Farské oznamy


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Oznamy
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 24, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Dnes (24. septembra) sa uskutoční Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Pozývam členov farskej pastoračnej rady na stretnutie utorok (26.9.) o 17:30 na fare.

Budúcu nedeľu záčíname mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev. Zároveň po sv. omši sa uskutoční v hornej pastoračnej miestnosti ročné stretnutie členov ružencového brtastva. Počas stretnutia môžu sa zaregistrivať noví členovia, ktorí majú záaujem pomodliť sa každý deň desiatok sv. ruženca.

Oznamy
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 17, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Budúcu nedeľu (24. septembra) sa uskutoční Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Oznamy
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 10, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

15. septembra na slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA bude slávnostná svätá omša o 18:00.

Oznamy
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 3, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 27, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pozývame vás na organový koncert s komentovanou prehliadkou kostola - utorok, 29. augusta o 18:00.

Aj v tomto roku začne v našej farnosti príprava detí na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na túto prípravu.

Od októbra otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na farskom úrade do konca septembra.

Od 3. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať na jar 2024.

Naša farnosť vyhlasuje pracovné miesto pastoračného asistenta. Podmienky: praktizujúci katolík, aktívna orientácia v cirkevnom prostredí, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, dobré komunikačné schopnosti, dobré prezentačné zručnosti, základné znalosti práce s PC, vodičský preukaz. Súčasťou práce je aj organizovanie a vedenie pastoračných programov pre dospelých vo večerných hodinách a cez víkendy. Bližšie informácie vám poskytneme na farskom úrade.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Piatok po sv. omši bude krátka eucharistiká pobožnosť.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 20, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Oznamy
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 13, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv.

Minulý tyždeň sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 7266 KČ, HU: 5127 KČ, CZ: 1087 KČ.

Utorok (15. augusta) bude Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Oznamy
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 30, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Budúcu nedeľu (6. augusta) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Oznamy
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 9, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Po sv. omši bude agapé vo farskej záhrade.

Na budúcu sobotu 15.7. vás pozývame na veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Bude upratovanie kostola a menšia brigáda vo farskej záhrade. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10:00.

Oznamy
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 2, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali Svätopeterskú zbierku na seminár. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4285 KČ, HU: 3082 KČ, CZ: 1120 KČ. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! 5. júla (stredu) na slávnosť Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov sv. omša bude o 11:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostávajú sv. omše bez zmeny.

Oznamy
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 25, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes (25. júna) sa uskutoční tzv. Svätopeterská zbierka na bohoslovcov. Vaše milodary budú použité na podporu kňazského seminára v Prahe a v Ríme (Nepomucenum). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

29. júna (štvrtok) na slávnosť Sv. Petra a Pavla, apoštolov sv. omša bude o 18:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 16. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

Oznamy
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 18, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Budúcu nedeľu (25. júna) sa uskutoční tzv. Svätopeterská zbierka na bohoslovcov. Vaše milodary budú použité na podporu kňazského seminára v Prahe a v Ríme (Nepomucenum). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu slávnostnej sv. omše TE DEUM a za príravu pohostenia vo farskej záhrade. Našim študentom prajeme príjemný letný odpočinok.

A na záver sa chcem poďakovať otcovi biskupovi, že pri príležotosti 15. výročia slovenskej farnosti v Prahe navštívil našu farskú komunitu. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, miništrantom a lektorom, nášmu speváckemu zboru, spevákom z Limbory a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispievali modlitbami, službou a finančnými darmi. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu. Po sv. omši všetkých prítomných srdečne pozývame na oslavu vo farskej záharde.

Oznamy
10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 11, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

14. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Hl. celebrantom bude: P. Angel Miquel. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Budúcu nedeľu budeme sláviť 15. výročie založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe. Pri tejto príležitosti vás pozývame na slávnostnú svätú omšu o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Po svätej omši vás pozývame na pohostenie do farskej záhrady.

Oznamy
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jún 4, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Ďakujem všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Veľká vďaka hlavnému organizátorovi Tomášovi Brčákovi. Mali sme cca 2200 návšetvníkov.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Teraz sobotu, 10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade. Začíname o 11.00 hod. Kto má záujem, môže prispieť na stôl s občerstvením.

14. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Hl. celebrantom bude: P. Angel Miquel. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Štvrtok bude slávnosť Najsätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Slovenská svätá omša bude o 18.00. O svätej omši sa uskutoční tradičná eucharistická procesia v kostole.

Výsledok volieb do Farskej pastoračnej rady: Peter Šujan, Stanislav Brhlík, Tomáš Brčák, Martin Vasek, Michal Čontofalský, Katarína Harčarufková, Tomáš Krajňák, Tomáš Socha, Dana Saxonbergová.

Oznamy
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Máj 28, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”. Podrobný program je na nástenke.

10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dnes po sv. omši ešte môžete odovzdať vaše hlasy do Farskej pastoračnej rady. Na volebnom lístku označte 5 mien.

Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa zúčastňuje na slávnostnom spevu hymnu “Príď, Duchu Svätý, tvorivý” na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Slávnosťou Zoslanie Ducha Svätého končí sa veľkonočné obdobie.

Oznamy
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 14, 2023


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Štvrtok je Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, slovenská sv. omša bude o 18:00. Po svätej omši bude tradičná Eucharistická procesia.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Dávid Samek a Zuzana Koňaková 27.5.2023 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Deň matiek: Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Budúcu nedeľu (21. mája 2023.) bude slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Je to slávnosť celej farnosti.

Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”.

10. júna 2023 organizujeme farský deň detí vo farskej záhrade.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Minulú nedeľu sme vyhlásili voľby do Farskej pastoračnej rady, vašich kandidátov môžete nahlásiť do 15. mája 2023 v sakristii alebo na farskom úrade.

Voľby do Farskej pastoračnej rady

Máj 7, 2023


Cieľom Farskej pastoračnej rady je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia Farskej pastoračnej rady rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Členovia Farskej pastoračnej rady sú volení na 3 roky.

Ako budú prebiehať voľby?

Najprv prebehne výber kandidátov – do pondelka 15. mája 2023 prosíme:

Prihlásiť sa osobne u správcu farnosti, ak ste ochotní pomôcť farnosti svojou činnosťou.

Nahlásiť osoby, ktoré považujete za vhodných kandidátov do farskej pastoračnej rady. Môžete tak urobiť buď na e-mailovej adrese farnosti (praha@fara.sk), alebo vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade alebo osobne odovzdať vo farskej kancelárii alebo v sachristii Treba uviesť meno a priezvisko a kontakt na danú osobu (mobil, e-mail)

Rozdanie volebných lístkov – v nedeľu 21. mája 2023 V nedeľu budú rozdané volebné lístky po svätej omši.

Odovzdanie volebných lístkov – do nedele 29. mája 2023 Volebné lístky budete môcť odovzdávať počas celého týždňa do pripravenej volebnej schránky v kostole.

Vyhlásenie výsledkov – v nedeľu 4. júna 2023

Oznamy
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 7, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V mesiaci máj budeme sa modliť každý deň pred svätou omšou mariánske litánie.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Deň matiek, ktorý budeme sláviť na budúcu nedeľu, je špeciálny čas povedať našim mamám, starým a prastarým mamám či babkám a prababkám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a robia.

Budúcu nedeľu, 14. mája bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Aj v tomto roku (2. júna) sa zapojíme do programu “Noc kostolov”.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Vyhlasujeme voľby do Farskej pastoračnej rady.

Oznamy
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 30, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Od pondelka, 1. mája budeme sa modliť každý deň pred svätou omšou mariánske litánie.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Minulý tyždeň sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5346 KČ, HU: 3805 KČ, CZ: 1094KČ.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti oslavy 15. výročia založenia Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe dňa 18. júna 2023 o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Oznamy
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 23, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Dnes (23. apríla) je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude 21. mája 2023.

Oznamy
NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Apríl 16, 2023


V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

Budúcu nedeľu (23. apríla) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 10:00.

Dnes je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Dnešnou nedeľou končí sa veľkonočná oktáva.

Oznamy
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Apríl 9, 2023


Bratia a sestry, dnes je veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší kresťanský sviatok. Úprimne Vám želám, aby ste načerpali z tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania posilu a radosť do svojho života.

Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našej farnosti. (organistom, spevákom, miništrantom, lektorom, aranžérkam, speváckemu zboru a dobrovoľníkom). Nech Vám to Zmŕtvychstalý Pán hojne odmení.

Na veľkonočný pondelok 22. 4. bude sv. omše v našej farnosti o 10:00.

Celý budúci týždeň máme v Cirkvi veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na veľkonočnú nedeľu. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Na konci sv. omše bude Požehnanie veľkonočných pokrmov.

Oznamy
PALMOVÁ NEDEĽA

Apríl 2, 2023


Včera sme mali veľkonočné upratovanie kostola. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Dnešným dňom začíname prežívať Veľký týždeň.

Prosím lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na veľký týždeň.

Prosím miništrantov, lektorov a spevákov, ktorí v budú v Prahe, aby sa zapojili do liturgie svojou službou.

Prosíme ochotných 12 mužov, aby vo štvrtok prišli trošku skôr a sadli si dopredu na obrad umývania nôh.

Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19:00

Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:00

Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.

Piatok bude zbierka na Svätú zem.

Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 09:00 do 15:00, keď bude SO uschovaná.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.

Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omša bude o 11:00.

Požehnanie veľkonočných pokrmov bude po svätej omši.

Na slávenie obradov Veľkonočného trojdnia si rezervujme dostatok času. (Náhlivé slávenie alebo slávenie v nenáležitom čase by stratilo svoj zmysel.)

Oznamy
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 26, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac apríl. Budeme potrebovať vašu lektorskú službu najmä počas veľkého týždňa, preto prosíme tých, ktorí tu budú, aby sa zapísali po svätej omši v sachristii.

Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť.

Na budúci týždeň máme Palmovú (Kvetnú) nedeľu. Sv. omša bude o 11:00 hod. a začneme ju sláviť vonku pri nedľajšom vchode do kostola (vedľa tramvajovej zastávky, kde v adventnom období predávali vianočné stromčeky), kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale čakajte pred kostolom.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

12. 3. sme mali zbierku do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6918 KČ, HU: 3932 KČ, CZ: 1082 KČ.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť členovia farskej rady. Krížové cesty sú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Zmiešaný spevácky zbor Siloe vás pozýva na koncert duchovnej hudby - Stabat Mater, piatok (31.3.2022) o 19:30.

Na budúcu sobotu 1.4. (sobota) vás pozývame na veľké upratovanie pred Veľkou Nocou. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 19, 2023


Dnes slávime 4. pôstnu nedeľu - Nedeľu radosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť členovia Ružencového bratstva. Krížové cesty sú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Pozývame vás na prednášku, Mareka Lúča, ktorý posledných 6 mesiacov strávil v dedinke Kibeho na juhu Rwandy ako dobrovoľník cez Slovenskú Katolícku Charitu. Marek porozpráva o tom, prečo išiel, kde pôsobil, čo v Kibeho robil a porozpráva aj o svojich zážitkoch z tejto krajiny. Prednáška sa uskutoční dnes po sv. omši v pastoračných priestoroch na fare. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Pondelok, na slávnosť Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie sv. omša bude o 18:00.

Sobotu, na slávnosť Zvestovania Pána sv. omša bude o 11:00.

Oznamy
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 12, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť MATKY A OTCOVIA. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Dnes je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Pozývame vás na prednášku, Mareka Lúča, ktorý posledných 6 mesiacov strávil v dedinke Kibeho na juhu Rwandy ako dobrovoľník cez Slovenskú Katolícku Charitu. Marek porozpráva o tom, prečo išiel, kde pôsobil, čo v Kibeho robil a porozpráva aj o svojich zážitkoch z tejto krajiny. Prednáška sa uskutoční budúcu nedeľu, 19.2.2023 o 12:00 (po slovenskej sv. omši) v pastoračných priestoroch na fare. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Každý tretí piatok v mesiaci prebieha v priestoroch Pastoračného centra takzvaný Chlapský večer. Jedná sa o pravidelné stretnutie mužov, organizované šaštínskými bratmi Paulínmi, ktoré je prenášané online. Súčasťou je sv. omša s prednáškou a následná diskusia a zdieľanie. Cieľom stretnutia je budovanie a prehlbovanie mužskej spirituality, vzájomné povzbudenie a inšpirácia. Priami prenos z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne začína o 21:00. Prosíme záujemcov, aby dorazili pred faru najneskôr 10 min. pred začiatkom prenosu. Nasledujúci Chlapský večer je už budúci piatok, 17. marca.

Oznamy
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 05, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť LEKTORI. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Utorok (7. marca) sa uskutoční pôstna duchovná obnova pre študentky. Začíname s prednáškou o 17:30.

Budúcu nedeľu (12. marca) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 26, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali zbierku “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5.605 KČ, HU: 2.249 KČ, CZ: 1.451 KČ.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na zadnej nástenke, tak ako je zvykom. Tento piatok krížovú cestu sa budú modliť miništranti. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 19, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes sa uskutoční zbierka “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Popolcovou stredou (22.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty budú v piatok o 17:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Chceme sa poďakovať všetkým (miništrantom, spevákom, všetkým dobrovľníkom), ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu návštevy otca arcibiskupa Bernarda Bobera v našej farnosti! Pán Boh zaplať za Vašu pomoc!

Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 12, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Pozvali ma diskusný večer do Komunitného centra Matky Terezy na Hájích na tému “Súčasný postoj Slovenska ku kresťanstvu”. Debata sa uskutoční vo štvrtok, 16. februára o 19:00.

Budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka “Halier sv. Petra”. Finančné prostriedky získané zbierkou sú určené na to, aby Svätý Otec mohol v mene celej Cirkvi prispieť na zmiernenie následkov katastrof, na pomoc obetiam vojen, prírodných katastrof, utečencom a iným ľuďom v núdzi. Pan Boh zaplať za vaše príspevky.

Po sv. omši Vás pozývame na agape do pastoračnej miestnosti na fare, kde bude možnosť osobne sa strentnúť s otcom arcibiskupom.

Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 05, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Začíname o 18:00 na fare.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Oznamujeme vám, že 12. 2. 2023 (budúcu nedeľu) príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 29, 2023


Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Nová cena je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Štvrtok, 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Slovenská sv. omša bude o 18:00, pred sv.omšou bude obrad požehnania sviec v kaplke sv. Barbory.

Piatok, 3. februára udelím pri svätej omši Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Začíname o 10:00. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili na službu upratovania kostola.

Chceme sa poďakovať organizátorom a všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu farského plesu. Srdečne ďakujem hlavným organizátorom tohtoročného plesu - Michaele, Danke a predovšetkým Tomášovi, ktorý obetavo a s nadšením venoval svoje schopnosti a čas pre toto dielo. Na plese nás bolo 160. Ďakujeme aj za vaše príspevky do spoločnej tomboly. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 15, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov. Aj dnes po omši si môžete zakupiť lístky na ples. Tí z Vás, ktorí môžu prispieť darom do tomboly, prosím, nahláste sa nám. Môžte tak urobiť už dnes po omši, vzadu pri mieste predaja vstupeniek alebo môžete dar do tomboly priniesť priamo na faru. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa aj takýmto spôsobom rozhodnú podporiť náš ples.

21. januára 2023 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole gitarový koncert Timoteja Zavackého a Moguela Garcìa. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás!

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova.

Pán arcibiskup Jan Graubner vydal liturgickú inštrukciu k postojom pri svätej omši.

FARSKÝ PLES 2023
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Január 12, 2023


Na známosť sa všetkým dáva, že farský ples sa o pár dní začína!

O 18:00 slávnostne otvoríme ples, tak to nezmeškajte! Presnosť, výsada kráľov.
Prosíme, prineste si so sebou lístky! Večera bude o 20:00 a nápoje si môžete zakúpiť na bare. Upozorňujeme, že na bare nie je možné platiť kartou. Preto si pripravte hotovosť ako na tombolu tak i na bar. Brány plesu zatvoríme o 2:00 hodine ráno. Je prísny zákaz priniesť si vlastný alkohol avšak priniesť si môžete suché drobné pečivo.

Pripravili sme si pre Vás program a tiež každoročnú tradičnú tombolu.

Vidíme sa 28 januára!

Oznamy
NEDEĽA KRST PÁNA

Január 08, 2023


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2023 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Piatok sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Od 7. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz bude až na jeseň.

Dnešnou nedeľou (Krst Pána) končí sa vianočné obdobie.

Oznamy
NEDEĽA PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Január 01, 2023


Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Piatok, 6. januára na slávnosť Zjavenia Pána sv. omša bude o 18:00. V omši požehnáme vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Táto nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

7. januára 2023 o 16.30 sa uskutoční v našom kostole vianočný koncert Speváckeho zboru dopravného podniku hl. m. Prahy. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás.

Prajem Vám požehnaný nový rok 2023, plný Božej lásky, zdravia, radosti a príjemných stretnutí! Nech všetky vaše problémy trvajú tak dlho, ako vaše novoročné predsavzatia!

Oznamy
NEDEĽA NARODENIE PÁNA

December 25, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov. Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Stredu (2á. decembra) sv. omša nebude.

Piatok (30. decembra) na slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sv. omša bude o 18:00.

Sobotu (31. decembra) ďakovná sv. omša bude o 18:00.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2022, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800

Vianoce sú sviatky Svetla, ktoré prichádza na túto zem, aby zažiarilo tým, čo sedia vo tme a tôni smrti a naše kroky upriamilo na cestu života ... Napriek všetkým, možno znepokojujúcim, či vyrušujúcim momentom a obavám, vám všetkým, z celého srdca, prajem pokojné, požehnané a milostiplné prežitie Vianočných sviatkov. Nech radosť z Kristovho narodenia ostáva v našich srdciach po celý rok! Požehnané Vianoce.

VIANOČNÝ POZDRAV

December 25, 2022


Z celého srdca, prajem pokojné, požehnané a milostiplné prežitie Vianočných sviatkov. Nech radosť z Kristovho narodenia ostáva v našich srdciach po celý rok! Požehnané Vianoce.

Zoltán Balga
KOSTELNÍ SLAVNOSTI 2022

December 17, 2022


V rámci programu KOSTELNÍ SLAVNOSTI 20. decembra 2022 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole vianočný koncert, kde zaznie tradičná česká vianočná omša - J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na Vás.

Oznamy
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 17, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Stredu o 6:00 v slovenčine a piatok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Ponúkame vám CD slovenských vianočných kolied - Posolstvo tichej noci. CD nahrali dvaja kňazi a dve organistky, ktorí spolu pôsobia a spolupracujú v Humennom (Slovensko). Cieľom tohto CD bolo potešiť všetkých ľudí. CD môže byť aj vhodným darčekom na vianoce a je za dobrovoľný príspevok. Veríme, že vám urobíme radosť. Ukážka z CD

Ďakujeme za hojnú účasť na včerajšom upratovaní kostola a za zdobenie vianočných stromčekov aj za prípravu predvianočnej kapustnice.

Dnes máme zbierku do fondu svätého Vojtecha.

Vrámci programu KOSTELNÍ SLAVNOSTI 20. decembra 2022 o 18.00 sa uskutoční v našom kostole vianočný koncert, kde zaznie tradičná česká vianočná omša - J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na vás 24. decembra sv. omša bude o 16:00 a 25. decembra o 11:00.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2022, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800Oznamy
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

December 11, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Minulú nedeľu sme mali Mikulášsku zbierku na bohoslovcov. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5228 KČ, HU: 3076, KČ, CZ: 1400 KČ.

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Stredu o 6:00 v slovenčine a piatok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Slovenský farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Zdobenie vianočných stromčekov a upratovanie kostola bude sobotu (17.12.2022) od 10:00. Po upratovaní dobrovoľníkov čaká vianočná kapustnica.

Sobotu, 17. decembra od 18:00 sa uskutoční adventný koncert speváckeho zboru KVAS.

Budúcu nedeľu, 18. decembra sa uskutoční zbierka do fondu svätého Vojtecha.

Ponúkame vám CD slovenských vianočných kolied - Posolstvo tichej noci. CD nahrali dvaja kňazi a dve organistky, ktorí spolu pôsobia a spolupracujú v Humennom (Slovensko). Cieľom tohto CD bolo potešiť všetkých ľudí. CD môže byť aj vhodným darčekom na vianoce a je za dobrovoľný príspevok. Veríme, že vám urobíme radosť. Ukážka z CD

Oznamy
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 3, 2022


Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú v predaji vzadu v kostole. Cena 750 KČ a 650 KČ pre študentov a dôchodcov.

Dnes máme tzv. Mikulášska zbierka na bohoslovcov. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Stredu o 6:00 v slovenčine a piatok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Slovensky farský zbor chce rozšíriť svoje rady. Pozývame študentov a hudobných nadšencov na skúšku zboru, kde si s nami budete môcť zaspievať a zažiť celý skúšobný proces. Záujemcovia, prosím, kontaktujte zbormajstra Tomáša.

Štvrtok (8. decembra) bude slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Svätá omša bude o 18:00.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Tak ako každý rok, aj dnes zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš.

Oznamy
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

November 26, 2022


Farnosť sv. Jindřicha má novú webovú stránku: www. svatyjindrich.cz .

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozíci.

Budúcu nedeľu (4. decembra) sa uskutoční tzv. Mikulášska zbierka na bohoslovcov. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Tak ako každý rok, aj tento rok 4. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Na omšu pozývame najmä rodiny s deťmi.

Advent je doba očakávania. Na to aby sme sa dobre pripravili na príchod nášho Spasiteľa, ponúkame možnosť adventných rorátnych svätých omší v našej farnosti. Stredu o 6:00 v slovenčine a piatok o 6:00 v latinčine. Využime túto možnosť pripraviť sa na Vianoce aj duchovne. Všetci ste srdečne pozvaní!

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Začíname o 10:00.

Medzinárodná výstava
Eucharistických zázrakov
vo svete

November 15, 2022
Oznamy
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 13, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie bude stredu od 17:00 do 17:45 na fare.

Minulú nedeľu sme malo zbierku na diecéznu charitu. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5520 KČ, HU: 2961 KČ, CZ: 1050 KČ.

Každý tretí piatok v mesiaci prebieha v priestoroch Pastoračného centra takzvaný Chlapský večer. Jedná sa o pravidelné stretnutie mužov, organizované šaštínskými bratmi Paulínmi, ktoré je prenášané online. Súčasťou je sv. omša s prednáškou a následná diskusia a zdieľanie. Cieľom stretnutia je budovanie a prehlbovanie mužskej spirituality, vzájomné povzbudenie a inšpirácia. Priami prenos z baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne začína o 21:00. Prosíme záujemcov, aby dorazili pred faru najneskôr 10 min. pred začiatkom prenosu. Nasledujúci Chlapský večer je už budúci piatok, 18. 11.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozíci.

FARSKÝ PLES 2023

November 5, 2022


Oznamy
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 23, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie bude stredu od 17:00 do 17:45 na fare.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Rozpis predmodlenia sv. ruženca na nasledujúci týždeň. Streda: StreDko, piatok: lektori, nedeľa: Ružencové bratstvo.

Farský ples bude 28. januára 2023 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozíci.

30. októbra (budúca nedeľa) bude zmena letného času na zimný.

Dnes sa v celej Cirkvi slávi Misijná nedeľa. Máme zbierka na Misie. Vzadu v kostole sú k dispozícii aj Misijné kalendáre. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 16, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie bude stredu od 17:00 do 17:45 na fare.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Stredu (19. októbra) o 18:45 sa uskutoční tohtoročné stretnutie farskej rady.

Dňa 23.10.2022 sa v celej Cirkvi slávi Misijná nedeľa. Budúcu nedeľu bude zbierka na Misie. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Záčali sme mariánsky mesiac október. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V našej farnosti sa budeme modliť ruženec pol hodiny pred každou sv. omšou. Všetkých srdečne pozývame a zároveň povzbudzujeme k spoločnej modlitbe ruženca počas celého mesiaca október doma a hlavne v kostole. Rozpis predmodlenia sv. ruženca je na nástenke.

Veni Sancte 2022

September 29, 2022


Milí priatelia,

všetkých Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte.

V piatok 7. októbra 2022 o 18:00 začíname slávnostnou svätou omšou. Spoločne si vyprosíme dary Duchá Svätého, ktoré sa nám všetkým pri plnení povinností a skúšok či rozhodovaní sa o svojej životnej ceste určite zídu.
Októbrové pobožnosti 2022

September 29, 2022


V mesiaci október sa celá Cirkev modlí modlitbu ruženca. V našej farnosti sa budeme modliť ruženec pol hodiny pred každou sv. omšou. Všetkých srdečne pozývame a zároveň povzbudzujeme k spoločnej modlitbe ruženca počas celého mesiaca október doma a hlavne v kostole. Mikrofón a papier na predmodlievanie sa nachádzajú v sakristii.
Katechizmus pre deti 2022/23

September 25, 2022


Oznamy
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 25, 2022


Milé maminky, radi by sme v rámci našej farnosti vytvorili skupinku prave pre vás. Ak máte záujem, prosím, pridajte sa do skupiny na facebooku Maminky a deti Slovenskej farnosti Praha. Kontaktnou osobou je Nela Hauserová. Spoločenstvo detí sa bude schádzať každú nedeľu od 14:00 do 15:30 na fare.

Príprava detí na prvé sväté prijímanie bude stredu od 17:00 do 17:45 na fare.

Dnes máme Svätováclavskú zbierku na cirkevé školstvo. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

V októbri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Veni Sancte - slávnostné otvorenie akademického roku sa uskutoční 7. októbra o 18:00.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 18, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Milé maminky, radi by sme v rámci našej farnosti vytvorili skupinku prave pre vás. Ak máte záujem, prosím, pridajte sa do skupiny na facebooku Maminky a deti Slovenskej farnosti Praha. Kontaktnou osobou je Nela Hauserová.

Od 2.októbra sa začína príprava detí na prvé sv. prijímanie. Je určená všetkých deťom 3. ročníka. Takisto od 2. októbra sa začína Spoločenstvo detí, určené všetkým deťom od 2. triedy, ale najmä tým, ktoré už majú prvé sv. prijímanie, a chceli by sa aj naďalej pravidelne stretávať s kamarátmi z farnosti každý týžden pri hrách, tvorivej činnosti a postupnej ceste k príprave na sviatosť birmovania. Zapísať sa na oba krúžky možno dnes po sv. omši vo farskej kuchynke oproti kostola, kde sa dozviete bližšie informácie, prípadne v sakristii, kde sú prihlášky alebo mailom. Kontaktnou osobou je Dana Saxonbergová.

Budúcu nedeľu (25. septembra sa uskutoční tzv. Svätováclavská zbierka na cirkevé školstvo. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

V októbri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Veni Sancte - slávnostné otvorenie akademického roku sa uskutoční 7. októbra o 18:00.

Oznamy
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 11, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

15. septembra (štvrtok) na slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA bude slávnostná svätá omša o 18:00.

Milé maminky, radi by sme v rámci našej farnosti vytvorili skupinku prave pre vás. Ak máte záujem, prosím, pridajte sa do skupiny na facebooku Maminky a deti Slovenskej farnosti Praha. Kontaktnou osobou je Nela Hauserová.

Od 2. októbra začíname prípravu k prijatiu prvého svätého prijímania pre deti.

V októbri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Veni Sancte - slávnostné otvorenie akademického roku sa uskutoční 7. októbra o 18:00.

Katechizmus pre deti a Spoločenstvo detí 2022/2023

September 9, 2022


Príprava detí k prijatiu sviatosti prvého svätého prijímania a Spoločenstvo detí bude prebiehať od nedele 2. októbra 2022 vo farských priestoroch oproti kostolu. Zápis sa uskutoční v nedeľu 18.9.2022 po sv. slovenskej omši v priestoroch farnosti oproti kostolu. Prihlášky je možné posielať aj mailom.

Prihláška 2022/2023

Bližšie informácie na kontakte:
Dana Saxonbergová

alebo na farskej stránkeOznamy
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 4, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Milé maminky, radi by sme v rámci našej farnosti vytvorili skupinku prave pre vás. Ak máte záujem, prosím, pridajte sa do skupiny na facebooku Maminky a deti Slovenskej farnosti Praha. Kontaktnou osobou je Nela Hauserová.

Od septembra začíname prípravu k prijatiu prvého svätého prijímania pre deti.

V septembri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Oznamy
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 28, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Milé maminky, radi by sme v rámci našej farnosti vytvorili skupinku prave pre vás. Ak máte záujem, prosím, pridajte sa do skupiny na facebooku Maminky a deti Slovenskej farnosti Praha. Kontaktnou osobou je Nela Hauserová.

Od septembra začíname prípravu k prijatiu prvého svätého prijímania pre deti.

V septembri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 21, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

7. augusta sme mali zbierku na diecéznu charitu. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 3884 KČ, HU: 2637 KČ, CZ: 1130 KČ.

