modlitební a kaplniek. V priebehu celého večera asi 2000 z nich prišlo aj do kostola sv. Jindřicha, ktorý ponúkol pestrý a zaujímavý program. Po zvonení zvonov a slovenskej sv. omši naša talentovaná farníčka Terézia Šorfanková zahrala na husliach romantické skladby od Antonína Dvořáka. Tento výborný husľový koncert bol sprevádzaný hrou na klavír. Na záver Terezka zaspievala magickú opernú áriu „O Mio Babbino Caro„ (O môj drahý otecko) od Giacoma Pucciniho. Druhým kultúrnym zážitkom bol koncert duchovnej hudby desaťčlenného zboru KVAS. Podobne ako minulý rok, aj tento krát zaspievali nádherné piesne v latinskom, českom a anglickom jazyku. Piesne boli sprevádzané hrou na klavír a klarinet. Po krátkej prestávke nasledovalo vystúpenie zmiešaného zboru MáTa, ktorý predstavil úžasný repertoár českých sakrálnych piesní. Okúzlené publikum ocenilo všetky koncerty dlhým potleskom. O histórii kostola sa mohli návštevníci dozvedieť buď pri komentovanej prehliadke alebo zakúpením brožúrky. V oboch prípadoch dostali podrobné informácie o interiéry kostola, oltároch, kaplnkách, obrazoch a o Jindřišskej veži. V sakristii boli vystavené sakrálne predmety používané pri sv. omšiach. Taktiež bolo možné si z blízka pozrieť varhany. Na zvedavé otázky návštevníci vždy dostali uspokojivé odpovede. Na pamiatku z návštevy kostola sv. Jindřicha bolo možné si zakúpiť fotografie oltára, kostola a veže. V priebehu celého večera sa v záhrade premietali fotografie, ktoré dokumentovali dôležité udalosti farnosti. Veľký záujem bol o ochutnávku výborných vín a tradičných slovenských syrov vo farskej pivnici. Tam bolo vždy plno a veselo. Záver večera patril dvom varhanovým koncertom pod vedením Zoltána Micsa a Stanislava Pavíleka. Spojenie profesionality, kvalitných skladieb a chrámového priestoru zanechalo v poslucháčoch nezabudnuteľný duchovný zážitok. Úprimné poďakovanie patrí otcovi Zoltánovi a sympatickým dobrovoľníkom, ktorí sa starostlivo venovali všetkým návštevníkom. Vytvorili príjemnú atmosféru a dbali na to, aby celá akcia mala pohodový priebeh. Veľký počet účastníkov a ich priateľská spätná väzba sú toho dôkazom.

Prvé Sväté prijímanie 2018

Máj, 2018
fotogaléria


Dňa 20.5.2018 sa v kostole sv. Jindřicha uskutočnila jedna z najkrajších udalostí slovenskej farnosti. Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého prijali deti prvý krát Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Celý akademický rok deti navštevovali hodiny katechizmu, kde ich otec Zoltán naučil základné modlitby a vysvetlil Božie prikázania. Dozvedeli sa kto je Boh, Pán Ježiš, Duch Svätý a čo je to hriech a ľútosť. Deti sa taktiež zodpovedne pripravili na prvú svätú spoveď. Obrad prvého svätého prijímania bol sprevádzaný chrámovým spevokolom, ktorý prehĺbil sviatočnú atmosféru plamienkov horiacich sviečok. Na záver deti ocenili čas, úsilie a motiváciu otca Zoltána spoločným, krásne veršovaným poďakovaním. Našim malým farníkom, ktorí prvý krát prijali Eucharistiu prajeme, aby v nich Božia sila tejto sviatosti zostala navždy.

Krst dospelých 2018 - Biela sobota

Marec 31, 2018
fotogaléria


V kostole sv. Jindřicha boli piati dospelí uvedení do kresťanského života. Danka, Michaela, Martina, Adriana a Jan prijali kresťanské sviatosti iniciácie: Krst, Birmovanie a Eucharistiu na Bielu sobotu, dňa 31.3.2018. Tejto významnej udalosti predchádzal obrad uvedenia kandidátov do katechumenátu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha, a svedomité dvojročné štúdium katolíckej náuky. Na hodinách katechizmu prebiehali čítania a diskusie na tému viery, kresťanského tajomstva, života v Kristovi a kresťanskej modlitby pod vedením otca Zoltána. Tretiu, štvrtú a piatu pôstnu nedeľu katechumeni podstúpili tri skrutínia pozostávajúce z homílie, modlitieb, exorcizmu a prepustenia. Naši dospelí katechumeni úspešne prešli jednotlivými stupňami katechumenátu a prehĺbili si vzťah ku Kristovi a Cirkvi. Prajeme im veľa Božích milostí.

