Slovenská farnosť v Prahe

Úvod Bohoslužby Sviatosti Fotogaléria Kontakt

Noc kostolov 2017

9. 6. 2017
Cieľom akcie Noc kostolov 2017 bolo priblížiť návštevníkom chrámy, kostoly, kaplnky, rotundy a modlitebne. Praha je kozmopolitné mesto, a toto bola jedna z možností ako otvoriť duchovnú cestu ľudom rôznych národov, cirkví a veku.Jedným z 290 objektov bol kostol sv. Jindřicha a Kunhuty, ktorý má za sebou dlhú a zaujímavú históriu a preto je veľkou cťou, že sa tento rok prvý krát zúčastnil tejto akcie. Organizačný tým sympatických ľudí pod vedením otca Zoltána sa tejto úlohy zhostil výborne. Dobrovoľníci po celý čas trvania akcie pohotovo reagovali na rôzne otázky a dotazy návštevníkov.Domáci i zahraniční návštevníci ocenili vysokú profesionalitu speváckeho zboru KVAS, ktorý zvolil pre koncert duchovnej hudby širokú škálu piesní. Spievali s veľkou radosťou a nadšením a návštevníci to ocenili dlhým potleskom.Komentované prehliadky kostola využili veľké skupiny návštevníkov, ktorí veľmi pozorne počúvali pútavý výklad o histórii kostola, vzácných obrazov, predmetov a miestností.Jedným z najzaujímavejších bodov programu bol varhanový koncert, kedy návštevníci mali možnosť nielen počuť nádhernú hudbu, ktorá v kostole vytvárala neopakovateľnú atmosféru, ale bola i možnosť vidieť hrajúceho pána Pavíleka z bezprostrednej blízkosti. Jemu patrí veľká úcta a rešpekt, pretože pre koncert vybral krásne skladby. Náročné ovládanie varhanu zvládol s neuveriteľnou ľahkosťou a celý koncert viedol s úprimným nadšením. V celom kostole bola veľmi silná duchovná atmosféra, ktorá umocňovala návštevníka vo vzťahu s Bohom.Posledným miestom, ktorý si mohli návštevníci pozrieť boli podzemné priestory fary, kde síce bolo trochu chladno, ale dobré víno, chutné slovenské syry a priateľská atmosféra to rozhodne napravili.Diana Horkavcová
Posledná zmena: 26.6.2017 11:51
W3CXHTML 1.0 W3CCSS