Farské oznamy 2024


Oznamy
PRVÁ POSTNA NEDEĽA

Február 18, 2024


Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť zapísať si vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Každý piatok sa v našom kostole modlíme Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na nástenke, tak ako je zvykom. Krížové cesty sa konajú každý piatok, začnú o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Dňa 28. 2. 2024 o 19:00 sa po stredajšej svatej omši v priestoroch fary uskutoční prednáška a diskusia s Jaroslavou Trajerovou z Hnutí pro život. Pani Trajerová je členkou krízovej linky pomoci pre nečakane tehotné ženy a zároveň koordinátorkou projektu „Nesoudíme, pomáháme“, ktorý poskytuje praktickú a psychologickú pomoc ženám, ktorá sa cítia byť nútené do umelého potratu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pri príležitosti Slávnosti sv. Kunhuty a roku sv. Jindřicha sa v našom kostole uskutoční dňa 3. marca slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Slávnosť bude spojená so slávením sviatosti birmovania. 

Vzhľadom na to, že sa v poslednom čase, náhodne a súčasne stretáva viac spoločenstiev v jednom čase, je nutné aby, spoločenstvá, oslavy, alebo rôzne jednorazové akcie farníkov, ktorí sa plánujú stretnúť na fare, nahlásili u pastoračnej asistentky, ktorá vám zdelí, či sú v danom čase pastoračné miesta voľné, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a aby farnosť mala prehľad o používaní priestorov. Súčasne je treba nahlásiť zodpovednú osobu za dané stretnutie, ktorá bude mať na starosti klúče a celkové upratanie priestoru po stretnutí. Taktiež prosíme o dodržiavanie pravidiel používania a udržiavania poriadku spoločných priestorov. Ďakujeme.

Budúcu nedeľu, 25. februára sa uskutoční zbierka “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

V rámci osláv 1000. výročia smrti sv. Jindřicha, organizujeme jednodňovú púť do Bambergu v Nemecku, kde je v katedrále pochovaný sv. Jindřich aj so svojou manželkou sv. Kunhutou. Púť sa bude konať 8. mája 2024. Prihlasovať sa môžete u pastoračnej asistentky v sakristii po  sv. omši alebo osobne denne na fare alebo  na tel. č. 774039005. Počet miest je obmedzený na 44. Cena je 800kč. Odchod bude z Prahy - Hlavního nádraží v 6:00 a príchod do Prahy v 22:00. O bližších informáciach o ceste budú účastníci informovaní mailom, preto je nutné pri prihlasovaní uviesť mail a číslo mobilu, na ktorom budete v Bambergu k dispozícii v prípade akýchkoľvek problémov.


Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 11, 2024


Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť zapísať si vždy po svätej omši v sachristii.

V stredu 14.2. máme POPOLCOVÚ STREDU. Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Súčasne začínajú Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na nástenke, tak ako je zvykom. Krížové cesty sa budú konať každý piatok, začnú o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Budúca nedeľa je PRVÁ pôstna nedeľa.

Dňa 28. 2. 2024 o 19:00 sa po stredajšej svatej omši v priestoroch fary uskutoční prednáška a diskusia s Jaroslavou Trajerovou z Hnutí pro život. Pani Trajerová je členkou krízovej linky pomoci pre nečakane tehotné ženy a zároveň koordinátorkou projektu „Nesoudíme, pomáháme“, ktorý poskytuje praktickú a psychologickú pomoc ženám, ktorá sa cítia byť nútené do umelého potratu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Pri príležitosti Slávnosti sv. Kunhuty a roku sv. Jindřicha sa v našom kostole uskutoční dňa 3. marca slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Slávnosť bude spojená so slávením sviatosti birmovania.

Vzhľadom na to, že sa v poslednom čase, náhodne a súčasne stretáva viac spoločenstiev v jednom čase, je nutné aby, spoločenstvá, oslavy, alebo rôzne jednorazové akcie farníkov, ktorí sa plánujú stretnúť na fare, nahlásili u pastoračnej asistentky, ktorá vám zdelí, či sú v danom čase pastoračné miesta voľné, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a aby farnosť mala prehľad o používaní priestorov. Súčasne je treba nahlásiť zodpovednú osobu za dané stretnutie, ktorá bude mať na starosti klúče a celkové upratanie priestoru po stretnutí. Taktiež prosíme o dodržiavanie pravidiel používania a udržiavania poriadku spoločných priestorov. Ďakujeme.

Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Cieľová suma pre Slovenskú farnosť: 40 600 CZK, pre farnosť sv. Jindřicha: 11 000 Kč. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.

V rámci osláv 1000. výročia smrti sv. Jindřicha, organizujeme jednodňovú púť do Bambergu v Nemecku, kde je v katedrále pochovaný sv. Jindřich aj so svojou manželkou sv. Kunhutou. Púť sa bude konať 8. mája 2024. Prihlasovať sa môžete od nedele 11.2. u pastoračnej asistentky v sakristii po sv. omši alebo osobne, denne na fare alebo na tel. č. 774039005. Počet miest je obmedzený na 44, preto sa nebudú prijímať rezervácie. Cena je 800kč. Odchod bude z Prahy - Hlavního nádraží v 6:00 a príchod do Prahy v 22:00. O bližších informáciach o ceste budú účastníci informovaní mailom, preto je nutné pri prihlasovaní uviesť mail a číslo mobilu, na ktorom budete v Bambergu k dispozícii v prípade akýchkoľvek problémov.


Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 4, 2024


Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť zapísať si vždy po svätej omši v sachristii.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh 7. ročníka Farského plesu. Ďakujeme aj všetkým sponzorom a za všetky dary, ktorými ste prispeli do tohtoročnej tomboly. Táto nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Piatok vo svätej omši vysluhujeme sviatosť pomazania chorých. Pomazanie chorých môže prijať každý veriaci, ktorý dovŕšil 60. rok života alebo sa nachádza vo vážne zhoršenom zdravotnom stave. Je dobré, aby prijímateľ pomazania bol v stave posväcujúcej milosti, čiže vyspovedaný.

Pri príležitosti Slávnosti sv. Kunhuty a roku sv. Jindřicha sa v našom kostole uskutoční dňa 3. marca slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Slávnosť bude spojená so slávením sviatosti birmovania.

Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Cieľová suma pre Slovenskú farnosť: 40 600 CZK, pre farnosť sv. Jindřicha: 11 000 Kč. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.

Počas adventných stánkov ste podporili výstavbu polyfunkčného domu budovy SOŠ v Kašiči sumou 2 800 CZK. Ďakujeme! A srdečne vás pozývame do átria Stavebnej fakulty ČVUT na výstavu Škola v Kašite, ktorá potrvá od 12. 2. do 1. 3. 2024. Viac informácií nájdete na zadnej strane nástenky.

V rámci osláv 1000. výročia smrti sv. Jindřicha, organizujeme jednodňovú púť do Bambergu, kde je v katedrále pochovaný sv. Jindřich aj so svojou manželkou sv. Kunhutou. Púť sa bude konať 8. mája 2024. Bližšie informácie a prihlasovanie budú čoskoro zverejnené.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 28, 2024


Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť zapísať si vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že Farský ples sa bude konať túto sobotu, 3. februára 2024 o 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú aj dnes k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ, cena pre deti je len cena za večeru 350kč. Predaj lístkov bude z organizačných dôvodov ukončený tento utorok 30.1.2024 o 24:00.
Tí z Vás, ktorí môžu prispieť darom do tomboly, prosíme, nahláste sa nám. Môžete tak urobiť už dnes po omši v sakristii alebo každý deň na fare u pastoračnej asistentky. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa aj takýmto spôsobom rozhodnú podporiť náš ples.
Ešte organizačné pokyny k plesu - Na ples je možné priniesť si drobné slané a sladké pochutiny ale je VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ priniesť so sebou AKÝKOĽVEK ALKOHOL A NÁPOJE. Ak usporiadateľ zistí prítomnosť vlastného alkoholu, budúci rok nám zvýší nájomné, čo sa premietne v cenách lístkov. Preto prosíme všetkých účastníkov plesu o absolútne rešpektovanie tohto zákazu. Ples začína o 18:00, preto prosíme o dochvíľnosť a vyžaduje sa dress code vhodné oblečenie.

Piatok (2. februára) je sviatok Obetovania Pána - čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Po sv. omši udelím Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Pri príležitosti Slávnosti sv. Kunhuty a roku sv. Jindřicha sa v našom kostole uskutoční dňa 3. marca slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Jozef Haľko. Slávnosť bude spojená so slávením sviatosti birmovania.

Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Cieľová suma pre Slovenskú farnosť: 40 600 CZK, pre farnosť sv. Jindřicha: 11 000 Kč. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.

V rámci osláv 1000. výročia smrti sv. Jindřicha, organizujeme jednodňovú púť do Bambergu, kde je v katedrále pochovaný sv. Jindřich aj so svojou manželkou sv. Kunhutou. Púť sa bude konať 8. mája 2024. Bližšie informácie a prihlasovanie budú čoskoro zverejnené.

Oznamy
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 21, 2024


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť zapísať si vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že Farský ples sa bude konať 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ. Chceme vás povzbudiť, aby ste s kúpou lístku nečakali na poslednú chvíľu, kedže počet miest je limitovaný. Pre veľký záujem po minulé roky Vás chceme poprosiť o neodkladanie kúpy lístku na poslednú chvíľu. Predaj lístkov bude ukončený buď naplnením kapacít alebo v utorok 30.1.2024.

Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Dňa 23.12.2023 bol vo Francúzskom Paray le Monial slávnostne otvorený Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri 350. výročí zjavení sv. Margite Márii Alacoque. Jubilejný rok s mottom „Milovať láskou pre lásku“ potrvá do 27.6.2025. Všetci žijeme z Božej lásky, ktorá sa k nám „znížila“ a najkrajšie prejavila v Ježišovi Kristovi. Otvorme sa jej a stále žime v nej a z nej! Slávme s novou a väčšou horlivosťou prvé piatky!

Na základe ustanovenia Arcibiskupstva Pražského, menoval generálný vikár Z. Wasserbauer s účinnosťou od 15.1.2024 do nášho kostola pastoračnú asistentku Danu Saxonbergovú, ktorá bude v kostole pôsobiť pre všetky tri farnosti. Jej prácou bude administratíva farností, administratíva pri sviatostiach, organizácia akcí, pastoračná a katechetická výuka a práca s deťmi, mediálna propagácia farností, správa farských priestorov, fary a kostola a ďalšie. V prípade akýchkoľvek otázok vám bude k dispozícii. Kontakt na ňu nájdete na webovej stránke a na informačných tabuliach v kostole.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Mottom tohtoročného týždňa je biblický citát: „Milovať budeš Pána, svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého!” Prosíme vás, zapojte sa – podľa svojich možností – do tejto modlitbovej akcie.

Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Cieľová suma pre Slovenskú farnosť: 40 600 CZK, pre farnosť sv. Jindřicha: 11 000 Kč. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.

V rámci osláv 1000. výročia smrti sv. Jindřicha, usporiada rímskokatolícká farnosť sv. Jindřicha jednodňovú púť do Bambergu, kde je v katedrále pochovaný sv. Jindřich aj so svojou manželkou sv. Kunhutou. Púť sa bude konať 8. mája 2024. Bližšie informácie a prihlasovanie budú čoskoro zverejnené.

ONLINE APLIKÁCIA DONATOR

Január 14, 2024


Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 14, 2024


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2024 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Dňa 23.12.2023 bol vo Francúzskom Paray le Monial slávnostne otvorený Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri 350. výročí zjavení sv. Margite Márii Alacoque. Jubilejný rok s mottom „Milovať láskou pre lásku“ potrvá do 27.6.2025. Všetci žijeme z Božej lásky, ktorá sa k nám „znížila“ a najkrajšie prejavila v Ježišovi Kristovi. Otvorme sa jej a stále žime v nej a z nej! Slávme s novou a väčšou horlivosťou prvé piatky!

Zádušná omša za obete letu AN-24 misie KFOR (2006) sa uskutoční 18. januára o 17:00 vo vojenskom kostole Sv. Jána Nepomuckého na Hradčanoch. Česť ich pamiatke!