Farníci na OPERA GALE V4

Apríl, 2018
fotogaléria


Dňa 13.4.2018 sa uskutočnil v Obecnom dome v Smetanovej sieni koncert: OPERA GALA V4. Maďarská republika, ktorá predsedá Vyšehradskej skupine piaty krát, vyjadrila jednotu a spoluprácu tejto skupiny nádherným operným koncertom. V programe vystúpili špičkoví interpreti z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska. Edita Gruberová, Szilvia Vörös, Pavel Černoch a Krzysztof Bączyk zaspievali významné árie z diel skladateľov zemí V4 pod vedením dirigenta Valentoviča. Poslucháči ocenili jedinečné hlasy spevákov svetových kvalít, úžasný orchester a nadšenú prácu dirigenta dlhým opakujúcim aplauzom.

Bohoslužby počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia

Marec, 2018


Pôstna duchovná obnova

Marec, 2018


16.3 - 18.3, 2018, centrum Nazaret, Praha - Kunratice (Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice).

Začíname v piatok večer večerou (z vlastných zásob) a končíme obedom v nedeľu. Je možné sa zúčastniť len nejakej časti duchovnej obnovy.

Ubytovanie je na posteliach alebo matracoch, je potrebné si priniesť vlastný spacák. V prípade, ak si nemôžeš priniesť spacák, je možné si priniesť posteľné prádlo a periny ti budú požičané. Exercitátorom je o. Zoltán Balga, obvykle sú súčasťou duchovnej obnovy prednášky, chvíle stíšenia, sv. omše, možnosť duchovného rozhovoru a sviatosti zmierenia, prechádzka po okolí, čas na prípadné rozhovory.

Cena duchovnej obnovy na celý pobyt je 200kč/osobu za ubytovanie + cca 150kc/osobu ako príspevok na jedlo. Ak by niekomu finančné možnosti nedovoľovali zúčastniť sa duchovnej obnovy, napíš nám, určite nájdeme riešenie. S tými, ktorí sa zúčastnia len istej časti duchovnej osoby, bude cena individuálne znížená.

Bližšie informácie a prihlasovanie na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUpO-oN0hxXM25d-BqfUBSp-Y1i6560roBhFP4AuDViV8alg/viewform

Ak máš ešte akékoľvek iné otázky, kontaktuj Ľuboša Baču: lubospo@gmail.com, 774098459.

II. ročník farského plesu

Január, 2018
fotogaléria


Dňa 27.1.2018 sa uskutočnil druhý farský ples organizovaný Slovenskou rímskokatolíckou farnosťou v Prahe. V krásnom historickom interiéri spoločenského Paspovho sálu v budove Pivovaru Staropramen, strávilo 140 farníkov úžasný, nezabudnuteľný večer.Otec Zoltán osobne privítal každého návštevníka plesu, dámy dostali krásny kvietok. Po uvítacom prípitku a spoločnej modlitbe začal zaujímavý program. Ako prví vystúpil manželský pár Hreško s tanečnou zostavou štandardných a latinskoamerických tancov. Ich profesionálny výkon ocenili návštevníci dlhým potleskom. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie Terezky Šofrankovej. Všetci poznáme jej krásny spev z kostola. Pieseň, ktorú spievala na plese, znela priam magicky. V priebehu celého večera hrala výborná hudba v podaní DJ Stanislav Lizák z východného Slovenska. Neustále plný parket tancujúcich ľudí všetkých vekových kategórií, bol jasnou reakciou na vhodný výber domácich aj zahraničných, ľudových aj moderných piesní. Svetelné efekty vytvárali neopakovateľnú atmosféru. Kultúrnym zážitkom večera bola cimbalová hudba v podaní skupiny z Moravy. Ich folklórne piesne boli vhodné ako k tancu, tak aj k príjemnému počúvaniu. Najdôležitejším bodom celého večera bola rozhodne tombola, ktorá obsahovala 50 cien. Poďakovanie patrí organizátorom za veľmi vhodne zvolené ceny, ako aj mnohým farníkom, ktorí osobne venovali hodnotné dary. Hlavnou cenou tomboly bola večera s otcom Zoltánom. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a dúfame, že im ceny priniesli radosť. Druhý farský ples bol na vysokej spoločenskej úrovni. Výborné jedlo, hudba, prostredie a rodinná atmosféra vyústili v to, že celková zábava trvala až do skorých ranných hodín. Veľmi si vážime nadšenie s akým sa organizátori pustili do tejto náročnej akcie. Určite to vyžadovalo veľa času a úsilia, ale skvelý výsledok stál rozhodne za to. Ďakujeme otcovi Zoltánovi a celému organizačnému tímu za nádherný spoločenský večer a už teraz sa tešíme na tretí farský ples.

