Farské oznamy


Dana Saxonbergoa

3-4.10.2019
ZÁPIS NA 24h ADORÁCIU

Dana Saxonbergova

24. NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

od 18.9.2019
každú stredu o 19:00
SPOLOČENSTVO MLADÝCH

Aktivity v našej farnosti


foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH
Príprava na sviatosť krstu, svätého prijímania a birmovky

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS A HRY PRE DETI
Príprava detí na prvé sväté prijimanie

foto Dana Saxonbergova

TAIZÉ MODLITBY
Pravidelná piatková adorácia pri piesňach Taizé

foto Dana Saxonbergova

MODLITBA RUŽENCA
Nedeľná modlitba svätého ruženca o 10:30

ZBOR CANTUS GRATUS
Zbor pre hudobný doprovod pri slávnostných omšiach

foto Dana Saxonbergova

ŠPORT A VÝLETY
Spoločné športové aktivity a výlety pre všetkých z našej farnosti

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO ASCENSION
Združenie slovenskej rímskokatolíckej mládeže v Prahe

foto Dana Saxonbergova

PREDMANŽELSKÁ NÁUKA
Príprava na sviatosť manželstva

Liturgia


foto Dana Saxonbergova

BREVIÁR

foto Dana Saxonbergova

SVÄTÉ PÍSMO

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVY

Odkazy


foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKE NOVINY

foto Dana Saxonbergova

APLIKÁCIE NA MOBIL

foto Dana Saxonbergova

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV v PRAHE