Rozpis aktivít vo farnosti sv. Henricha


PONDELOK
 • 17:00-19:30
  Modlitební společenství
 • 19:00-21:00
  Mládežnícke spoločenstvo
  (maďarsky)
UTOROK
 • 15:30-15:50
  Sviatosť zmierenia
 • 16:00-16:30
  Česká sv. omša
 • 19:00-20:30
  Zbor Cantus Gratus
 • 19:00-21:00
  Společenství Sv. Athanáše
STREDA
ŠTVRTOK
 • 15:30-15:50
  Sviatosť zmierenia
 • 16:00-16:30
  Česká sv. omša
 • 16:30-17:00
  Adorácia
 • 16:30ŠT-18:00Pi
  24H Adorácia
  (každý prvý štvrtok v mesiaci)
 • 18:00-18:30
  Modlitba ruženca
  (maďarsky)
 • 18:00
  Predmanželská náuka
  (slovensky)
PIATOK
 • 17:30-17:50
  Sviatosť zmierenia
 • 18:00-18:45
  Slovenská sv. omša
 • 19:00-22:00
  Farský šport
NEDEĽA
 • 08:30-09:15
  Česká sv. omša
 • 09:30-10:15
  Maďarská sv. omša
 • 09:30-10:15
  Katechizmus pre deti
  (maďarsky)
 • 10:15-11:30 Agapé
  (maďarsky)
 • 10:30-10:55
  Modlitba sv. ruženca
  (slovensky)
 • 11:00-12:00
  Slovenská sv. omša
 • 11:00-12:00
  Katechizmus pre deti
  (slovensky)
 • 12:00-13:00
  Agapé
  (slovensky)
 • 15:00-17:00
  Spoločenstvo mladých rodin
 • 15:00-16:30
  Skauti
  (maďarsky)