Od septembra začíname prípravu k prijatiu prvého svätého prijímania pre deti.

V septembri 2022 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 4. októbra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca septembra (alebo do naplnenia kapacít).

Oznamy
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 14, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na dnešnej sv. omši vystúpila operná speváčka Nadia Gardoni. Po sv. omši bude krátky koncert duchovnej hudby.

Zajtra (15. augusta) je Slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Oznamy
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 7, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dnes je zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Budúcu nedeľu, dňa 14. augusta 2022 na sv. omši o 11.00 vystúpi operná speváčka Nadia Gardoni s organistkou Ana Igošina. Po sv. omši bude krátky koncert duchovnej hudby.

Oznamy
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 31, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Budúcu nedeľu (7. augusta) bude zbierka do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovných). Srdečná vďaka všetkým darcom za ich štedrosť.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Oznamy
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 24, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Veľká vďaka patrí všetkým farníkom, ktorí sa podieľali na príprave odpustovej slávnosti Sv. Jindřicha. Pán Boh zaplať za Vašu obetavú službu, ktorú vykonávate pre čele farské spoločenstvo!

Odpustová slávnosť 2022

Júl 17, 2022


Tento víkend sa konala odpustová slávnosť v kostole sv. Jindřicha v Prahe. Slávnostnú sv. omšu celebroval arciopát břevnovského kláštora Petr Prokop Siostrzonek. Veriacich českej, maďarskej a slovenskej farnosti v homílii povzbudil témou ustavičného hľadenia na Krista, ktoré je posilou pre každodenné nasledovanie. Ako to býva už tradíciou, aj tento rok otec Zoltán Balga odovzdal cenu sv. Jindřicha, ktorú dostal Tomáš Krajňák za mnohoročnú podporu slovenskej farskej komunity, organizovanie farských plesov a aktívnu službu miništranta a lektora. Po sv. omši program pokračoval spoločným agapé vo farskej záhrade. Ďakujeme veriacim za hojnú účasť a zvlášť všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu tejto slávnosti podieľali.Odpustová slávnosť 2022

Júl 10, 2022


Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 17. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude opát břevnovského kláštora P. Petr Prokop Siostrzonek. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agape do farsej záhrady.

Na budúcu sobotu 16.7. vás pozývame na veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Bude upratovanie kostola a menšia brigáda vo farskej záhrade. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10:00.

Oznamy
15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 10, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac júl.

1. júla 2008 bola založená Slovenská farnosť, kardinál Miloslav Vlk 19. júna 2008 pri slávnostnej sv. omši odovzdal menovací dekrét a zriaďovaciu listinu.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 17. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude opát břevnovského kláštora P. Petr Prokop Siostrzonek. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agape do farsej záhrady.

Na budúcu sobotu 16.7. vás pozývame na veľké upratovanie pred odpustovou slávnosťou. Bude upratovanie kostola a menšia brigáda vo farskej záhrade. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10:00.

Oznamy
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 19, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

1. júla 2008 bola založená Slovenská farnosť, kardinál Miloslav Vlk 19. júna 2008 pri slávnostnej sv. omši odovzdal menovací dekrét a zriaďovaciu listinu.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (odpustová slávnosť, farské hody) v tomto roku bude sláviť 17. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Budúcu nedeľu (26. júna) sa uskutoční tzv. Svätopeterská zbierka na bohoslovcov. Vaše milodary budú použité na podporu kňazského seminára v Prahe a v Ríme (Nepomucenum). Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Oznamy
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jún 12, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

1. júla 2008 bola založená Slovenská farnosť, kardinál Miloslav Vlk 19. júna 2008 pri slávnostnej sv. omši odovzdal menovací dekrét a zriaďovaciu listinu.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

Oznamujeme vám, že stredu, 15. júna príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí. Bude slúžiť sv. omšu o 18.00.

Pán kardinál Dominik Duka pozýva všetkých kňazov, diakonov, rodiny s deťmi i všetok Boží ľud v meste Praha k oslave slávnosti Tela a Krvi Pána. Vo štvrtok 16. júna 2022 o 17.00 hod. bude pán kardinál slúžiť v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú svätú omšu a po nej bude nasledovať tradičná eucharistická procesia. Na túto slávnosť pozýva predovšetkým pražské farnosti. Je príležitosťou na oslavu tohto významného sviatku s diecéznym biskupom.

Na slávnosť Tela a Krvi Pána v našom kostole sv. omš bude o 18.00 a potom eucharistická procesia.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh programu Noc kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 1500-2000 návšetvníkov.

NOC KOSTOLOV 2022

Jún 9, 2022


Program kostola sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v rámci NOCI KOSTOLOV 2022
TE DEUM 2022

Máj 31, 2022


Dňa 8.6.2022 o 18:00 organizuje Slovenská farnosť pri kostole sv. Henricha slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežnickým zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Oznamy
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 29, 2022


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulú nedeľu bola zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanov. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5707 KČ, HU: 6172KČ, CZ: 1689 KČ.

13. mája pápež František vymenoval Mons. Jana Graubnera, doterajšieho olomouckého arcibiskupa a moravského metropolitu za nového pražského arcibiskupa. Kánonické prevztaie diecézy sa uskutoční 2. júla. Modlime sa za nového pražského arcibiskupa.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dňa 4.6. 2021 (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční už 3. ročník FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade, tak ako po minulé roky.... Vítaní sú aj farníci zo Slovenska, ktorí v tú sobotu zavítajú s deťmi do Prahy. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, 774039005, dajasa75@seznam.cz

FARSKÝ DEŇ DETÍ

Máj 24, 2022


Dňa 4.6. 2021 (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční už 3. ročník FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade, tak ako po minulé roky.... Pre ochutnávku, záznam z minulého ročníka si môžete pozrieť v fotogalérii FARSKÉHO DŇA DETÍ 2021. Vítaní sú aj farníci zo Slovenska, ktorí v tú sobotu zavítajú s deťmi do Prahy. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, 774039005, dajasa75@seznam.cz

Oznamy
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 22, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dnešná zbierka je obetovaná na pomoc prenasledovaným kresťanov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Vo štvrtok je Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Na budúcu nedeľu 29. mája 2022 bude slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti. Spovedanie detí bude v sobotu o 11.00 v kostole.

13. mája pápež František vymenoval Mons. Jana Graubnera, doterajšieho olomouckého arcibiskupa a moravského metropolitu za nového pražského arcibiskupa. Kánonické prevztaie diecézy sa uskutoční 2. júla. Modlime sa za nového pražského arcibiskupa.

Chceme sa poďakovať organizátorom a všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu farského majálesu. Ďakujeme aj za vaše príspevky do spoločnej tomboly. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.Oznamy
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 15, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Už teraz sobotu, 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentský). Prosíme farníkov, ktorí môžu, aby nám pomohli s prípravou tomboly. Budeme vďační za akýkoľvek príspevok.

Prvé sv. prijímanie v tomto roku bude 29. mája.

Budúcu nedeľu budeme mať zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Včera bolo pratovanie kostola. Veľká vďaka skupine č. 2!

13. mája pápež František vymenoval Mons. Jana Graubnera, doterajšieho olomouckého arcibiskupa a moravského metropolitu za nového pražského arcibiskupa. Kánonické prevztaie diecézy sa uskutoční 2. júna. Modlime sa za nového pražského arcibiskupa.Oznamy
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 8, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentský). Prosíme farníkov, ktorí môžu, aby nám pomohli s prípravou tomboly. Budeme vďační za akýkoľvek príspevok.

Prvé sv. prijímanie v tomto roku bude 29. mája.

Minulý týždeň bola zbierka do fondu sv. Vojtecha. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6075 KČ, HU: 3380 KČ, CZ: 1208 KČ.

Upratovanie kostola v tomto mesiaci bude 14. mája. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2.

Dnešná nedeľa je dňom, kedy si spomíname na všetky mamky. Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.Oznamy
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 1, 2022


Od 3. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk).

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Prvé sv. prijímanie v tomto roku bude 29. mája.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentký).

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dnes je zbierka do fondu sv. Vojtecha.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Upratovanie kostola v tomto mesiaci bude 14. mája.

Oznamy
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 17, 2022


Od 3. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Vladimír Říha a Miriama Norková 24.4.2022 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentký). Lístky budeme predávať do konca apríla, ak nebude dostatočný záujem, majáles zrušíme.

Bratia a sestry, dnes je veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší kresťanský sviatok. Úprimne Vám želám, aby ste načerpali z tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania posilu a radosť do svojho života.

Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našej farnosti. (organistom, spevákom, miništrantom, lektorom, aranžérkam, speváckemu zboru Cantus Gratus a dobrovoľníkom) Nech Vám to Zmŕtvychstalý Pán hojne odmení.

Na veľkonočný pondelok 18. 4. bude sv. omše v našej farnosti o 11:00.

Celý budúci týždeň máme v Cirkvi veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na veľkonočnú nedeľu. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Oznamy
PALMOVÁ NEDEĽA

Apríl 10, 2022


Od 3. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Chcem sa Vám poďakovať za hojnú účasť na včerajšom upratovaní.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentký). Lístky budeme predávať do konca apríla, ak nebude dostatočný záujem, majáles zrušíme.

Dnešným dňom začíname prežívať Veľký týždeň.
Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19:00
Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:00
Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.
Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 09:00 do 15:00, keď bude SO uschovaná.
Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.
Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.
Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omša bude o 11:00.
Na slávenie obradov Veľkonočného trojdnia si rezervujme dostatok času. (Náhlivé slávenie alebo slávenie v nenáležitom čase by stratilo svoj zmysel.)

Oznamy
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Apríl 3, 2022


Krížovú cestu piatok sa budú modliť členovia Ružencového bratstva. Na kvetnú nedeľu krížová cesta už nebude.

Od 3. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

Dávame do pozornosti inscenáciu Slovenského národného divadla Nepolepšený svätec, ktorú v Prahe uvedie začiatkom apríla Divadlo Kolowrat. Viac info na nástenke.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na diecéznu charitu. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 6749 KČ, HU: 2885 KČ, CZ: 1996 KČ.

Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Na budúcu sobotu 9.4. (sobota) vás pozývame na veľké upratovanie pred Veľkou Nocou. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 11.00.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Sv. omša bude o 11:00 hod. a začneme ju sláviť vonku pri nedľajšom vchode (vedľa tramvajovej zastávky), kde posvätíme bahniatka a následne vojdeme do kostola, kde budeme pokračovať v bohoslužbe. Preto prosím nevchádzajte do kostola, ale čakajte pred kostolom.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare. 750/650 (študentký). Kapacita je obmedzená, tak neváhajte!

VEĽKÁ NOC 2022 - Bohoslužby

Apríl 3, 2022

FARSKÝ MAJÁLES 2022

Apríl 1, 2022
Oznamy
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 27, 2022


Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme vzadu na nástenke, tak ako je zvykom (piatok: Otcovia, muži, nedeľa: seniori). Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Od 3. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

Dávame do pozornosti inscenáciu Slovenského národného divadla Nepolepšený svätec, ktorú v Prahe uvedie začiatkom apríla Divadlo Kolowrat. Záštitu nad podujatím, ktoré poriada Slovenský inštitút, prevzal aj p.Arcibiskup Kardinál Duka. Inscenácia pojednáva o známej osobnosti katolíckeho disidentu SILVESTROVI KRČMÉRYM.

Dnes máme zbierku na diecéznu charitu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že 21. mája sa uskutoční farský majáles na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Čaká Vás bohatá tombola, chutné občerstvenie, rodinná atmosféra a skvelá zábava. Lístky sú k dispozícií v sachristii a na fare.

Oznamy
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 20, 2022


Katolická cirkev v spolupráci s Charitou ponúkajú humanitárnu pomoc núdznym na Ukrajine, ako aj tým, ktorí utekajú do našej krajiny. Prosíme veriacich, aby sa zapojili do konkrétnej pomoci potenciálnym utečencom.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme vzadu na nástenke, tak ako je zvykom (piatok: Členovia farskej rady, nedeľa: ženy a matky). Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Aj budúci týždeň stredu, piatok a nedeľu slovenské sv. omše bude vysielat Radio Maria Slovensko v priamom prenose. Pápež František na sviatok Zvestovania Pána zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V našom kostole sa k tomuto zasväteniu pripojíme pri večernej sv. omši o 18.00 hod.

Pozývame Vás na koncert v rámci cyklu Kostelní slávnosti, ktorý sa uskutoční 21. marca 2022 o 18.00 hod. v historickom prostredí Kostola svätého Henricha a svätej Kunhuty pri Jindřišskej veži v Prahe 1.

Dávame do pozornosti inscenáciu Slovenského národného divadla Nepolepšený svätec, ktorú v Prahe uvedie začiatkom apríla Divadlo Kolowrat. Záštitu nad podujatím, ktoré poriada Slovenský inštitút, prevzal aj p.Arcibiskup Kardinál Duka. Inscenácia pojednáva o známej osobnosti katolíckeho disidentu SILVESTROVI KRČMÉRYM.

List biskupov
o uvoľnení pandemických opatrení

Marec 13, 2022


Drahí veriaci, sestry a bratia,


vďaka zlepšeniu pandemickej situácie česká vláda schválila ďalšie zmiernenie protiepidemických opatrení a od pondelka 14. marca už nebudú v kostoloch povinné respirátory. Využívame túto príležitosť, aby sme sa ešte raz poďakovali všetkým, ktorí slúžili chorým v tomto ťažkom období, a všetkým, ktorí prijali nepríjemné obmedzenia a pomohli tak spomaliť šírenie choroby.

Pozývame všetkých veriacich, ktorí kvôli pandémii obmedzili svoju účasť na bohoslužbách a prežívali bohoslužby prostredníctvom médií. Ďakujeme všetkým technikom, ktorí obetavo slúžili v ťažkej situácii a umožnili mnohým veriacim zúčastniť sa na bohoslužbe aspoň na diaľku. Často sme si pripomínali, že je to ako byť pozvaný na svadobnú hostinu a sledovať iba diaľkové vysielanie. Plné prežívanie svätej omše si vyžaduje osobnú prítomnosť, spoločenstvo veriacich a obetavú účasť na eucharistickom slávení.

Pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili, je časom očisťovania, pokánia a prípravy na Kristov veľkonočný dar nového života. Do našich programov zaraďme sviatosť zmierenia, riadnu spoveď aj po dlhom čase. Prejavme svoju ochotu začať nový život s Kristom aj tým, že pozveme svojich blízkych alebo ponúkneme pomoc tým, pre ktorých je ťažké dostať sa do kostola. Aby sme napravili spôsobené škody, venujme veľkú pozornosť deťom, ktoré potrebujú najmä príklad praktickej viery svojich rodičov a záujem farnosti o budovanie osobného priateľstva s Kristom.

Obnovme pozdravenie pokoja pri bohoslužbách, prinášanie obety a znovu umožnime, aby Eucharistiu prijímali do úst všetci, ktorí ju chcú prijať. Najneskôr na Veľkonočnú vigíliu vrátime svätenú vodu do postrekovačov kostola.

Nech nám dobre prežitá Veľká noc pomôže žiť ako svedkovia víťazného Krista aj v ťažkých situáciách.

Vaši českí a moravskí biskupi

Oznamy
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 13, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Katolická cirkev v spolupráci s Charitou ponúkajú humanitárnu pomoc núdznym na Ukrajine, ako aj tým, ktorí utekajú do našej krajiny. Prosíme veriacich, aby sa zapojili do konkrétnej pomoci potenciálnym utečencom.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme vzadu na nástenke, tak ako je zvykom (streda: Spoločenstvo StreDko, nedeľa: Členovia farskej rady). Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Veľká vďaka za včerajšie upratovanie na fare. Špeciálna vďaka Františkovi Pončákovi a Milanovi Bakovi za nainštalovanie nových lámp do spoločných priestorov fary. Pan Boh zaplať za Vašu ochotu!

Budúci týždeň stredu, piatok a nedeľu slovenské sv. omše bude vysielat Radio Maria Slovensko v priamom prenose.

Pri príležitosti odovzdania novovytvorených priestorov na streche fary budúcu nedeľu navštíví náš kostol pán kardinál Dominik Duka, bude slúžiť maďarskú omšu o 9:30.

Oznamy
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 6, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na Ukrajinu. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 7232 KČ, HU: 8566 KČ, CZ: 1205 KČ.

Katolická cirkev v spolupráci s Charitou ponúkajú humanitárnu pomoc núdznym na Ukrajine, ako aj tým, ktorí utekajú do našej krajiny. Prosíme veriacich, aby sa zapojili do konkrétnej pomoci potenciálnym utečencom.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme vzadu na nástenke, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Včera sme mali upratovanie kostola. Veľká vďaka skupine č. 1.

Oznamy
8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 27, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Minulý tyždeň sme mali zbierku Halier sv. Petra. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5780 KČ, HU: 3095 KČ, CZ: 810 KČ. Jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

Katolická cirkev v spolupráci s Charitou ponúkajú humanitárnu pomoc núdznym na Ukrajine, ako aj tým, ktorí utekajú do našej krajiny. Prosíme veriacich, aby sa zapojili do konkrétnej pomoci potenciálnym utečencom. Výťažok dnešnej zbierky tiež posielame na podporu Uktrajiny.

Popolcovou stredou (2.3.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Začíname o 15:00.

Charita pro Ukrajinu

Február 26, 2022


Vyhlásenie Českej biskupskej konferencie k súčasnej situácii na Ukrajine

Február 26, 2022


Českí a moravskí biskupi jednoznačne odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadriť plnú podporu Ukrajine.
Rozhodli sa, že túto nedeľu budeme pri bohoslužbe používať omšový formulár "V čase vojny alebo rozvratu" spolu s druhou eucharistickou modlitbou "O zmierení", ktorá je obsiahnutá v Českom misáli, a vyhlásili cirkevnú zbierku, ktorá bude túto nedeľu venovaná na pomoc Ukrajine.
V spolupráci s Charitou ČR ponúkajú humanitárnu pomoc núdznym a vnútorne vysídleným na Ukrajine, ako aj tým, ktorí utekajú do našej krajiny. Zároveň žiadajú veriacich, aby sa zapojili do konkrétnej pomoci potenciálnym utečencom.
Pripájajú sa k výzve pápeža Františka a žiadajú, aby sa veriaci na Popolcovú stredu postili a modlili za Ukrajinu.

Praha, 24. februára 2022

Mons. Jan Graubner

Predseda Českej biskupskej konferencie

Oznamy
7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 20, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Dnes je zbierka “Halier sv. Petra”. Jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 13, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Budúcu nedeľu (20. februára) bude zbierka “Halier sv. Petra”. Jej výťažok putuje na dobročinné diela Svätého Otca.

Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 5, 2022


Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Chcem Vás poprosiť, aby ste na prijímanie pristupovali bez rúška, teda rúško treba dať dole už pred prijímaním, aby ste to nerobili s rukou, kde práve držite Eucharistiu!

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Dnes po sv. omši Vám udeľujem požehnanie sv. Blažeja.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 30, 2022


Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Chcem Vás poprosiť, aby ste na prijímanie pristupovali bez rúška, teda rúško treba dať dole už pred prijímaním, aby ste to nerobili s rukou, kde práve držite Eucharistiu!

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Stredu, 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Sv. omša bude o 18:00, pred sv.omšou bude obrad požehnania sviec v kaplke sv. Barbory.

Budúcu nedeľu po sv. omši Vám udeľujeme požehnanie sv. Blažeja.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Oznamy
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 23, 2022


Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Chcem Vás poprosiť, aby ste na prijímanie pristupovali bez rúška, teda rúško treba dať dole už pred prijímaním, aby ste to nerobili s rukou, kde práve držite Eucharistiu!

Ženská pôstna výzva 2022 sa začína dnes večer (23.1) o 18:00 na fare.

V sobotu, 29. januára 2022 o 10:00 sa uskutoční v našom kostole brigáda, pri ktorej sa z kostola odnesú vianočné stromčeky a betlehem. Prosím o upratovani skupinu č. 2 a všetkých ochotných farníkov, aby prišli pomôcť.

Od 1. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať v máji 2022 a na jeseň.

Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 16, 2022


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Chcem Vás poprosiť, aby ste na prijímanie pristupovali bez rúška, teda rúško treba dať dole už pred prijímaním, aby ste to nerobili s rukou, kde práve držite Eucharistiu!

Momentálne sa v našej farnosti formuje partia mužov, ktorí chcú spoločne absolvovať pôstny program Exodus 90, ide o 90-dňovú pôstnu výzvu a prípravu pred Veľkou nocou spojenú s modlitbou, prejavmi asketizmu a budovaním spoločenstva pre mužov. Tí z vás, ktorí by sa chceli o programe dozvedieť viac a ideálne sa aj zapojiť, možete kontaktovať našich farníkov Jána Prostredného (+420 602 262 737) alebo Olivera Polyáka (+420 603 821 406) alebo rovno prísť na úvodné organizačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. januára o 19:00 na fare.

Ženská pôstna výzva 2022 sa začína v nedeľu (23.1) o 18:00 na fare.

Od 1. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať v máji 2022 a na jeseň.

Ženská pôstna výzva 2022

Január 09, 2022


Zdá sa ti to ťažké až nemožné? Neboj sa! Nie je to zmena, ktorú musíš urobiť zo dňa na deň, je to cesta k zmene. Nevadí ak sa ti nebude vo všetko dariť. Preto ideme do toho spoločne. Budeme si oporou na ceste zmeny k lepšiemu v oblastiach nášho života ktoré to potrebujú, oporou na ceste k Bohu. Viac info nájdeš na tomto odkaze: Ženská pôstna výzva 2022 Ak si sa rozhodla k nám pripojiť, napíš na FB: Jana Čorňáková, najlepšie do 15.1., začíname už najbližší pondelok (17.1).

Oznamy
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Január 02, 2022


Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

6. januára (štvrtok) na slávnosť Zjavenia Pána sv. omša bude o 18.00.

V omši požehnáme soľ, kriedu, tymián a vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov.

Od 1. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať v máji 2022 a na jeseň.

Oznamy
NEDEĽA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

December 26, 2021


Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2021, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800 .

Ďakujeme organistom, miništrantom, aranžérke, speváckemu zboru, donátorom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas vianočných sviatkov.

Oznamy
ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 19, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Posledná Rorátna sv. omša bude v stredu (SK) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2021, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800. K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

24. decembra sv. omša bude o 16.00, 25. a 26. decembra o 11.00.

Z úprimného srdca sa chceme poďakovať za hojnú účasť na zdobení vianočných stromčekov a na upratovaní kostola. Pán Boh zaplať!

Oznamy
TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

December 12, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Úmysly svätých omší na rok 2022 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Minulý týždeň sme mali Mikulášsku zbierku na bohoslovcov. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5847 KČ, HU: 3567 KČ, CZ: 1078 KČ.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

V adventnom období Rorátne sv. omše sú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2021, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa na farskom úrade. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví. Číslo bankového účtu: 3269085389/0800

K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

Zdobenie vianočných stromčekov a upratovanie kostola bude sobotu (18.12.2020) o 10:00.

Oznamy
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

December 5, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farkský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Dnes je Mikulášska zbierka na bohoslovcov.

Stredu, 8. decembra je slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 6.00 a večer o 18.00.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Včera sme mali upratovanie kostola. Veľká vďaka za Vašu ochotu!

V adventnom období Rorátne sv. omše sú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch. Tak ako každý rok, aj dnes zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš.

RORÁTNE SV. OMŠE

November 27, 2021
Oznamy
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

November 27, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac december.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farkský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Máme zarezervovaný termín a miesto farského plesu - 5.2.2022. Poprosíme Vás, aby ste nám dali vedieť, či je záujem o farský ples alebo vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu to máme zrušiť. Vopred Vám ďakujeme.

Tak ako každý rok, aj tento rok 5. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Preto na nedeľnú večernú omša pozývame rodiny s deťmi.

Budúcu nedeľu (5. decembra 2021.) sa uskutoční Mikulášska zbierka na bohoslovcov.

Na sv. omšiach naďalej treba dodržať rozostupy, nosiť respirátor a pri vstupe do kostola používať dezinfekciu.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Začíname o 10:00.

Rorátne sv. omše budú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Oznamy
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 21, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Pozývame na stretnutie "Večeradlo s pannou Máriou”, ktoré sa uskutoční v piatok 26.11. o 15 hodine na fare. Ide o modlitebné spoločenstvo, ktoré obsahuje: vzývanie Ducha svätého, modlitba sv. ruženca,čítaníe z Modrej knihy od Dona Gobbiho v duchu fatimského posolstva a zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu panny Márie.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farkský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Spoločenstvo mladých Ascension preto za týmto účelom pripravilo stretnutia pozostávajúce z modlitby, krátkej prednášky a debaty, na ktoré pozývajú kohokoľvek, kto má chuť počúvať ostatných a podeliť sa o svoju skúsenosť. Raz mesačne v stredu o 19.00 na fare. Prvýkrát túto stredu 24.11.

Máme zarezervovaný termín a miesto farského plesu - 5.2.2022. Poprosíme Vás, aby ste nám dali vedieť, či je záujem o farský ples alebo vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu to máme zrušiť. Vopred Vám ďakujeme.

Utorok, 23. novembra v našom kostole sa uskutoční dekanátske stretnutie pre kňazov z Prahy 1.

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár.

Rorátne sv. omše budú pondelok (HU), stredu (SK) a piatok (LAT.) o 6:00. Prosíme dobrovoľníkov (miništranti, lektori, speváci) o pomoc pri rorátoch.

Pozvánka na stretnutia o synodalite

November 15, 2021
Oznamy
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 7, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Aj naša farnosť za zapojí do celosvetového Synodálneho procesu. Celý proces má význam jednak pre súdržnosť s celosvetovou Cirkvou a v našom prípade môže nadobudnúť ešte osobitný význam, ak sa vytvorí súbor návrhov, ktoré ponúkneme novému arcibiskupovi ako určitý pohľad na diecézu, ktorú prevezme po arcibiskupovi Dominikovi Dukovi. Využime v rámci svojich možností a tiež s ohľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, túto pápežom podnietenú reflexiu. Naši farský koordinátori (Matyáš Berdych, Zuzana Ducárová, Jana Čorňáková) budú hľadať možnosti a spôsoby osobného stretnutia, kde bude možnosť osobne sa porozprávať na túto tému.

Oznamy
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 31, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na misie. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 7727 KČ, CZ: 2650 KČ.

Na slávnosť Všetkých svätých (1. novembra) omša bude o 18:00 a na Dušičky (2. novembra) tiež o 18:00.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Bližšie informácie nájdite na výveske.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3. Začíname o 13.00.

Oznamy
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 24, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Mníšky Rehole kazateľov (klauzúrové dominikánky) v Lysolajach pozývajú ženy a dievčatá od 18 rokov stráviť s nimi deň v kláštore a dozvedieť sa viac o ich živote a poslaní a zamyslieť sa nad Božím povolaním vo svojom živote. Viac informácií nájdete na informačnom letáku na nástenke.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Peter Hajduček a Daniela Donociková, Andrea Oggero a Eva Tatarová 30.10.2021 chcú v našom kostole prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb. Dnes je zbierka na misie, teda na podporu misijnej činnosti cirkvi.

Chceme sa poďakovať všetkým (miništrantom, spevákom, dobrovľníkom, kuchárom), ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k nádhernému priebehu birmovky v našej farnosti! Pán Boh zaplať za Vašu pomoc!

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 17, 2021


Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Budúci tyždeň bude zbierku na misie, teda na podporu misijnej činnosti cirkvi.

Oznamy
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 10, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Budúcu nedeľu, 17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania. Stretnutie s birmovancami bude utorok o 18:00 na fare.

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Október 10, 2021


Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve.

Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i v našich diecézích a exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků, kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.

Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat. K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní koordinátor, (v naší arcidiecézi P. Mgr. Ing. Michal Němeček), který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje materiály a poskytne základní informace. Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!

Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.

Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).

V Praze 5. října 2021

Vaši čeští a moravští biskupové

Oznamy
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 3, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí na dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Minulý tyždeň sme mali Svätováclavskú zbierku na cirkevné školstvo. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4755 KČ, HU: 3218 KČ, CZ: 1030 KČ. Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

V októberi sv. ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 8.10.2018. Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania. Stretnutie s birmovancami bude utorok o 18:00 na fare.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Oznamy
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 26, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac október. Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Slavomír Kohútik a Soňa Holíčková 27.9.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Dnes je Svätováclavská zbierka. Za Vaše milodary vopred ďakujem.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Stredu (29. septembra) večernú sv. omšu bude slúžiť P. Zbigniew Czendlik. Po sv. omši bude s ním rozhovor v pastroačných priestoroch na fare. Piatok záčíname mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 8.10.2018. Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

17. októbra otec biskup Jozef Haľko, ktorý ma na starosti pastoráciu Slovákov v zahraničí udelí naším farníkom sviatosť birmovania.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Začíname o 12.00.

Oznamy
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 5, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Utorok, 7. septembra o 18.00 na fare začíname kurz predmanželskej náuky.

