Slovenská farnosť v Prahe

Úvod Bohoslužby Sviatosti Fotogaléria Kontakt

Nové aktivity v našej farnosti

Milí veriaci,

keďže sme na začiatku školského a akademického roku, chcem vás informovať o nových aktivitách v našej farnosti. Verím, že si každý z vás bude mať z čoho vybrať.

Cantus Gratus - chrámový spevokol slovenskej farnosti v Prahe. Pravidelné skúšky spevokolu sa konajú každú nedeľu od 16:30 do 18:00. Počas trvania rekonštrukcie farského centra sa momentálne nácviky konajú priamo v kostole.

Predmanželské náuky – formačné stretnutia pre snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva. Jeden kurz prípravy sa skladá zo 4 stretnutí - stretávať sa budeme každý štvrtok o 18:00, každý mesiac otvoríme nový kurz. Prvé stretnutie bude tento štvrtok (7.9.) o 18:00 tu v kostole.

Výuka náboženstva pre deti – výuka je určená pre žiakov základných škôl, bude prebiehať každú druhú stredu o 17:00 na fare. Prvé stretnutie bude 20.9. Prihlásiť sa môžete osobne po omši alebo mailom.

Stretnutia katechumenov – stretnutia nielen pre katechumenov, ale pre všetkých, ktorí chcú hlbšie spoznať svoju vieru a náuku Cirkvi. Stretnutia budú vždy každý druhý utorok o 18:15 na fare, prvé stretnutie bude 5.9.

Adorácie – každý štvrtok od 16:30 do 17:30 bude v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, všetkých srdečne pozývam aby aspoň chvíľu zotrvali v Božej blízkosti. Určite je za čo chváliť, ďakovať alebo prosiť. Adorácie začíname od 14. septembra 2017.

Biblické hodinky – budú vo štvrtok od 19:00 asi do 20:00 v pastoračnom centre našej farnosti. Pozvanie platí pre všetkých. Začíname od 5. októbra 2017.
Posledná zmena: 7.9.2017 22:09
W3CXHTML 1.0 W3CCSS