Na základe ustanovenia Arcibiskupstva Pražského, menoval generálný vikár Z. Wasserbauer s účinnosťou od 15.1.2024 do nášho kostola pastoračnú asistentku Danu Saxonbergovú, ktorá bude v kostole pôsobiť pre všetky tri farnosti.
Jej prácou bude administratíva farností, administratíva pri sviatostiach, organizácia akcí, pastoračná a katechetická výuka a práca s deťmi, mediálna propagácia farností, správa farských priestorov, fary a kostola a ďalšie.
V prípade akýchkoľvek otázok vám bude k dispozícii. Kontakt na ňu nájdete na webovej stránke a na informačných tabuliach v kostole.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Mottom tohtoročného týždňa je biblický citát: „Milovať budeš Pána, svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého!” Prosíme vás, zapojte sa – podľa svojich možností – do tejto modlitbovej akcie.

V tomto roku sa „Nedeľa Božieho slova“ bude sláviť 21. januára 2024. Svätý Otec František apoštolským listom Aperuit illis (rok 2019) ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa odvtedy pravidelne slávi v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“.

Od roku 2024 Pražská arcidiecéza spúšťa online aplikáciu DONATOR. Prostredníctvom nej budú môcť farníci prispievať svojimi darmi priamo do Fondu na podporu platov kňazov namiesto doterajších cirkevných zbierok vyhlásených na tento účel. Od januára sa môžu darcovia zaregistrovať a určiť výšku svojho daru na webovej stránke: praha.donator.cz. Môžete si vyzdvihnúť informačný leták o aplikácii, kde sa dozviete viac podrobností.

V piatok, 19. januára 2024 po sv. omši (cca. od 18:30) sa uskutoční v našom kostole brigáda, pri ktorej sa z kostola odnesú vianočné stromčeky a betlehem. Prosím ochotných farníkov, aby prišli pomôcť.

ZÁDUŠNÁ OMŠA ZA OBETE NEHODY VOJENSKÉHO LIETADLA AN-24

Január 10, 2024INFORMACE O HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2023

Január 10, 2024


Slovenská Římskokatolická farnost

Na základě předběžných údajů předpokládáme kladný hospodářský výsledek ve výši cca 100 000 Kč, což je výrazně lepší výsledek než v roce 2022. Stav finančních prostředků v pokladně a na běžném účtu činí 623 005,- Kč, což je o 99 205,- Kč více než v roce 2022. Podstatný vliv na lepší hospodářský výsledek mají příjmy, které se oproti minulému roku výrazně zvýšily. Na kostelních sbírkách bylo vybráno celkem 262 095,- Kč na darech 144 430,- Kč tj. celkem více než 400 000 Kč, zatímco v minulém roce to bylo o 70 000 Kč méně. Na účelových sbírkách a do fondu sv. Vojtěcha bylo vybráno celkem 44 776,- Kč. Tyto prostředky se ve stejné výši odvádějí AP a nemají tak vliv na hospodaření farnosti. Výnos z těchto sbírek byl však výrazně nižší než v minulém roce. Celkové náklady byly zhruba na stejné úrovni jako v minulém roce a týkaly se běžného provozu farnosti. Větším nákladem byla úhrada části nákladů na ozvučení kostela ve výši 69 568,- Kč. Příznivý výsledek zejména na příjmové stránce rozpočtu přispěl k tomu, že se zvýšil stav finančních prostředků k 31.12.2022 na již uvedených 623 005,- Kč, což umožní bezproblémové financování pro příští rok.

Oznamy
NEDEĽA KRST PÁNA

Január 7, 2024


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Včera sme požehnali tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

Pozývam členov farskej pastoračnej rady na stretnutie utorok (9.1.) o 17:30 na fare.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dnešnou nedeľou (Krst Pána) končí sa vianočné obdobie. Betlehem (v osobitnej kaplnke) a stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

Oznamy
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

December 31, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Tí ktorí chcú absolvovať kurz predmanželskej náuky v roku 2024, majú sa prihlásiť do 31. decembra 2023. Prihlásenie prebieha vyplnenie dotazníku na farskej webovej stránke. Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. januára) sv. omša bude o 11:00.

Na slávnosť Zjavenia Pána (6. januára) sv. omša bude o 11:00. V omši požehnáme tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa prihlásiť v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

Ďakujeme vám za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!  Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2023, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Všetkým Vám vyprosujem z hĺbky svojho srdca do nového roka veľa Božích milostí, zdravie, silu, pokoj a úprimnú radosť v srdciach.

Oznamy
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 24, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Tí ktorí chcú absolvovať kurz predmanželskej náuky v roku 2024, majú sa prihlásiť do 31. decembra 2023. Prihlásenie prebieha vyplnenie dotazníku na farskej webovej stránke.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!  Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2023, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800

24. decembra na 4. adventnú nedeľu sv. omša bude o 11:00 a večerná omša o 16:00, 25. decembra a 26. decembra sv. omše budú o 11:00. Od 27. decembra do 30. decembra nebudú sv. omše v našom kostole.

Prajeme Vám požehnané Vianoce!

Oznamy
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

December 17, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Tí ktorí chcú absolvovať kurz predmanželskej náuky v roku 2024, majú sa prihlásiť do 31. decembra 2023. Prihlásenie prebieha vyplnenie dotazníku na farskej webovej stránke.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

Dnes po svätej omši o 11.00 hod. sa uskutoční zbierka na podporu výstavby strednej školy v Kashite v Zambii.

V rámci programu KOSTELNÍ SLAVNOSTI 18. decembra 2023 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole vianočný koncert, kde zaznie tradičná česká vianočná omša - J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás.

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Utorok o 6:00 v slovenčine a štvrtok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za hojnú účasť pri zdobený vianočných stromčekov a upratovaní kostola. Taktiež ďakujem našim kuchárom za kapustnicu ktorú pripravili pre našich dobrovoľníkov.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2023, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800

24. decembra na 4. adventnú nedeľu sv. omša bude o 11:00 a večerná omša o 16:00, 25. decembra a 26. decembra sv. omše budú o 11:00.

Oznamy
ZDOBENIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV A UPRATOVANIE

December 12, 2023


Zdobenie vianočných stromčekov bude v piatok (15. decembra) po sv. omši a upratovanie kostola bude v sobotu (16. decembra) od 10:00.

Oznamy
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 10, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Zdobenie vianočných stromčekov bude v piatok (15. decembra) po sv. omši a upratovanie kostola bude v sobotu (16. decembra) od 10:00.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.


