Ružencové bratsvoNajbližšia výmena tajomstiev sa bude konať v nedeľu 5.11.2023 v priestoroch farskej kuchynky po slovenskej sv. omši.Zoznam čísel ružencových tajomstiev:  Radostný ruženec
  (Pondelok, Sobota a Adventné obdobie)


 1. ... ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
 2. ... ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
 3. ... ktorého si, Panna, v Betlehéme porodila
 4. ... ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala
 5. ... ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla 6. Ruženec svetla
  (Štvrtok)


 7. ... ktorý bol pokrstný v Jordáne
 8. ... ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
 9. ... ktotý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie
 10. ... ktorý sa premenil na vrchu Tábor
 11. ... ktorý ustanovil oltárnu sviatosť 12. Bolestný ruženec
  (Utorok, Piatok a Pôstne obdobie)


 13. ... ktorý sa pre nás krvou potil
 14. ... ktorý bol pre nás bičovaný
 15. ... ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný
 16. ... ktorý pre nás kríž niesol
 17. ... ktorý bol pre nás ukrižovaný 18. Slávnostný ruženec
  (Streda, Nedela a Veľká Noc)


 19. ... ktorý slávne vstal z mŕtvych
 20. ... ktorý slávne vystúpil do neba
 21. ... ktorý nám zoslal Ducha Svätého
 22. ... ktorý ťa, Panna, vzal do neba
 23. ... ktorý ťa, Panna, v nebi korunovalČlenovia ružencového bratstava