Chrámová hudba kostola sv. Henricha


video galéria

VARHANÍCI

Varhaníci u sv. Jindricha


CANTUS GRATUS

Spevokol vznikol 6.mája 2017 pre potreby farnosti, za účelom obohatenia a spestrenia liturgie. V repertoári spevokolu sa nachádzajú rôznorodé viachlasé skladby, gregoriánsky chorál, spevy Taizé, novodobá liturgická tvorba (antifóny, chválospevy, hymny) a iné.
Pravidelná skúška spevokolu sa koná každý utorok od 19:00 do 20:30 na fare (oproti Kostolu sv. Henricha). Všetci sú srdečne vítaní.
Kontakt: Martin Ilko, +420 778 048 910; cantusgratus@gmail.com,

zbor Cantus Gratus u sv. Jindricha


MLÁDEŽNÍCKY ZBOR

Mládežnícky spevácky zbor funguje v slovenskej farnosti v Prahe už druhý rok. Vznikol z iniciatívy študentov, ktorí majú túžbu využiť svoje talenty na oslavu nášho Pána a zároveň spríjemnenie bohoslužieb. Stretávame sa jedenkrát do týždňa a spievame prevažne na sv. omšiach v nedeľu a vo sviatky. Našim repertoárom sú najmä mládežnícke pesničky. Vždy veľmi radi privítame nových členov, ktorí majú chuť sa zapojiť.


mladežnícky zbor u sv. Jindricha


TAIZÉ

Taizé u sv. Henricha sa koná (skoro) každý piatok, o 18:45 (pre konkrétny termín sleduj facebookovú stranku Taizé u sv. Henricha ).

Zpev: Terézia Šofranková, Anna Fejková, Peter Džugan, Martin Ilko a zbor Cantus Gratus

Organ: Martin Ilko alebo Terézia Šofranková a Anna Fejková

Niečo málo o Taizé:
Francúzska Taizé, ktorá sa nachádza na juhu Burgundska, je domovom mezinárodnej ekumenickej komunity, ktorú založil v roku 1940 brat Roger. Bratia sa zaväzujú na celý život, že budú spolu zdielať materiálne aj duchovné společenstvo, život v celibáte a veľkej jednoduchosti. Dnes tvorí komunitu viac než sto bratov – katolíkov aj rôznych protestantských vyznaní – z viac ako 50 rôznych národov.

Záznamy z Taizé u nás si môžete pozrieť v našej farskej video galérii.

Všetci sú srdečne vítaní, ktorí sa majú chuť zapojiť do priprávy alebo vystúpení.
Kontakt: Martin Ilko, +420 778 048 910;

taize u sv. Jindricha