Milí slovenskí veriaci...


vítame vás na stránkach slovenskej farnosti v Prahe. Informácie o sv. omšiach nájdete v rubrike bohoslužby. V rubrike sviatosti nájdete informácie o vysluhovaní sviatostí a príprave na nich vrátane predmanželských náuk. Toto spoločenstvo sa už dve desaťročia schádzalo pri sv. omšiach v kostole sv. Voršily na Národní tříde. Počas nich tu slúžilo mnoho kňazov. Začiatkom adventu 2007, po rokoch strávených v kostole sv. Voršily sa domovským kostolom slovenských katolíkov stal kostol sv. Jindřicha na Jindřišskej ulici. Bolo tiež rozhodnuté, že pri tomto kostole bude zriadená slovenská farnosť. Dňa 19.6.2008 vyhlásil pán kardinál Vlk pri sv. omši, ktorú celebroval, vznik slovenskej farnosti v Prahe, ktorá začala plne fungovať od 1.7.2008. Okrem slovenskej farnosti tu však naďalej pôsobí aj pôvodná česká farnosť a novo od 17.12.2017 aj maďarská farnosť.

foto Dana Saxonbergova
foto Dana Saxonbergova

Kostol bol založený v gotickom slohu v 2. polovici 14. storočia pri založení Nového Mesta. Postavený bol rádom Križovníkov s červenou hviezdou, ktorý ho mal v správe. Kostol bol vysvätený vo februári 1351 arcibiskupom Arnoštom z Pardubic, v marci bol povýšený na farský. Kostol bol obklopený cintorínom, ktorý bol používaný zvlášť intenzívne pri morových ranách. Za husitského obdobia kostol ovládli husiti a farárom tu bol aj umiernený husita Prokop z Plzne, neskôr tiež utrakvisti.

V rokoch 1472 - 1476 bola založená nová zvonica (dnešná Jindřišská veža), ktorá bola určená pre nové ťažké zvony.

Pri kostole bola tiež založená svätojindřišská farská škola, medzi rektorov školy patrili Pavel Kristián z Koldína a Ján Campanus Vodňanský. Z doby utrakvismu sa v kostole zachovala napríklad krstiteľnica z roku 1418. V tej dobe tu tiež pôsobilo jedno z najstarších a najbohatších literátskych bratstiev v Čechách, ktoré rovnako ako ostatní, bolo zrušené výnosom cisára Jozefa II. v roku 1784 a majetok rozpredaný. Po Bielej hore mal byť kostol vrátený Križovníkom. Oni sa ho však v roku 1646 zriekli v prospech Barnabitov, ktorí však túto ponuku nevyužili a cisár Ferdinand III. kostol v roku 1649 previedol na obec Nové Mesto. V období baroka potom došlo k prístavbe niekoľkých kaplniek. V 19. storočí kostol zasiahla významná prestavba vedená architektom Jozefom Mockerom.

Farské oznamy


foto Dana Saxonbergova

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY


Rozpis bohoslužieb na tento týždeň nájdete TU

Streda: 18:00
Piatok: 18:00
Nedeľa: 11:00

Dnešná bohoslužba:

Rozpis predmodlievania sv.ruženca na mesiac október TU

Pravideľná príležitosť k sviatosti zmierenia je vždy 15 min pred každou svätou omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov


Aktivity na našej farnosti...


foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH
Príprava na sviatosť krstu, svätého prijímania a birmovky

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS PRE DETI
Príprava detí na prvé sväté prijimanie

foto Dana Saxonbergova

BIBLICKÉ ČÍTANIE
Pravidelné stretávanie sa nad Svätým písmom

foto Dana Saxonbergova

MODLITBA RUŽENCA
Nedeľná modlitba svätého ruženca o 10:30

ZBOR CANTUS GRATUS
Zbor pre hudobný doprovod pri slávnostných omšiach

foto Dana Saxonbergova

ŠPORT A VÝLETY
Spoločné športové aktivity a výlety pre všetkých z našej farnosti

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO ASCENSION
Združenie slovenskej rímskokatolíckej mládeže v Prahe

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO TRINITY
Združenie slovenskej katolíckej mládeže v Prahe

Liturgia


foto Dana Saxonbergova

BREVIÁR

foto Dana Saxonbergova

SVÄTÉ PÍSMO

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVY

Odkazy


foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKE NOVINY

foto Dana Saxonbergova

APLIKÁCIE NA MOBIL

foto Dana Saxonbergova

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV v PRAHE