Organizačné pokyny k farskému plesu

Január, 2018
fotogaléria


Ples sa koná v priestoroch v budove pivovaru Staropramen (na 1. poschodí), na adrese Nádražní 84, 150 54 Praha 5

Priestor sály bude otvorený pre hostí od 17:30, o 18:15 nasleduje oficiálne otvorenie farského plesu.

Svoje kabáty si môžete uložiť v priestoroch sály, kde bude k dispozícii šatňa. Prosíme Vás o dochvíľnosť.

V prípade, že sa chystáte autom: Verejné, non - stop strážené parkovisko sa nachádza 3 min cez križovatku (naproti tram zastávke Na Knížecí): http://www.parkovistepraha.cz/index.php?site=andel.

Ďalšie dostupné spojenia: Metro B Anděl (Výstup Na Knížecí), Tramvaj (7, 12, 14, 20, 54), Bus (Na Knížecí), Vlak (Smíchovské nádraží).

Priestory budovy sú nefajčiarske, pre fajčiarov budú k dispozícii priestory v prízezemí budovy. Prosíme o dodržiavanie.

Počas celého trvania plesu je zabezpečené teplé a studené občerstvenie v cene lístka. Konzumácia vybraných nealkoholických nápojov (približne od polnoci na vlastné náklady) a vybraných druhov vína je zahrnutá v cene lístka.

Konzumácia piva a tvrdého alkoholu v priestoroch sály je zaistená so spoluprácou s pivovarom Staropramen (k dispozícii budú i výberové druhy piva), no na vlastné náklady Vás hostí. Detajlnejšie informácie na mieste.

Prosíme hostí o porozumenie a vlastný alkohol v priestoroch sály nekonzumovali! V rámci baru nie je možné platiť kartou, iba v hotovosti.

Tombolové lístky budú k dispozícii pri vstupe do sály, takisto i počas plesu. Cena lístku je 20kč.

Farský ples 2018

Január, 2018
fotogaléria


Chceme oznámiť všetkým farníkom, že aj tento rok sa uskutoční jedinečný farský ples. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky budú k dispozícií od 6. januára v kostele na fare. Budeme veľmi radi ak prispejete do spoločnej tomboly.

https://www.facebook.com/events/367895040288856/

Vianočné bohoslužby 2017

December, 2017

Adventná duchovná obnova 2017

December, 2017


8.-10. 12. 2017 v centre Nazaret Všetkých záujemcov (študentov a mladých pracujúcich) pozývame na adventnú duchovnú obnovu. Duchovná obnova sa bude konať 8.-10.12.2017 v centre Nazaret (Kostelní náměstí 16, Praha 4 - Kunratice). Začíname v piatok večer večerou (z vlastných zásob) a končíme obedom v nedeľu. Je možné sa zúčastniť len nejakej časti duchovnej obnovy. Ubytovanie je na posteliach alebo matracoch, je potrebné si priniesť vlastný spacák. V prípade, ak si nemôžeš priniesť spacák, je možné si priniesť posteľné prádlo a periny ti budú požičané. Exercitátorom je o. Karel Soukal, obvykle sú súčasťou duchovnej obnovy prednášky, chvíle stíšenia, sv. omše, možnosť duchovného rozhovoru a sviatosti zmierenia, prechádzka po okolí, čas na prípadné rozhovory a spoločný zábavný sobotný večer (film, Activity, ...). Na konkrétnej podobe programu sa dohodneme podľa situácie. Cena duchovnej obnovy na celý pobyt je 200kč/osobu za ubytovanie + cca 150kc/osobu ako príspevok na jedlo. S tými, ktorí sa zúčastnia len istej časti duchovnej osoby, bude cena individuálne znížená. Deadline prihlasovania je 6.12.2017 17:00h Bližšie informácie nájdete v prihlasovacom formulári: https://goo.gl/forms/MqgUG86DDYhYn6HL2

"Poďte a uvidíte!"

