Príprava na sviatosti


 • Sviatosť krstu

  Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek, najčastejšie novonarodené deti. Žiadatelia o sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie, ktorí už dovŕšili siedmy rok veku, sa musia prihlásiť do katechumenátu, ktorý trvá spravidla 1.5 roka.
  Ak chcete dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, je potrebné, aby jeden z rodičov dieťaťa prišiel s obyčajnou kópiou rodného listu dieťaťa na faru (najlepšie po tel. dohode), kde dohodneme termín krstu a termín krstnej náuky.
  Najbližšia výuka pre krst dospelých sa začína v septembri 2020.


 • Sviatosť manželstva

  Prihlasovací formulár na kurz prípravy na manželstvo v roku 2024 • Sviatosť eucharistie

  Sviatosť Eucharistie (prvé sväté prijímanie) završuje uvádzanie do kresťanského života.

  Podmienkou k tomu, aby človek mohol prijať eucharistiu - sväté prijímanie, je sviatosť pokánia - svätá spoveď. Deti pristupujú k sviatosti prvého prijímania zvyčajne v 10. roku, po príprave v rámci výuky Katechizmu pre deti. U dospelých mu predchádza ročná príprava v rámci Katechizmu pre dospelých.

  Najbližšia výuka pre sviatosť prvého svätého prijímania dospelých sa začína v októbri 2024.


 • Sviatosť birmovania

  Sviatosť birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej nás Duch Svätý napĺňa svojou silou.

  Pri sviatosti birmovania je nutný výber birmovného rodiča. Birmovným rodičom môže byť kresťan katolík (od 16 rokov), ktorý už prijal sviatosť birmovania a jeho život svedčí o prijatej viere. Birmovanca má sprevádzať spravidla krstný rodič. Naznačí sa tým spojitosť medzi krstom a birmovaním.


 • Najbližšia výuka pre sviatosť birmovania dospelých sa začína v októbri 2024.


 • Sviatosť zmierenia a pokánia - svätá spoveď

 • V kostole sv. Jindřicha sa môžete vyspovedať 15 minút pred každou sv. omšou okrem nedele a prikázaných sviatkov.


 • Sviatosť pomazania chorých

  Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých sú jasným znamením, že s ním prišlo Božie kráľovstvo, a teda víťazstvo nad hriechom, nad utrpením a nad smrťou.
  Keďže Cirkev dostala od Pána rozkaz uzdravovať chorých, usiluje sa ho plniť starostlivosťou chorých, sprevádzanou prosebnou modlitbou.


  V prípade záujmu o sviatosť pomazania chorých, kontaktujte na t.č. 00420 224 229 266, v prípade súrnych stavov 00420 734 688 656.