Chceli by sme informovať záujemcov o prípravu pred uzavretím sviatostného manželstva, že od budúceho víkendu sa cez formulár na našej farskej stránke bude dať prihlásiť. Po porade organizačného tímu sme sa rozhodli, že vzhľadom k našim obmedzeným kapacitám a snahe o kvalitný program prednášok je nutné sa prihlásiť do konca tohto kalendárneho roku. Podľa počtu záujemcov a termínov plánovaných svadieb naplánujeme aj rozloženie jednotlivých kurzov v priebehu roku 2024. Formát prípravy bude 7 stretnutí, vždy v utorok od 18:00. Vzhľadom k obmedzenému počtu miest a veľkému záujmu nenechávajte prosím prihlásenie na poslednú chvíľu. Ešte raz zdôrazním, aby každý kto plánuje absolvovať snúbeneckú prípravu v našej farnosti v roku 2024 vyplnil prihlášku do konca decembra 2023.

Prihlasovací formulár na kurz prípravy na manželstvo v roku 2024

Stolný kalendár (slovenský) na rok 2024 si môžete zakúpiť vzadu v kostole - cena 180 KČ.

Minulý tyždeň sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 8849 KČ, HU: 4159 KČ, CZ: 1570 KČ.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Cena lístkov pre dospelých 850 KČ, pre študentov 750 KČ.

V nedeľu 17. decembra po svätej omši o 11.00 hod. sa uskutoční zbierka na podporu výstavby strednej školy v Kashite v Zambii. Srdečne vás pozývame. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Utorok o 6:00 v slovenčine a štvrtok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Aj tento rok zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš.

Oznamy
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 3, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Chceli by sme informovať záujemcov o prípravu pred uzavretím sviatostného manželstva, že od budúceho víkendu sa cez formulár na našej farskej stránke bude dať prihlásiť. Po porade organizačného tímu sme sa rozhodli, že vzhľadom k našim obmedzeným kapacitám a snahe o kvalitný program prednášok je nutné sa prihlásiť do konca tohto kalendárneho roku. Podľa počtu záujemcov a termínov plánovaných svadieb naplánujeme aj rozloženie jednotlivých kurzov v priebehu roku 2024. Formát prípravy bude 7 stretnutí, vždy v utorok od 18:00. Vzhľadom k obmedzenému počtu miest a veľkému záujmu nenechávajte prosím prihlásenie na poslednú chvíľu. Ešte raz zdôrazním, aby každý kto plánuje absolvovať snúbeneckú prípravu v našej farnosti v roku 2024 vyplnil prihlášku do konca decembra 2023.

Stolný kalendár (slovenský) na rok 2024 si môžete zakúpiť vzadu v kostole - cena 180 KČ.

Dnes (3. decembra) je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Utorok o 6:00 v slovenčine a štvrtok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Český spolok v Košiciach, Český spolok na Slovensku Vás pozývajú na predvianočný koncert v sobotu 9. decembra o 17:00 v kostole sv. Jindřicha. Účinkujú: ženský zbor Českého spolku v Košiciach, Komorný orchester Musica Iuvenalis, Michaela Várady a Marián Lukáč - solisti Opery Národného divadla v Košiciach. Ako hosť koncertu vystúpi zbor Musica Oeconomica Pragensis. Vstupné je dobrovoěné.

Aj tento rok, nudúcu nedeěu 10. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Preto na nedeľnú večernú omša pozývame najmä rodiny s deťmi. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 3. februára 2024 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.Oznamy
NEDEĽA NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

November 26, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Chceli by sme informovať záujemcov o prípravu pred uzavretím sviatostného manželstva, že od budúceho víkendu sa cez formulár na našej farskej stránke bude dať prihlásiť. Po porade organizačného tímu sme sa rozhodli, že vzhľadom k našim obmedzeným kapacitám a snahe o kvalitný program prednášok je nutné sa prihlásiť do konca tohto kalendárneho roku. Podľa počtu záujemcov a termínov plánovaných svadieb naplánujeme aj rozloženie jednotlivých kurzov v priebehu roku 2024. Formát prípravy bude 7 stretnutí, vždy v utorok od 18:00. Vzhľadom k obmedzenému počtu miest a veľkému záujmu nenechávajte prosím prihlásenie na poslednú chvíľu. Ešte raz zdôrazním, aby každý kto plánuje absolvovať snúbeneckú prípravu v našej farnosti v roku 2024 vyplnil prihlášku do konca decembra 2023.

Stolný kalendár (slovenský) na rok 2024 si môžete zakúpiť vzadu v kostole - cena 180 KČ.

29. novembra o 19:00 sa v pastoračnom centre našej farnosti uskutoční diskusný večer s historikom Ústavu pamäti národa, Františkom Neupauerom na tému: Prinavrátili nám slobodu (príbehy politických väzňov komunistického režimu).

Budúcu nedeľu (3. decembra) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár.

Oznamy
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 19, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

29. novembra o 19:00 v pastoračnom centre našej farnosti sa uskutoční diskusný večer s historikom Úsatvu pamäti národa, Františkom Neupauerom na tému: Privráliti nám slobodu (príbehy politických väzňov komunistického režimu).

Oznamy
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 12, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Minulú nedeľu sme mali zbierku na charitnú činnosť v arcidiecéze. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6220 KČ, HU: 3070 KČ, CZ: 1065 KČ. Dnes po svätej omši, ste pozvaní do farského pastoračného centra na prezentáciu fotografií Svätej Zeme, ktorú v septembri navštívila naša farníčka Diana Horkavcová. 

Společnost M. R. Štefánika v Praze Vás pozýva na diskusiu s názvom “V předvečer sametu - 34 let poté”. (16.11.2023 o 19:00 v Kine Atlas - Ke Štvanici 371/4, 186 00 Praha 8). Diskusia dáva priestor porovnať rozdiely Novembra 89 z pohľadu českého i slovenského alebo kresťanského či svetského. Otvoria sa témy Charty 77, iniciatívy Most, ktorá sprostredkovala dialóg ulice s komunistickou mocou a mnohé iné. Priestor bude aj pre otázky z publika. Lístky sú dostupné v predaji na stránkach programu Kina Atlas alebo na doméne goout.net.

