Farské oznamy


Dana Saxonbergova

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dana Saxonbergova

21.1.2020 o 17:00
DVOJROČNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

Dana Saxonbergova

1.2.2020 o 18:00
FARSKÝ PLES

Dana Saxonbergova

2.2.2020
RUŽENCOVÉ BRATSTVO

Aktivity v našej farnosti


KATECHIZMUS PRE DETI
Príprava detí na prvé sväté prijimanie

foto Dana Saxonbergova

TAIZÉ MODLITBY
Pravidelná piatková adorácia pri piesňach Taizé

foto Dana Saxonbergova

MODLITBA RUŽENCA
Nedeľná modlitba svätého ruženca o 10:30

SPOLOČENSTVO ASCENSION
Slovenské spoločenstvo mladých v Prahe

ZBOR CANTUS GRATUS
Zbor pre hudobný doprovod pri slávnostných omšiach

foto Dana Saxonbergova

ŠPORT VO FARNOSTI
Spoločné športové aktivity a výlety pre všetkých z našej farnosti

foto Dana Saxonbergova

SPOLOČENSTVO StreDko
Združenie slovenskej rímskokatolíckej mládeže v Prahe

foto Dana Saxonbergova

PREDMANŽELSKÁ NÁUKA
Príprava na sviatosť manželstva

Liturgia


foto Dana Saxonbergova

BREVIÁR

foto Dana Saxonbergova

SVÄTÉ PÍSMO

foto Dana Saxonbergova

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVY

Odkazy


foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKA CIRKEV NA SLOVENSKU

foto Dana Saxonbergova

KATOLÍCKE NOVINY

foto Dana Saxonbergova

APLIKÁCIE NA MOBIL

foto Dana Saxonbergova

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV v PRAHE