Slovenská farnosť v Prahe

Úvod Bohoslužby Sviatosti Fotogaléria Kontakt

Krst doslelých

V kostole sv. Jindřicha boli piati dospelí uvedení do kresťanského života
V kostole sv. Jindřicha boli piati dospelí uvedení do kresťanského života. Danka, Michaela, Martina, Adriana a Jan prijali kresťanské sviatosti iniciácie: Krst, Birmovanie a Eucharistiu na Bielu sobotu, dňa 31.3.2018. Tejto významnej udalosti predchádzal obrad uvedenia kandidátov do katechumenátu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha, a svedomité dvojročné štúdium katolíckej náuky. Na hodinách katechizmu prebiehali čítania a diskusie na tému viery, kresťanského tajomstva, života v Kristovi a kresťanskej modlitby pod vedením otca Zoltána. Tretiu, štvrtú a piatu pôstnu nedeľu katechumeni podstúpili tri skrutínia pozostávajúce z homílie, modlitieb, exorcizmu a prepustenia. Naši dospelí katechumeni úspešne prešli jednotlivými stupňami katechumenátu a prehĺbili si vzťah ku Kristovi a Cirkvi. Prajeme im veľa Božích milostí.Posledná zmena: 18.5.2018 15:07
W3CXHTML 1.0 W3CCSS