Chrámová hudba kostola sv. Jindřicha


video galéria

VARHANÍCI

Varhaníci u sv. Jindricha


CANTUS GRATUS

Spevokol vznikol 6.mája 2017 pre potreby farnosti, za účelom obohatenia a spestrenia liturgie. V repertoári spevokolu sa nachádzajú rôznorodé viachlasé skladby, gregoriánsky chorál, spevy Taizé, novodobá liturgická tvorba (antifóny, chválospevy, hymny) a iné.
Pravidelná skúška spevokolu sa koná každý utorok od 19:00 do 20:30 na fare (oproti Kostolu sv. Jindřicha). Všetci sú srdečne vítaní.
Kontakt: Martin Ilko, +420 778 048 910; cantusgratus@gmail.com,

zbor Cantus Gratus u sv. Jindricha


MLÁDEŽNÍCKY ZBOR

Mládežnícky spevácky zbor funguje v slovenskej farnosti v Prahe už druhý rok. Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí majú túžbu využiť svoje talenty na oslavu nášho Pána a zároveň spríjemnenie bohoslužieb. Stretávame sa jedenkrát do týždňa a spievame prevažne na sv. omšiach v nedeľu a vo sviatky. Našim repertoárom sú najmä mládežnícke pesničky. Vždy veľmi radi privítame nových členov, ktorí majú chuť sa zapojiť.


mladežnícky zbor u sv. Jindricha