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Včera sme mali upratovanie kostola. Veľká vďaka skupine č. 1. Prosím ochotných dobrovolníkov, ktorí chú sa zapojiť do upratovania kostola, aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom.

Oznamy
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 29, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Od 1. septembra už budú sv. omše aj utorok (16:00) aj stredu (18:00).

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V polovine septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 8-10 rokov (2-3. trieda), ktorí majú záujem o výuku náboženstva a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od štvrtka 7.10.2021 o 17:00-17:45. Hodiny budu prebiehať každý druhý štvrtok v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí tu alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Po sv. omše Vás srdečne pozývame na gitarový koncert Timoteja Zavackého.

DETSKÝ KATECHIZMUS 2021

August 22, 2021


S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 9-10 rokov (3. trieda), ktoré majú záujem o výuku katechizmu a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od 1.10.2021. Hodiny budu prebiehať v priestoroch Slovenskej farnosti.

Bližšie informácie a zápis detí: Dana Saxonbergová dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Oznamy
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 22, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

S novým školským rokom sa začína aj výuka Detského katechizmu. Srdečne pozývame všetky deti vo veku 9-10 rokov (3. trieda), ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a prípravu na prvé sväté prijimanie. Výuka sa začne od 1.10.2021. Hodiny budu prebiehať v priestoroch Slovenskej farnosti. Bližšie informácie a zápis detí: Dana Saxonbergová dajasa75@seznam.cz alebo po nedeľnej sv. omši v sakristii.

Srdečne Vás pozývame na gitarový koncert Timoteja Zavackého, ktroý sa uskotoční 29. augusta 2021 v kostole sv. Jindřicha o 12:00 (po slovenskej sv. omši).

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
NEDEĽA NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

August 15, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 8, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Na farskej budove prebieha rekonštrukcia strechy, kde budú vybudované nové podkrovné miestnosti. Rekonštrukciu platí Maďarská biskupská konferencia v hodnote 10,5 mil KČ. Pápež František ide na Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín-Stráže. Organizátori návštevy Svätého Otca na Slovensku hľadajú dobrovoľníkov, potrebujú takmer tritisíc ľudí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť online.

Oznamy
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 1, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac august.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste sú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenská svätá omša.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

V septembri začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít). Budúci týždeň je prvopiatkový.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

V sobotu 7. augusta (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Ján Bučor a Jana Ščišláková chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Odpustová slávnosť 2021

Júl 12, 2021


Dňa 13.7. je sviatok sv. Jindřicha, patróna nášho kostola a preto náš kostol každoročne usporiadúva Odpustovú slávnosť v danom týždni. Tento rok padla slávnosť na 11.7 2021 a namiesto tradičných troch svätých omší – českej, maďarskej a slovenskej, sa všetci farníci zišli spolu na jedinej spoločnej česko-maďarsko-slovenskej omši o 11:00 a spoločne oslávili tento sviatok. Otec Zoltán Baga, náš farár, pozval pri tejto príležitosti ICLic. Ondřeja Páveka, dekana Metropolitnej kapituly u sv. Víta v Prahe a súdneho vikára Metropolitního cirkevného súdu Pražskej Arcidiecézy. Spolu s otcom Zoltánom celebrovali slávnostnú svätú omšu. Po privítaní otec Zoltán poďakoval všetkým farníkom a vyjadril radosť, že veriaci českej, slovenskej a maďarskej farnosti môžu pri tejto významnej udalosti spoločne sláviť svätú omšu.
Kázen mal hosť Ondřej Pávek, ktorý sa v svojej homílii zameral na opomínanú časť svätej omše, žalm, ktorý sa v túto nedeľu zameral na 'človeka, ktorý je blažený vtedy, keď nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov. Vtedy sa mu darí všetko, čo podniká.' Na záver svätej omše otec Zoltán poďakoval duchovnému otcovi Ondřejovi za jeho návštevu a daroval mu knihu o kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty.
Ako každoročne, aj tento rok otec Zoltán odovzdal cenu sv. Jindřicha najaktívnejšiemu farníkovi. Tento rok to bol Ing. Peter Šujan, za svoju aktívnu službu letora, významnú činnosť donátora farnosti a mnohoročnú podporu slovenskej komunity.
Súčasťou svätej omše bolo aj vystavenie relikvie sv. Jindřicha. Po svätej omši sa mali možnosť veriaci pokloniť a vzdať úctu tejto relikvii.
Na záver svätej omše otec Zoltán pozval všetkých prítomných do farskej záhrady na slávnostné agapé, kde ich už čakal tradičný farský guláš a rôzne jedlá a nápoje, ktoré pripravili doma farníci zo všetkých farností.
Ďakujeme všetkým kuchárom, pomocníkom a dobrovoľníkom, ktorý sa zúčastnili na upratovaní kostola, kvetinovej výzdobe a celkovej príprave oslavy a prispeli tak k dôstojnému priebehu tohoročnej Odpustovej slávnosti.
Odpustová slávnosť 2021

Júl 7, 2021


Oznamy
14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 4, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac júl.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Minulú nedeľu bola zbierka na bohoslovcov. (SK: 5541 KČ, HU: 4041 KČ, CZ: 995 KČ) Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

5. júla na slávnosť sv. Cyrila a Metoda svätá omša bude o 11:00.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Július Godla a Xenia Dubatolkina 10.7.2021, Martin Hána a Monika Hycová 17.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude pán kanonik Ondřej Pávek, súdný vikár a dekan Metropolitnej kapituli. Po sv. omši ste srdečne pozvaní na agape do farsej záhrady.

Budúcu sobotu 10.7. vás pozývame na farskú brigádu: príprava na odpustovú slávnosť, upratovanie kostola. Prosíme, kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Oznamy
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 27, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes je zbierka na bohoslovcov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Július Godla a Xenia Dubatolkina 10.7.2021, Martin Hána a Monika Hycová 17.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Utorok bude slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Sv. omša bude o 18:00.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti. Hl. celebrantom bude pán kanonik Ondřej Pávek, súdný vikár a dekan Metropolitnej kapituli.

Te Deum 2021

Jún 21, 2021


Už ako je zvykom na konci každého akademického a školského roka, aj teraz sme mali možnosť stretnúť sa na spoločnom slávení svätej omše spojenej s poďakonavím za dary Ducha Svätého, ktorých sa nám dostalo pri štúdiu. Tento neobvyklý rok, kedy akademické prostredie bolo poznačené častými zmenami foriem štúdia z nám všetkým dobre známych dôvodov, bol obzvlášť náročný tak pre študentov, ako aj pre pedagógov.
Vďaka zlepšujúcej sa situácii sme mali možnosť toto podujatie sláviť spoločne v našom farskom kostole v piatok 18. júna 2021. Pozvanie nášho duchovného otca Zoltána k sláveniu spoločnej Eucharistie prijal na potešenie všetkých zúčastnených otec Rafael. Svojou homíliou oslovil nielen pedagógov a študentov, ale aj nás všetkých. Začal slovami "Kde je váš poklad, kde vaše srdce?" Upozornil na to, čo je skutočne dôležité a povzbudil nás k zhromažďovaniu pokladov v nebeskom kráľovstve. Nemáme však zabúdať ani na to, že o svoje dary a poklady sa máme deliť s naším okolím.
Ako už niekoľko rokov býva zvykom, po duchovnom posilnení bola možnosť posilniť sa aj telesne v pokojnej farskej záhrade. Otec Zoltán v spolupráci s mladými pripravili skromné posedenie, kde sa študenti a pedagógovia mohli neformálne stretnúť a podeliť sa so skúsenosťami, ktoré nadobudli v končiacom sa akademickom roku.
Opúšťajúc farské priestory sa zúčastnení lúčili s prianím krásneho letného odpočinku, zotrvaní v dobrej zdravotnej kondícii a presvedčením, že nasledujúci akademický rok bude spojený s lepšími podmienkami pre sociálne, spoločenské a duchovné prežívanie nielen v našej spoločnej farskej rodine.
Oznamy
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 20, 2021


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

27. júna (budúca nedeľa) bude zbierka na bohoslovcov. Nech Pán Boh odmení Vaše milodary.

Oznamujeme, že počas letných prázdnin v júli a auguste budú v našom kostole vo všedné dni iba nasledujúce sväté omše: vo štvrtok o 16:00 česká svätá omša a piatok o 18:00 slovenského svätá omša. V nedeľu zostáva reláciu bez zmeny.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla. Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

Oznamy
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 13, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Ďakujeme za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

18. 6. (piatok) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť 11. júla.

FARSKÝ DEŇ DETÍ 2021

Jún 12, 2021
fotogaléria


Keď sa pred rokom skončila koncom mája prvá vlna COVID-19, nápad s usporiadaním Farského dňa detí bol jeden z nápadov ako znova rozbehnúť činnosť farnosti, prilákať ľudí späť do kostola a zapojiť ich opäť do života farnosti po dlhých mesiacoch odlúčenia. Bol to čas, keď cestovanie na Slovensko ešte nebolo možné a školy boli zavreté a tak náš prvý farský deň detí bol o máličko jednoduchší ako tohtoročný, ale rozhodli sme sa pokračovať v myšlienke z minulého roku a urobiť z toho farskú tradíciu, náš slovenský farský deň detí.

Už pred 3 rokmi, keď začal fungovať pravidelný klub pre deti Detský katechizmus sme chceli, aby aj najmenší veriaci, ktorí videli kostol iba v nedeľu na svätej omši s rodičmi, mali tiež svoju možnosť spoznávať ostatné deti a po krôčikoch sa sami s radosťou zapájali do činnosti farnosti v prácach a tvorivej činnosti primeranej ich veku. Po troch rokoch fungovania klubu počet detí, ktoré sa začali aktívne zapájať do detských farských akcií nás tento rok na druhom ročníku Farského dňa detí prekvapil. Prišlo 26 detí s rodičmi. Tím, že vo farnosti je aj dobrá základňa mladých a nadšených vysokoškolákov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť a aj sami híria množstvom kreatívnych nápadov, bolo možné sa s takýmto teamom pustiť aj do akcie pre 26 detí. Príprava začal vážnou poradou cez týždeň s rozdelením úloh a to bol základ, aby všetko fungovalo ako má a nič nás nezaskočilo, ani tohtoročné premenlivé počasie.

Ráno sme odštartovali prípravu o 10:00 výzdobou a všetkého potrebného v záhrade. Deti začali chodiť po 11:00 a sami si mohli vybrat, čo ich zaujíma buď športové, kreatívne alebo spoločenské hry. Ako hosť na akciu prišiel aj otec Karol Laburda, ktorý hry odštartoval spoločnou modlidbou detí na ihrisku držiac sa všetci spolu za ruky. Sestry Sára a Rebeka prišli s vlastným nápadom na maľovanie tváre tzv. face painting, čo sa deťom veľmi páčilo a po chvíli, pobehovali po záhrade veselé tigríčatá, mačky a víly. Najväčšou atrakciou pre deti boli ako minulý rok zber farských čerešní a lezenie po stromoch.

Zatiaľ čo sa deti hrali a užívali si úplnú slobodu vo výbere hier a dobrôt, rodičia si mali možnosť trochu oddýchnuť a navzájom sa spoznať. Aj toto bol dobrý spôsob, ako započať rodinné stretnutia jednak vo farnosti ale aj mimo nej a vytvoriť si osobné priateľstvá rodín. Veď všetci sme tu v zahraničí a každému dobre padne rozhovor s ľuďmi z rodného kraja o rodičovských témach.

Deti sa po celodennom naháňaní okolo 15:00 na chvíľu skľudnili. Čakalo ich žrebovanie cien. Keď deti uvideli hlavné výhry v podobe sladkých a nádherne vyzdobených toriet, knižiek, plyšákov a športových vecí, s očakávaním ticho sedeli a čakali kohože to moderátorka Katka vyžrebuje. Tentokrát si prvú cenu odniesla malá Hanka Rušinová, druhú Samko Čupa a tretiu Julka Hudáčeková. Deti si torty nenechali iba pre seba, ale sa rozdelili čím rozsvietili očká aj ostatným deťom, ale aj dospelým, ktorým sa z nej ušlo. Farský deň detí sa tento rok naozaj podaril. Prialo nám aj krásne slnečné počasie.

Radi by sme sa poďakovali všetkým mladým a ochotným organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Ďakujeme za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc. Veľká vďaka patrí aj otcovi Karolovi Laburdovi, že prišiel deti povzbudiť. Tešíme sa na vás aj budúci rok pri našom treťom ročníku Farského dňa detí.

Oznamy
10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 6, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna (teraz sobotu) bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Včera bolo upratovanie kostola.Veľká vďaka skupine č. 1!

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE DETÍ 2021

Jún 6, 2021
fotogaléria


V septembri, keď deti nastúpili do školy sme dúfali, že budú môcť chodiť na hodiny katechizmu každý týždeň v stredu pred svätou omšou. Hodiny boli dané tak, aby sa chlapci, ktorí majú záujem z hodiny mohli rovno zúčastniť svätej omše ako miništranti a posunúť svoju účasť vo farnosti k zodpovednejším úlohám. Keďže celý ročník bol vzhľadom na COVID-19 dosť neistý, tento rok sa otvoril ročník iba pre deti, ktoré navštevovali tretí ročník a mohli koncom roka pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. Žiaľ už po druhej hodine sa školy zavreli a z nariadenia vlády aj naša výuka katechizmu. Deti mali domácu školu, ale to nemohlo nahradiť osobné stretnutia. Spolu sme sa stretli až na jar, ale o to intenzívnejšie.

Hodiny prebiehali v stredu aj v nedeľu pred svätými omšami, až kým neprišla dlho očakávaná nedeľa, ich veľký deň, keď mohli po prvýkrát pristúpiť k oslave poslednej večere Pána.

Dňa 6.6. 2021 sa v našom kostole svätého Jindřicha konala slávnostná svätá omša. Deti boli štastné aj preto, že sa podarilo ich príbuzným docestovať a po dlhých mesiacoch sa mohli spolu aj so širšou rodinou tešiť tomuto významnému dňu v ich živote.

Otec Zoltán privítal Emku Gajdzicovú, Matúška Cehulu, Ondrejka Peklanského a Matúška Dudu. Veľkým prekvapením pre Ondrejka bol jeho ujo, kňaz, Slavomír Peklanský, ktorý s otcom Zoltánom Balgom a otcom Karolom Laburdom slúžil svätú omšu. Homília otca Slavomíra zaujala všetky deti aj dospelých svojimi názornými ukážkami. Pochválil rodičov, že splnili sľub, ktorý dali pred 10 rokmi pri krste svojich detí, že ich budú vychovávať vo viere. Vyjadril spokojnosť, že sa deti dobrovoľne rozhodli pre Krista, a že s ním chcú byť hlbšie spojení. Vysvetlil im, že Boh chce, aby boli s ním v blízkosti. Májú byť dobrí kresťania, Bohu slúžiť a plniť jeho vôľu, pretože kto plní Božiu voľu, je Bohu milý, je jeho bratom, sestrou, matkou (Mk 3,20-35).

Po homílii deti pristúpili prvýkrát k prvému svätému prijímaniu. Spoločne sa prvýkrát pomodlili modlitbu po prijímaní. Na záver Ondrejko poďakoval rodičom, že ich vychovávali tak, aby v tento deň mohli stáť pred Pánom a začať mu slúžiť. Emka s Matúškom Cehulom poďakovali otcovi Zoltánovi za všetko, čo pre deti pri výuke vykonal, za jeho trpezlivosť a láskavý prístup. Matúško Duda poďakoval za všetky deti a rodičov aj svojej katechétke, za jej trpezlivoť a povzbudzovanie počas hodín, ktorá deti posledné dva roky viedla až k dnešnému slávnostnému dňu. Otec Zoltán deťom daroval malý darček za Slovenskú farnosť, aby si na tento deň vždy s láskou spomenuli.

Na deti čakalo po svätej omši slávnostné fotenie s otcom Zoltánom a svojou rodinou a po ňom občerstvenie. Rodičia deťom prichystali slávnostnú tortu, a keď zo všetkých opadlo napätie z celého dňa, bol čas aj na hry v záhrade.

Slávnostnú svätú omšu filmovala aj televízia LUX a otec Zoltán, deti aj pani katechétka mali možnosť vyjadriť svoje dojmy z prípravy a slávnosti prvého svätého prijímania. Deti si pri štúdiu katechizmu vybudovali silné priateľstvo a miništrantskú službu, čo začali pred svojim prvým prijímaním sú odhodlaní plniť všetci traja chlapci aj naďalej s ešte väčšou radosťou.

Farský deň detí 2021

Jún 6, 2021


Dňa 12.6. 2021 (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, 774039005, dajasa75@seznam.cz
Noc kostolov 2021

Máj 31, 2021


V piatok 28.5.2021 sa konal už 13. ročník Noci kostolov, do ktorého sa zapojila aj naša farnosť. Program otvorila slávnostná svätá omša, ktorú celebroval náš duchovný otec Zoltán Balga.
Po svätej omši následoval bohatý kultúrny program. V úvode večera vystúpil náš nový chrámový zbor pod vedením Tomáša Sochy. V ich podaní sme si mohli vypočuť omšové spevy od G. B. Casaliho alebo Ave Mária od J. Arcadelta. Potom následoval mládežnícky spevácky zbor s chválami "Laudato si". Nechýbala ani komentovaná prehliadka nášho chrámu, ktorú si pripravil aj tento rok kostolník českej farnosti Matyáš Berdych. Zvyšok večera bol vyplnený hudobnými koncertami. Mohli sme si vypočuť koncert klasickej barokovej hudby v podaní našich organistov Zoltána Micsa a Stanislava Pavíleka.
V priebehu celého večera sa konal aj program vo farskej záhrade. Mali sme možnosť sledovať premietanie fotiek zo života farnosti a nechýbala ani ochutnávka vín a syra a možnosť individuálnej prehliadky farskej vínnej pivnice.
Tento rok navštívilo našu farnosť približne 1500 návševníkov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh tohtoročnej Noci kostolov v našej farnosti a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Oznamy
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
(Slávnosť)

Máj 30, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Pán kardinál Dominik Duka pozýva všetkých kňazov, diakonov, rodiny s deťmi i všetok Boží ľud v meste Praha k oslave slávnosti Tela a Krvi Pána. Vo štvrtok 3. júna 2021 o 17.00 hod. bude pán kardinál slúžiť v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú svätú omšu a po nej bude nasledovať tradičná eucharistická procesia. Na túto slávnosť pozýva predovšetkým pražské farnosti. Je príležitosťou na oslavu tohto významného sviatku s diecéznym biskupom. V našom kostole svätá omša s procesiou bude o 18.00.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

Budúcu nedeľu bude prvé sväté prijímanie pre deti. Poprosím Vás, aby ste prve lavice nechali voľné pre rodičov a krstných rodičov.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvá sobota v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 1500 návšetvníkov.

Program duchovných aktivít v múzeu Červený kláštor

Máj 28, 2021


Ak hľadáte počas leta tip na výlet alebo na pár dobre strávených dní, kde by ste mohli načerpať duchovne i kultúrne a popritom zregenerovať svoje sily po náročnom období, ktoré máme za sebou, prídite spoznať krásnu prírodu Pienín i duchovné a kultúrne bohatstvo múzea Červený Kláštor, ktorý ponúka aj pestrý duchovný program.

Oznamy
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
(Slávnosť)

Máj 23, 2021


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Minulý týždeň bola zbierka do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 4139 KČ, HU: 3600 KČ, CZ: 1420 KČ. Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

6. júna bude prvé sväté prijímanie pre deti.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Srdečne Vás pozývam z príležitosti programu “Noc kostolov” (28. mája - piatok) na návštevu nášho kostola, kde budete mať možnosť zúčastniť sa kultúrneho programu uvedeného na plagátoch. Budete si môcť pozrieť kostol úplne netradične, aj priestory inokedy neprístupné, dozviete sa niečo o histórii kostola, jeho súčasnom stave a ďalšie zaujímavosti. Každý si môže vybrať podľa svojho výberu. Dobrovoľníci, ktorí by boli ochotní pomáhať pri organizovaní môžu sa prihlásiť u Jakuba Kandru.

Oznamy
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 16, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dnes je zbierka (namiesto zrušenej zbierky na arcidiecézu) do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za vaše milodary vyslovujeme "Pán Boh zaplať”.

Oznamujeme rodičom a deťom, že 12. júna bude farský deň detí. Začíname o 11.00 vo farskej záhrade.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Lukáš Kincl a Martina Kalinová 3.7.2021 chcú prijať sviatosť manželstva. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Budúcú nedeľu bude slávnosť zoslania Ducha Svätého. Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.

Oznamy
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 9, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole. Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Budúcu nedeľu (16. mája) bude zbierka (namiesto zrušenej zbierky na arcidiecézu) do Fondu mzdovej podpory duchovních v arcidiecéze. Za vaše milodary vyslovujeme "Pán Boh zaplať”!

Dnešná nedeľa je dňom, kedy si spomíname na všetky mamky. Keď na svoj život pozeráme ako na knihu, mamka je vždy jednou z kľúčových postáv. Možno si to ani neuvedomujeme, ale bez mamky by sme neboli takí, akí sme. V každodenných maličkostiach môžeme na sebe pozorovať práve mamkin rukopis. Schválne, koľko vecí robíte preto, že vás to tak naučila vaša mamka? Preto jej dnes nezabudnime poďakovať za všetko, čo pre nás robí, čo pre nás obetovala, a pamätajme si, že aj keď sme v živote stretli mnohých ľudí, ktorí nás majú radi, práve mamka bola tá PRVÁ, ktorá nás milovala. Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Štvrtok bude Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, sv. omša bude o 18:00.

Oznamy
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 2, 2021


Na základe mimoriadneho opatrenia Vlády ČR dochádza od 26. apríla 2021 zmenám pravidiel pre návštevy sv. omší. Každý účastník musí mať ochranný prostriedok dýchacích ciest (tj. respirátor alebo nanoroušku), budú dodržané vo vnútorných priestoroch rozostupy 2 metre - s výnimkou členov domácnosti - a účastníci si pred vstupom do vnútorného priestoru dezinfikujú ruky. Od 26. 4. zrušíme prihlasovanie na sv. omše.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Kostelní slavnosti - Invence, V.
on-line koncert

Apríl 30, 2021


Dňa 29.4. 2021 sa uskutočnil v kostole sv. Jindřicha on-line koncert v rámci Kostelních slavnosti.

Účinkujúcimi boli:
Markéta Fassati - soprán
Michaela Káčerková - organový pozitiv
Petr Malíšek - violoncello
Matyáš Berdych - sprievodca históriou kostola
Zoltán Balga - farár.

Záznam z koncertu je možné vidieť na youtube.

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Apríl 26, 2021


Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.


Oznamy
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 25, 2021


Na základe mimoriadneho opatrenia Vlády ČR dochádza od 26. apríla 2021 zmenám pravidiel pre návštevy sv. omší. Každý účastník musí mať ochranný prostriedok dýchacích ciest (tj. respirátor alebo nanoroušku), budú dodržané vo vnútorných priestoroch rozostupy 2 metre - s výnimkou členov domácnosti - a účastníci si pred vstupom do vnútorného priestoru dezinfikujú ruky. Od 26. 4. zrušíme prihlasovanie na sv. omše.

Budúcu nedeľu sv. omša o 7:30 už nebude!

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa budeme modliť Loretánske litánie.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Od 6. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít).

V sobotu (prvá sobota v mesiaci), 1. mája bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 3.

Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Oznamy
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 18, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše. Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Putovná socha sv. Jozefa sa odovzdáva každú nedeľu po svätej omši v sachristii. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Od 6. mája začíname nový kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca apríla (alebo do naplnenia kapacít). Prvé sväté prijímanie bude 6. júna 2021.

Veľkonočný pozdrav otca biskupa Jozefa Haľka

Apríl 5, 2021


Milí priatelia zo slovenských katolíckych misií vo svete,

srdečne vás pozdravujem a rád by som každému z vás poprial požehnané prežívanie Veľkonočných sviatkov. Na Veľký piatok sme sa modlili krížovu cestu, ktorá je príznačná práve pre pripomínanie utrpenia Ježiša, ktorý sa za nás z lásky obetoval, aby nás vykúpil.
Uvedomujem si, že všetci z vás ste počas predchádzajúceho roka zažili rôzne utrpenie spôsobené pandémiou, s ktorou ako svet ešte stále zápasíme. Myslím na každého jedného z vás, na vaše rodiny, vaše deti a vašich drahých v mojich modlitbách.
Rád by som vás povzbudil poukázaním na skutočnosť, ktorú nám pripomína aj pápež František: že Veľká noc vďaka láske všemohúceho Boha ku každému z nás nekončí umučením Ježiša na Veľký piatok, ale až Veľkonočnou nedeľou, kedy oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista nad smrťou a hriechom.
Každý deň z veľkonočného trojdnia má pre náš život dôležitý odkaz, nad ktorým sme pozvaný meditovať vo svetle udalosti nášho života, ale až Veľkonočná nedeľa dáva nášmu prežívaniu kresťanskej viery zmysel, nádej a radosť.
Vyprosujem vám, aby tohtoročná Veľká noc a oslava Ježišovej víťaznej lásky bola pre vás zdrojom vnútorného pokoja a radosti, ktorú zažili Ježišovi učeníci, keď ho uvideli na vlastné oči a ich učiteľ im povedal: „Pokoj vám!“ (porov. Jn 20, 19).
Žehnám vás aj vašich duchovných pastierov, ktorým ďakujem za všetku ich námahu.

S úctou
+ Jozef Haľko

Oznamy
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 4, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Bratia a sestry, dnes je veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, najväčší kresťanský sviatok. Úprimne Vám želám, aby ste načerpali z tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania posilu a radosť do svojho života. Ďakujem všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov v našej farnosti. (organistom, spevákom, miništrantom, lektorom, aranžérkam, speváckemu zboru Cantus Gratus a dobrovoľníkom) Nech Vám to Zmŕtvychstalý Pán hojne odmení.

Na veľkonočný pondelok 5. 4. bude sv. omše v našej farnosti o 11:00.

Celý budúci týždeň máme v Cirkvi veľkonočnú oktávu, kedy každý deň slávime sv. omšu tak, ako na veľkonočnú nedeľu. Od dnešného dňa sa počas celého veľkonočného obdobia modlíme mariánsku antifónu „Raduj sa, nebies kráľovná“.

O týždeň je Nedeľa Božieho milosrdenstva.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole. Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Na sviatok svätého Jozefa sme požehnali putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Na Veľký piatok sme mali zbierku pre Svätú zem. SK-CZ: 3390 KČ, HU: 4325 KČ. Pán Boh zaplať!

Oznamy
KVETNÁ NEDEĽA

Marec 28, 2021


Bratia a sestry, dnešnou Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Prežívajme ho v našich rodinách v pokojnej duchovnej atmosfére.

Dnes o 15:00 bude spievaná krížová cesta mladých.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na Veľký týždeň.

Zelený štvrtok – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 19:00

Veľký piatok – Bohoslužba slávenia utrpenia a smrti Pána bude o 15:00

Veľký piatok je deň pokánia a prísny pôst. Iba raz do sýta za deň sa najesť a celý deň bez mäsitého pokrmu.

Biela sobota – Poklona pri Božom hrobe bude od 09:00 do 15:00, keď aj Eucharistia bude uschovaná.

Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece.

Veľkonočná nedeľa – deň Pánovho zmŕtvychvstania, je to najväčší sviatok kresťanov, sv. omše budú o 7:30 a 11:00 (česká o 8:30). Po sv. omši bude aj požehnanie jedál.

Poprosím Vás, aby ste na Bielu sobotu po zotmení dali do okien svojich bytov sviecu či obrázok Krista na znamenie Kristovho vzkriesenia a na znamenie nádeje a víťazstvo života zvlášť v tejto neľahkej dobe.

Na Veľký piatok bude zbierka pre Svätú zem, Výťažok zbierky tradične putuje pre východné cirkvi na podporu kresťanských komunít na Blízkom východe, na fungovanie škôl, nemocníc a iných charitatívnych štruktúr.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Organizačné pokyny pre slávenie veľkonočných sviatkov

Marec 27, 2021


Milí farníci,

vzhľadom k protiepidemickým obmedzeniam, je v našom kostole limitovaná účasť na 30 osôb. Do tohto počtu sa nepočíta kňaz, ani jeho asistencia (miništranti, atď.). Dišpenz biskupov od povinnej účasti na sv. omši sa vzťahuje aj na veľkonočné sviatky. To znamená, že aj keby sa veriaci nezúčastnil ani jednej sv. omše cez veľkonočné sviatky, týmto konaním nehreší. Je samozrejmé, že sa veriaci snažia zúčastňovat bohoslužieb, buď osobne alebo online podľa možností.