Október, 2017


Drahí priatelia, pozývame Vás (mladých vo veku od 15 do 30 rokov) na cyklus 4 stretiek, ktoré sme v novembri pripravili v spoločenstve Ascension pod názvom "POĎTE A UVIDÍTE!" (Jn 1,39). Chceme sa s Vami podeliť s tým, aký je živý Boh v našom živote a nechať sa spoločne znova a viac osloviť Jeho ponukou "života v plnosti" (Jn 10,10). Príďte pokojne aj s priateľmi :-) Stretneme sa vždy o 18:45 pred kostolom sv. Jindřicha. Tešíme sa na spoločný čas!

Pozvánka do spoločenstva Trinity

Október, 2017


Pozývame všetkých študentov a mladých pracujúcich do spoločenstva Trinity. Spoločenstvo pôsobí v našej farnosti a duchovne ho vedie otec Zoltán Balga. Stretávame sa každú stredu po slovenskej sv.omši - cca 18:45 v pastoračnom centre na Jindrišskej ulici. Začíname spoločnou večerou, ktorú si pripraví vždy niekto z nás. Potom pokračujeme spoločnou modlitbou a rozjímaním nad sv. písmom. Každé stretnutie je venované nejakej téme. Tento polrok v prednáškach a diskusii preberáme jednotlivé články vyznania viery. Na stretkách sa samozrejme nájde čas aj na neformálne rozhovory v užšom kruhu o tom, čo nás teší, ťaží alebo zaujíma. V rámci spoločenstva organizujeme aj spoločné výlety, duchovné obnovy a iné akcie. Bližšie informácie nájdete na facebookovej stránke (Spoločenstvo Trinity Praha) alebo osobne u o. Zoltána Balgu. Neváhajte sa na nás prísť pozrieť.

Veni Sancte 2017

September, 2017
fotogaléria


V našej farnosti sa už stáva tradíciou otvárať nový akademický rok slávnosťou Veni Sancte, teda vzývaním Ducha Svätého. Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sme sa spoločne stretli v piatok, 6. októbra, na slávnostnej svätej omši celebrovanej pánom farárom, otcom Zoltánom. Za doprovodu spevu Mládežníckeho zboru sme sa spoločne modlili o silu zvládnuť nové výzvy, vyprosovali sme si dary Ducha Svätého a vytrvalosť v štúdiu. Po svätej omši nás čakalo bohaté pohostenie v priestoroch farskej pivnice, ktorú do posledného miesta naplnilo viac než 100 starších študentov, či prvákov. Veríme, že viacerí z nich si nájdu svoje miesto v našej farnosti.

Veni Sancte 2017

September, 2017
fotogaléria


Slávnostné otvorenie akademického roku
Všetkých srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roku - Veni Sancte, 6. októbra. Začíname svätou omšou - doprevádzanou mládežníckym zborom, o 18.00. Po omši ste všetci srdečne pozvaní na male občerstvenie, ktoré bude na fare. Kto by bol ochotný pomôcť s prípravou občerstvenia, nech ma prosím kontaktuje.

Októbrové pobožnosti 2017

September, 2017
fotogaléria


Milí farníci, srdečne Vás pozývame na októbrové pobožnosti, ktoré sa v našom kostole budeme modliť vždy pol hodiny pred každou slovenskou sv. omšou. Príďme si spoločne vymodliť požehnanie a hojné milosti od našej nebeskej Matky. Záujemcov o predmodlievanie jednotlivých desiatkov čakáme pár minút pred začiatkom pobožností vpredu v kostole. Začíname už túto nedeľu o 10:30. Tešíme sa na vás!

Nové aktivity v našej farnosti 2017

September, 2017


Milí veriaci,
keďže sme na začiatku školského a akademického roku, chcem vás informovať o nových aktivitách v našej farnosti. Verím, že si každý z vás bude mať z čoho vybrať.

Cantus Gratus - chrámový spevokol slovenskej farnosti v Prahe. Pravidelné skúšky spevokolu sa konajú každú nedeľu od 16:30 do 18:00. Počas trvania rekonštrukcie farského centra sa momentálne nácviky konajú priamo v kostole.

