Farské oznamy


foto@fara

27.11.-23.12.2022
Roráty

foto@fara

15.11.-1.12.2022
Medzinárodná výstava Eucharistických zázrakov vo svete

foto@fara

28.1.2023
Farský ples

foto@fara

4.12.2022
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

foto@fara

Zoltán Balga o Slovenskej katolíckej misii v Prahe

Aktivity v našej farnosti


KATECHIZMUS PRE DETI
Príprava detí na prvé sväté prijimanie

SPOLOČENSTVO ASCENSION
Slovenské spoločenstvo mladých v Prahe

ZBOR CANTUS GRATUS
Zbor pre hudobný doprovod pri slávnostných omšiach

ŠPORT VO FARNOSTI
Spoločné športové aktivity a výlety pre všetkých z našej farnosti

SPOLOČENSTVO StreDko
Združenie slovenskej rímskokatolíckej mládeže v Prahe

PREDMANŽELSKÁ NÁUKA
Príprava na sviatosť manželstva

Liturgia


foto Dana Saxonbergova

BREVIÁR

foto Dana Saxonbergova

SVÄTÉ PÍSMO

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVY

Odkazy


foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKE NOVINY

foto Dana Saxonbergova

APLIKÁCIE NA MOBIL

foto Dana Saxonbergova

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV v PRAHE