Tak ako doteraz, bude vytvorený zoznam na zapisovanie sa na sv. omše. Zapisovanie bude možné od nedele 14 hodín cez odkaz na našej farskej stránke. Vzhľadom na kapacitu nášho kostola a počtu veriacich je zrejmé, že nebude možné, aby sa každý veriaci fyzicky zúčastnil sv. omše každý deň (na zelený štvrtok, veľký piatok, bielu sobotu a aj veľkonočnú nedeľu).

Keďže je sv. omša v sobotu večer s platnosťou na nedeľu, prosíme Vás, aby ste si v prípade zájmu vybrali účasť na sv. omši buď v sobotu večer alebo kedykoľvek v nedeľu, a umožnili tak účasť aj ostatným veriacim. Sobotná (veľkonočná vigílna) sv. omša bude o 20:00, v nedeľu budú 2 slovenské omše (o 7:30h, 11:00h) a jedna česká sv.omša (o 8:30h). Ak by nastal prípad, že v deň konania sv. omše bude ešte voľné miesto v zozname, je možné sa zapísať, aj keď už na jednu (nedeľnú alebo sobotnú) sv. omšu zapísaní ste.

Vopred vám ďakujem za pochopenie.

Veľká Noc 2021 - Bohoslužby

Marec 25, 2021


Sčítanie ľudu

Marec 21, 2021


Oznamy
PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 20, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Krížové cesty začnú vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Na kvetnú nedeľu nebudeme mať krížovú cestu.

Na sviatok svätého Jozefa sme požehnali putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

25. marca (štvrtok) máme Slávnosť Zvestovania Pána. Sv. omše budú nasledovne: CZ - 16:00, HU - 17:30, SK - 19:00.

27. marca je zmena zimného času na letný.

Na budúcu sobotu (27.3.) vás pozývame na veľké upratovanie pred Veľkou Nocou. Poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Kto môže, nech príde pomôcť. Začíname o 10.00.

Od dnešnej nedele do Veľkého piatku sa v kostoloch zahaľujú kríže s ukrižovaným Ježišom. Je to akoby zahalená Kristova tvár, symbol smútku, poníženia a utrpenia, ktoré má podstúpiť.

Na budúci týždeň máme Kvetnú nedeľu. Kvôli pandemickej situácie nemôžeme mať procesiu, preto ratolesti požehnáme v zadnej časti kostola. Veriaci zostávajú na miestach v kostole. Ratolesti sa nerozdávajú, k žehnaniu si veriaci prinesú vlastné ratolesti.

Slávnosť SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE

Marec 19, 2021


Dňa 19.3.2021 pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, bola v kostole sv. Henricha slúžená slávnostná sv. omša. Otec Zoltán v úvode homílie vyzdvihol dôležitosť sv. Jozefa, ktorý je vzorom svätosti, manžela, otca, živiteľa rodiny, robotníka. Muža o ktorom Sväté Písmo hovorí, že bol spravodlivý, nábožný, ťažko pracujúci, milujúci, čestný a úctivý. Bol mužom počúvajúcim Boží hlas, vidiacim potreby svojej rodiny a odvážny a rýchlo konajúci. Otec Zoltán tak nadviazal na dnešné evanjelium (Lk 2, 41 - 51), v ktorom sa píše ako sv. Jozef s pannou Máriou hľadali Ježiša, keď sa im stratil. Akí boli bezradní. Obaja sú nám vzorom v usilovnom hľadaní. Spravodlivosť a usilovnosť Jozefa spojená s láskou Panny Márie vedie k nájdeniu Ježiša. Hľadajme Ježiša usilovne a s láskou. Ježiš je vždy tam, kde ide o našu spásu. Teda v našom srdci. Tam sa rozhoduje, či budeme patriť Bohu, alebo nie. Otec Zoltán sa v homílii zmienil aj o sprevádzaní rodín na ceste k svätosti. Pápež František kladie doraz na rodinnú lásku a preto dnešnou slávnosťou sv. Jozefa zvolil dátum zahájenia Roku rodiny Amoris laetitia. Táto iniciatíva sa bude po niekoľko mesiacov časovo zhodovať s mimoriadnym Rokom sv. Jozefa (do 8.12.2021). Môže to byť dobrá príležitosť, aby sme sv. Jozefa prosili za naše rodiny a za rodiny na celom svete, a tiež za to, aby mnohí mladí ľudia objavili krásu manželského života a vnímali, že kresťanské rodiny majú evanjelizačné poslanie. Pri tejto vzácnej príležitosti otec Zoltán na konci sv. omše požehnal putovnú sochu sv. Jozefa, ktorú si vždy v nedeľu, budú môcť odniesť domov veriaci našej farnosti, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochou sv. Jozefa. Pane, pomáhaj nám, prosím pripodobňovať sa sv. Jozefovi, aby sme aj my vedeli, tak ako on, plniť Tvoju vôľu. A byť ľuďmi mála slov, vystatovaní sa, ale mnohých skutkov Lásky.
Oznamy
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Marec 14, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na nástenke, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

V roku svätého Jozefa sme sa rozhodli predstaviť príklad Ježišovho pestúna – svätého Jozefa, čo najväčšiemu počtu ľudí. Na sviatok svätého Jozefa požehnáme putovnú sochu, ktorú si vždy v nedeľu budú môcť odniesť domov naši veriaci, aby sa každý deň mohli pomodliť pred sochu sv. Jozefa. Socha sa bude odovzdávať každú nedeľu po svätej omši. Poprosíme Vás, aby ste sa zapísali vzadu na nástenke, v ktorý týždeň môžete privítať putovnú sochu vo Vašej domácnosti.

Oznamy
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 7, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 1.

Sviatok sv. Kunigundy

Marec 3, 2021


Dňa 3.3.2021 sa v kostole sv. Henricha, pri príležitosti sviatku spolupatrónky svätej Kunigundy, slúžila slávnostná svätá omša, ktorú s otcom Zoltánom Balgom koncelebroval otec Karol Laburda. Otec Laburda na začiatku homílie hovoril o živote sv. Kunigundy, manželky cisára Henricha II. Upozornil hlavne na udalosť v jej živote, keď ju radcovia jej manžela obvinili z manželskej nevery a ona sa musela podrobiť skúške pravdy. Cisára, ktorý bol presvedčený o vernosti svojej manželky, toto obvinenie rozhnevalo a preto dal radcov uväzniť. Nevinná Kunigunda sa dobrovoľne podrobila verejnej skúške čistoty. Vedela, že Pán Boh nedopustí žiadnu neprávosť, nespravodlivosť, aby trpeli nevinní. Prešla bosými nohami cez rozžeravené železo. Na jej chodidlách sa nenašli žiadne stopy po popáleninách. Jej chodidlá boli čisté, nepoškvrnené, pretože jej srdce bolo čisté, nepoškvrnené. Dodnes je uctievaná ako patrónka vdov a bezdetných manželstiev, pretože so sv. Henrichom nemali deti a taktiež ako patrónka obetí klebiet, pretože sama sa stala obeťou falošných obvinení. A preto ju môžeme aj my uctievať a vzývať v prípadoch nepríjemného hanobenia a ohovárania. Na záver homílie otec Laburda vyzval veriacich k predsavzatiu nielen na túto pôstnu dobu, že nikdy nebudeme ohovárať, šíriť klebety, pretože je to hriech a ten spôsobuje rany a bolesť. Rany horšie ako popáleniny na bosých nohách. Sú to rany v našom srdci, na duši, ako aj v srdci blízkych, a hlavne v najsvätejšom srdci Ježišovom. Môžeme dnes, a nielen dnes, vzývať sv. Kunigundu: „oroduj za nás“.

Sviatok sv. Kunigundy

Marec 3, 2021


Dnes (3. marca) slavíme patrónku nášho kostola sv. Kunigundu, cisárovnú, manželku sv. Henricha.

Sv. Kunigunda je patrónkou tehotných žien a chorých detí.

Rok narodenia sv. Kunigundy nie je známy. Pravdepodobne to bol rok 978. Jej otec sa volal Siegfried (bol luxemburským grófom) a matka Hedviga. Kunigunde dali dôslednú a hlbokú kresťanskú výchovu. Keď mala Kunigunda približne dvadsať rokov, vydala sa za bavorského vojvodu Henricha, ktorý bol roku 1002 v Mohuči korunovaný za nemeckého kráľa. O mesiac neskôr korunovali za kráľovnú aj Kunigundu. Roku 1014 sa Henrich stal aj rímskym cisárom. Cisársku korunu získal v Ríme z rúk pápeža. Po návrate do vlasti si zodpovedne plnil povinnosti cisára. Kunigunda zase žila utiahnutým životom. Jej izba bola veľmi skromne zariadená. Štedro podporovala chudobných a prijímala kohokoľvek z poddaných.

O ich manželstve sa viedli hlavne na začiatku 20. storočia mnohé polemiky. V niektorých historických textoch, na ktorých je aj pečať pápeža Inocenta III., sa hovorí o panenskom sľube, ktorý údajne Henrich s Kunigundou zložili. Ich manželstvo sa označuje ako „manželstvo sv. Jozefa“. Na základe týchto historických dokumentov bol Kunigunde pripísaný titul „panna“. Podľa iných moderných autorov však toto označenie nekorenšponduje s údajmi, ktoré zaznamenali súčasníci Henricha a Kunigundy. Podľa nich to bolo asi tak, že cisár Henrich zistil, že manželka je neplodná. Nemecké manželské právo, ktoré bolo trpené Rímom, vtedy umožňovalo v takýchto prípadoch prepustiť manželku. No cisár nechcel použiť toto právo. Dal prednosť spoločnému životu s nábožnou manželkou, i keď bez potomstva. Zrejme na základe toho, že obaja žili veľmi pekne a bez detí, vznikla legenda o sľube čistoty.

V roku 1007 Kunigunda s pomocou cisára dala postaviť dóm v Bambergu na severe Bavorska a v roku 1017 benediktínsky kláštor v Kaufungene v Dolnom Hesensku. V roku 1024 Henrich zomrel. Kunigunda túžila utiahnuť sa do kláštora. Na prvé výročie jeho smrti – roku 1025 – sa konala posviacka chrámu v kláštore v Kaufungene. Cisárovná pozvala mnohých biskupov, dvoranov a rytierov krajiny na túto slávnosť. Tam na úžas všetkých po evanjeliu v plnom lesku drahocenných šiat pristúpila k oltáru. Drahocenný plášť si vyzliekla a obliekla sa do čierneho rehoľného rúcha. Dala si ostrihať vlasy a biskup jej zahalil hlavu závojom. Nastokol jej prsteň a uviedol do cely v kláštore. Jej majetok sa použil na stavbu kláštorov, na ozdobu chrámov a ako podpora pre chudobných. V kláštore strávila posledných pätnásť rokov svojho života. Dôsledne vykonávala všetky práce a aj tam sa starala o chudobných. Zomrela 3. marca 1033. Podľa svojho želania ju pochovali v chudobných šatách vedľa jej manžela Henricha v katedrále v Bambergu. Za svätú bola vyhlásená roku 1200.

Oznamy
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 28, 2021


V súvislosti s vyhlásením nového núdzového stavu od 1. marca 2021 zostávajú obmedzenia pre bohoslužby nezmenené, teda je možné naplniť 10% kapacity kostola na sedenie. Platí tiež zákaz hromadného spevu s výnimkou zboru alebo spevákov na oddelenom mieste. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Počas núdzového stavu každú nedeľu bude slúžená jedna sv. omša naviac a to ráno o 07.30 v slovenčine.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Stredu, 3. marca má liturgickú spomienku patrónka nášho kostola Sv. Kunigunda.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok.
Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Minulý týždeň sme mali zbierku “Halier sv. Petra”. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 2008 KČ, HU: 2057 KČ, CZ: 2374 KČ.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

V sobotu (prvý piatok v mesiaci) bude upratovanie kostola. Poprosím o upratovanie skupinu č. 1.

Oznamy
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 21, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Na upratovanie kostola sa prihlásilo 18 ľudí. Pán Boh zaplať za Vašu ochotu!Upratovanie bude každú prvú sobotu v mesiaci. Záujemcovia o účasť na upratovaní kostola sa môžu prihlásiť naďalej v sachristii.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty vo štvrtok o 15:30 (česká) v piatok začnú o 17:30 (slovenská) a v nedeľu o 10:30 (slovenská). Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Dnes je zbierka “Halier sv. Petra”. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Pán kardinál Dominik Duka ustanovil do našej farnosti za výpomocného duchovného P. Karla Laburdu. Otec Karol aj doteraz ochotne vypomáhal v našej farnosti. Vyprosujem mu do jeho kňazského pôsobenia v našej farnosti ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého.

Oznamy
6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 14, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Popolcovou stredou (17.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Sv. omše budú: 07.00 - SK, 16.00 - CZ, 17.00 - HU, 18.00 - SK.

Pobožnosti krížových ciest: prosíme spoločenstvá a modlitbové bratstvá o prerozdelenie týchto pobožností na harmonograme na stolíku s novinami, tak ako je zvykom. Krížové cesty v piatok začnú o 17:30 a v nedeľu o 10:30. Je možné získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnenia obvyklých podmienok. Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť, majú rovnako možnosť získavať odpustky pri čítaní a rozjímaní o umučení Pána.

Budúcu nedeľu bude zbierka “Halier sv. Petra”.

Sviatok bl. Anny Kataríny Emmerichovej

Február 10, 2021


Dňa 9.2.2021 pri príležitosti sviatku blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej, sa v kostole sv. Henricha konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec Rafael Marek Tresa. Na úvod otec Rafael povedal, že asi pred rokom, keď začal žiadať v mene slovenskej dominikánskej provincie o relikviu Anny Kataríny Emmerichovej, nepomyslel si, že sviatok tejto svätice sa bude oslavovať v takej kritickej situácii, ako je súčasná pandémia. Ale asi to tak malo byť. Katarína žila v ťažkej dobe, poznačenej francúzskou revolúciou. Veriaci strácali vieru v cirkev, vo sviatosti, v Boha, v relikvie, strácali zmysel náboženstva. A vtedy Boh poslal Katarínu, ktorá dokázala rozoznať čo je požehnané a čo nie. Dostávala vízie, aké nedostal žiaden človek. Nepotrebujeme Katarínu aj dnes? Nestráca ľudstvo vieru aj dnes? Anna Katarína si vybrala tŕňovú korunu a Pán ju prijal. Uvedomovala si, že najdôležitejšou čnosťou je láska k blížnemu, ktorá nie je možná bez lásky k Bohu. Napriek svojim ťažkostiam, keď bola pripútaná na lôžko, pomáhala ľudom. Brala na seba utrpenie druhých. Modlila sa za cirkev a za celý svet. Kde brala silu? Vo vzťahu s Bohom. Môžeme obdivovať, kde sa v nej brala táto sila. Niekedy sa bojíme vziať na seba kríž druhých. Niekedy sa bojíme vziať na seba aj svoj vlastný kríž. Ťažko je nám vziať kríž študijných, manželských, pracovných povinností, kríž pôstu, kríž Božích prikázaní. Katarína nám ukazuje iný smer. Čím viac som zameraný na Krista, tým viac rastiem a môžem pomáhať druhým. Keď sa svetlo príkladu svätých raz zapáli, svieti navždy. Svätci sú hviezdy, ktoré svietia stále. Stále nám majú čo povedať, odovzdať, priniesť. V súčasnej dobe pandémie je postoj Kataríny Emmerichovej pre nás posilou (vzorom), ako sa zachovať. Ona vedela kríž prijať, vedela kríž niesť. My ten náš kríž nesme z lásky k Ježišovi. S ukrižovaným Kristom a v zjednotení s ním, môžeme urobiť pre najbližších najviac. Na záver otec Rafael povzbudil slovami, že keď sa nám ťažko žije v duchovnom (kresťanskom) živote, môžeme sa pozrieť na svetlo, ktorým sú naši svätí. Svätí nám ukazujú cestu k Bohu. Rovnako ako dnešná blahoslavená Anna Katarína. Kto k nej prišiel, nikdy neodišiel na prázdno. Ľudí vypočula, potešila, povzbudila. Po svätej omši sa veriaci spoločne pomodlili litánie k Anne Kataríne Emmerichovej a s úctou a pokorou prijali požehnanie jej relikviou.

Oznamy
5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 7, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

V utorok 9. februára 2021, v deň sviatku bl. Anny Kataríny Emmerichovej, jednej z najväčších mystikov Cirkvi, vás pozývame na sv. omšu o 17.00. Sv. omšu bude slúžiť P. Rafael Marek Tresa. Po sv. omši bude možnosť uctiť si relikvie tejto veľkej a málo známej svätice.

Štvrok (11. februára) bude sviatok Panny Márie Lurdskej a Svetový deň chorých.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Maday a Lyudmila Nemesh. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť manželstvo, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Oznamy
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 31, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Od 4. februára (štvrtok) začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Máme ešte 2 voľné miesta.

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Maday a Lyudmila Nemesh. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Utorok, 2. februára slávime sviatok Obetovania Pána čiže Hromnice. V tento deň sa tradične požehnávajú sviece – hromničky. Odporúčame priniesť si sviece so sebou na sv. omšu. Slovenská sv. omša bude o 18:00, pred sv.omšou bude obrad požehnania sviec v kaplke sv. Barbory.

Stredu udelím pri svätej omši Svätoblažejské požehnanie hrdla.

Budúci týždeň je prvopiatkový.

Oznamy
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 24, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Od 18. januára do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Od 4. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 14. februára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Oznamy
2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 16, 2021


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Budúca nedeľa je Nedeľa Božieho Slova.

Od 18.januára do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Od 4. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 22. januára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Predmanželská výuka 2021

Január 14, 2021


Nasledujúci cyklus zaíname 4.2.2021 vo štvrtok a skončí 11.3.2021. Prihlásiť sa možno do konca januára 2021 (alebo do naplnenia kapacít). Ďalší kurz predmanželskej náuky sa potom bude konať v máji a v septembri 2021.

Koncoročné hodnotenie 2020

Január 10, 2021


Poďakovanie

V prvom rade chcem poďakovať Pánu Bohu za dar prežiť spoločne rok 2020. Moje poďakovanie patrí pánu kostolníkovi Stanislavovi za kvalitnú a obetavú službu a ochotnú pomoc nielen pri bohoslužbách, ale i pri iných potrebných prácach okolo kostola a fary.
Ďakujem organistkom: Martinovi, Tomášovi, Aničke, Lucke, Stanislavovi, Petrovi a Danielovi za ich pravidelné sprevádzanie pri sv. omšiach a realizáciu ďalších pastoračných aktivít, spevokolu za obohatenie slávnostných svätých omší počas týchto Vianoc, ale aj počas celého roka, spevákom pomáhajúcim pri pohrebných obradoch, ženám z ružencového bratstva za starostlivosť o kostolné prádlo aj okolie kostola a tiež ženám, ktoré pomáhajú pri prácach na fare. Ďalej ďakujem Diane za vedenie histórie domus, Miriam a Tomášovi za vydanie farského časopisu, lektorom, ktorí čítajú lekcie pri sv. omšiach. Ďakujem aj mládeži pod vedením Dominika za vedenie mládeže a ich sprevádzanie, miništrantom, ktorí sú veľmi potrební, ďakujem aj modlitbovým spoločenstvám našej farnosti, chlapom za pomoc vo farskej záhrade, pomocníkom za upratovanie kostola a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú počas celého roka.
Poďakovanie vyslovujem aj všetkým Bohu známym darcom, ktorí vo veľkej miere finančne prispeli na obnovu a prevádzku nášho kostola.
Ďakujem členom hospodárskej farskej rady a pastoračnej farskej rady za všetku ich vykonanú prácu pre farnosť.
Moja vrúcna vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispievali modlitbami, obetami, službou a finančnými darmi.
Zároveň vás chcem poprosiť o odpustenie a pochopenie, ak som sa v tomto roku voči vám previnil. Prosím o modlitby a pomoc v mojej kňazskej službe, aby sme spoločnými silami zveľaďovali Boží chrám i náboženský život v našej farnosti.

Štatistika

V roku 2011 bolo v našej farnosti pokrstených 17 detí, z toho: 9 chlapcov, 8 dievčat.
Prajeme im milosťami naplnený, šťastný a krásny život.

Sviatosť manželstva prijalo 4 párov.
Vyprosujme im trvalý, požehnaný spoločný život vo svojich rodinách.

Našu farskú rodinu opustili traja. Odpočinutie večné daj im, Pane.

Všetkým Vám vyprosujem z hĺbky svojho srdca do nového roka veľa Božích milostí, zdravie, silu, pokoj a úprimnú radosť v srdciach i na tvárach.

Hospodárenie Slovenskej farnosti za rok 2020

Za rok 2020 sme vygenerovali celkovú stratu vo výške 120 625 Kč, z toho výnosy 421 895 Kč. Podielajú sa na nich výnosy z kostolných zbierok v celkovej výške 153 695 Kč, z toho nedeľné zbierky 133 915 Kč a zbierky účelové, ktoré sa odvádzajú na AP 19 780 Kč. Celková výška zbierok je o 78 715 Kč nižšia ako v roku 2019. Výraznou súčasťou príjmov boli dary farnosti vo výške 268 200 Kč, čo bolo o 70 tis. Kč viac ako v roku 2019. Náklady činí spolu cca 542 520 Kč a sú výrazne vyššie ako v roku 2019, pretože boli uhradené faktúry za výmenu osvetlenia v celkovej výške 214 773 Kč. Stav finančných prostriedkov na účte a v pokladni činí k 31.12.2020 362 206 Kč a dáva predpoklad k bezproblémovému financovaniu na budúci rok.

Príjmy
Zostatok z roku 2019: 482 831 Kč
Milodary na ucet: 268 200 Kč
Nedeľné zbierky: 133 915 Kč
Odoslané zbierky AP: 19 780 Kč
Celkovy príjem: 904 726 Kč

Výdaje:
Účelové zbierky AP: 19 780 Kč
Svojpomocny fond: 22 220 Kč
Ucetni prace: 10 500 Kč
Osvetlenie kostola: 214 773 Kč
telefon, internet: 11 212 Kč
Farské čriepky: 32 125 Kč
Ples: 6 098 Kč
Ples (záloha) 2021: 30 000 Kč
Katolické noviny: 10 696 Kč
Reštaurátorské práce: 49 945 Kč
Prenájom telocvične: 21 000 Kč
Kvety, liturgicke potreby: 36 595 Kč
Náklady na pohostenie: 19 568 Kč
Iné výdaje na kostol a faru: 58 008 Kč
Celkové výdaje: 542 520 Kč

Na účte (31.12.2020): 50 345 Kč
V pokladni (31.12.2020): 11 861 Kč
Celkom (31.12.2020): 362 206 Kč
Všetky aktivity Slovenskej katolíckej farnosti je možné uskutočniť iba vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom veriacich. Farnosť môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých mesačných príkazov, alebo taktiež jednorázovými darmi. Všetky finančné prostriedky budú použité výlučne na chod farnosti a finančné zabezpečenie pastoračných aktivít. Číslo účtu si nájdete na farskej stránke alebo vzadu na nástenke farnosti.

Oznamy
Sviatok KRST KRISTA PÁNA

Január 10, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Každú prvú sobotu plánujeme mať upratovanie kostola. Chceme vytvoriť 6 členné skupinky, aby v kostole bolo zabezpečené pravidelné upratovanie. Prosím ochotných dobrovolníkov aby sa prihlásili v sachristii alebo mailom. Každá skupina bude mať vedúceho, ktorý vás bude informovať o termíne upratovania. Za Váš zodpovedný prístup Vám vopred ďakujem!

Keďže vo farnosti máme viac organistov, s vedením organistov a s rozdelením služieb som poveril Aničku Fejkovú.

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši sme požehnali vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Ako už iste viete, vláda Českej republiky predlužila núdzový stav do 22. januára. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Po konzultácii s farskou radou sme sa rozhodli, že farský ples, plánovaný na 6. februára zrušíme.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Požehnávanie príbytku 2021

Január 6, 2021


Vzhľadom na pandemickú situáciu, nie je možné tento rok uskutočniť Požehnanie príbytkov osobnou návštevou kňaza. Preto zverejňujeme skrátenú formu požehnania príbytkov, ktorou možete vykonať požehnanie príbytku sami doma v rámci rodiny, domácej církvi. Posvätená voda a krieda je k dispozícii v kostole.

Oznamy
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Január 2, 2021


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac január.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

6. januára, na slávnosť Zjavenia Pána vo sv. omši požehnáme vodu, tzv. Trojkráľovú vodu, ktorú si môžete odniesť do svojich príbytkov. Taktiež v tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, vzhľadom na pandemickú situáciu vykonajte tento obrad sami v domácnosti.

Ako už iste viete, od (27. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 5. stupeň v systéme PES s účinnosťou od nedele 27.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Po konzultácii s farskou radou sme sa rozhodli, že farský ples, plánovaný na 6. februára zrušíme.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ďakujeme organistom, miništrantom, lektorom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturg. slávností počas vianočných sviatkov.

Oznamy
Nedeľa SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

December 27, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepkov. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Ako už iste viete, od (27. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 5. stupeň v systéme PES s účinnosťou od nedele 27.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 10% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 30 ľudí. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ďakujeme organistom, miništrantom, lektorom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh liturgických slávností počas Vianočných sviatkov.

Nové nariadenie vlády

November 23, 2020


Podľa protiepidemického systému Českej republiky (PES), od nedele 27.12.2020 budeme v 5. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že bude možná účasť 10% z celkového počtu miest na sedenie, čo v prípade nášho kostola znamená maximálne 30 ľudí na každej bohoslužbe.
V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR0SW21dAbvwGUTbRHiEgh2-yeEPjkQ9lMq4Cm1a6BfDm3k9eyRFgdpsoYY#gid=1729122513Vianočné Bohoslužby 2020

December 22, 2020


Oznamy
4. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 19, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Ako už iste viete, od (18. decembra) opäť došlo k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR sa s prechodom na 4. stupeň v systéme PES s účinnosťou od piatku 18.12. 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 20% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 60 ľudí. Nebude potrebné sa na omšu zapisovať.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Ak nám to pandemická situácia dovolí farský ples bude 6. februára 2021 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozícii v sakristii.

Aj vďaka vaším milodarom sa podarila dokonciť prvá etapa výmeny osvetlenia v kostole. Čaká nás ešte výmena hlavného lustra. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré ste nám doposiaľ poslali. Za nové osvetlenie sme platili 525.443 KČ.

Naša farnosť nechala vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

Piatok sme mali vianočné upratovanie kostola: vyzdobili sme vianočné stromčeky a pripravili sme aj Betlehem. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Nové nariadenie vlády

December 18, 2020


Milí veriaci,

ako už iste viete, od piatku (18. decembra) opäť dôjde k určitým zmenám, ktoré sa nás tiež týkajú. Podľa uznesenia Vlády ČR zo 14. 12. 2020 sa s prechodom na štvrtý stupeň v systéme PES s účinnosťou od piatku 18. decembra 2020 zníži povolený počet osôb na bohoslužbách. Na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 20% miest na sedenie. Účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedia na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálne rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade a pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky. Nedochádza k podávaniu rúk pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 300 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 60 ľudí. Nebude potrebné sa na omšu zapisovať.
Farské čriepky
ONLINE

December 17, 2020


Vzhľadom na to, že väčšina naších farníkov nemá možnosť navštevovať v poslednom čase náš kostol, prinášame najnovšie číslo farského časopisu Farské čriepky na mesiac december 2020 a január - fabruár 2021 priamo online na farskej webstránke.

Farské čriepky 12/2020, 1-2/2021
Oslava narodenín otca Zoltána

December 13, 2020


Drahý náš duchovný otec Zoltán,

len to najkrajšie čo život môže dať, chceme Vám dnes priať.
Povolanie kňaza je ťažké, ale v dnešnom svete nesmierne potrebné. Život kňaza je každodenná obeta, vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti, v ktorom nám sprístupňujete Ježišovu lásku. Úprimne a zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás Boh požehnával a dal Vám hojnosť milostí, aby ste verne a horlivo žili svoje kňazstvo. Všetko najlepšie k narodeninám.

Veriaci slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe

Oznamy
3. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 13, 2020


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole za dobrovoľný príspevok.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši alebo telefonický.

Od pondelka (14. 12.) pravdepodobne sa vrátime do 4. stupňa pohotovosti. Prosím sledujte našu farskú stránku, kde Vás budeme informovať o tom, koľko ľudí môže byť na sv. omšiach. Možno, že sa vrátime k tabuľkám, kde sa môžete prihlásiť na sv. omše.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

V adventnom období roratne sv. omše sú každý deň o 6.00. (Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Mimoriadny Rok sv. Jozefa potrvá do 8. decembra 2021. Apoštolská penitenciária na obdobie slávenia „Roka svätého Jozefa“ udeľuje „dar mimoriadnych odpustkov“. V kostole sme umiestnili sochu sv. Jozefa, prosím najmä mužov, otcov, proste ho o orodovanie a o to, aby ste sa stali lepšími mužmi. Bude pekným znamením o našej úcte k nemu, ak sa budeme starať o to, aby pri jeho soche bola vždy čerstvá kvetinová výzdoba.

