Farské oznamy


8.12.2018 11:00
SVIATOK
Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Slovenská sv. omša

24.12.2018 - 13.1.2019
VIANOČNÉ BOHOSLUŽBY
Rozpis bohoslužieb počas sviatkov

9.12.2018 18:00
KVAS
Koncert komorného speváckeho zboru

4.12.-21.12. 6:00
ADVENTNÉ RORÁTY

foto Dana Saxonbergova

20.1.2019 17:00
KURZ MANŽELSKÁ LÁSKA

foto Dana Saxonbergova

Každý piatok 18:45
MODLITBY TAIZÉ

Aktivity na našej farnosti...


foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH
Príprava na sviatosť krstu, svätého prijímania a birmovky

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS A HRY PRE DETI
Príprava detí na prvé sväté prijimanie

foto Dana Saxonbergova

BIBLICKÉ ČÍTANIE
Pravidelné stretávanie sa nad Svätým písmom

foto Dana Saxonbergova

MODLITBA RUŽENCA
Nedeľná modlitba svätého ruženca o 10:30

ZBOR CANTUS GRATUS
Zbor pre hudobný doprovod pri slávnostných omšiach

foto Dana Saxonbergova

ŠPORT A VÝLETY
Spoločné športové aktivity a výlety pre všetkých z našej farnosti

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO ASCENSION
Združenie slovenskej rímskokatolíckej mládeže v Prahe

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO TRINITY
Združenie slovenskej katolíckej mládeže v Prahe

Liturgia


foto Dana Saxonbergova

BREVIÁR

foto Dana Saxonbergova

SVÄTÉ PÍSMO

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVY

Odkazy


foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKE NOVINY

foto Dana Saxonbergova

APLIKÁCIE NA MOBIL

foto Dana Saxonbergova

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV v PRAHE