Spoločenstvo Biblického čítania


Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“
[Lk 6, 27-38]

Je to spoločenstvo členov našej farnosti, ktoré sa pravidelne stretáva každý týždeň nad Svätým písmom. Naše stretnutia sa uskutočňujú každý piatok po slovenskej svätej omši, asi o 19:00 v horných farských priestoroch. Našim cieľom je spoločne si prečítať celý Nový Zákon a rozobrať si ho. Spoločnými diskusiami si robíme ešte bližší vzťah k jeho pravidelnému každodennému čítaniu a aj ako prípravu a dodanie odvahy na možnosť prihlásiť sa ako lektor k pravidelnému čítaniu na omšiach. Ideme od Obdobia medzi dvoma Zmluvami a postupne cez celý Nový Zákon. Na našich stretnutiach čerpáme materiály z knihy Študijná biblia (k dispozícii vo farskej kuchynke prípadne možnosť zakúpenia na Megaknihy). Naše spoločenstvo pravideľne organizuje aj spoločné nedeľné obedy o 13:00 po spoločnom agapé. Skoro každý mesiac organizujeme aj spoločné výlety okolo Prahy, po zámkoch a cesty do niektorých európskych miest. Najbližšie výlety môžno nájsť na našej facebookovej stránke farskej skupiny Farské výlety a aktivity. Stránka je uzavretá iba pre členov (closed group), v prípade záujmu je nutné požiadať o členstvo, prípadne na kontakte: Dana Saxonbergová,