Ak nám to pandemická situácia dovolí farský ples bude 6. februára 2021 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky čoskoro budú k dispozícii v sakristii.

Aj vďaka vaším milodarom sa podarila dokonciť prvá etapa výmeny osvetlenia v kostole. Čaká nás ešte výmena hlavného lustra. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré ste nám doposiaľ poslali. Za nové osvetlenie sme platili 525.443 KČ.

Naša farnosť nechala vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Cena pohľadnice je 10 KČ.

Zdobenie vianočných stromčekov a upratovanie kostola bude piatok (18.12.2020) po sv. omši (18:30).

Oznamy
2. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 6, 2020


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od (3. 13.) sme v 3. stupni pohotovosti, čo znamená, že na bohoslužbách sa nesmie zúčastniť viac účastníkov, než zodpovedá obsadenosti najviac 30% miest na sedenie, pričom účastníci, s výnimkou osôb vedúcich alebo zabezpečujúcich obrad, po väčšinu času sedí na sedadlách, dodržiavajú, s výnimkou členov domácnosti, minimálna rozostupy 2 metre medzi účastníkmi sediacimi v jednej rade sedadiel, pred vstupom do vnútorného priestoru si dezinfikujú ruky, nedochádza k podávaniu ruky pri znaku pokoja a v rámci zhromaždenia nedochádza k hromadnému spevu. V našom kostole máme cca 275 miest na sedenie, to znamená, že na omšiach môže byť cca 80 ľudí.

Po dlhšom uvažovaní, sme na návrh farskej rady začali s výmenou osvetlenia v našom kostole. Staré, neúsporné a málo výkonné svetelné telesá vymeníme za úspornejšie a výkonnejšie. Cena celého projektu je 540 000 KČ. Budem rád, ak nám pomôžete a svojím dielom prispejete k tomu, aby náš kostol bol tento rok ešte dôstojnejšie pripravený na oslavu narodenia nášho Spasiteľa. Vaše milodary môžete odovzdať v hotovosti, alebo prevodom na farský účet 3269085389/0800. V prípade potreby vám vieme vystaviť aj potvrdenie o poskytnutí daru pre daňové účely.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Roratne sv. omše budeme mať každý deň o 6.00.
(Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.)

8. decembra (utorok) je Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie, sv. omša bude o 18:00. Roratná omša utorok nebude!

Dnes máme Mikulášsku zbierku pre bohoslovcov.

K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Veríme, že poteší naše rodiny i vašich blízkych. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré robíme a pripravujeme. Cena pohľadnice je 10 KČ. Ďakujeme za Vašu podporu.

Návšteva sv. Mikuláša

December 6, 2020


Aj tento rok Mikuláš prijal pozvanie otca Zoltána a v nedeľu 6.12.2020 navštívil slovenskú farnosť v Prahe. Svätý Mikuláš, ktorý je známy svojou dobrotou a štedrosťou, prišiel do kostola sv. Jindřicha, aby našim malým farníkom nadelil sladké balíčky za to, že boli po celý rok dobré a poslúchali rodičov. Deti po krátkom zaváhaní obkolesili Mikuláša a zvedavo a s očakávaním na neho pozerali. Keď sa ich pýtal na básničku, pesničku či modlitbičku, najviac odvahy mal Ondrejko, ktorý všetkých potešil krásnou básničkou. Nádherný adventný okamih a láskavé slovo Mikuláša povzbudili deti k spoločnej modlitbe Pána, za ktorú im všetci veriaci zatlieskali. Z veľkého košíka im Mikuláš za odmenu rozdával darčeky a keď sa ich opýtal, či si darček zaslúži aj otec Zoltán, zborovo povedali že áno. Za svedomitú službu boli balíčkami dobrôt ocenení aj miništranti. Nakoniec sa Mikuláš detí opýtal, či má prísť aj na budúci rok, a či sa budú tešiť na jeho návštevu. Veselý smiech a rozžiarené detské oči boli jasnou odpoveďou na obe otázky.

Nové osvetlenie v našom kostole

November 29, 2020


Po dlhšom uvažovaní, sme na návrh farskej rady začali s výmenou osvetlenia v našom kostole. Staré, neúsporné a málo výkonné svetelné telesá vymeníme za úspornejšie a výkonnejšie. Cena celého projektu je 540 000 KČ.

Budem rád, ak nám pomôžete a svojím dielom prispejete k tomu, aby náš kostol bol tento rok ešte dôstojnejšie pripravený na oslavu narodenia nášho Spasiteľa. Vaše milodary môžete odovzdať v hotovosti, alebo prevodom na farský účet 3269085389/0800. V prípade potreby vám vieme vystaviť aj potvrdenie o poskytnutí daru pre daňové účely.

Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Oznamy
1. ADVENTNÁ NEDEĽA

November 29, 2020


Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od (23. 11.) sme v 4. stupni pohotovosti, čo znamená, že je možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách (uvidíme, čo bude platné od zajtra). Na sväté omše môžete sa prihlásiť na farskej webovej stránke.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dnešnou nedeľou začíname adventné obdobie.

Roratne sv. omše budeme mať každý deň o 6.00.
(Po - maď., Ut - slov., St - slov., Št - trid.., Pi - lat.)

Tak ako každý rok, aj tento rok 6. decembra o 11:00 zavíta do nášho kostola sv. Mikuláš. Preto na sv. omšu o 11:00 pozývame najmä rodiny s deťmi.

K blížiacim sa vianočným sviatkom nechala naša farnosť vytlačiť vianočné pohľadnice s motívom z minuloročným Betlehemom. Veríme, že poteší naše rodiny i vašich blízkych. Kúpou pohľadníc podporíte našu farnosť i aktivity, ktoré robíme a pripravujeme. Cena pohľadnice je 10 KČ. Ďakujeme za Vašu podporu.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Adventné roráty 2020

November 27, 2020


Nové nariadenie vlády

November 23, 2020


Vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od pondelka (23.11.) budeme v 4. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že bude možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR04vyCMvtM-UjO3aA06t7rMIDccRbq0CHZAGJMVlgJuQQ27E5QLNQckZuc#gid=1094797417Oznamy
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

November 22, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po sv. omši, telefonický alebo mailom.

Oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Od pondelka (23. 11.) budeme v 4. stupni pohotovosti, čo znamená, že je možná účasť 20 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. Na sväté omše môžete sa prihlásiť na farskej webovej stránke.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Minulý týždeň viacerí sa prihlásili na farskú brigádu. Veľká vďaka za hojnú účasť!

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Nové nariadenie vlády

November 16, 2020


Drahí veriaci, oznamujeme Vám, že vstúpil do platnosti nový protiepidemický systém Českej republiky (PES). Podľa neho sa teraz nachádzame v 5. stupni pohotovosti, čo pre nás konkrétne znamená, že od 16. novembra je možná účasť 15 ľudí na bohoslužbách. Vraciame sa preto k pôvodnému plánu bohoslužieb. V tabuľke sa môžete prihlásiť na sväté omše.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR0iTCkaGc6r9JK8H7I_TkHuPzkOQVi-IjEXoZgm1fxs6_3P9xwyGQ1JXlA#gid=1094797417Oznamy
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 14, 2020


Farské oznamy Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Minister zdravotníctva Jan Blatný zverejnil a vysvetlil 5-stupňové protikoronavirové opatrenia zvané PES, ktoré v 5. stupni (aktuálne platnom) počíta v príslušnej kolónke aj s možnosťou svadieb, pohrebov a bohoslužieb s účasťou do 15 ľudí. Toto opatrenie bude vyhlasené zajtra (16.11.). To znamená, že od pondelka bude povolená účasť na bohoslužbách. Pre aktuálne info sledujte naše farské stránky.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a podávať Eucharistiu.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na farskú brigádu, resp. na upratovanie kostola. Jedná sa o malé skupinky 2-4 ľudí, ktorí by radi pomáhali farnosti aj takou formou.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Možnosť získania odpustkov:

Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Oznamy
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 7, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a podávať Eucharistiu.

Každú nedeľu vysielame z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Drahí veriaci, vzhľadom k aktuálnej situácii, kedy nie je možné sláviť verejné sväté omše, neprebiehajú ani nedeľné zbierky z ktorých je financovaná prevádzka nášho kostola a ďalšie režijné náklady. Podporiť našu farnosť môžete prevodom na účet, číslo účtu nájdete na farskej stránke. Za vašu štedrosť vopred ďakujem.

Možnosť získania odpustkov:
Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života).

Oznamy
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 31, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Počas súčasnej epidemiologickej situácie budú bývať sv. omše súkromné. Intencie budú slúžiť kňazi podľa rozpisu.

Každý pracovný deň od 17.00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať Eucharistiu.

Každú nedeľu budeme vysielať z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Možnosť získania odpustkov:
Úplné odpustky za zosnulých, ktoré možno bežne získať v dňoch od 1. do 8. novembra, môžu byť – tento rok – presunuté aj na ďalšie dni, a to až do konca novembra. Tieto dni (osem možných) si veriaci môžu ľubovoľne vybrať sami – a nemusia ani súvisle nasledovať za sebou. Nová možnosť súvisí so zaistením väčšej zdravotnej bezpečnosti veriacich. Aj úplné odpustky z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš... a Verím v Boha..., môžu byť tento rok presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať úplné odpustky za zosnulých aj na diaľku. Treba, aby sa v duchu spojili so spoločenstvom Cirkvi, zriekli sa náklonnosti k akémukoľvek hriechu a vzbudili si úmysel splniť, hneď ako sa to bude dať, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa zbožne pomodlili nejakú modlitbu za zosnulých (napr. ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života).

Nové opatrenia vlády

Október 22, 2020


Oznamujem Vám, že od 22. októbra až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby. Úmysly, ktoré máte zapísané budú odslúžené súkromne.
Od pondelka do piatka, vždy od 17:00 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať Eucharistiu.

Oznamy
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 17, 2020


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami, týždenník Katolícke noviny a dvojtýždenník RC monitor a náš farský časopis Farské čriepky.

V mesiaci október sa snažme modliť ruženec. Netreba zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii, telefonický alebo mailom. Kedže v tomto období slúžime viac omší, máme voľné miesta na intencie.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj pondelok o 18:00 a sobotu o 9:00.

Sv. omší s nedeľnou platnosťou sa budeme mať viac:

sobotu večer:
o 18:00 (SK)

v nedeľu:
o 8:30 (CZ)
o 9:39 (HU)
o 11:00 (SK)
o 18:00 (SK)


Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Od 14. októbra je povolené, aby na sv. omši bolo prítomných maximálne 6 osôb. Z toho dôvodu sme aktualizovali zverejnené tabuľky s tým, že každý pracovný deň bude slúžená jedna sv. omša naviac vždy o 17.00. Prosíme všetkýck zapísaných, aby prišli do kostola včas, pretože kostol sa bude uzamykať počas sv. omše.

Každú nedeľu budeme vysielať z kostola sv. Jindřicha slovenskú svätú omšu o 11:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Pondelok, utorok a stredu od 16.30 do 18.00 budeme v kostole spovedať a rozdávať prijímanie.

25. októbra je zmena letného času na zimný.

Nové opatrenia vlády

Október 14, 2020


Oznamujem Vám, že od dnešného dňa (14.10.) je povolené, aby na sv. omši bolo prítomných maximálne 6 osôb. Z tohto dôvodu sme aktualizovali zverejnené tabuľky s tým, že každý pracovný deň bude slúžená jedna sv. omša naviac vždy o 17:00.
TABUĽKY

Oznamy
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 10, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť si ho zakúpiť si vzadu v kostole.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

V mesiaci október sa budeme modliť spoločne ruženec pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca počas celého mesiaca október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby ste si aspoň v nastávajúcom mesiaci október našli čas spolu so svojimi deťmi a modlili sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj v pondelok o 18:00 a v sobotu o 9:00.

Od 5. októbra 2020 je opäť vyhlásený núdzový stav. Počet účastníkov na “vnútorných akciách" je obmedzený na 10 osôb a na “vonkajších" 20. Od 12. októbra na bohoslužbách - pri zachovaní protiepidemických opatrení - je počet účastníkov obmedzený na 10 (sediacich) osôb.

Sv. omší s nedeľnou platnosťou sa bude slúžili viac: v sobotu večer o 18:00 (SK), v nedeľu o 8:30 (CZ), o 9:30 (HU), o 11:00 (SK) a o 18:00 (SK). Z vládneho nariadenia vyplýva, že každé z nich by sa malo zúčastňovať maximálne 10 veriacich. Preto sme na internete zverejnili tabuľky, kde sa môžete prihlásiť na sväté omše.

Nové opatrenia vlády

Október 9, 2020


Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové,

Vláda ČR vydala dne 8. října 2020 dvě Usnesení „o přijetí krizového opatření“, z nichž se nás týká zejména to druhé, z něho uvádím toto pro nás podstatné: Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

I. Zakazuje

Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti. Tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky…

Zakazují se také poutě a podobné tradiční akce.

II. Omezuje

S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. Smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.


Dovolím si k tomu připojit pár poznámek, které jsme dnes ráno prodiskutovali s panem kardinálem:

● do počtu 10 osob na bohoslužbách se nezapočítává kněz, kostelník, varhaník, případně další, kteří jsou potřební k zajištění konání bohoslužby a provozu kostela

● výuka náboženství je řádnou výukou, a proto nechť probíhá v souladu s předpisy, které aktuálně platí pro školy

● pro ostatní farní aktivity a akce platí rovněž max. počet 10 osob uvnitř a 20 osob venku


Podobně jako na jaře Vás všechny prosím a žádám, abyste byli v této nelehké době, která dopadá těžce na některé naše bratry a sestry, pokud možno co nejvíce disponibilní ke službě. Kde je to možné a vhodné, ať se slaví více bohoslužeb. Zejména o nedělích (ale pokud možno i jindy) ať jsou kostely otevřené a lidé mají možnost přijít pomodlit se, adorovat, přistoupit ke sv. přijímání či se vyzpovídat.

Podobně jako tomu bylo na jaře, je dobré dát Vašim farníkům možnost sledovat bohoslužbu na internetu.

Pokládám za důležité připomenout zachovávání hygienických předpisů a opatření.

Bylo by také vhodné upozornit tuto neděli věřící na skutečnost, že sbírku na misie v termínu 18. října 2020, tedy na Misijní neděli, nelze z důvodů vládních opatření uskutečnit. Bude tedy třeba tuto sbírku vykonat někdy později. Otázka náhradního termínu bude diskutována na nejbližším plenárním zasedání ČBK.

Ty z Vás, kteří to ještě nevíte, také prosím o zvláštní modlitbu za vikáře pro pastoraci, P. Michaela Slavíka, který sice nemá Covid ale je po náročné operaci a je vážně nemocný.

Na příští čtvrtek 15. října byli zejména lékaři a zdravotníci pozváni do naší katedrály na pouť ke sv. Lukáši. Je jasné, že se nebude moci uskutečnit v té podobě, v jaké to bylo plánováno. Po neděli dáme na naše internetové stránky zprávu, jestli bude pouť slavena jiným způsobem.

V měsíci, kdy v modlitbě růžence spolu s Pannou Marií kontemplujeme Kristovu tvář a vyprošujeme si s důvěrou v Boží pomoc ukončení epidemie, ať se za nás přimlouvá i sv. Lukáš. Tento evangelista bývá znázorňován také jako ten, který maluje tvář naší nebeské Matky. Kéž bychom i v její tváři dokázali zahlédnout víru, pokoj a velikou důvěru, s jakou doprovázela svého Syna od Betléma až na Kalvárii a zakoušeli i její pomoc a přímluvu!

Děkuji Vám za veškeré nasazení v náročné době a žehnám Vám!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

Veni Sancte 2020

Október 9, 2020


Dňa 9.10.2020 pri príležitosti začiatku nového akademického roka, sa v kostole sv. Henricha konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorú celebrovali otec Rafael a otec Zoltán. Je tradíciou, že študenti na začiatku nového akademického roka pri spoločných modlitbách prosia o dary Ducha Svätého. Otec Rafael na začiatku homílie poukázal na to, že mesiac október je venovaný úcte k Panne Márii, a tým, že sa pred každou svätou omšou modlíme sv. ruženec, sme pozvaní k zamysleniu nad životom Pána Ježiša a Panny Márie. Ako príklad uviedol piate tajomstvo Radostného ruženca (ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla), pri ktorom je rozjímanie venované Ježišovi, ktorý v dvanástich rokoch v Jeruzalemskom chráme počúval a kládol otázky učiteľom. Boh je prameňom poznania a preto otec Rafael povzbudil mladých študentov, aby spolupracovali s Bohom neustále, nielen pri získavaní zápočtov a zvládaní skúšok. Povzbudil ich v štúdiu a vyzval, aby boli vo svojom obore čo najlepší. Každý veriaci dostal dar. Tak ako kňaz dostal dar dávať sviatostné rozhrešenie, prijímanie, požehnanie, tak aj my sme dostali osobitný dar, ktorý máme dávať druhým. Na záver homílie otec Rafael citátom „Poznanie stvárňuje zem“ vyzval študentov, aby sa nebáli poznávať. Na záver slávnostnej svätej omše otec Zoltán poďakoval otcovi Rafaelovi za povzbudivé slová a vyslovil želanie, aby otec Rafael aj v budúcnosti prijal pozvanie slovenských farníkov na slávenie svätých omší v kostole sv. Henricha. Prajeme našim študentom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a Božích milostí pri získavaní nových vedomostí a schopností v náročnom akademickom roku 2020/2021.

Veni Sancte 2020

Október 7, 2020


Milí priatelia,

všetkých Vás srdečne pozývame na slávnostné otvorenie akademického roka – Veni Sancte.

V piatok 9. októbra 2020 o 18:00 začíname slávnostnou svätou omšou, ktorú bude celebrovať o. Rafael Tresa OP. Spoločne si vyprosíme dary Duchá Svätého, ktoré sa nám všetkým pri plnení povinností a skúšok či rozhodovaní sa o svojej životnej ceste určite zídu.

Výuka katechizmu pre deti 2020/2021

Október 7, 2020


7.10.2020 sme začali prípravu na prvé sväté prijímanie detí. Otec Ján požehnal deťom prvú hodinu a poprial im veľa Božích milosti, aby dokázali odhaliť krásu viery.

Výuka katechizmu pre dospelých 2020/2021

Október 7, 2020


6.10.2020 sme začali prípravu na sviatosť birmovania. Stretká bude viesť P. Rafael, dominikán. Všetkým účastníkom prajeme veľa Božích milosti, aby dokázali odhaliť krásu, hĺbku a plnosť viery, ktorú nám Boh zjavil.

Bola som v raji

Október 7, 2020


A nie, neprežila som klinickú smrť a nedopomohla mi k tomu ani žiadna droga...Bola som pri plnom vedomí a moje zmysly boli oveľa viac vnímavejšie než kedykoľvek predtým. S otvorenými očami a neskutočnou slobodou som žila každý jeden deň na mieste, ktoré mi umožnilo presvedčiť sa, že „raj na zemi“ nie je len prázdna fráza.

Rozhodla som sa s Vami podeliť o moju skúsenosť, pretože si myslím, že niektoré príbehy by sme si nemali nechávať pre seba, a verím, že by to mohlo niekomu pomôcť, tak ako mne.

Už dlhší čas bolo Švajčiarsko na mojom zozname krajín, kde by som raz chcela žiť. Život ma naučil, že priania sa mi síce plnia, ale inak, než sú moje presné predstavy (vďaka Bohu 😊 ). Keď som vtedy úplnou „náhodou“ zahliadla v kostole u sv. Salvátora v Prahe plagát s otázkou – „Chcete na vlastní kůži poznat život v klášteře ve Švýcarsku?“, tak som ani nemusela čítať ďalej. Okamžite som vedela, že to je miesto, kam chcem/potrebujem ísť. Nevedela som kedy.. ale raz určite. Všetky tie slová mnou zarezonovali príliš intenzívne, než aby som to ignorovala. Netrvalo to dlho. Po približne roku a pol som už sedela v autobuse a vydala sa na 5 mesačné dobrodružstvo (od polovice januára 2020), ktoré sa mi hlboko vpísalo pod kožu a z ktorého budem čerpať, pravdepodobne, po zbytok života.

Paradoxne, nebola to túžba po rehoľnom povolaní, ktorá ma sem priviedla (aj keď...človek nikdy nevie). V mojom živote sa udialo viacero vážnych zmien, už dlho som sa cítila v zmätku a „odpojená od samej seba“. Tiež som tápala v hľadaní si novej formy vzťahu k Bohu a spôsobe, ako náš vzťah prehĺbiť. Cítila som sa v akomsi chaose a veľmi som potrebovala priestor a čas aby som si ujasnila moje nasledovné kroky v živote. Preto mi to všetko nádherne do seba zapadlo a práve možnosť stráviť nejaký čas v kláštore, naviac trapistickom, a vo francúzsky hovoriacom kantóne, mi prišla do cesty ako dar a splnenie nevyslovenej túžby.

„Deň začíname spoločnou modlitbou o 4:20, ale nemusíš sa jej zúčastňovať...“, táto veta mi krátko po príchode, pri oboznamovaní sa s rytmom dňa, prišla ako celkom dobrý vtip, vzhľadom k tomu, že môj dovtedajší život sa niesol v duchu Carpe Diem, nielen v rannom vstávaní, ale aj v celkovom režime dňa – ten som nemala absolútne žiadny (dôvodom bola práca s nepravidelnou pracovnou dobou a mimo to som bola typická „nočná sova“). To bol mimochodom tiež jeden z dôvodov, prečo som sem chcela ísť. Priam urgentne som na tom potrebovala zapracovať a vniesť aspoň malú disciplínu do svojho života. (Iba na okraj dopĺňam, že som sa spomínanej modlitby nezúčastnila ani raz 😊 ) . Nevnímam to ale vôbec ako neúspech, nakoľko som sa o to ani nesnažila. Pre mňa bol úžasný pokrok, že som sa zúčastňovala modlitby nasledujúcej, o 7-mej hodine.) Neviem to vysvetliť, ale od prvého kontaktu s kláštorom som sa tam cítila ako doma. Sestry ma prijali medzi seba veľmi vrelo, otvorene a s láskou, ktorú bolo intenzívne cítiť vo všetkom čo robili (nie, nepreháňam). Zakladateľ rehole, sv. Benedikt, si predstavoval jeho kláštory ako miesta pokoja v nepokojnom svete. Presne tak som kláštor od začiatku podvedome vnímala, bez toho aby som vopred mala túto vedomosť – bola to pre mňa oáza, kde som sa mohla uvoľniť a slobodne čerpať, čo som potrebovala. Nie je to ale len komunitou ako takou a ich vzájomnými vzťahmi. Je to dokonalá harmonická kombinácia spolu s nádherným prostredím, prírodou, atmosférou miesta a celkovým spôsobom života, hodnôt, princípov a pravidiel. Naozaj nepreháňam, keď poviem, že som bola v raji. To prezrenie musí zažiť ale každý sám. Uvedomila som si to po štyroch mesiacoch po rannej bohoslužbe. Zaplavila ma krása, pokoj a harmónia, ktorú neviem popísať slovami. Jediné čo to vystihuje najviac, je asi pojem - raj.

Počas pobytu som zdieľala so sestrami bežný režim dňa so všetkým, čo k tomu patrí. Činnosti počas dňa sú vyvážené s ohľadom na potreby a rast človeka. Priestor dostáva duchovno, rozvoj intelektu, práca aj odpočinok. Ničoho nie je prehnane veľa, ani príliš málo. Čo sa týka práce, šlo o rôznorodú nenáročnú manuálnu prácu, ktorá zároveň umožňuje ďalšie „hĺbanie“ či kontempláciu. Pre mňa to bol, nech už šlo o pomoc v kuchyni či prácu v (nádhernej) záhrade, relax. Keď som časom zistila, že potrebujem v niektorej oblasti viac priestoru, tak mi sestry vyšli v ústrety a našli sme spoločnú cestu. Všetko, čo mi prichádzalo do cesty som prijímala akosi prirodzene. Pre mňa samu to je prekvapujúce. Nenašla som náročné žiť dennú rutinu, nikam necestovať ani zachovávať mlčanlivosť. Práve naopak. Každý deň som mala pocit, že je nedeľa. Evokovali mi to pravdepodobne každodenné ranné omše, spoločné obedy a celková akási slávnostná atmosféra, všadeprítomná radosť a pokoj v ovzduší. Nezabudnuteľným zážitkom bolo prežiť v kláštore Veľkonočnú vigíliu - spoločné zdieľanie úprimnej radosti zo zmŕtvychvstania nášho Pána mi zostane navždy v spomienkach.

Nenechajte sa ale pomýliť – nešlo o žiadnu „dovolenku“, ani prázdniny. V kláštore máte podstatne menej rušivých podnetov, než „vonku“. Nie ste zahltení tým množstvom informácii, hlukom a rôznymi negatívnymi vplyvmi. Tiež nemáte poruke všetky tie „vymoženosti“, ktoré by ste si inak dopriali pre rozptýlenie. Zostávate tak sami so sebou v „surovej realite“, takí, akí ste. Po krátkom čase som si na sebe začala všímať oveľa väčšiu vnímavosť a akési tiché „prebublávanie“ vnútorných túžob a potrieb na povrch, ktoré by som si inak neuvedomila, resp. na ktoré som už dávno zabudla. Je to neľahká práca samého na sebe. Po upokojení svojho vnútra je možné vnímať, čo naozaj potrebujete, chcete a čo vám prináša skutočnú radosť. U mňa sa tak, okrem iného, vynorila napr. silná potreba znovu začať športovať. Všeobecne, po hlbšom spoznaní samého seba už nerobíte veci preto, že to tak nejak je, alebo že ich skrátka robiť musíte... Robíte ich z vnútorného presvedčenia a cítite sa v tom voľne a slobodne – aj keď sa musíte často premáhať. Ide o nadobudnutie akejsi vnútornej slobody. Na to všetko som ale našťastie nebola sama. Na tejto ceste mi veľmi pomohla jedna zo sestier, ktorá mi venovala mnoho hodín času strávených rozhovorom so mnou, alebo skôr počúvaním ma 😊. Pre mňa to bola zároveň aj potrebná psychohygiena. Za jej čas a sprevádzanie ma skrz cenné rady, postrehy, povzbudzovanie a námety na uvažovanie, jej nie som schopná dostatočne poďakovať. Bola to ale spoločná práca celej komunity, ktorá mi v tom pomáhala. Dennodenne som mala pred očami neúnavné skutky lásky a práce, ktoré sú pre mňa silným svedectvom a povzbudením. Zistila som, že som schopná slobodne fungovať dokonca aj v rutine a že už to nie je niečo, čo ma väzní. Prežila som aj dni, kedy sa akoby všetko zhaslo, nedokázala som nájsť radosť v ničom a všetko nasvedčovalo tomu, že to tak už navždy zostane. K tomu sa pridružili silné pochybnosti v najrôznejších oblastiach. V takom vnímaní sa minúty premenili na hodiny, a dni na roky. Nebolo to jednoduché. Nie, nešlo o krízu, ani o depresiu, ale o veľmi špecifický zážitok, ak to tak môžem nazvať. V istom okamihu sa však niekde vo mne vynorila vôľa pokračovať. Pokračovať v mojich, aj keď aspoň v malých a pomalých, krokoch. Pokračovať ďalej, aj keď ma nič neteší. Nezostať stáť, ani sa neobzerať späť. Dôverovať tomu, čo som prežila a zažila. Dôverovať skúsenostiam, ktoré som nadobudla. Pokračovať, aj keď výsledky nevidím hneď. Aj keď ich nevidím ani za týždeň, či mesiac. Pokladám to za jednu z pre mňa najsilnejších získaných skúseností, z ktorej budem určite v ďalšom živote čerpať. Myslím, že podobná skúsenosť sa dá získať v rôznych situáciách. Hlboká skúsenosť, na základe ktorej viete, že je treba byť trpezlivý a hlavne vydržať. Potom sa už môže diať všetko ostatné.

Osobné prínosy z takéhoto pobytu sú veľmi individuálne. Každý potrebuje načerpať a zapracovať u seba na niečom inom. S čím som sa potrebovala popasovať ja, môže byť pre iných už dávno jednoducho zvládnutou oblasťou. Dni mi prinášali situácie a otvárali oblasti, ktoré by som si ja nikdy „nenaplánovala“. Naviac, človek nezískava iba to, čo si zaumienil a nejak vopred naplánoval. Vlastne to môže zostať celý čas úplne nepovšimnuté. Človek získava to, čo skutočne potrebuje. Nie som schopná myslieť na všetky oblasti a miesta v mojom živote tak komplexne, aby som mohla do detailu pomenovať kde strádam. Preto mi vyhovoval mnou prirodzene zvolený prístup - otvorenosti a prijímania. Uvedomujem si, že ani teraz neviem vymenovať čo všetko mi tých pár mesiacov prinieslo. Cítim ale, že sú to tzv. skryté dary, ktoré budem otvárať a nachádzať v príhodnom čase.