29. novembra o 19:00 v pastoračnom centre našej farnosti sa uskutoční diskusný večer s historikom Úsatvu pamäti národa, Františkom Neupauerom na tému: Privráliti nám slobodu (príbehy politických väzňov komunistického režimu).

V předvečer sametu – 34 let poté

November 8, 2023


Společnost M. R. Štefánika v Praze Vás pozývajú na diskusiu

V předvečer sametu – 34 let poté

Dňa: 16.11.2023
V čase: 19:00
Na mieste: Kino Atlas - Ke Štvanici 371/4, 186 00 Praha 8

Naše pozvanie prijali vzácni hostia:
Mons. Václav Malý, František Mikloško, Michal Horáček a Michael Kocáb
Moderuje Šimon Žďársky

Diskusia dáva priestor porovnať rozdiely Novembra 89 z pohľadu českého i slovenského alebo kresťanského či svetského. Otvoria sa témy Charty 77, iniciatívy Most, ktorá sprostredkovala dialóg ulice s komunistickou mocou a mnohé iné. Priestor bude aj pre otázky z publika.

Lístky sú dostupné v predaji na stránkach programu Kina Atlas alebo na doméne goout.net.

Ceny vstupného sú v troch cenových kategóriách:
99Kč predovšetkým pre študentov
149Kč základné vstupné
a vstupné dobrovoľné na podporu akcie.

Spoluorganizátorom diskusie je Diskusný klub

Oznamy
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 5, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Počas bohoslužby slova, rodičia a deti, ktorí majú záujem sa môžu presunút na faru do pastoračneho centra, kde pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im priblížia myšlienku evanjelia daného dňa. Počas spoločnej modlitby veriacich sa potom spoločne s rodičmi presunu spať do kostola.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

22. októbra sme mali zbierku na misie. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6157 KČ, HU: 6122KČ, CZ: 1255 KČ.

Dnes (5. novembra) je zbierka na charitnú činnosť v arcidiecéze.

Budúcu nedeľu (12. novembra) po svätej omši, ste pozvaní do farského pastoračného centra na prezentáciu fotografií Svätej Zeme, ktorú v septembri navštívila naša farníčka Diana Horkavcová. 

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Oznamy
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 29, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Stredu, na slávnosť Všetkých svätých sv. omša bude o 18:00.

Štvrtok - Spomienka na všetkých verných zosnulých veriacich (Dušičky) sv. bude o 18:00.

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Tieto odpustky počas novembrovej oktávy sa dajú získať iba pre duše v očistci. Je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 22, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Máme mariánsky mesiac október. Ruženec sa modlíme spoločne pred každou sv. omšou.

Dnes, 22. októbra slávi Katolícka cirkev ako Misijnú nedeľu. Dnes je zbierka na misie. ĎAKUJEME za vaše štedré modlitby a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.

Výstava o misijnej dobrovoľníckej činnosti a práci saleziánov. Výstava pozostáva z fotografií saleziánskych misionárov dobrovoľníkov a tabúľ opisujúcich život a dielo saleziánskeho misionára otca Meda, ktorý strávil viac ako šesťdesiat rokov budovaním škôl v severovýchodnej Indii.

Formačný krúžok pre studentky: Krúžok je jedným formačným prostriedkom, ktorý sa venuje rôznym témam týkajúcich sa vnútorného života, vzťahu s Bohom, rastom v cnostiach, sviatostného života, a mnohým iným. Krúžok je určený pre dievčatá, ktoré nemajú čas. A preto, ak si hovoríš: „páči sa mi to; potrebovala by som niečo také v týchto študentských rokoch, ale nemám čas pretože mám kopec iných zaujímavých aktivít“, je to niečo pre teba. Krúžok býva vždy v pondelok o 18:00 v priestoroch slovenskej farnosti v Prahe a zaberie ti približne 45 minút týždenne. Začíname 16. októbra (pondelok).

Oznamy
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 15, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

S radosťou vás pozývame na pohostenie po svätej omši v našich pastoračných priestoroch na fare. Toto spoločné stretnutie je príležitosťou na posilnenie našej duchovnej komunity a bližšie spoznanie našich farníkov. Pre našich najmenších sme pripravili výborné palacinky.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Máme mariánsky mesiac október. Ruženec sa modlíme spoločne pred každou sv. omšou.

Nedeľu 22. októbra slávi Katolícka cirkev ako Misijnú nedeľu. Bude zbierka na misie. ĎAKUJEME za vaše štedré modlitby a vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.

Výstava o misijnej dobrovoľníckej činnosti a práci saleziánov. Výstava pozostáva z fotografií saleziánskych misionárov dobrovoľníkov a tabúľ opisujúcich život a dielo saleziánskeho misionára otca Meda, ktorý strávil viac ako šesťdesiat rokov budovaním škôl v severovýchodnej Indii.

Formačný krúžok pre studentky: Krúžok je jedným formačným prostriedkom, ktorý sa venuje rôznym témam týkajúcich sa vnútorného života, vzťahu s Bohom, rastom v cnostiach, sviatostného života, a mnohým iným. Krúžok je určený pre dievčatá, ktoré nemajú čas. A preto, ak si hovoríš: „páči sa mi to; potrebovala by som niečo také v týchto študentských rokoch, ale nemám čas pretože mám kopec iných zaujímavých aktivít“, je to niečo pre teba. Krúžok býva vždy v pondelok o 18:00 v priestoroch slovenskej farnosti v Prahe a zaberie ti približne 45 minút týždenne. Začíname 16. októbra (pondelok).

Každý tretí piatok v mesiaci prebiehajú v priestoroch Pastoračného centra Chlapské večery. Jedná sa o pravidelné stretnutia mužov, organizované šaštínskými bratmi Paulínmi, ktoré je prenášané online. Súčasťou je modlitba sv. ruženca, sv. omša s prednáškou a následná diskusia. Cieľom stretnutia je budovanie a prehlbovanie mužskej spirituality, vzájomné povzbudenie a inšpirácia. Priami prenos z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne začína o 20:00. Prosíme záujemcov, aby dorazili pred faru najneskôr 10 min. pred začiatkom prenosu. Nasledujúci Chlapský večer je už budúci piatok, 20.10.