Predmanželské náuky – formačné stretnutia pre snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva. Jeden kurz prípravy sa skladá zo 4 stretnutí - stretávať sa budeme každý štvrtok o 18:00, každý mesiac otvoríme nový kurz. Prvé stretnutie bude tento štvrtok (7.9.) o 18:00 tu v kostole.

Výuka náboženstva pre deti – výuka je určená pre žiakov základných škôl, bude prebiehať každú druhú stredu o 17:00 na fare. Prvé stretnutie bude 20.9. Prihlásiť sa môžete osobne po omši alebo mailom.

Stretnutia katechumenov – stretnutia nielen pre katechumenov, ale pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať svoju vieru a náuku Cirkvi. Stretnutia budú vždy každý druhý utorok o 18:15 na fare, prvé stretnutie bude 5.9.

Adorácie – každý štvrtok od 16:30 do 17:30 bude v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, všetkých srdečne pozývam aby aspoň chvíľu zotrvali v Božej blízkosti. Určite je za čo chváliť, ďakovať alebo prosiť. Adorácie začíname od 14. septembra 2017.

Biblické hodinky – budú vo štvrtok od 19:00 asi do 20:00 v pastoračnom centre našej farnosti. Pozvanie platí pre všetkých. Začíname od 5. októbra 2017.

Odpustová slávnosť 2017

Júl, 2017
fotogaléria


Keďže 13. júla je pamiatka Sv. Jindřicha, patróna nášho kostola, 16. júla 2017 o 11.00 bude sláviť odpustovú slávnosť našej Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe. Na slánosť sme pozvali aj farníkov slovenskej grékokatolíckej farnosti. Sv. omšu bude celebrovať pán biskup Ladislav Hučko.

Po svätej omši ste pozvaní na agape do farskej záhrady.

Zmena času nedeľných omší 2017

Júl 07, 2017


Oznamujeme Vám, že od 1. júla nastáva zmena času slovenských nedeľných omší v našej farnosti, sv.omše budú začínať o 11:00.

Noc kostolov 2017

Jún, 2017
fotogaléria


Cieľom akcie Noc kostolov 2017 bolo priblížiť návštevníkom chrámy, kostoly, kaplnky, rotundy a modlitebne. Praha je kozmopolitné mesto, a toto bola jedna z možností ako otvoriť duchovnú cestu ľudom rôznych národov, cirkví a veku. Jedným z 290 objektov bol kostol sv. Jindřicha a Kunhuty, ktorý má za sebou dlhú a zaujímavú históriu a preto je veľkou cťou, že sa tento rok prvý krát zúčastnil tejto akcie. Organizačný tým sympatických ľudí pod vedením otca Zoltána sa tejto úlohy zhostil výborne. Dobrovoľníci po celý čas trvania akcie pohotovo reagovali na rôzne otázky a dotazy návštevníkov. Domáci i zahraniční návštevníci ocenili vysokú profesionalitu speváckeho zboru KVAS, ktorý zvolil pre koncert duchovnej hudby širokú škálu piesní. Spievali s veľkou radosťou a nadšením a návštevníci to ocenili dlhým potleskom. Komentované prehliadky kostola využili veľké skupiny návštevníkov, ktorí veľmi pozorne počúvali pútavý výklad o histórii kostola, vzácných obrazov, predmetov a miestností. Jedným z najzaujímavejších bodov programu bol varhanový koncert, kedy návštevníci mali možnosť nielen počuť nádhernú hudbu, ktorá v kostole vytvárala neopakovateľnú atmosféru, ale bola i možnosť vidieť hrajúceho pána Pavíleka z bezprostrednej blízkosti. Jemu patrí veľká úcta a rešpekt, pretože pre koncert vybral krásne skladby. Náročné ovládanie varhanu zvládol s neuveriteľnou ľahkosťou a celý koncert viedol s úprimným nadšením. V celom kostole bola veľmi silná duchovná atmosféra, ktorá umocňovala návštevníka vo vzťahu s Bohom. Posledným miestom, ktorý si mohli návštevníci pozrieť boli podzemné priestory fary, kde síce bolo trochu chladno, ale dobré víno, chutné slovenské syry a priateľská atmosféra to rozhodne napravili.