Sestry v komunite sa mi stali matkami, skutočnými sestrami, učiteľkami i priateľkami. Prijali ma ako svoju a štedro sa delili so mnou o všetko. Vytvorili mi dokonalé zázemie so všetkým, čo som potrebovala. Sestry úprimne prežívali spolu so mnou radosť aj smútok. Nemuseli sme sa o tom ani zhovárať. Jednoducho viem, že všetko bolo zdieľané. Aj bez slov. Nie je jednoduché to vysvetliť a uvedomujem si, ako to môže vyznievať. Skúsenosti sú ale neprenosné. Preto, ak niekde v sebe tiež cítite tú tajomnú rezonanciu, neváhajte a príďte. Ja som získala mnohonásobne viac, než som dala. Našla som svoj druhý domov.

AM

V prípade záujmu o ponuku alebo akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na mail:
Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

Október 3, 2020


Milí farníci,

od 5. októbra 2020 je opäť vyhlásený núdzový stav. Počet účastníkov na “vnútorných akciách" je obmedzený na 10 osôb a na “vonkajších" 20. Na bohoslužbách - pri zachovaní protiepidemických opatrení - je počet účastníkov obmedzený na 100 (sediacich) osôb.

To znamená, že vo všedné dni, keď počet účastníkov nedosahuje maximálneho počtu, bude obvyklý poriadok bohoslužieb.

Svätých omší s nedeľnou platnosťou sa však bude slúžili viac: v nedeľu o 11:00 hod. a o 18 hod. Z vládneho nariadenia vyplýva, že každé z nich by sa malo zúčastňovať maximálne 100 veriacich. Preto prosíme, aby každý išiel len na jednu svätú omšu s nedeľné platnosťou, prípadne s pochopením prijal, že sa na niektorú nedostane.

Na všetkých bohoslužbách (ako aj na ostatných možných akciách) je stále potrebné dodržiavať príslušné epidemiologické a hygienické opatrenia, tj. nosiť rúška, udržiavať patričné rozostupy, používať dezinfekčné prostriedky a pod. Sväté prijímanie sa teraz podáva len pod jedným spôsobom (len Telo Pána), pokiaľ možno "na ruku".

Prosíme všetkých farníkov o ohľaduplnosť, trpezlivosť a pochopenie.

Čo sa týka ostatného farského programu, tak zatiaľ platí nasledujúce: môžu pokračovať tie farský mimobohoslužobné aktivity, na ktorých je účasť do 10 osôb (vo vnútri). Výučba náboženstva pre deti sa chápe (podľa oznámenia Arcibiskupstvo pražského) ako výučba a nie ako voľnočasová aktivita (vzťahujú sa tak na ne predpisy platné pre základné školy).

Sledujte, prosím, náš farský web, kde by mali byť vždy aktuálne informácie.

Privítanie otca Jána vo farnosti

Október 3, 2020


Dňa 21. 9. 2020 prišiel do slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe Mgr. Ján Čech - Špirek, ktorý slúžil vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v obci Staré, spadajúcou pod Košickú arcidiecézu. Otec Ján bude v kostole sv. Henricha pomáhať v pastoračnej službe po dobu troch mesiacov. V stredu 23.9.2020 prvú slovenskú svätú omšu s otcom Jánom koncelebrovali otec Zoltán a otec Rafael. V tento deň bol sviatok sv. Pia z Pietrelciny, a preto otec Rafael v homílii priblížil veriacim život tohto talianskeho kapucínskeho kňaza. Poukázal na jeho výnimočnosť, nábožnosť a pokoru vo veľmi ťažkom vojnovom období. Bol to svätec, u ktorého sa objavili stigmy a bol známy svojou schopnosťou bilokácie. Svätá omša bola pôsobivo sprevádzaná krásnym spevom a hudbou nášho mládežníckeho zboru. Otcovi Jánovi prajeme všetko dobré od Boha, jeho ochranu, milosť, útechu a otcovi Rafaelovi veľa sily, trpezlivosti a vytrvalosti v doktorandskom štúdiu.
Oznamy
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Október 3, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac október.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých začíname utorok 6.10.2020 o 18.00 na našej fare. Prípravu bude mať na starosti P. Rafael, dominikánsky kňaz z Košíc. Na prvom stretnutí sa dohodneme, akou formou budeme pokračovať ďalej. Ak by ste z nejakého dôvodu tento utorok nemohli prísť na náuku, dajte mi prosím vedieť.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

Výuku náboženstva pre deti a prípravu na prvé sväté prijimanie začíname stredu 7. októbra. Vyučovanie bude na fare od 17:00.

Minulý tyždeň sme mali Svätováclavskú zbierkú na podporu cirkevného školstva. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 5153 KČ, HU: 2845 KČ, CZ: 1165 KČ.

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Švrtok sme začali mariánsky mesiac október. Ruženec sa budeme modliť spoločne pred každou sv. omšou. Pri modlitbe ruženca cez celý mesiac október môžeme získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.Netreba však zabúdať modliť sa ruženec i v našich rodinách. Preto sa obraciame predovšetkým na vás, rodičov, s prosbou, aby aspoň v nastávajúcom mesiaci október ste si našli čas spolu so svojimi deťmi modliť sa modlitbu svätého ruženca vo svojej domácnosti.

Oznamuje Vám, že do konca roka budú sv. omše aj pondelok o 18:00 a sobotu o 9:00.

Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe pozýva všetkých študentov a mladých na slávnostné otvorenie akademického roka - Veni Sancte dňa 9.10.2020 Slávnosť sa začne o 18:00 svätou omšou, pri ktorej budeme prosiť o dary Ducha Svätého.

60. narodeniny otca Antonia Montesa

September 22, 2020
fotogaléria


Dňa 16.9.2020 otec Antonio Montes oslávil krásne životné jubileum (60 rokov). Otec Antonio pochádza zo Španielska a v slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pri významných príležitostiach koncelebruje s otcom Zoltánom sväté omše, poskytuje veriacim sviatosť zmierenia a priblížil život a službu kňaza pri stretnutí s mladými farníkmi zo spoločenstva StreDko. Otcovi Antoniovi prajeme všetko dobré od Boha, jeho ochranu, jeho milosť, tiež jeho silu, jeho útechu, jeho zmilovanie, jeho odpustenie, nech mu daruje nekonečný pokoj, vnútornú istotu a svoju bezpodmienečnú lásku.
Prvé sväté prijímanie detí 2020

September 22, 2020
fotogaléria


V nedeľu 20.9.2020 Markéta, Maxim a Oliver prijali prvý krát Eucharistiu, ktorou prijali Pána Ježiša do svojho srdca. Na hodinách náboženstva sa deti dozvedeli čo tieto sviatosti znamenajú v každodennom živote a ako je v nich prítomný Pán Ježiš. Naučili sa základné modlitby a dozvedeli sa kto je Boh, Duch Svätý a čo je to hriech a ľútosť. V homílii otec Zoltán pripomenul, že Ježiš, ktorý je prítomný v Eucharistii, je pre nás silou a oporou vo chvíľach protivenstiev. Potrebujeme prijímať toho, ktorý je posilou aj lekárom ľudských duší. Vyzval veriacich, aby sa obracali ku Kristovi v dobách šťastných, radostných, ale aj smutných a ťažkých. Len v neho máme skladať svoju nádej, len s ním plánovať svoju budúcnosť, svoj život. Na záver svätej omše deti poďakovali otcovi Zoltánovi za prípravu na prijatie tajomstva viery, a taktiež krásne poďakovali aj rodičom, za láskavú dôveru a podporu. Našim detským farníkom prajeme nech si ich srdiečka s vďačnosťou uchovajú bohatstvo tohto dňa a Božie dary nech rokmi narastajú.
Oznamy
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 19, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame Vám do pozornosti najnovšie číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Od 10. septembra sú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Srdečne pozývame deti vo veku od 8-10 rokov, ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Vyučovanie bude každú druhú stredu od 17:00 na fare. Začíname 7. októbra. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz alebo tč 774 039 005.

Budúcu nedeľu bude Svätováclavská zbierka na podporu cirkevného školstva. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Od 21. septembra až do konca roku v našej farnosti bude vypomáhať kňaz Košickej arcidiecézy Ján Čech-Špirek. Otec Ján bude ubytovaný na fare. Prijmite ho s veľkou radosťou!

Otec Antonio slávil tento tyždeň 60. narodeniny. Prajeme mu veľa Božích milostí.

Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

September 10, 2020


Na základe informácií o vývoji epidémie Covid-19 a odporúčania epidemiológov dochádza od 10. septembra, opätovne k povinnosti nosenia rúšok zakrývajúcich ústa a nos vo všetkých vnútorných priestoroch, a to na území celej ČR.
Od 10. septembrasú povinné rúška v priestoroch kostolov pre účastníkov bohoslužieb. Rúška možno zložiť pred prijatím svätého prijímania. Odporúčame sledovať vývoj situácie a aktuálne opatrenia.
Spoločenstvo StreDko 2020/2021

September 8, 2020


Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.
Smútočné oznamenie
Posledná rozlúčka s Ing. Milanom Šujanom

September 8, 2020


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrel náš farník Ing. Milan Šujan.
Rozlúčka so zosnulým bude 11. septembra 2020 o 13.00 hod. v kostole sv. Jindřicha a Kunhuty.
Nech odpočíva v pokoji.
OZNAMY
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

September 6, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Dávame Vám do pozornosti najnovšie číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole..

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Prvé sväté prijímanie pre deti budeme sláviť 20. septembra.

Srdečne pozývame deti vo veku od 8-10 rokov, ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Vyučovanie bude stredu od 17:00 na fare. Začíname 7. októbra. Bližšie informácie na stránke.

Detský katechizmus 2020/2021

August 29, 2020


V sobotu 5.9.2020 o 15:00 sa začína Detský katechizmus. Začne sa netradične v sobotu vo farskej záhrade opekačkou. Súčasťou bude aj zápis na ďalší školský rok 2020/2021. Srdečne pozývame všetkých rodičov a detí vo veku od 9 rokov (3. trieda), ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Hodiny budú prebiehať každú druhú stredu o 17:00-17:45. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz.

Poďakovanie otcovi Zoltánovi k 10. výročiu kňazskej vysviacky

August 24, 2020


Dňa 21.8.2020 pri príležitosti 10. výročia kňazskej vysviacky otca Zoltána prebiehala v kostole sv. Henricha slávnostná svätá omša. Zoltán Balga bol vysvätený banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom a pôsobil na cirkevnej škole v Šahách, kde bol aj kaplánom. Od 1.7.2016 je administrátorom slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe, a zároveň pôsobí ako obhajca zväzku (defensor vinculi) na Metropolitnom cirkevnom súde pražskej arcidiecézy a banskobystrickej dievézy.
Otec Zoltán v homílii poďakoval Bohu za dar kňazstva a za všetky príležitosti a situácie (veselé, príjemné, náročné, vážne), ktoré ho poučili, posilnili a povzbudili. Pripomenul motto, ktoré si vybral: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Tiež poďakoval všetkým, ktorí ho na jeho ceste sprevádzajú a v službe kňaza pomáhajú.
Po svätej omši otec Zoltán pozval veriacich do farskej záhrady na slávnostné agapé, v úvode ktorého mu Tomáš Krajňák v mene všetkých farníkov poďakoval za obetavú službu vo farnosti. Zdôraznil, že s príchodom otca Zoltána slovenská farnosť ožila, vznikli rôzne spoločenstvá a prebiehajú mnohé farské aktivity. Ďakujeme otcovi Zoltánovi aj za jeho nesmierne úsilie pri starostlivosti o kostol sv. Henricha, rekonštrukcii farských priestorov a obnovu krásnej záhrady. Prajeme mu veľa zdravia, sily, vytrvalosti, trpezlivosti a Božieho milosrdenstva v jeho kňazskej službe.

OZNAMY
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

August 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac september.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

V sobotu 5.9.2020 o 15:00 sa začína Detský katechizmus. Začne sa netradične v sobotu vo farskej záhrade opekačkou. Súčasťou bude aj zápis na ďalší školský rok 2020/2021. Srdečne pozývame všetkých rodičov a deti vo veku od 9rokov (3. trieda),ktorí majú záujem o výuku Detského katechizmu a príprave na prvé sväté prijimanie. Hodiny budu prebiehať každú druhú stredu o 17:00-17:45. Bližšie informácie na: dajasa75@seznam.cz.

FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

August 12, 2020


Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára online

FORMAČNO-AKADEMICKÝ PROGRAM

Drahí priatelia z celého sveta!
Prinášame Vám novinku! Náš formačno-akademický program expanduje do online sveta

Zmeny posledných mesiacov nás prinútili prispôsobiť naše programy okolnostiam a presunúť prezenčné stretnutia do online priestoru. Vďaka tomu sme objavili nový spôsob, ako umožniť ľuďom aj mimo Bratislavy a Košíc sa spolu s nami VZDELÁVAŤ, DISKUTOVAŤ a PREHĹBOVAŤ SVOJU VIERU. Nezáleží na tom, či si z dedinky z Oravy, na štúdiách vo Veľkej Británii, rozlietaný po Európe alebo pracovne v Spojených štátoch ... od septembra 2020 máš jedinečnú príležitosť zapojiť sa do nášho formačno-akademického programu! Všetky potrebné info nájdeš na tejto stránke.

Tešíme sa na spoločné hľadanie Pravdy, aj za hranicami!

Kardinál Duka požehná mariánský sloup v Praze

August 12, 2020


V sobotu 15. augusta požehná kardinál Dominik Duka počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie znovuobnovený mariánský stĺp na pražskom Staroměstském náměstí a to po bohoslužbe, ktorá sa uskutoční o 10:00 v chráme Matky Boží před Týnem.

OZNAMY
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Júl 19, 2020


Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

V októbri 2020 otvárame nový kurz prípravy k prijatiu sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania pre dospelých. Ak vám tieto sviatosti chýbajú a chcete ich prijať, nahláste nám to na FÚ.

Cez letné prázdniny utorok a stredu nie sú sväté omše.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh odpustovej slávnosti.

Odpustová slávnosť

Júl 13, 2020


Dňa 12.7.2020 sa v kostole sv. Henricha konala odpustová svätá omša, na ktorú bol pozvaný ICLic. Mgr. Miloš Szabo, TH.D., ktorý pôsobí ako administrátor vo farnosti sv. Gotharda Praha-Bubeneč, prednáša na katolíckej teologickej fakulte UK v Prahe a je zároveň aj sudcom Metropolitného cirkevného súdu v Prahe. Otec Miloš v úvode svätej omše poďakoval otcovi Zoltánovi za pozvanie, ktoré je pre neho výnimočné aj v tom, že sv. Gothard a sv. Henrich, patróni kostolov, sa tiež poznali. V úvode homílie nadviazal na čítanie z Matúšovho evanjelia (Mt 13, 1-23), v ktorom Ježiš v podobenstvách rozprával o rozsievačovi, ktorý sial zrná. Jedna časť zŕn padla na kraj cesty, kde ich vyzobali vtáky, druhá na skalnatú pôdu, kde uschli, tretia do tŕnia, ktoré ich zadusilo. Až štvrtá časť zŕn, ktorá padla do dobrej zeme, priniesla úrodu, niekoľkonásobnú. Otec Miloš upozornil, že je potrebné, aby Božie slovo zasiate do srdca človeka klíčilo a stále sa rozvíjalo. Dôležité je, aby veriaci duchovne nestagnoval. Aby sa nepretržite prehlbovala viera človeka a jeho vzťah s Kristom. Otec Miloš ocenil snahu a obetavosť otca Zoltána, že dokázal v Prahe spojiť veriacich českej, slovenskej a maďarskej farnosti, ktorí sa pri významných udalostiach zúčastňujú spoločných svätých omší. Prirovnal to k náročnej úlohe mierumilovného kráľa a cisára Henricha, ktorý v neľahkej dobe taktiež zohral významnú úlohu v spájaní a zjednocovaní ľudí a veriacich. Na záver otec Miloš vtipne poznamenal, že facebooková stránka farnosti je veľmi aktívna, čo vypovedá o dobrom využití voľného času našich farníkov. Na záver svätej omše otec Zoltán poďakoval otcovi Milošovi za príjemnú návštevu a venoval mu knihu s fotografiami kostola sv. Henricha. Cenu sv. Henricha tento rok otec Zoltán udelil nášmu milému kostolníkovi Stanislavovi Brhlíkovi, ktorý svoju obetavú službu vykonáva so srdcom a láskou. Po svätej omši mali veriaci možnosť pokloniť sa vzácnej relikvii sv. Henricha. Následne boli všetci pozvaní na slávnostné agapé do farskej záhrady. Tradičných 50 L výborného kotlíkového gulášu sa rozdalo veľmi rýchlo. Ku káve, čaju a domácej limonáde naše slovenské a maďarské farníčky upiekli výborné domáce slané a sladké koláče. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave slávnostného odpustového agapé.

OZNAM
Českých a moravských biskupov

Júl 9, 2020


Sestry a bratia,

vzhľadom k uvoľňovaniu protiepidemických opatrení sa znova vraciame k liturgickej praxi, aká bola pred zavedením obmedzení. Reštriktívne opatrenia treba naďalej rešpektovať tam, kde ich miestne civilné autority vyhlásia z dôvodov väčšieho výskytu ochorenia.
K tomu, aby spoločným slávením Eucharistie rástla naša láska k Bohu a ľuďom, zo srdca žehnáme.

Českí a moravskí biskupi

Velehrad, 7. júla 2020

K tomuto vyhláseniu ešte pripájam prosbu, aby ste veriacich povzbudzovali a vyzývali k návratu do liturgického a sviatostnému života, ktorý bol pred začatím karanténnych opatrení. Pomáhajte im prekonávať neopodstatnený strach či pohodlie. Treba tiež zdôrazňovať, že už pominul dôvod na dišpenz od účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.

OZNAMY
NEDEĽA SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Júl 5, 2020


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny, teda na mesiac júl a august.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohoto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

Cez letné prázdniny utorok a stredu nie sú sväté omše.

Karmelitánské nakladatelství připravil Modlitební knížku, která je velmi užitečnou pomůckou pro mnoho věřících, pro katechumeny, biřmovance, lidi vracející se k víře, atd. Modlitebník je k dipozici vzadu v kostele. Cena 150 KČ.

Minulý tyždeň sme mali zbierku na seminár. Za Vašu štedrosť Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! SK: 3178 KČ, HU: 2110 KČ, CZ: 1373 KČ.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku bude sláviť budúcu nedeľu (12. júla). Bude len jedna sv. omša o 11:00 pre všetky tri farnosti.

OZNAMY
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 27, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na letné prázdniny, teda na mesiac júl a august.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohoto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Od 3. septembra začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca augusta (alebo do naplnenia kapacít).

Cez letné prázdniny utorok a stredu nebudú sväté omše v našom kostole.

Zajtra (29.6.) je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Svätá omša bude o 18:00.

Budú nedeľu (5.7.) máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) budeme v tomto roku sláviť 12. júla.

Dnes je zbierka na bohoslovcov.

OZNAMY
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 20, 2020


Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali na služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

MUDr. Ľuboš Bača a Monika Ladižinská chcú prijať Sviatosť manželstva. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu týchto manželstiev, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Cez letné prázdniny utorok a stredu nebudú sväté omše v našom kostole.

Patróna nášho kostola, sv. Jindřicha (farské hody) v tomto roku budeme sláviť 12. júla.

Budúcu nedeľu bude zbierka na bohoslovcov.

OZNAMY
11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Jún 14, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Ďakujem všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh Noc kostolov v našej farnosti. Mali sme cca 1500 návštevníkov.

Chcem sa Vám poďakovať za účasť v katedrále na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Som rád, že ste našu farnosť reprezentobali v hojnom počte.

Po sv. omši nasleduje eucharistická procesia okolo kostola.

NOC KOSTOLOV 2020

Jún 13, 2020


Dvanásty ročník Noci kostolov 2020 bol z dôvodu pandémie koronavírusu Covid-19 presunutý na 12.6.2020, a taktiež bol špecifický prísnymi hygienickými opatreniami. Návštevníci mohli navštíviť takmer 1200 kostolov, modlitební a kaplniek nielen osobne, ale aj on-line formou. Aj živým vysielaním, prostredníctvom internetovej siete, chceli organizátori umožniť širokej verejnosti účasť na tejto tradičnej akcii. Mottom tohoročnej Noci kostolov bol žalm 104: „Na určovanie času si mesiac utvoril; slnko vie, kedy má zapadať....“. Celkovo v 35 veršoch autor s radosťou oslavuje Boha za stvorenie sveta. Stvorenie svetla, vody, zeme, rastlín, stromov, slnka, mesiaca, zvierat a človeka. Pripomíname si tým tiež Knihu Genezis, ktorá podáva dôležité náboženské posolstvo, že Boh je Stvoriteľ a Pán všetkého stvorenia. V kostole svätého Jindřicha a Kunhuty začal bohatý program Noci kostolov zvonením kostolných zvonov a slávnostnou svätou omšou. V úvode homílie otec Zoltán uviedol, že Noc kostolov je príležitosťou na úvahu, ktorá nám pomôže povzniesť sa nad všedný pohľad na sakrálne stavby. Božie chrámy, ktoré svojou architektúrou zdobia historické centrá našich dedín a miest a vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície. Pri pohľade na kostol môže človek objaviť zmysel svojej existencie, ktorá ho neobmedzuje len pre tento svet, ale otvára pred ním život s perspektívou večnosti. Otec Zoltán pripomenul, že kostol bol postavený pre to, aby sa stal znamením prítomnosti Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom. Znamením pre hlavné mesto a pre všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú, študujú, pracujú. Bohatá účasť veriacich na svätých omšiach v priebehu celého roku, spoločné i osobné modlitbové stretnutia, starostlivosť o úpravu a výzdobu kostola sú prejavmi úprimnej viery ľudí, ktorým náš kostol prirástol k srdcu. Po svätej omši až do 22 hodiny, prebiehali v kostole koncerty duchovnej a klasickej hudby. Ako prvý upútal návštevníkov pozoruhodnou hrou na organe nadaný Matěj Bartoň. Sopranistka Veronika Vojířová a organista Jan Hajič zaujali poslucháčov svojím krásnym, čistým spevom a hrou. Veľký záujem poslucháčov bol aj o koncert komorného súboru Duo Mellison hrajúceho v zložení flautistky Karolíny Dlouhé a gitaristu Lukáša Štěpánka, ktorí potešili pestrým výberom skladieb. Pieseň Ave Maria mala v pôsobivom prostredí Božieho chrámu neopakovateľnú intenzitu. V podaní našich domácich organistov sa rozozvučali desiatky píšťal mohutného hudobného nástroja. Technicky náročné skladby od Bacha (Toccata a fuga d mol), Karg-Elerta (Harmonius du soir, La Nuit) a Mendelssohna (5. Sonata) hral Zoltán Mics. Melodické a harmonické skladby od Bossiho (Entree pontificale), Mozarta (Adagio), Sibeliusa (Intrada), Rheinbergera (Vision) a Buxtehudea (Preludium a fuga g mol) hral Stanislav Pavílek. Pre milovníkov hudby, ktorí zároveň obdivovali krásu kostola, to bol príjemný záver koncertného programu. Komentovanou prehliadkou kostolník Matyáš Berdych priblížil hosťom bohatú históriu kostola a zaujímavý život sv. Jindřicha a jeho manželky sv. Kunhuty. Podrobné informácie o kostole mohli návštevníci získať aj z foto-knihy a brožúrky. Zvedaví návštevníci zašli aj do sakristie, kde boli vystavené liturgické predmety. Otec Zoltán, Matyáš, Katka a ďalší členovia farského spoločenstva im veľmi radi zodpovedali na zvedavé otázky. Vo farskej pivnici prebiehala tradičná (a veľmi obľúbená) ochutnávka vín, pri ktorých nemohli chýbať výborné syry. V priebehu celého večera bolo možné si vo farskej záhrade pozrieť prezentáciu zaujímavých fotografií, zachytávajúcich najdôležitejšie momenty zo života českej, slovenskej a maďarskej farnosti. Sme veľmi radi, že aj napriek určitým obmedzeniam z dôvodu epidémie koronavírusu, si návštevníci (asi 1500) našli čas a prišli do nášho kostola. Veľké poďakovanie patrí všetkým farníkom, ktorí sa s nadšením podieľali na úspešnom priebehu akcie.
OZNAM
NOC KOSTOLOV 2020

Jún 12, 2020


Program v kostole sv. Jindřicha a sv. Kunhuty:

17:55 Zvonění kostelních zvonů
18:00 Mše svatá (slovenská)
18:45 Prohlídka farní záhrady - promítání fotek ze života komunity
18:45 Prohlídka farního sklepa - koštování vín a sýrů
18:45 Koncert duchovní hudby
19:30 Koncert duchovní hudby
20:15 Komentovaná prohlídka chrámu
20:30 Koncert klasické hudby: DUO MELLISON
21:00 Varhanní koncert

OZNAMY
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Jún 6, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame Vám do pozornosti júnové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na stredká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy Te Deum. Takisto ďakujeme aj všetkým študentom, mladým pracujúcim, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

Členovia Ružencového bratstva dnes po omši na fare majú výmenu tajomstiev.

Srdečne Vás pozývam z príležitosti programu “Noc kostolov” na návštevu nášho kostola, kde budete mať možnosť zúčastniť sa kultúrneho programu uvedeného na plagátoch. Budete si môcť pozrieť kostol úplne netradične, aj priestory inokedy neprístupné, dozviete sa niečo o histórii kostola, jeho súčasnom stave a ďalšie zaujímavosti. Každý si môže vybrať podľa svojho výberu.

Pán kardinál Dominik Duka pozýva všetkých kňazov, diakonov, rodiny s deťmi i všetok Boží ľud v meste Praha k oslave slávnosti Tela a Krvi Pána. Vo štvrtok 11. júna 2020 o 17.00 hod. bude pán kardinál slúžiť v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú svätú omšu a po nej bude nasledovať tradičná eucharistická procesia. Na túto slávnosť pozýva predovšetkým pražské farnosti. Je príležitosťou na oslavu tohto významného sviatku s diecéznym biskupom.

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme sláviť budúcu nedeľu a to s eucharistickou procesiou okolo kostola.

FARSKÝ DEŇ DETÍ 2020

Jún 6, 2020
fotogaléria


Deň detí po Slovensky Posledná májová sobota patrila v našej farnosti deťom. S podnetným nápadom na zorganizovanie hracieho dňa pre najmenších členov nášho spoločenstva prišiel otec Zoltan. Nápadu sa chytilo hneď niekoľko nadšencov a tak sa spoločne pustili do vymýšľania programu...

Počasie v sobotu prialo. 11:00 prebiehali ešte posledné úpravy stanovišť. Vzduchom sa niesla urcita nervozita... Prídu sem vôbec nejaké deti? Všetci si priali aby áno...

A deti (s rodičmi) nesklamali.. Postupne sa vo dverách objavovali menej i viac hanblivé tváričky malých farníkov... dala sa z nich čítať zvedavosť a neraz aj šibalstvo.

Hanblivosť však netrvala dlho a detí bola hneď plna záhrada...Spoločne si maľovali, tvorili prívesky, hrali športové hry, naháňali sa a nenechali ležať ani šachové figúrky...

Kým deti behali, rodičia spokojne pozerali ako ich ratolesti vybíjajú svoje “baterky”. 😉

No a komu by z toho všetkého nevyhladlo... A čo by to bol za deň deti bez opekačky? Gril šiel na plne obrátky a deti i my ostatní sme si pochutnali na spekačkach a iných dobrotach.. Potom už na deti čakalo losovanie odmien a voľná zábava.

Prvý ročník dňa deti bol plny dobrej nálady, nákazlivej pohody a jednoducho detsky úprimnej priateľskosti. Bolo skutočne povzbudením vidieť tuto živú zložku nášho farského spoločenstva... Tešíme sa na další ročník 😉
TE DEUM 2020

Jún 6, 2020
fotogaléria


V stredu 4.6.2020 sa v kostole sv. Jindřicha konala slávnostná svätá omša venovaná na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za úspešné štúdium, ktoré z dôvodu šírenia nákazy Covid-19 od 11.3.2020 prebiehalo distančnou formou. Otec Laburda v homílii pripomenul slávnostný hymnus Te Deum laudamus (Teba Bože chválime), v ktorej Boha velebíme, chválime a prosíme. Tiež upozornil, že je potrebné ďakovať za milosti a dary Ducha Svätého, ktoré každý z nás dostal. Aj keď akademický rok skončil, je potrebné stále prosiť. Kto prosí, ten dostane. Mládežnícky spevácky zbor si pripravil pre túto slávnostnú svätú omšu nádherné piesne, a ich úsilie a nadšenie bolo ocenené dlhým potleskom. Mladí farníci pripravili tradičné a priateľské agapé v priestoroch fary. Študentom našej farnosti prajeme veľa Božích milostí pri získavaní zápočtov, zvládnutí skúšok a obhájení bakalárskych, diplomových a doktorských prác. Pane, prosíme Ťa, daj, nech nám pomáha sila Ducha Svätého.
OZNAMY
NEDEĽA ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Máj 31, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac jún.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícký dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Ďakujeme všetkým organizátorom za prípravu a úspešný priebeh oslavy dňa detí v našej farnosti. Takisto ďakujeme aj všetkým rodičom s deťmi, ktorí sa zúčastnili. Tešíme sa na vás aj budúci rok.