Oznamy
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 8, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

24. septembra sme mali Svatováclavskú zbierku na podporu cirkevného školstva. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4258 KČ, HU: 4333 KČ, CZ: 1577 KČ.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 15.10.2018. Svätú omšu začíname o 11:00, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého. Po svätej omši bude pre všetkých prítomných študentov pripravené malé občerstvenie v priestoroch fary.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká pre študentov a mladých pracujúcich každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) je stretnutie v pastoračnom centre.

Máme mariánsky mesiac október. Ruženec sa modlíme spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Formačný krúžok pre studentky: Krúžok je jedným formačným prostriedkom, ktorý sa venuje rôznym témam týkajúcich sa vnútorného života, vzťahu s Bohom, rastom v cnostiach, sviatostného života, a mnohým iným. Krúžok je určený pre dievčatá, ktoré nemajú čas. A preto, ak si hovoríš: „páči sa mi to; potrebovala by som niečo také v týchto študentských rokoch, ale nemám čas pretože mám kopec iných zaujímavých aktivít“, je to niečo pre teba. Krúžok býva vždy v pondelok o 18:00 v priestoroch slovenskej farnosti v Prahe a zaberie ti približne 45 minút týždenne. Začíname 16. októbra.

Dnes po sv. omši sa uskutoční v hornej pastoračnej miestnosti ročné stretnutie členov ružencového bratstva. Počas stretnutia môžu sa zaregistrivať noví členovia, ktorí majú záaujem pomodliť sa každý deň desiatok sv. ruženca.

Formačný krúžok pre študentky

Október 8, 2023


Chceš na vysokej škole a v prvých rokoch práce rozvíjať nielen svoje profesionálne vedomosti, ale taktiež prehĺbiť vo svojej viere a v živom vzťahu s Bohom a byť apoštolom tam, kde sa nachádzaš?

Krúžok je jedným formačným prostriedkom, ktorý má ako cieľ podľa slov sv. Josemaríu: „Hľadať Krista, nájsť Krista, milovať Krista“. Na základe spirituality Opus Dei sa krúžok venuje rôznym témam týkajúcich sa vnútorného života, vzťahu s Bohom, rastom v cnostiach, sviatostného života, a mnohým iným.

Ide o jeden zo životných projektov, ktorý, ak si ho skutočne vezmeš za svoj, bude od teba vyžadovať pevné rozhodnutie a pravidelnú účasť. Krúžok je určený pre dievčatá, ktoré nemajú čas. A preto, ak si hovoríš: „páči sa mi to; potrebovala by som niečo také v týchto študentských rokoch, ale nemám čas pretože mám kopec iných zaujímavých aktivít“, je to niečo pre teba.

Krúžok býva vždy v pondelok o 18:00 v priestoroch slovenskej farnosti v Prahe a zaberie ti približne 45 minút týždenne. Začíname 16. októbra.

Oznamy
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 1, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie začíname teraz stredu (4. októbra) o 17:00 na fare.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Utorok, 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Začíname o 18:00 na fare.

Veni Sancte - slávnostné otvorenie akademického roku sa uskutoční 15. októbra (nedeľu) o 11:00.

Dnes záčíname mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

8. októbra po sv. omši sa uskutoční v hornej pastoračnej miestnosti ročné stretnutie členov ružencového brtastva. Počas stretnutia môžu sa zaregistrivať noví členovia, ktorí majú záaujem pomodliť sa každý deň desiatok sv. ruženca.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Oznamy
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 24, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Dnes (24. septembra) sa uskutoční Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Pozývam členov farskej pastoračnej rady na stretnutie utorok (26.9.) o 17:30 na fare.

Budúcu nedeľu záčíname mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev. Zároveň po sv. omši sa uskutoční v hornej pastoračnej miestnosti ročné stretnutie členov ružencového brtastva. Počas stretnutia môžu sa zaregistrivať noví členovia, ktorí majú záaujem pomodliť sa každý deň desiatok sv. ruženca.

Oznamy
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 17, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Budúcu nedeľu (24. septembra) sa uskutoční Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Oznamy
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 10, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

15. septembra na slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA bude slávnostná svätá omša o 18:00.

Oznamy
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 3, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 27, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pozývame vás na organový koncert s komentovanou prehliadkou kostola - utorok, 29. augusta o 18:00.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Piatok po sv. omši bude krátka eucharistiká pobožnosť.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 20, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Oznamy
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 13, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv.

Minulý tyždeň sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 7266 KČ, HU: 5127 KČ, CZ: 1087 KČ.

Utorok (15. augusta) bude Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Oznamy
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 30, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Budúcu nedeľu (6. augusta) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Oznamy
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 9, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Po sv. omši bude agapé vo farskej záhrade.

Na budúcu sobotu 15.7. vás pozývame na veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Bude upratovanie kostola a menšia brigáda vo farskej záhrade. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10:00.

Oznamy
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 2, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali Svätopeterskú zbierku na seminár. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4285 KČ, HU: 3082 KČ, CZ: 1120 KČ. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 5. júla (stredu) na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov sv. omša bude o 11:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Oznamy
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 25, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes (25. júna) sa uskutoční tzv. Svätopeterská zbierka na bohoslovcov. Vaše milodary budú použité na podporu kňazského seminára v Prahe a v Ríme (Nepomucenum). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

29. júna (štvrtok) na slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov sv. omša bude o 18:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

Oznamy
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 18, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Budúcu nedeľu (25. júna) sa uskutoční tzv. Svätopeterská zbierka na bohoslovcov. Vaše milodary budú použité na podporu kňazského seminára v Prahe a v Ríme (Nepomucenum). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu slávnostnej sv. omše TE DEUM a za príravu pohostenia vo farskej záhrade. Našim študentom prajeme príjemný letný odpočinok.

A na záver sa chcem poďakovať otcovi biskupovi, že pri príležotosti 15. výročia slovenskej farnosti v Prahe navštívil našu farskú komunitu. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, miništrantom a lektorom, nášmu speváckemu zboru, spevákom z Limbory a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispievali modlitbami, službou a finančnými darmi. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu. Po sv. omši všetkých prítomných srdečne pozývame na oslavu vo farskej záharde.

Oznamy
10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 11, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

14. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Hl. celebrantom bude: P. Angel Miquel. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Budúcu nedeľu budeme sláviť 15. výročie založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe. Pri tejto príležitosti vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Po svätej omši vás pozývame na pohostenie do farskej záhrady.

