Výuka katechizmu katolíckej cirkvi


KATECHIZMUS PRE DETI A DETSKÉ SPOLOČENSTVO

Príprava detí k prijatiu sviatosti prvého svätého prijímania sa bude konať vo farských priestoroch oproti kostolu.

Bližšie informácie k výuke na kontakte:
Zoltán Balga


KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH

Príprava v rámci katechumenátu dospelých k prijatiu iniciačných sviatosti sa budú konať od októbra 2023

Bližšie informácie k výuke na kontakte:
Zoltán Balga