3. júna. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Členovia Ružencového bratstva budúcu nedeľu po omši na fare majú výmenu tajomstiev.

TE DEUM

Máj 24, 2020


3. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

FARSKÝ DEŇ DETÍ

Máj 24, 2020


Dňa 30.5. (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz.

Oznamy

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 24, 2020


Oznamy

Milí farníci, z nariadenia vlády ČR od 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov. Od 25.5. v kostole nás môže vyť 300.

Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitor za dobrovolný příspěvek.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Dňa 30.5. (sobotu) sa v našej farnosti uskutoční FARSKÝ DEŇ DETÍ. Od 11:00 - 16:00 na deti bude čakať grilovačka, hry a zábava vo farskej záhrade. Rodičia sú vítaní, ale je aj možnosť bez rodičov u starších detí. Bližšie informácie na: Dana Saxonbergová, dajasa75@seznam.cz.

3. 6. (stredu) organizujeme slávnostnú sv. omšu TE DEUM sprevádzanú farským mládežníckym zborom, ktorá bude slúžená na úmysel poďakovania študentov Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Po sv. omši nasleduje agapé vo farskej záhrade.

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Máj 21, 2020


Dnes slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána - na 40. deň po Veľkej Noci. Ježiš odišiel, aby nám pripravil miesto v dome nášho Otca. Dnes máme sv. omšu o 18.00.

100. výročie narodenia Karola Wojtylu - svätého pápeža Jána Pavla II.

Máj 18, 2020


Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhé z troch detí rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Narodil sa v dome patriaceho Židovi Chaimovi Bałamuthovi. Svojich príbuznych stratil veľmi skoro. Keď mal deväť rokov zomrela mu matka (mala 45 rokov) a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund, ktorý mal 14 rokov. Otec zomrel v roku 1941, ked mal Karol 20 rokov. Sestra zomrela v detstve.

V roku 1938 začal budúci pápež študovať na Jagellonskej univerzite v Krakove. Prerušené bolo druhou svetovou vojnou, počas ktorej pracoval. Nakoniec začal študovať teológiu tajne v "podzemnom seminári. Prvého novembra 1946 bol v katedrále Wawel vysvätený za kňaza, a krátko na to išiel študovať do Ríma. Po návrate do krajiny v roku 1948 bol pol roka vikárom vo vidieckej farnosti v Niegowici, potom mal podobnú „pozíciu“ v krakovskom kostole sv. Floriana, potom sa usadil na ul. Kanonicza, kde pripravoval habilitačnú prácu. Počas tohto obdobia, vrátane vojny, sa veľmi zaujímal o literatúru a divadlo, a keď bol krakovským kňazom, venoval veľkú pozornosť študentom, ktorým venoval osobitnú pastoračnú starostlivosť.

Od roku 1954 pôsobil ako akademický profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. Štvrtého júla 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. Za kardinála bol vymenovaný 26. júna 1967 pápežom Pavlom VI. Ako pastier krakovskej diecézy sa kardinál Wojtyla sa zaujímal o svoju arcidiecézu, navštevoval farnosti, zvolával synody atď. Bez toho, aby prestal vykonávať vedeckú a didaktickú činnosť ako profesor na KUL. Aktívne sa zúčastňoval na všetkých zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu.

Šestnásteho októbra 1978 sa na konkláve v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne zhromaždilo 111 kardinálov, ktorí si vybrali 58 a polročného krakovského arcibiskupa za 264. rímskeho biskupa. Bol prvým pápežom netalianom od roku 1523, prvým Poliakom a Slovanom. Odvtedy trval najdlhší pontifikát dvadsiatom storočí a tretí v histórii (vrátane sv. Petra, ktorého roky vládnutia v cirkvi nie sú presne známe). Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní (od 16. 10. 1978 do 2. 4. 2005). Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005.

Pontifikát bol rekondný vo viacerých pohľadoch. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, predsedal 52 slávnostiam svätorečenia, počas 104 zahraničných ciest navštívil 129 štátov (nalietal 1 163 865 kilometrov, čo je trikrát dlhšia vzdialenosť ako medzi Zemou a Mesiacom), navštívil 697 miest, absolvoval 1 164 generálnych audiencií, predniesol 2 412 verejných príhovorov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí.

Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus. Už na jeho pohrebe v Ríme niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu.

Sv. Ján Pavol II. mal k Slovensku mimoriadne blízky vzťah. celkovo nás navštívil trikát. Prvýkrát prišiel v roku 1990, kedy ho absolvoval dvojdennú návštevu Česko-Slovenska. Okrem toho ho privítali na Slovensku ešte v dňoch 30. júna - 3. júla 1995. Tretia historická návšteva sa konala v dňoch 11. - 14. septembra 2003. Táto apoštolská cesta podľa vôle pápeža a priania vtedajších biskupov viedla do diecéz, ktoré doposiaľ pápež nenavštívil. Záverečná Eucharistia bola vtedy spojená s blahorečením biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej.

Úprava farskej záhrady

Máj 17, 2020


Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí v sobotu prišli pomôcť pri úprave farskej záhrady. Urobil sa kus poriadnej roboty a zasa sme bližšie k tomu, aby mohla slúžiť pre budovanie a posiľňovanie spoločenstva farnosti. Nech vám to všetkým dobrý Pán Boh mnohonásobne odmení!
Loretánske litánie

Máj 17, 2020


Milí farníci,

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Oznamy

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 16, 2020


Milí farníci,

z nariadenia vlády ČR od pod 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov.

Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozici katolický dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Štvrtok je slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slovenská sv. omša bude o 18:00.

Oznamy

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 10, 2020


Milí farníci,

z nariadenia vlády ČR od pod 11. 5. došlo k dovoleniu slúžiť verejné omše do 100 účastníkov.

Prosíme lektorov, aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac máj.

Úmysly svätých omší je možnosť si zapísať po svätej omši v sachristii.

Naďalej treba dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

V máji pred každou sv. omšou spoločne sa modlime Loretánske litánie.

Každý štvrtok od 16.30 do 17:00 máme adoráciu.

Dnešná nedeľa je dňom, kedy si spomíname na všetky mamky. Keď na svoj život pozeráme ako na knihu, mamka je vždy jednou z kľúčových postáv. Možno si to ani neuvedomujeme, ale bez mamky by sme neboli takí, akí sme. V každodenných maličkostiach môžeme na sebe pozorovať práve mamkin rukopis. Schválne, koľko vecí robíte preto, že vás to tak naučila vaša mamka? Preto jej dnes nezabudnime poďakovať za všetko, čo pre nás robí, čo pre nás obetovala, a pamätajme si, že aj keď sme v živote stretli mnohých ľudí, ktorí nás majú radi, práve mamka bola tá PRVÁ, ktorá nás milovala. Milé mamky, vyprosujem vám v tento váš deň, nech vás na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie, ktorá dnes oslavuje spolu s vami, Pán Boh žehná a sprevádza svojou milosťou.

Oznamy

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Máj 02, 2020


Milí farníci,

keďže od piatku 24. 4. došlo z nariadenia vlády ČR k dovoleniu slúžiť verejné omše do 15 účastníkov, tento týždeň sv. omše už budeme mať podľa plánovaného rozpisu (utorok, štvrtok 16:00, streda, piatok 18:00).

Na farskej stránke je zverejnená tabuľka, kde sa môžemete prihlásiť na sväté omše. Prosím rešpektujte toto opatrenie, nemôžeme navýšiť počet osôb nad stanovenú hranicu. Tiež vás prosím dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Ak sa situácia nezmení, bude možné od 11. mája sláviť bohoslužby pre 100 osôb.

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná. Ak nemôžete do kostola zájsť, neváhajte ma prosím telefonicky kontaktovať, môžem Vám sviatosti udeliť doma.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Až do odvolania každú nedeľu slovenská sv. omša bude aj o 18:00.

V máji pred každou sv. omšou sa spoločne budeme modliť Loretánske litánie, modlitbu ku ktorej zvlášť pozýva aj svätý otec František.

Oznamy

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 25, 2020


Milí farníci, keďže od piatku 24. 4. došlo z nariadenia vlády ČR k dovoleniu slúžiť verejné omše do 15 účastníkov, tento týždeň sv. omše už budeme mať podľa plánovaného rozpisu (utorok, štvrtok 16:00, streda, piatok 18:00.

Na farskej stránke je zverejnená tabuľka, kde sa môžemete prihlásiť na sväté omše. Prosím rešpektujte toto opatrenie, nemôžeme navýšiť počet osôb nad stanovenú hranicu. Tiež vás prosím dodržiavať starostlivo hygienické pravidlá (rúška, odstup od ostatných 2 metre - neplatí pre členov jednej rodiny, pred vstupom do kostola si vydezinfikovať ruky).

Ak sa situácia nezmení, bude možné od 11. mája sláviť bohoslužby pre 30 osôb a od 25. mája pre 50 osôb.

Budúci týždeň o 11:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke sv. omšu.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Ak nemôžete do kostola zájsť, neváhajte ma prosím telefonicky kontaktovať, môžem Vám sviatosti udeliť doma. Rovnako tak mi zavolajte, ak plánujete krst alebo svadbu.

Sv. omša - TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Apríl 24, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Podľa Uznesenie Vlády od 24. apríla platí možnosť celebrovať bohoslužby pre 15 osôb.
V tabuľke sa môžete prihlásiť na nedeľnú svätú omšu.

Sv. omša - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Apríl 18, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zajtra v nedeľu 19.4.2020 o 11:00 vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Záznam bude možné nájsť hneď v nedeľu vo videogalérii.
DUCHOVNÁ SLUŽBA
V NAŠEJ FARNOSTI
VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ

Apríl 16, 2020


Vzhľadom na stále trvajúci núdzový stav a pretrvávajúce obmedzenia, predovšetkým vzhľadom k zákazu zhromažďovania, sa v našej farnosti stále nekonajú verejné bohoslužby a rovnako tak sa nekonajú ostatné farské aktivity pre viac osôb. Je to bolestné, ale je to zatiaľ tak. Dúfajme, že tento stav sa - s postupným uvoľňovaním reštriktívnych opatrení - čoskoro začne meniť.

Náš kostol (hlavný vchod) je po veľkú časť dňa stále otvorený.

V stredu a vo štvrtok od 17:00 do 18:00 je kostol otvorený s možnosťou sa vyspovedať a prijať Eucharistiu (pri dodržaní všetkých potrebných epidemiologických a hygienických opatrení).

Prosím, sledujte tiež našu facebookovú stránku. Na nej nájdete všetky informácie o dianí vo farnosti.

Chceme sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky.

Majme stále dôveru v Boha, verme v neho, milujme ho a milujme tiež svojich bratov a sestry a snažme sa, nakoľko je to možné, im v týchto dňoch pomáhať a byť im nablízku, napríklad aj "len" svojimi modlitbami.

Veľkonočné sviatky 2020

Apríl 8, 2020


Návšteva kostola počas Veľkonočného trojdnia

Zelený štvrtok
kostol otvorený k súkromnej modlitbe “v Getsemane”
od 18.00 do 19.00

Veľký piatok
kostol otvorený k súkromnej modlitbe
od 15.00 do 18.00

Biela sobota
kostol otvorený k súkromnej modlitbe “u Božieho hrobu”
od 10.00 do 16.00

Zmrtvýchvstanie Pána
11.00 - slovenská sv. omša (živé vysielanie na FB)

Vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav vyhlásený vládou Českej republiky nebude slávenie sviatkov Veľkej noci v našom kostole verejné. Obrady Veľkonočného trojdnia odslúži o. Zoltán súkromne bez účasti veriacich. Slávnostnú svätú omšu vo Veľkonočnú nedeľu bude možné sledovať online na FB stránke Slovenskej farnosti o 11:00.

Keďže nebude možné byť fyzicky prítomný pri slávení najdôležitejších udalostí v dejinách spásy, dávame do pozornosti možnosť sledovať priame prenosy, ktoré pre veriacich pripravila televízia LUX.

Prajeme Vám, aby ste ani v tejto neštandardnej situácii nestrácali nádej a aby vaše srdcia naplnila radosť zo Zmŕtvychvstalého. Pretože našou jedinou istotou je to, že po Veľkom piatku príde veľkonočné ráno, kedy sa budeme s celou Cirkvou tešiť z toho, že Ježiš žije!

„Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“
Mt 28,6
Oznamy

KVETNÁ NEDEĽA

Apríl 5, 2020


Bratia a sestry, dnešnou Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Prežívajme ho v našich rodinách v pokojnej duchovnej atmosfére. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do Jeruzalema. Pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

Obrady Veľkonočného trojdnia začnú vo štvrtok sv. omšou. Tento deň si zvlášť uctievame ustanovenie Eucharistie, sviatosť posvätného stavu a Pánovo prikázanie o bratskej láske.

V piatok budú obrady pokračovať slávením utrpenia a smrti Pána Ježiša. Tento deň je dňom pokánia a prísneho pôstu zdržovania sa mäsitého pokrmu.

Vigília Pánovho zmŕtvychvstania začne v sobotu po západe slnka. Na základe priania otca arcibiskupa Vás poprosím, aby ste na Bielu sobotu po zotmení dali do okien svojich bytov sviecu či obrázok Krista na znamenie Kristovho vzkriesenia. Jedná sa o starú veľkonočné tradíciu. Je určite vhodné, nakoľko je to možné, pozvať aj ostatných k tejto iniciatíve, aby všetci ľudia dobrej vôle dali sviečku do okna na znamenie nádeje a víťazstvo života zvlášť v tejto neľahkej dobe.

Oznamy

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Marec 28, 2020


2. apríla (štvrtok) začíname predmanželskú náuku. Párom, ktorí sa prihlásili na tento termín, budeme emailom posielať každý týždeň videozáznam s aktuálnou prednáškou. Ak by ste do 31. marca nedostali mail, obráťte sa na kontaktné údaje uvedené na farskej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

3. apríla (piatok) o 18:00 hod. vysielame z kostola Sv. Jindřicha v priamom prenose na našej farskej FB stránke Pobožnosť Krížovej cesty.

Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa, sv. omšu budeme o 11:00 hod. vysielať z nášho kostola v priamom prenose na našej farskej FB stránke.

Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, prosím členov Ružencového bratstva o výmenu tajomstiev.

Intencie každý deň odslúžim pri súkromnej sv. omši.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná.

Stredu a štvrtok od 17:00 do 18:00 kostol bude otvorený s možnosťou sa vyspovedať a prijať Eucharistiu.

Chcem sa Vám poďakovať za Vaše finančné príspevky, ktoré posielate na náš farský účet. V súčasnej situácii v našom kostole nemáme verejné sv. omše, a z tohto dôvodu nie sú možné ani zbierky. Vďaka Vaším príspevkom môžeme naďalej zabezpečovať chod farnosti.

Chcem Vás poprosiť o intenzívnu modlitbu za členov našej farnosti, ktorí sa nakazili koronavírusom a znášajú ťažký kríž tejto nemoci.

Sv. omša - Piata pôstna nedeľa

Marec 28, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zajtra v 5. pôstnu nedeľu 29.3.2020 o 11:00 vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu v priamom prenose na našej farskej FB stránke. Záznam bude možné nájsť hneď v nedeľu vo videogalérii.
Zahaľovanie krížov

Marec 28, 2020

videogaléria


Milí priatelia!

Zvyk zahaľovať kríže v kostole pred 5. pôstnou nedeľou sa zachováva aj u nás. Záznam je možné zhliadnúť vo videogalérii.
Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Marec 18, 2020


Milí priatelia!

Dnes večer vysielame z kostola Sv. Jindřicha svätú omšu o 19:00 v priamom prenose na našej farskej FB stránke.
Biskupi Čech a Moravy k mimořádnemu opatření

Marec 16, 2020


Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě. Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad. Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK
Aktuálne informácie o kostole sv. Jindřicha v súvislosti s opatreniami vlády

Marec 16, 2020


Milí farníci a priatelia.

Od pondelka 16. 3. 2020 od 00.00 došlo z nariadenia vlády ČR k obmedzeniu pohybu osôb, a preto nie je možné slúžiť verejne ani sväté omše. Intencie každý deň odslúžim pri súkromnej sv. omši.

Individuálna možnosť sviatosti zmierenia, návšteva kňaza doma u seniorov či chorých (keď je to nutné!) je možná - v prípade potreby sa na nás obráťte na tel. 734 688 656 alebo e-mail: praha@fara.sk.

Zvlášť sa modlime za odvrátenie tejto choroby a prosme za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia všetkým chorým a ohrozeným.

Ďakujem za pochopenie!

P. Zoltán Balga
Biskupi k mimoriadnemu opatreniu Ministerstva zdravotníctva

Marec 11, 2020


Prinášame výzvu ČBK vydanú v súvislosti s vyhlásením mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR ohľadom zhromažďovania osôb.

Bratia a sestry,


minister zdravotníctva dnes vydal v súvislosti s epidémiou ochorení COVID-19 mimoriadne opatrenie, ktorým sa okrem iného zakazujú s účinnosťou od 10. marca 2020 od 18 hodiny akcie, vrátane náboženských zhromaždení s účasťou presahujúcou 100 osôb. Opatrenie sa dotýka nielen bohoslužieb, ale aj ďalších jednorazových akcií ako sú púte, svadby, pohreby a ďalšie. Toto mimoriadne opatrenie je potrebné v zmysle nášho vyhlásení zo 6. marca 2020 rešpektovať.

Z opatrení vyplýva, že zhromaždenie do 100 osôb sa obmedzenia netýka. V prípade bohoslužieb spojených s prikázaním sláviť Pánov deň alebo sviatočný deň je možné bohoslužby rozdeliť tak, aby na žiadnej z nich nebolo viac ako 100 osôb.

Veriaci môžu svoju nedeľnú povinnosť svätej omše splniť tiež počúvaním televízneho či rádiového prenosu alebo prenosu na nových komunikačných prostriedkoch a sviatočnom slávením Pánovho dňa. Odporúčame dbať na hygienické návyky a byť tak ohľaduplní k svojim blížnym.

Modlime sa za všetkých chorých, buďme pripravení pomôcť tým, ktorí ju potrebujú, teraz napríklad tak, že pomôžeme so strážením detí, ktoré kvôli karanténe nemôžu ísť do škôl, a ktorých rodičia musia ísť do zamestnania. Nakoniec nezabúdajme na modlitbu za skoré ukončenie šírenia súčasnej nákazy.

10. marca 2020

Biskupi Čiech a Moravy
Návšteva misijného kríža
52. medzinárodného eucharistického kongresu
v kostole sv. Jindřicha

Marec 8, 2020

fotogaléria
videogaléria


Pri príležitosti 52. Medzinárodného eucharistického kongresu (Budapešť 13-20. september. 2020) sa kostol sv. Jindřicha stal v dňoch 6.3. - 8.3.2020 miestom významných udalostí.
V piatok bol v kostole inštalovaný Misijný kríž (symbol eucharistického kongresu), vyrobený z dubového dreva s bronzovými ornamentami, vysoký vyše troch metrov. Večer mali veriaci možnosť zúčastniť sa pobožnosti eucharistickej krížovej cesty a spoločne pochopiť, že smrť Ježiša Krista na kríži je víťazstvom nad smrťou. Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Michal Němeček (dekan Vyšehradskej kapituly a riaditeľ Pastoračného strediska Arcibiskupstva pražského) a koncelebroval Zoltán Balga (administrátor slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe). Otec Michal v homílii nadviazal na čítanie z knihy proroka Ezechiela (Ez 18, 21-28), v ktorom prorok hovorí k izraelskému ľudu o Božom súde, treste za hriechy, o obrátení a spáse. Pýta sa ich: kto má odvahu povedať o sebe že je spravodlivý? Pripomenul, že ľudia často obracajú zrak ku krížu, že Ježiš krížom vzal na seba naše hriechy a premenil smrť na spasenie. Zomrel, aby sme my mohli žiť. Dnes môžeme prijímať Ježiša Krista, a byť s ním, v eucharistii. Otec Michal, otec Zoltán a veriaci sa jednotlivo poklonili Misijnému krížu a s pokorou mu vzdali úctu. Po svätej omši mali veriaci možnosť pomodliť sa litánie k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Do 24-tej hodiny bola v kostole sv. Jindřicha adorácia, ktorá umožnila veriacim v osobných modlitbách, s láskou prosiť a ďakovať Ježišovi Kristovi, ktorý s nami zostáva v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
V priebehu sobotného dňa bol kostol sv. Jindřicha sprístupnený tým, ktorí mali záujem o návštevu misijného kríža. Večer v kostole prebiehala prednáška o misijnom kríži. Pútavým rozprávaním sa návštevníci sa dozvedeli o histórii kríža, symbolu 52. eucharistického kongresu. Kríž je zároveň relikviárom. V jeho strede sa nachádza relikvia Svätého Kríža obklopená relikviami vyše 30 svätých napríklad sv. Vojtecha, svätých košických mučeníkov, bl. Anny Kolesárovej, bl. Biskupa Gojdiča či biskupa Hopku. Kríž požehnal v roku 2018 pápež František. Relikvia Svätého kríža, ktorá sa nachádza v strede misijného kríža, by mala pripomínať radosť, ktorú nám Ježiš priniesol. Misijný kríž je symbolom Božskej lásky, z ktorej neustále čerpáme silu.
Na druhú pôstnu nedeľu pokračovala v kostole sv. Jindřicha druhá časť prednášky, zameraná na pripravovaný medzinárodný eucharistický kongres, ktorý je jednou z veľkých verejných cirkevných udalostí, ktoré poukazujú na úlohu eucharistie v kresťanskom živote a zdôrazňujú jej význam. Na úvod boli návštevníci oboznámení o vzniku kongresov, ktorý je datovaný do roku 1881. Ich cieľom bola oslava Ježiša Krista reálne prítomného v eucharistii. Kongresy dali podnet k historickému rozvoju kresťanských komunít a prispeli k budovaniu spravodlivejšieho, pokojnejšieho sveta. Veriaci boli vyzvaní k modlitbe, aby sa radosť, ktorá prúdi z eucharistického prameňa rozšírila po celom svete. Mottom 52. medzinárodného eucharistického kongresu je: „Večná spása pramení mi z Teba!“ (Žalm 87, 7).
Na začiatku slávnostnej svätej omše otec Zoltán privítal hlavného celebranta kardinála Dominika Duku (arcibiskupa pražského, primasa českého) a Levente Martosa (rektora centrálneho seminára z Budapešti). Ďalšími ctenými hosťami boli veľvyslanec maďarskej republiky v Prahe Miklós Boros a dvadsiati bohoslovci z kňazského seminára.
Kardinál Dominik Duka v homílii nadviazal na nedeľné evanjelium, v ktorom Ježiš spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom vystúpili na vysoký vrch a Pán sa pred nimi premenil, jeho tvár žiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Neskôr počuli hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho“ (Mt 17, 1-9). P8n kardinál pripomenul, že zjavením Mojžiša a Eliáša apoštolom Ježiša ide o spojenie Starého a Nového zákona. Rozprával o spoločnom duchovnom prepojení troch národov Slovenska, Česka a Maďarska. Priblížil v krátkosti históriu misijného kríža a informoval o prvom eucharistickom kongrese v Budapešti, v náročnom roku 1938. Vyzval veriacich k zamysleniu a pokore pri pohľade na kríž. Chrámový zbor krásnymi piesňami a nádhernou hudbou sprevádzal veriacich pri spoločnej modlitbe. Na záver svätej omše sa veriaci pomodlili modlitbu eucharistického kongresu:
„Nebeský otče, zdroj všetkého života! Zošli nám svojho Svätého Ducha, aby sme poznali a rástli v láske ku Kristovi prítomnému v Eucharistii, ktorý sám seba vydal za nás! On je náš Pán a náš Majster, náš priateľ a náš pokrm, náš lekár a náš pokoj. Daj nám odvahu aby sme prinášali silu aj radosť každému človeku. Daj, aby čas prípravy na oslavu eucharistického kongresu poslúžil k duchovnej obnove našej komunity, nášho mesta, nášho národa, Európy a celého sveta! Amen.“
Kardinál Dominik Duka a rektor kňazského seminára z Budapešti poďakovali otcovi Zoltánovi za pozvanie na spoločné slávenie svätej omše a za dôkladnú prípravu spojenú s návštevou misijného kríža v kostole sv. Jindřicha v Prahe. Po svätej omši boli všetci hostia a veriaci pozvaní na príjemné pohostenie v priestoroch fary.
Oznamy

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Február 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame Vám do pozornosti marcové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Včera sme mali upratovanie kostola.Veľká vďaka za hojnú účasť!

Pobožnosť Krížovej cestyv našom kostole bude každý piatok o 17.30 hod. a nedeľu o 10.30.

Členovia Ružencového bratstva si dnes po omši budú meniť tajomstá.

6-8. marca navštívi náš kostol Misijný Kríž Medzinárodného Eucharistického Kongresu, ktorý sa bude konať v Budapešti 13-20. septembra 2020.

Budúcu nedeľu v našom kostole bude len jedna sv. omša o 11:00, bude ju celebrovať kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po sv. omši Vás pozývame na agape do pastoračných priestorov fary.

Oznamy

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Február 23, 2020


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac marec.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Popolcovou stredou (26.2.) začíname pôstne obdobie. Popolcová streda nie je prikázaný sviatok. Sv. omša bude o 18.00. Je však prísny pôst: od 14. roku do konca života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. roku do 60. roku života z troch možností sa iba raz za deň dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

Pobožnosť Krížovej cestyv našom kostole bude každý piatok o 17.30 hod. a nedeľu o 10.30.

Členovia Ružencového bratstva budúcu nedeľu po omši budú mať výmenu tajomstiev.

Zahájenie prípravy na 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti - návšteva misijného kríža v kostole sv. Henricha

13. - 20. septembra 2020 sa v Budapešti uskutoční 52. Medzinárodný eucharistický kongres.
V dňoch 6. - 8. marca 2020 sa v kostole sv. Henricha na Prahe 1 uskutoční zahájenie príprav na túto udalosť. Pri tejto príležitosti bude vystavený putovný Misijný kríž, ktorý pozýva veriacich k účasti na tomto eucharistickom kongrese.