Te Deum 2017 2017

Jún, 2017
fotogaléria


Pozývame všetkých ale najmä študentov na slávnostnú omšu - Te Deum na konci akademického roku. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agapé vo farskej záhrade.

Vznik spevokolu Cantus Gratus 2017

Máj, 2017
fotogaléria
facebook


Drahí bratia a sestry!

Všetci sme členmi nášho slovenského ostrova uprostred Prahy. Každý - skôr či neskôr narodený - tu má svoje miesto a každý ďalší člen je srdečne vítaný. Snáď nebudem na omyle, ak poviem, že každému z nás aj záleží na tom, aby sme si vzájomne pomáhali a snažili sa o rozkvet tohto ostrova. A tak, akosi prirodzene, vyvstala potreba a záujem o založenie chrámového spevokolu Slovenskej farnosti v Prahe. Je mi veľkou cťou vám oznámiť, že tento spevokol pomaly vzniká a dostal už aj meno - Cantus Gratus, čo vo voľnom preklade znamená pôvabný spev, spev vďaky. No nikdy nebude ozajstným zborom, ak v ňom nebude mať kto spievať.
Preto srdečne pozývam všetkých, ktorí majú záujem, radi spievajú, alebo už nejaké skúsenosti zo spevokolov majú a radi by sa liturgickému spevu znova venovali, aby sa stali členmi nového zboru. Budeme sa spoločne učiť liturgické spevy vo viachlasoch ale aj Gregoriánsky chorál, či Taizé piesne. Cantus Gratus bude svojim spevom sprevádzať sväté omše v období veľkonočných či vianočných sviatkov, občas i v období cez rok. Berme toto zoskupenie aj ako možnosť sa ešte bližšie zomknúť, viac sa spoznať a svoje talenty využívať tak, ako sme ich od Boha dostali. Nie ich zahrabať do zeme, ale zveľaďovať ich a to všetko na Božiu slávu, ľuďom pre radosť a nám na spásu.

Kto budete mať čas a chuť, ste srdečne pozvaní na prvé stretnutie Cantus Gratus v sobotu 13.5.2017 o 18:00 hod., v priestoroch farského centra. Skúsme sa aj takýmto umeleckým spôsobom spojiť v jedno a vdýchnuť tak našej farnosti nový dych.

Pan Boh zaplať za každého speváka!

Našu farnosť navštívil kardinál Dominik Duka 2017

Jún, 2017
fotogaléria


Slovenská farnosť v Prahe funguje v kostole sv. Jindřicha od 1. júla 2008, kedy ju zriadil pán kardinál Miloslav Vlk. Predtým sme sa my, Slováci žijúci v Prahe, síce tiež stretávali na spoločnom slávení svätých omší, nemali sme však stály kostol ani stáleho kňaza. Sme radi, že po deviatich rokoch fungovania sme mohli v nedeľu 30. apríla 2017 spolu so súčasným duchovným správcom našej farnosti, ktorým je o. Zoltán Balga, medzi nami privítať pána kardinála Dominika Duku, ktorý veľmi rád prijal toto pozvanie a aspoň na chvíľu sa tak stal súčasťou nášho spoločenstva. V úvode svätej omše nás uistil, že slovenská farnosť bude v kostole sv. Jindřicha v Jindřišskej ulici pôsobiť aj naďalej. Celý deň mal pre nás slávnostný nádych. Začali sme ho spoločným slávením svätej omše, ktorú celebroval pán kardinál a svojim spevom ju oživoval náš mládežnícky spevácky zbor a orchester Harmonia Classica zo Šamorína. Pozvanie prijala aj primátorka hlavného mesta Prahy pani Adriana Krnáčová a tiež zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe pán Marek Bartko. Po nasýtení ducha povzbudivými slovami z homílie pána kardinála sme sa po skončení liturgie spoločne presunuli do farskej záhrady, kde nás okrem príjemného slnečného počasia čakalo slávnostne pripravené agapé. V úvodnom príhovore sme pánovi kardinálovi predstavili život v našej farnosti a aktivity, ktorým sa venujeme. Patria medzi nich katechézy pre dospelých a ich príprava na prijatie sviatostí, hodiny náboženstva pre najmladších členov našej farnosti, mládežnícke stretnutia vysokoškolákov, predmanželské náuky, pravidelné biblické hodinky, počas ktorých máme možnosť spoznávať Boha skrze Jeho slovo vo Svätom písme, a mnohé iné. Všetky tieto aktivity sa konajú pod duchovným vedením o. Zoltána. Po úvodnom príhovore program v záhrade pokračoval spontánne, kedy mali prítomní farníci možnosť porozprávať sa či už s pánom kardinálom alebo medzi sebou. Po chvíľke rozhovorov sa skupina s pánom kardinálom presunula do priestorov fary, kde ich čakal slávnostný obed. Pred odchodom ešte prejavil záujem o prehliadku fary, po ktorej ho o. Zoltán rád previedol. Veľká účasť našich farníkov na svätej omši aj uvoľnená atmosféra vo farskej záhrade dokazovali, že to bolo príjemné stretnutie, a my veľmi dúfame, že nielen pre nás, ale rovnako príjemne sa medzi nami cítil aj pán kardinál.

