Spoločenstvá vo farnosti kostola sv. Jindřicha


SPOLOČENSTVO TRINITY

Spoločenstvo Trinity Praha je katolícke spoločenstvo mladých študentov a pracujúcich rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania. Vzniklo v roku 2014 poverením otca Lukáša Bakajsu pastoráciou slovenskej katolíckej mládeže v Prahe biskupom Ladislavom Hučkom. V roku 2017 z dôvodu preloženia otca Lukáša do Ostravy, prešlo spoločenstvo do duchovnej správy otca Zoltána Balgu. Základnou aktivitou sú pravidelné stretnutia (každú stredu od 19h v kuchynke na prízemí pastoračného centra na Jindrišskej ulici), na ktorých začíname občerstvením (ktoré si pripraví vždy niekto z nás), čítaním zo svätého písma, modlitbou a úvahou s diskusiou nad vybranou témou. K našim pravidelným aktivitám patrí adventná a pôstna duchovná obnova, výlety, krížová cesta na vrchu Petřín, vianočný večierok a pod. Sme otvorené spoločenstvo, ktokoľvek kto má záujem, môže nezáväzne prísť na niektoré z našich stretnutí. Viac na našej facebookovej stránke: alebo na kontakte: Ľuboš


spolocenstvo trinity


SPOLOČENSTVO ASCENSION

Sme spoločenstvo mladých, prevažne študentov vysokých škôl. Túžime spolu budovať domov, žiť Božie Kráľovstvo a prinášať ho do Prahy. Spoločne sa modlíme, zdieľame, vzdelávame vo viere a navzájom si slúžime. Stretávame sa každý týždeň v priestoroch slovenskej farnosti. Ak chceš vedieť viac, napíš nám na
Kontakt:spolocenstvo ascension


SPOLOČENSTVO MLADÝCH RODÍN

Náplňou manželských stretnutí je spoločná modlitba, zdieľanie, rozhovory na témy duchovné, rodinné, manželské. Cieľom spoločenstva je duchovný rast a priateľské vzťahy medzi viacerými rodinami, byť si navzájom inšpiráciou.
Kontakt:


spolocenstvo rodin


SPOLOČENSTVO BIBLICKÉHO ČÍTANIA

Je to spoločenstvo členov našej farnosti, ktoré sa pravidelne stretáva každý týždeň nad Svätým písmom. Naše stretnutia sa uskutočňujú každý piatok po modlitbách Taizé. Našim cieľom je spoločne si prečítať celý Nový Zákon a rozobrať si ho. Spoločnými diskusiami si robíme ešte bližší vzťah k jeho pravidelnému každodennému čítaniu a aj ako prípravu a dodanie odvahy na možnosť prihlásiť sa ako lektor k pravidelnému čítaniu na omšiach. Ideme od Obdobia medzi dvoma Zmluvami a postupne cez celý Nový Zákon. Na našich stretnutiach čerpáme materiály z knihy Študijná biblia (k dispozícii vo farskej kuchynke prípadne možnosť zakúpenia na Megaknihy).

Naše spoločenstvo pravideľne organizuje aj spoločné nedeľné obedy o 13:00 po spoločnom agapé. Skoro každý mesiac organizujeme aj spoločné výlety okolo Prahy, po zámkoch a cesty do niektorých európskych miest.

Najbližšie výlety môžno nájsť na našej facebookovej stránke farskej skupiny Farské výlety a aktivity. Stránka je uzavretá iba pre členov (closed group), v prípade záujmu je nutné požiadať o členstvo, prípadne na kontakte: Dana Saxonbergová,


spolocenstvo citania biblie


ŠPORT VO FARNOSTI

Každý piatok po svätej omši je možné sa pripojiť k našim športovcom.

Kontakt:


sport