Piatok 6. marca
17.00 - Privítanie misijného kríža
17.30 - Pobožnosť krížovej cesty
18.00 - Svätá omša
19.00 - 24.00 - Adorácia

Sobota 7. marca
10.00 - 16.00 - Možnosť návštevy misijného kríža
16.30 - Krížová cesta
17.00 - Svätá omša v maďarčine
18.00 - Prednáška o misijným kríži

Nedeľa 8. marca
10.30 - Prednáška o Medzinárodnom eucharistickom kongrese
11.00 - Pontifikálnej svätá omša - hlavný celebrant kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, primas český


Pôstna príprava s misijným krížom

Február 8, 2020


Farský ples 2020

Február 7, 2020
fotogaléria


Už sa stalo prestížnou udalosťou, že slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe každoročne organizuje ples. Tento rok sa štvrtý ročník farského plesu uskutočnil 1.2.2020, tradične v Paspovom sále v budove pivovaru Staropramen. Táto spoločenská udalosť umožnila približne 170 hosťom spoločne stráviť príjemný večer s hudbou, tancom a pestrým programom. Otec Zoltán každého osobne privítal, a zostal verný tradícii venovania červených ruží pre dámy. Na úvod sa hosťom prihovoril myšlienkou prežívania radosti nielen v priebehu večera, ale aj v každodennom živote. Najhlbšia radosť totiž pochádza od Krista: byť s ním, kráčať s ním a byť jeho učeníkom. Po spoločnej modlitbe Pána, otec Zoltán poprial všetkým hosťom príjemnú zábavu. Tanečný večer začal krásnym valčíkom od Dimitrija Šostakoviča, pri ktorom sa ihneď zaplnil parket. O cimbalovú hudbu a folklórny spev sa postarali sympatickí ĽH Paštikári a ich hostia Juraj Stieranka a Milan Šipula. Moderné piesne perfektne mixoval výborný slovenský DJ Lukáš Horák. Prvým bodom programu bolo vystúpenie Terezky, ktorá zaspievala pôsobivú skladbu „Pie Jesu“ od Andrewa Lloyd Webera, a Lucie, ktorá hostí potešila popovou piesňou „I wanna dance with somebody“ od Georgea Merrilla a Shannon Rubicam. Vtipným a trochu napínavým spôsobom Bernadeta a Oliver moderovali losovanie originálnych a lákavých tombolových cien. Takmer väčšinu cien tomboly tvorili osobné dary veriacich. O bohatú knižnú nádielku sa postaralo vydavateľstvo Portál. Top cenou bola spiatočná letenka pre dve osoby do vybranej destinácie, ktorú do tomboly venoval jeden z farníkov. Výhercom vyše 40-tich cien gratulujeme a veríme, že ich milé darčeky potešili. O skvelú zábavu sa tiež postarali naši mladí farníci zo spoločenstva StreDko, ktorí spoločne s hosťami zatancovali obľúbený Belgický tanec. Celý večer bol zaznamenaný slovenskou katolíckou televíziou LUX, ktorá sa aktívne zaujíma o činnosti slovenskej farnosti. Hostia mali taktiež možnosť ochutnať dobré jedlo a pitie, ktoré sa podávalo formou švédskych stolov. Ďakujeme otcovi Zoltánovi a celému organizačnému tímu za nádherný spoločenský večer s úžasnou plesovou atmosférou. Veríme, že aj piaty farský ples sa stretne s rovnako veľkým záujmom a dostatočnou dávkou príjemnej tanečnej nálady.
Na farksý ples 2020 máme krásne spomienky a TV LUX zachytila tie najlepšie momenty. Záznam si môžete pozrieť na tomto odkaze (začiatok 4:49 minúta) .
Oznamy

NEDEĽA OBETOVANIE PÁNA

Február 1, 2020


Prosíme lektorov aby sa po sv. omši zapísali služby na mesiac február.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame Vám do pozornosti februárové číslo Farských čriepok. Tentokrát špeciálne venované deťom, pre ktoré je pripravená súťaž o rozprávkovú knižku, ktorú jednému výhercovi venuje Lenka Siváková. Viac informácií nájdete v aktuálnom čísle, ktoré je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať adorácia a to od 16:30 do 24:00. V mesiaci február to bude nočná adorácia do 24:00 vzhľadom na to, že v kostole je zima. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Dnes po sv. omši Vám udeľujeme požehnanie sv. Blažeja.

Od dnešného dňa, teda od 2.2.2020 v našej farnosti začne fungovať Ružencové bratstvo pod vedením Nely Hauserovej. Prvé stretnutie bude dnes po svätej omši na fare, kde dostanete podrobnejšie informácie o princípe fungovanie a kartičky s ružencovými tajomstvami.

Chceme sa poďakovať organizátorom a všetkým dobrovolníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu farského plesu. Na plese nás bolo 174. Ďakujeme aj za vaše príspevky do spoločnej tomboly. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.

Oznamy

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 27, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Pozývame manželské páry pridať sa do novovznikajúceho manželského stretka.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Piatok po sv. omši odstráníme betlehem a zvyšné vianočné stromčeky.

Na budúcu nedeľu 2. 2. na sviatok Obetovania Pána si môžete priniesť sviece na požehnanie. Obrad požehnania začíname pri vchode do kostola.

Oznamy

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Január 19, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Pozývame manželské páry pridať sa do novovznikajúceho manželského stretka.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

Oznamy

NEDEĽA KRST KRISTA PÁNA

Január 12, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

V našom kostole je k dispozícii katolícky dvojtýždenník RC Monitor za dobrovoľný príspevok. Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15:00 na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 57.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 77.200 KČ)

Pozdrav od biskupa Jozefa Haľka

Január 6, 2020


Pozdrav krajanom žijúcim v zahraničí ku sviatku Troch kráľov

Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!

Srdečne vás pozdravujem na sviatok Troch kráľov, ktorí prinášajú Ježišovi tri dary. My sme tiež prinášali dary Ježišovi celý rok aj cez Vianoce. Jedným z darov od Boha je samotný váš kňaz, ktorý sa o vás stará a ktorého úlohou je viesť vás veriacich k tomu, aby ste Ježišovi prinášali ako dar seba samých.

Ďakujem vášmu kňazovi za jeho prácu v uplynulom roku a vyprosujem jemu aj celej vašej komunite v mene svojom aj v mene Konferencie biskupov Slovenska do nového roku všetky potrebné dary a milosti, posilnenie vo viere a uskutočňovanie lásky v každodennom živote.

Na Slovensku myslíme na vás. Teším sa na našu ďalšiu komunikáciu v roku 2020.

Žehnám Vás na príhovor Panny Márie,

+ Jozef Haľko,
bratislavský pomocný biskup,
predseda Rady KBS pre Slovákov v zahraničí
Oznamy

2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Január 5, 2020


Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15:00 na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Od 6. februára začíname kurz predmanželskej náuky. Prihlasovanie je možné emailom (praha@fara.sk). Prihlásiť sa možno do konca januára (alebo do naplnenia kapacít).

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 57.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 77.200 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem za Vaše milodary. Na účet ste poslali 7.000 KČ a v hotovosti sa vyzbieralo: 11.000 KČ. Mladí z predaja vianočného pečiva vyzbirali 18.600 KČ (Aktuálny stav: 36.600 KČ)

V pondelok (6. januára), na Slávnosť Zjavenia Pána sv. omša bude o 18.00.

V tomto období je zvykom požehnávanie príbytkov, takže kto by mal záujem o požehnanie svojho domu či bytu, môže sa napísať v sachristii. Je potrebné uviesť presnú adresu a telefónny kontakt.

Ďakujeme organistom, miništrantom, spevákom a dobrovoľníkom za dôstojný priebeh slávností počas vianočných sviatkov.

Ružencové bratstvo

Január 5, 2020


Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich, s úmyslom prosiť a osobitným spôsobom uctievať Pannu Máriu – Kráľovnú posvätného ruženca, modlitbou ruženca. Vstupom do spoločenstva sa každý člen ružencového bratstva zaviaže pomodliť sa jeden desiatok ruženca každý deň vždy s konkrétne určeným tajomstvom. Spoločne sa tak 20 členov symbolicky pomodlí všetky 4 ružence každý deň.

Aj my chceme kráčať po vzore našich predkov, a preto sme sa rozhodli, že aj tu v Prahe založíme Ružencové bratstvo, nie iba ako tradíciu, ale ako živé modlitbové spoločenstvo. Skrze ružencové „Zdravas“ prosiť Kráľovnú Ruženca za obrátenie hriešnikov, za naše obrátenie a o jej orodovanie pred trónom Božieho milosrdenstva v našich potrebách.

Začíname 2. februára 2020 na sviatok Obetovania Pána.

Potrebujeme minimálne 20 prihlásenych záujemcov, aby Ružencové bratstvo mohlo fungovať.

Prihlásiť sa môžete v sachristii.
Pastiersky list k novému roku 2020

Január 1, 2020


Vstupujeme do roku 2020. Je to rok, kedy si pripomíname 75 rokov od konca vojny a oslobodenie vlasti. Vieme však, aká dlhá bola nasledujúca nesloboda, a ako neľahké aj keď radostné bolo budovanie cirkvi po novembri 1989. Pripomenieme si tieto dôležité momenty počas roka, kedy pri oslavách sv. Vojtecha v katedrále sv. Víta a verím, že aj na Libici v jeho rodisku, budeme ďakovať za obnovenie našej cirkvi.
Pripomenieme si dni pred tridsiatimi rokmi, kedy bola po dlhých a bolestných peripetiách znovu obnovená biskupská konferencia, kedy boli potvrdené konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rádov a kongregácií a kedy tiež do našej katedrály prvýkrát v histórii vstúpil nezabudnuteľný veľký pápež sv. Ján Pavol II .: "Stretávam sa s vami v katedrále, ktorá je duchovným srdcom nielen tohto mesta a pražskej arcidiecézy, ale v istom zmysle celej vašej krajiny. Stavali ju generácie nad hrobmi vašich svätcov, je živým symbolom dejín Cirkvi vo vašom národe, dejín, ktoré cez vás pokračujú. Boli ste vyvedení z poroby a stojíte na začiatku obnoveného diela. Tejto obnove však patrí zvážiť a oceniť plody toho, čím ste práve prešli ... Staviate teraz chrám slobodného života vašej cirkvi, nie návratom k tomu, čo tu bolo predtým, keď vám bola ulúpená sloboda. Stavajte ho v sile toho, k čomu ste počas prenasledovania dozreli... “
Dovolil som si tieto slová zopakovať do našej situácie, kedy začíname akoby znova. Čiastočné navrátenie cirkevného majetku v podobe naturálneho a finančného odškodnenia, ktoré je rozdelené do tridsiatich rokov, nás stavia znovu pred množstvo problémov, ktoré sa nedali a nedajú vypočítať. Ekonomickú samostatnosť sme postavili na troch stĺpoch - lesné hospodárstvo, správa domov a ich výnosy a sieť penziónov. Nehovorím vám nič nové, že kalamita lykožrúta v rozmedzí dvadsiatich rokov môže znamenať škodu až vo výške jednej miliardy korún. Rovnako tak neviaznu len niektoré naše projekty, ale aj projekty na ktorej bolo nadviazané naše hotelové hospodárenia. Právom niektorí z vás poukázali na tieto skutočnosti a netreba ich zatajovať. Preto sme sa stretli na jeseň minulého roka so zástupcami farností a plánujeme takéto stretnutia aj v nastávajúcom roku. Uvítali sme aj kritické pripomienky s ponukou spolupráce a pomoci. Usilovne pracuje náš tím spolu s členmi ekonomickej rady na prepracovaní koncepcie, kde musíme tiež konštatovať, že nová administratíva a nové financovanie znamená radikálnu zmenu chápania hospodárskej stránky života našej miestnej cirkvi tj. Pražskej arcidiecézy. Nejedná sa o bankrot, ale o potrebu nájsť rovnováhu.
Napriek tomu by som chcel zdôrazniť, že našou jedinou nádejou je Pán a naším skutočným bohatstvom ste vy veriaci a život kresťanských rodín. K tomu je tiež potrebné prehĺbiť katechéze a to nielen detí v predškolskom i školskom veku ale aj dospelých. Aj tu potrebujeme rovnováhu medzi profánnymi a duchovnými znalosťami. K tomu tiež majú poslúžiť budovanie farských komunitných centier, miesta duchovných obnov a tiež aj pútnické miesta ako je Svätá Hora, svatoprokopská Sázava či realizácia obnovy Starej Boleslavi, kde práve dnes na Nový rok v 00:01 hodín v obnovenej bazilike Nanebovzatia Panny Márie u paládia krajiny českej som za vás obetoval svätú omšu.
Na jeseň sa stretneme s predsedami biskupských konferencií celej Európy a s nimi potom spoločne budeme sláviť Slávnosť sv. Václava a Deň českej štátnosti. Spomeňme na toto stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na začiatku deväťdesiatych rokov vďaka iniciatíve môjho zosnulého predchodcu kardinála Miloslava Vlka v Prahe.
Týmto našim oslavám bude predchádzať v septembri Svetový Eucharistický kongres v Budapešti, kde tiež očakávame stretnutie so Svätým otcom Františkom. Váha celej slávnosti nemôže spočívať len na maďarskej cirkvi, ale predovšetkým my, veriaci svatovojtěšského regiónu, chceme sa výrazne pridať a prípadne pomôcť. Tento rok tiež budeme musieť začať intenzívne prípravy na jubilejný jedenáctistý rok umučenia sv. Ludmily, ktorý bude vrcholiť na jeseň 2021.
Než vyrieknem záverečné želanie, chcel by som poďakovať vám všetkým, celému Božiemu ľudu, do ktorého patríme aj my biskupi, za vašu obetavú prácu na všetkých miestach, kde je Cirkev prítomná modlitbou, hlásaním a službou.

Váš
Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český

Do nového roka 2020 prijmite spoločné požehnanie vašich biskupov Dominika, Zdenka, Václava a Karla.
Dvojročná duchovná obnova

Január 1, 2020


Vianočné bohoslužby

December 21, 2019


Oznamy

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 21, 2019


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Ďakujeme za Vaše milodary: na účet ste poslali 56.500 KČ (50.000 KČ Rama Bohemia a.s.) a v hotovosti sa vyzbieralo: 19.700 KČ. Vaše milodary môžete poslať na účet farnosti. (Aktuálny stav: 76.200 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ďakujem za Vaše milodary. Na účet ste poslali 7.000 KČ a v hotovosti sa vyzbieralo: 11.000 KČ. Mladí z predaja vianočného pečiva vyzbirali 18.600 KČ (Aktuálny stav: 36.600 KČ)

Chcem sa Vám poďakovať za upratovanie kostola a zdobenie vianočných stromčekov. Pán Boh zaplať!

V utorok (24. decembra), na štedrý deň sv. omša bude o 16.00.
V stredu (25.decembra) je prikázaný cirkevný sviatok Narodenia Pána, sv. omše budú ako v nedeľu.
V štvrtok na druhý sviatok vianočný sv. omša bude o 11.00


Pastoračná návšteva biskupa Jozefa Haľka

December 16, 2019
fotogaléria


Dňa 15.12.2019 prišiel na tretiu adventnú nedeľu, na pastoračnú návštevu slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy a predseda Rady pre Slovákov v zahraničí. Svätú omšu celebrovali s otcom biskupom Haľkom aj administrátor farnosti otec Zoltán Balga a regionálny vikár Opus Dei pre Českú republiku otec Jean Philippe Huet. V homílii otec Haľko zdôraznil, že Vianoce nemajú byť zamerané na materiálne veci. Každý z nás si má nájsť správny kľúč k vianočnému príbehu narodenia Ježiša, ktorý prišiel na svet v chudobných podmienkach, v skromnej maštali. Vianoce sú sviatkom pokoja, radosti, lásky a očakávania. Je peknou tradíciou, že sa navzájom obdaruvávame. Najdôležitejšie sú tri dary. Prvým je Ježiš, ktorého by sme mali prijať do svojho srdca a žiť podľa kresťanských hodnôt. Druhým darom máme byť my sami. Darovať sa druhým, byť empatickí, milí, láskaví, ochotní pomôcť. Každý z nás dostal nejaký dar. Buďme vďační za svoje dary a odovzdávajme ich druhým ľuďom. Ak niekoho stretneme napríklad na štedrý deň, tešme sa z jeho prítomnosti, vážme si daný moment a buďme vďační za spoločné modlitby. Tretím darom by mal byť osobný darček, ktorého cena nie je podstatná. To najdôležitejšie je, aby bol tento darček darovaný od srdca a s láskou. Žiť sviatostným životom priblížil otec Haľko veriacim zaujímavým príbehom zo života. Často chodieva ulicou, v ktorej je obchod s náboženskými predmetmi. Vo výklade si všimol lampu, ktorá mala na tienidle zobrazených evanjelistov. Ak lampa svietila, evanjelisti Marek, Matúš, Lukáš a Ján boli viditeľnejší, detailnejší, krajší. Otec biskup vyzval veriacich, aby aj oni boli takouto lampou. Aby Ježiša, to svetlo, ktoré majú vo svojom srdci ďalej šírili, žiarili, sálali, vydávali zo seba. Aby prijímali sviatosti a kráčali životom s Božou milosťou. Okolie bude voči nim vnímavejšie a vďačnejšie. Na konci svätej omše Katka a Michal z farského spoločenstva poďakovali otcovi biskupovi za pastoračnú návštevu, za povzbudivé slová a možnosť osobného stretnutia. Otec Haľko na záver poďakoval otcovi Zoltánovi za pozvanie a zároveň mu zablahoželal k narodeninám. Následne boli všetci veriaci pozvaní na spoločné agapé v priestoroch fary, kde po požehnaní jedál otcom biskupom prebiehala intenzívna, príjemná, obohacujúca diskusia medzi kňazmi a farníkmi. Ďakujeme otcovi Jozefovi, otcovi Jeanovi a otcovi Antoniovi za vzácnu návštevu. Boli sme veľmi radi, že sme sa s nimi mohli osobne stretnúť, sláviť svätú omšu na tretiu adventnú nedeľu, nedeľu radosti a zároveň sa spoločne tešiť na príchod Ježiša Krista.
Oznamy

3. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 14, 2019


Dávame Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Výťažok z Mikulášskej zbierky na bohoslovcov:
CZ:1215 KČ,
HU: 1699 KČ,
SK: 6139 KČ.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. V strednej časti sú už aj namontované, v prednej časti to budeme meniť budúci týždeň. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Budúcu nedeľu budeme mať zbierka na nové kúrenie. Vaše milodary môžete poslať aj na účet farnosti. (Aktuálny stav: 9500 KČ)

Výbuch v Prešove vyvolal vlnu solidarity. Preto sme sa rozhodli, že aj naša farnosť poskytne pomoc tým, ktorí to potrebujú. Vaše milodary môžete poslať na farský účet s heslom “Prešov” ale hodiť do kasičky v kostole. (Aktuálny stav: 9000 KČ).

Zdobenie stromčekov a upratovanie bude teraz sobotu (21.12.2019) od 10:00.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Vianočná zbierka

December 14, 2019


Dary pre dobročinné účely

December 10, 2019


Dary pre dobročinné účely za kalendárny rok 2019, teda i pre našu farnosť, si môžete v ľubovoľnej výške uplatniť voči základu dane z príjmu. Ak zvažujete alebo ste už prispeli na účet farnosti, prosíme ozvite sa otcovi Zoltánovi. Pozor, máte na to už iba posledné dni v mesiaci december. Abyste ste mohli daňový odpočet uplatniť, potrebujete potvrdenie o dare, tedy darovaciu zmluvu a príjmový doklad, ktorý Vám správca farnosti po prijatí prostriedkov na účet na požiadanie vystaví.
Oznamy

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 9, 2019


Dávama Vám do pozornosti decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

Budúcu nedeľu (15. decembra) počas sv. omše bude veľké predvianočné spovedanie. Budú spovedať dvaja kňazi.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále. Lístky sú k dispozícii v sakristii. (Pre dospelých 650 KČ, pre študentov 600 KČ).

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

V kostole máme nové kúrenie v laviciach. V strednej časti sú už aj namontované, v prednej časti to budeme meniť budúci týždeň. Za topné telesá sme platili 178.934 KČ. Budúcu nedeľu budeme mať zbierka na nové kúrenie. Vaše milodary môžete poslať aj na účet farnosti.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Koncert zboru KVAS

December 9, 2019


Už sa stalo tradíciou, že druhý adventný nedeľný večer v kostole sv. Jindřicha patrí komornému zmiešanému speváckemu zboru KVAS, ktorý pod vedením Michaely Kočnarové a Jakuba Matějky nadšene hral a spieval duchovné adventné skladby, piesne, chorály. Aj to je jedna z možností, ako sa vytrhnúť z každodenného zhonu, komercie, konzumu a pripraviť na príchod Ježiša Krista. Na chvíľu sa zastaviť, upokojiť sa, otvoriť svoje srdcia a vypočuť si nádherné piesne v rôznych jazykoch: Spirit of God (Moroe), Laudate Dominum (Møller), Vánoční rosička (Michna), Et incarnatus est (de Prés), Da ich noch nich geboren war (Bach), O Magnum mysterium (de Vittoria), Ave verum (Gounod), Gaudete gaudete (Cantiones) a ďalšie. Ďakujeme všetkým členom súboru KVAS, že sme sa v rámci krásneho umeleckého koncertu mohli duchovne naladiť na radostné očakávanie príchodu Pána.
Návšteva svätého Mikuláša

December 9, 2019


Dňa 8.12.2019 prvý krát svätý Mikuláš prijal pozvanie otca Zoltána a navštívil slovenskú farnosť v Prahe, aby našim malým farníkom nadelil darčeky za to, že boli po celý rok dobré a poslúchali rodičov. Marcel Beník prijal úlohu svätého Mikuláša veľmi zodpovedne. Do kostola sv. Jindřicha prišiel v tradičnom rúchu v doprovode miništrantov a pýtal sa detí na básničku, pesničku či modlitbičku. Spočiatku sa deti veľmi ostýchali. Ale láskavé slovo Mikuláša ich povzbudilo, nabrali odvahu, a spoločne sa pomodlili modlitbu Pána. Za krásnu modlitbu 15 detí predškolského a školského veku dostalo darčeky a keď sa ich Mikuláš opýtal, či si darček zaslúži aj otec Zoltán, zborovo povedali že áno. Za svedomitú službu boli darčekmi ocenení aj miništranti. Nakoniec sa Mikuláš detí opýtal, či má prísť aj na budúci rok, a či sa budú tešiť na jeho návštevu. Veselý smiech a rozžiarené detské oči boli jasnou odpoveďou.
Farský ples 2020

December 6, 2019


Oznamy

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

December 2, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si mesačník Slovo medzi nami. Obsahom je každodenné zamyslenie nad Božím slovom a ďalšie články. Cena výtlačku je 35,- Kč, máte možnosť zakúpiť si vzadu v kostole.

Dnes vychádza decembrové číslo Farských čriepok – časopisu, v ktorom je kúsok z každého a kúsok pre každého z nás. Dúfame, že si časopis získa Vašu priazeň a budete sa spolu s nami tešiť na každé nové číslo. Aktuálne číslo je k dispozícii vzadu v kostole.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Úmysly svätých omší na rok 2020 je možnosť si zapísať vždy po svätej omši v sachristii.

Spevácky zbor KVAS Vás srdečne pozýva na adventný koncert 8. decembra (nedeľu) o 18.00.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Spoločenstvo mladých rodín pozýva na "otvorené" manželské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.1. o 15tej na fare. Vítaní sú záujemcovia o nové manželské spoločenstvo.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Koncert zboru KVAS

November 30, 2019


Adventné roráty

November 28, 2019


RORÁTNE SV. OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Celosvetová adorácia

November 28, 2019


Dňa 23.11.2019, vigílie sviatku Krista Kráľa, sa veriaci pri Kostole sv. Jidřicha a sv. Kunhuty v Prahe zapojili do Celosvetovej adorácie. Bola to príležitosť pre ľudí z celého sveta spoločne sa pokloniť a vzdať úctu Najsvätejšej sviatosti oltárnej, pomodliť sa, arodovať, a vzdávať vďaky Bohu za jeho dary. V priebehu jednej hodiny si taktiež veriaci v tichosti a pokoji mohli vypočuť rozjímania v rôznych jazykoch, ktoré povzbudili ich srdce a dušu.
Oznamy

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 24, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

15. decembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu pán biskup Jozef Haľko.

28. novembra o 18.00 máme farskú radu v pastoračnom centre.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie.

Požehnanie adventných vencov bude v nedeľu pri sv. omši. Môžete si doniesť aj svoje z domu a položiť ich tu vpredu pred oltár

RORÁTNE OMŠE
utorok 6.00 (sk)
streda 6.00 (sk)
piatok 6.00 (latinská)
V utorok a v stredu večerné sväté omše nebudú.
Birmovka 2019
Návšteva biskupa Stolárika

November 17, 2019
fotogaléria


Pri príležitosti udelenia sviatosti birmovania dňa 17.11.2019, prijal Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup pozvanie otca Zoltána Balgu, administrátora slovenskej farnosti v Prahe. Slávnostnému dňu predchádzal bohatý kultúrny program. V piatok 15.11.2019 sa otec biskup s otcom Zoltánom zúčastnil večere v Arcibiskupskom paláci usporiadanej kardinálom Dominikom Dukom na počesť J. Em. Stanisława kardinála Dziwisza, emeritného arcibiskupa krakovského, kde boli prítomní aj členovia českej biskupskej konferencie a predseda maďarskej biskupskej konferencie. V sobotu 16.11.2019 sa otec biskup, ako zástupca slovenskej biskupskej konferencie, zúčastnil svätej omše v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtecha pri príležitosti 30. výročia kanonizácie sv. Anežky Českej a 30 rokov od pádu totalitného režimu. Následne sa zúčastnil recepcie na poľskej ambasáde, ktorá bola organizovaná na počesť Stanisława kardinála Dziwisza. Večer sa otec biskup stretol s birmovancami. V nedeľnej sviatočnej homílii otec Stanislav nadviazal na Lukášovo evanjelium: ... „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi....“ (LK 21, 5 - 19). Otec biskup upozornil na podobnosť so súčasnou situáciou a zdôraznil, že aj napriek veľmi náročnej dobe, je dôležité nájsť si svoje miesto a vzdorovať, odolávať prekážkam, ktoré človek v živote zažije. Dôležité je vytrvať na správnej ceste. Pripomenul aj symboliku 17-teho novembra 1989, a známe heslo: „ máme holé ruce“, ktorá tiež môže znamenať, že prázdne ruky sú otvorené pre prijímanie Božích darov, a je potrebné ich ďalej rozdávať tým, ktorí ich potrebujú. Taktiež veriacim priblížil život sv. Anežky Českej, najvýznamnejšej predstaviteľke náboženského a kultúrneho života, ktorá bola po vyše 700 rokoch dňa 12.11.1989 v Ríme vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II vyhlásená za svätú. Pripomenul jej historický význam pri založení nemocnice, mužského kláštora menších bratov sv. Františka a ženského kláštora rádu sv. Kláry, kde pôsobila ako predstavená. Bola to žena, ktorá prežila svoj život v kláštore a pokorne sa starala o chorých ľudí. Otec biskup zaželal našim farníkom, ktorí sa rok zodpovedne pripravovali na prijatie sviatosti birmovania, aby ich Duch svätý viedol správnou cestou, aby jedna zapálená svieca rozhorela tisíc ďalších sviec, aby Boží zvon, ktorý sa rozozvučal v ich srdciach zvonil aj naďalej, aby Boží dar, ktorý dostali dávali ďalej. Na konci bohoslužby birmovanci poďakovali otcovi biskupovi, otcovi Zoltánovi a pani Zuzane Matišovskej za pomoc, podporu a prijatie darov Ducha svätého do svojho srdca. Všetci veriaci boli následne pozvaní na slávnostné agapé, ktoré sa konalo v priestoroch fary. Po požehnaní jedál otcom biskupom sa rozprúdila vzájomná živá debata, ktorá obohatila povedomie veriacich. Ďakujeme Mons. Stolárikovi za vzácnu návštevu. Sme veľmi radi, že sme sa s ním mohli osobne stretnúť, vypočuť si povzbudivé slová a zasmiať sa nad jemným humorom. Pre slovenskú farnosť, a hlavne birmovancov to bola významná udalosť.
Oznamy

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 17, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Ďakujem za modlitby a účasť na 24 hodinovej adorácii.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Chceme oznámiť všetkým farníkom, že farský ples bude 1. februára 2020 od 18:00 na Anděli v budove pivovaru Staropramen v Paspovom sále.

Minulý týždeň sme mali zbierku na charitnú činnosť Pražskej arcidiecézy. SK: 5830 KČ, HU: 3049 KČ, CZ: 1164 KČ.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Po sv. omši Vás srdečne pozývame na agape. Budeme radi, ak podľa svojích možností prispejete občerstvením na spločný stôl.

V sobotu 23.11. od 17:00 do 18:00 sa uskutoční v kostole sv. Jindřicha celosvetová adorácia. Adorácia je súčasťou duchovnej prípravy na 52. medzinárodný eucharistický kongres, který sa uskutoční v septembri 2020 v Budapešti.
Oznamy

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 9, 2019


Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Ďakujem za modlitby a účasť na 24 hodinovej adorácii.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Dnes je zbierka na charitnú činnosť Pražskej arcidiecézy.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania. Po sv. omši Vás srdečne pozývame na agape. Budeme radi, ak podľa svojích možností prispejete občerstvením na spločný stôl.

Oznamy

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

November 2, 2019


Prosíme lektorov, aby si po sv. omši zapísali služby na mesiac november.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si slovenský týždenník Katolícke noviny. Cena výtlačku je 20,- Kč, máte možnosť zakúpiť si ho vzadu v kostole.

Dávame do pozornosti možnosť zakúpiť si farský časopis Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe - FARSKÉ ČRIEPKY november 2019. Výrobná cena je 38 KČ/1ks. Ponúkame za dobrovoľný príspevok.

V našem kostele je k dispozici katolický čtrnáctideník RC Monitorza dobrovolný příspěvek.

Náš zbor Cantus Gratus má nácvik každý utorok o 19:00 na fare. Srdečne pozývame a tešíme sa na nových záujemcov.

Mládežnícke spoločenstvo (StreDko) pri Slovenskej rímskokatolíckej farnosti v Prahe pozýva na streká každú stredu: o 18:00 sv. omša a po omši (18:45) stretnutie v pastoračnom centre.

Oznamujeme vám, že 17. novembra príde do našej farnosti na pastoračnú návštevu rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý našim farníkom udelí sviatosť birmovania.

7. novembra začíname nový kurz premanželskej náuky.

Pripomínam Vám možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Budúci týždeň je prvý štvrok v mesiaci a preto sa v kostole bude konať 24 hodinová adorácia a to od 16:30 do 18:00 nasledujúceho dňa. Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kostola a to prostredníctvom tabuľky cez internet alebo vzadu v kostole.

Oznamy

30. NEDEĽA V