Oznamy
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jún 4, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Ďakujem všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Veľká vďaka hlavnému organizátorovi Tomášovi Brčákovi. Mali sme cca 2200 návšetvníkov.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Teraz sobotu, 10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade. Začíname o 11.00 hod. Kto má záujem, môže prispieť na stôl s občerstvením.

14. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Hl. celebrantom bude: P. Angel Miquel. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Štvrtok bude slávnosť Najsätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slovenská svätá omša bude o 18.00. O svätej omši sa uskutoční tradičná eucharistická procesia v kostole.

Výsledok volieb do Farskej pastoračnej rady: Peter Šujan, Stanislav Brhlík, Tomáš Brčák, Martin Vasek, Michal Čontofalský, Katarína Harčarufková, Tomáš Krajňák, Tomáš Socha, Dana Saxonbergová.

Oznamy
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Máj 28, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”. Podrobný program je na nástenke.

10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dnes po sv. omši ešte môžete odovzdať vaše hlasy do Farskej pastoračnej rady. Na volebnom lístku označte 5 mien.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa zúčastňuje na slávnostnom spevu hymnu “Príď, Duchu Svätý, tvorivý” na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Slávnosťou Zoslanie Ducha Svätého končí sa veľkonočné obdobie.

Oznamy
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 14, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Štvrtok je Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, slovenská sv. omša bude o 18:00. Po svätej omši bude tradičná Eucharistická procesia.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Dávid Samek a Zuzana Koňaková 27.5.2023 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Deň matiek: Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Budúcu nedeľu (21. mája 2023.) bude slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Je to slávnosť celej farnosti.

Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”.

10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Minulú nedeľu sme vyhlásili voľby do Farskej pastoračnej rady, vašich kandidátov môžete nahlásiť do 15. mája 2023 v sakristii alebo na farskom úrade.

Voľby do Farskej pastoračnej rady

Máj 7, 2023


Cieľom Farskej pastoračnej rady je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia Farskej pastoračnej rady rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Členovia Farskej pastoračnej rady sú volení na 3 roky.

Ako budú prebiehať voľby?

Najprv prebehne výber kandidátov – do pondelka 15. mája 2023 prosíme:

Prihlásiť sa osobne u správcu farnosti, ak ste ochotní pomôcť farnosti svojou činnosťou.

Nahlásiť osoby, ktoré považujete za vhodných kandidátov do farskej pastoračnej rady. Môžete tak urobiť buď na e-mailovej adrese farnosti (praha@fara.sk), alebo vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade alebo osobne odovzdať vo farskej kancelárii alebo v sachristii Treba uviesť meno a priezvisko a kontakt na danú osobu (mobil, e-mail)

Rozdanie volebných lístkov – v nedeľu 21. mája 2023 V nedeľu budú rozdané volebné lístky po svätej omši.

Odovzdanie volebných lístkov – do nedele 29. mája 2023 Volebné lístky budete môcť odovzdávať počas celého týždňa do pripravenej volebnej schránky v kostole.

Vyhlásenie výsledkov – v nedeľu 4. júna 2023

Oznamy
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 7, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V mesiaci máj budeme sa modliť každý deň pred svätou omšou mariánske litánie.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Deň matiek, ktorý budeme sláviť na budúcu nedeľu, je špeciálny čas povedať našim mamám, starým a prastarým mamám či babkám a prababkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia.

Budúcu nedeľu, 14. mája bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Vyhlasujeme voľby do Farskej pastoračnej rady.

Oznamy
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 30, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Od pondelka, 1. mája budeme sa modliť každý deň pred svätou omšou mariánske litánie.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Minulý tyždeň sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5346 KČ, HU: 3805 KČ, CZ: 1094KČ.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Oznamy
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 23, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Dnes (23. apríla) je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Oznamy
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Apríl 16, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Budúcu nedeľu (23. apríla) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 10:00.

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Dnešnou nedeľou končí sa veľkonočná oktáva.

Oznamy
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Apríl 9, 2023


Bratia a sestry, dnes je veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší kresťanský sviatok. Úprimne Vám želám, aby ste načerpali z tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania posilu a radosť do svojho života.

Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našej farnosti. (organistom, spevákom, miništrantom, lektorom, aranžérkam, speváckemu zboru a dobrovoľníkom). Nech Vám to Zmŕtvychstalý Pán hojne odmení.

Na veľkonočný pondelok 22. 4. bude sv. omše v našej farnosti o 10:00.

Celý budúci týždeň máme v Cirkvi veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na veľkonočnú nedeľu. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Na konci sv. omše bude Požehnanie veľkonočných pokrmov.

Oznamy
PALMOVÁ NEDEĽA

Apríl 2, 2023


Včera sme mali veľkonočné upratovanie kostola. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Dnešným dňom začíname prežívať Veľký týždeň.

Prosím lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na veľký týždeň.

Prosím miništrantov, lektorov a spevákov, ktorí v budú v Prahe, aby sa zapojili do liturgie svojou službou.

Prosíme ochotných 12 mužov, aby vo štvrtok prišli trošku skôr a sadli si dopredu na obrad umývania nôh.

Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19:00

Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:00

Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.

Piatok bude zbierka na Svätú zem.

Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 09:00 do 15:00, keď bude SO uschovaná.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omša bude o 11:00.

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po svätej omši.

Na slávenie obradov Veľkonočného trojdnia si rezervujme dostatok času. (Náhlivé slávenie alebo slávenie v nenáležitom čase by stratilo svoj zmysel.)

Oznamy
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 26, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac apríl. Budeme potrebovať vašu lektorskú službu najmä počas veľkého týždňa, preto prosíme tých, ktorí tu budú, aby sa zapísali po svätej omši v sachristii.

Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť.

Na budúci týždeň máme Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Sv. omša bude o 11:00 hod. a začneme ju sláviť vonku pri nedľajšom vchode do kostola (vedľa tramvajovej zastávky, kde v adventnom období predávali vianočné stromčeky), kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale čakajte pred kostolom.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

12. 3. sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6918 KČ, HU: 3932 KČ, CZ: 1082 KČ.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť členovia farskej rady. Krížové cesty sú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Zmiešaný spevácky zbor Siloe vás pozýva na koncert duchovnej hudby - Stabat Mater, piatok (31.3.2022) o 19:30.

