Slovenská farnosť v Prahe

Úvod Bohoslužby Sviatosti Fotogaléria Kontakt

Vznik spevokolu Cantus Gratus

Prvé stretnutie Cantus Gratus v sobotu 13.5.2017 o 18:00.
Drahí bratia a sestry!

Všetci sme členmi nášho slovenského ostrova uprostred Prahy. Každý - skôr či neskôr narodený - tu má svoje miesto a každý ďalší člen je srdečne vítaný. Snáď nebudem na omyle, ak poviem, že každému z nás aj záleží na tom, aby sme si vzájomne pomáhali a snažili sa o rozkvet tohto ostrova.
A tak, akosi prirodzene, vyvstala potreba a záujem o založenie chrámového spevokolu Slovenskej farnosti v Prahe. Je mi veľkou cťou vám oznámiť, že tento spevokol pomaly vzniká a dostal už aj meno - Cantus Gratus, čo vo voľnom preklade znamená pôvabný spev, spev vďaky. No nikdy nebude ozajstným zborom, ak v ňom nebude mať kto spievať.
Preto srdečne pozývam všetkých, ktorí majú záujem, radi spievajú, alebo už nejaké skúsenosti zo spevokolov majú a radi by sa liturgickému spevu znova venovali, aby sa stali členmi nového zboru. Budeme sa spoločne učiť liturgické spevy vo viachlasoch ale aj Gregoriánsky chorál, či Taizé piesne. Cantus Gratus bude svojim spevom sprevádzať sväté omše v období veľkonočných či vianočných sviatkov, občas i v období cez rok.
Berme toto zoskupenie aj ako možnosť sa ešte bližšie zomknúť, viac sa spoznať a svoje talenty využívať tak, ako sme ich od Boha dostali. Nie ich zahrabať do zeme, ale zveľaďovať ich a to všetko na Božiu slávu, ľuďom pre radosť a nám na spásu.

Kto budete mať čas a chuť, ste srdečne pozvaní na prvé stretnutie Cantus Gratus v sobotu 13.5.2017 o 18:00 hod., v priestoroch farského centra. Skúsme sa aj takýmto umeleckým spôsobom spojiť v jedno a vdýchnuť tak našej farnosti nový dych.

Pan Boh zaplať za každého speváka!

Posledná zmena: 6.5.2017 22:24
W3CXHTML 1.0 W3CCSS