Pastoračná návšteva otca kardinála Dominika Duky OP 2017

Apríl, 2017
fotogaléria


Pozvánka

Je nám potešením, že pozvanie navštíviť naše farské spoločenstvo prijal pražský arcibiskup, primas český kardinál Dominik Duka OP. Spoločného slávenia sv. omše sa zúčastníme v kostole sv. Jindřicha v nedeľu 30. apríla 2017 o 10:30. Prijmite toto naše pozvanie aj vy a nechajte sa povzbudiť slovami z homílie otca kardinála, aby vo vás nielen v tomto veľkonočnom období, ale každý deň vášho života, pretrvávala radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Po sv. omši sa tiež na všetkých tešíme na agapé vo farskej miestnosti, kde ešte budeme mať príležitosť chvíľu sa s otcom kardinálom rozprávať.

Biblické hodiny na fare 2017

Apríl, 2017


Pozvánka

Chceli by ste poznávať Boha skrze Jeho slovo vo Svätom písme? Aj pre Vás platí pozvanie na štvrtkovú biblickú hodinku s názvom: "Spoznaj sa, spoznaj Ho, spoznaj čo..." Stretneme sa vo štvrtok od 19:00 asi do 20:00 vo farskom centre Slovenskej rímskokatolíckej farnosti. Pozvanie platí pre všetkých!

Pastoračná návšteva otca biskupa Jozefa Haľka v Prahe 2017

Apríl, 2017
fotogaléria


„Postoj chvíľa, si krásna.“ ‒ mohli by sme si spolu s Goethem povedať pri príležitosti, keď Slovenskú farnosť v Prahe navštívil bratislavský pomocný biskup otec Jozef Haľko, ktorý je poverený pastoráciou Slovákov v zahraničí. V druhú pôstnu nedeľu 12. marca 2017 sme sa zúčastnili spoločnej svätej omše v kostole sv. Jindřicha, ktorej hlavným celebrantom bol otec Haľko. Vo svojej homílii poukázal na slová evanjelia ‒ že aj keď apoštolom bolo dobre na Hore premenenia, ale Ježiš im nedovolil postaviť tri stánky ako chceli a zostať tam, rovnako ani my nemáme zostávať na tejto „Hore“, ktorú symbolizuje kostol, ale máme ísť „z Hory premenenia premenení premieňať“ ďalších a svet k lepšiemu. A aj keď sa občas ocitneme na križovatke ciest, kedy sa budeme musieť sami rozhodnúť kam ďalej, len vtedy si budeme vedieť vybrať ten správny smer, ak sa necháme viesť Kristom. Po svätej omši, ktorú svojim spevom doprevádzal mládežnícky spevácky zbor, mal otec biskup trochu netradičnú požiadavku ‒ chcel sa odfotiť s nami všetkými, ktorí sme sa dnešnej slávnosti zúčastnili. V uvoľnenej atmosfére sme sa potom presunuli na agapé do farskej miestnosti, kde sme mali možnosť mať otca biskupa ešte chvíľu pre seba. Milo nás prekvapil jeho záujem o dianie vo farnosti a veľmi sa tešíme, že sme mali príležitosť osobne sa s ním stretnúť a rozprávať. Potom, ako sa s nami rozlúčil, zúčastnil sa ešte obeda s členmi farskej rady, a tak sa už pobral na cestu za ďalšími povinnosťami. Sme veľmi vďační, že otec biskup prijal naše pozvanie a mohli sme toto milé stretnutie uskutočniť. Pevne veríme, že sa medzi nami cítil dobre a rád sa k nám ešte niekedy vráti.