Na budúcu sobotu 1.4. (sobota) vás pozývame na veľké upratovanie pred Veľkou Nocou. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 19, 2023


Dnes slávime 4. pôstnu nedeľu - Nedeľu radosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť členovia Ružencového bratstva. Krížové cesty sú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Pozývame vás na prednášku, Mareka Lúča, ktorý posledných 6 mesiacov strávil v dedinke Kibeho na juhu Rwandy ako dobrovoľník cez Slovenskú Katolícku Charitu. Marek porozpráva o tom, prečo išiel, kde pôsobil, čo v Kibeho robil a porozpráva aj o svojich zážitkoch z tejto krajiny. Prednáška sa uskutoční dnes po sv. omši v pastoračných priestoroch na fare. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Pondelok, na slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sv. omša bude o 18:00.

Sobotu, na slávnosť Zvestovania Pána sv. omša bude o 11:00.

Oznamy
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 12, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť MATKY A OTCOVIA. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Dnes je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Pozývame vás na prednášku, Mareka Lúča, ktorý posledných 6 mesiacov strávil v dedinke Kibeho na juhu Rwandy ako dobrovoľník cez Slovenskú Katolícku Charitu. Marek porozpráva o tom, prečo išiel, kde pôsobil, čo v Kibeho robil a porozpráva aj o svojich zážitkoch z tejto krajiny. Prednáška sa uskutoční budúcu nedeľu, 19.2.2023 o 12:00 (po slovenskej sv. omši) v pastoračných priestoroch na fare. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Každý tretí piatok v mesiaci prebieha v priestoroch Pastoračného centra takzvaný Chlapský večer. Jedná sa o pravidelné stretnutie mužov, organizované šaštínskými bratmi Paulínmi, ktoré je prenášané online. Súčasťou je sv. omša s prednáškou a následná diskusia a zdieľanie. Cieľom stretnutia je budovanie a prehlbovanie mužskej spirituality, vzájomné povzbudenie a inšpirácia. Priami prenos z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne začína o 21:00. Prosíme záujemcov, aby dorazili pred faru najneskôr 10 min. pred začiatkom prenosu. Nasledujúci Chlapský večer je už budúci piatok, 17. marca.

Oznamy
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 05, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť LEKTORI. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Utorok (7. marca) sa uskutoční pôstna duchovná obnova pre študentky. Začíname s prednáškou o 17:30.

Budúcu nedeľu (12. marca) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 26, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali zbierku “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5.605 KČ, HU: 2.249 KČ, CZ: 1.451 KČ.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť miništranti. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 19, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes sa uskutoční zbierka “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Popolcovou stredou (22.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Chceme sa poďakovať všetkým (miništrantom, spevákom, všetkým dobrovľníkom), ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu návštevy otca arcibiskupa Bernarda Bobera v našej farnosti! Pán Boh zaplať za Vašu pomoc!

Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 12, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Pozvali ma diskusný večer do Komunitného centra Matky Terezy na Hájích na tému “Súčasný postoj Slovenska ku kresťanstvu”. Debata sa uskutoční vo štvrtok, 16. februára o 19:00.

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Po sv. omši Vás pozývame na agape do pastoračnej miestnosti na fare, kde bude možnosť osobne sa strentnúť s otcom arcibiskupom.

Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 05, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Začíname o 18:00 na fare.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Oznamujeme vám, že 12. 2. 2023 (budúcu nedeľu) príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 29, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Štvrtok, 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Slovenská sv. omša bude o 18:00, pred sv.omšou bude obrad požehnania sviec v kaplke sv. Barbory.

Piatok, 3. februára udelím pri svätej omši Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Začíname o 10:00. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili na službu upratovania kostola.

Chceme sa poďakovať organizátorom a všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu farského plesu. Srdečne ďakujem hlavným organizátorom tohtoročného plesu - Michaele, Danke a predovšetkým Tomášovi, ktorý obetavo a s nadšením venoval svoje schopnosti a čas pre toto dielo. Na plese nás bolo 160. Ďakujeme aj za vaše príspevky do spoločnej tomboly. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 15, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov. Aj dnes po omši si môžete zakupiť lístky na ples. Tí z Vás, ktorí môžu prispieť darom do tomboly, prosím, nahláste sa nám. Môžte tak urobiť už dnes po omši, vzadu pri mieste predaja vstupeniek alebo môžete dar do tomboly priniesť priamo na faru. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa aj takýmto spôsobom rozhodnú podporiť náš ples.

21. januára 2023 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole gitarový koncert Timoteja Zavackého a Moguela Garcìa. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás!

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova.

Pán arcibiskup Jan Graubner vydal liturgickú inštrukciu k postojom pri svätej omši.

FARSKÝ PLES 2023
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Január 12, 2023


Na známosť sa všetkým dáva, že farský ples sa o pár dní začína!

O 18:00 slávnostne otvoríme ples, tak to nezmeškajte! Presnosť, výsada kráľov.
Prosíme, prineste si so sebou lístky! Večera bude o 20:00 a nápoje si môžete zakúpiť na bare. Upozorňujeme, že na bare nie je možné platiť kartou. Preto si pripravte hotovosť ako na tombolu tak i na bar. Brány plesu zatvoríme o 2:00 hodine ráno. Je prísny zákaz priniesť si vlastný alkohol avšak priniesť si môžete suché drobné pečivo.

Pripravili sme si pre Vás program a tiež každoročnú tradičnú tombolu.

Vidíme sa 28 januára!

Oznamy
NEDEĽA KRST PÁNA

Január 08, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Piatok sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Dnešnou nedeľou (Krst Pána) končí sa vianočné obdobie.

Oznamy
NEDEĽA PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Január 01, 2023


Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Piatok, 6. januára na slávnosť Zjavenia Pána sv. omša bude o 18:00. V omši požehnáme vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Táto nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

7. januára 2023 o 16.30 sa uskutoční v našom kostole vianočný koncert Speváckeho zboru dopravného podniku hl. m. Prahy. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás.

Prajem Vám požehnaný nový rok 2023, plný Božej lásky, zdravia, radosti a príjemných stretnutí! Nech všetky vaše problémy trvajú tak dlho, ako vaše novoročné predsavzatia!