Výuka katechizmu katolíckej cirkvi


KATECHIZMUS PRE DETI A DETSKÉ SPOLOČENSTVO

Príprava detí k prijatiu sviatosti prvého svätého prijímania sa bude konať od októbra 2024.

Bližšie informácie k výuke na kontakte:
Dana Saxonbergová


KATECHIZMUS PRE DOSPELÝCH

Príprava v rámci katechumenátu dospelých k prijatiu iniciačných sviatosti sa budú konať od októbra 2024.

Bližšie informácie k výuke na kontakte:
Dana Saxonbergová