Slovenská farnosť v Prahe

Úvod Bohoslužby Sviatosti Fotogaléria Kontakt

Našu farnosť navštívil kardinál Dominik Duka

Slovenská farnosť v Prahe funguje v kostole sv. Jindřicha od 1. júla 2008, kedy ju zriadil pán kardinál Miloslav Vlk. Predtým sme sa my, Slováci žijúci v Prahe, síce tiež stretávali na spoločnom slávení svätých omší, nemali sme však stály kostol ani stáleho kňaza.

Sme radi, že po deviatich rokoch fungovania sme mohli v nedeľu 30. apríla 2017 spolu so súčasným duchovným správcom našej farnosti, ktorým je o. Zoltán Balga, medzi nami privítať pána kardinála Dominika Duku, ktorý veľmi rád prijal toto pozvanie a aspoň na chvíľu sa tak stal súčasťou nášho spoločenstva. V úvode svätej omše nás uistil, že slovenská farnosť bude v kostole sv. jindřicha v Jindřišskej ulici pôsobiť aj naďalej.

Celý deň mal pre nás slávnostný nádych. Začali sme ho spoločným slávením svätej omše, ktorú celebroval pán kardinál a svojim spevom ju oživoval náš mládežnícky spevácky zbor a orchester Harmonia Classica zo Šamorína. Pozvanie prijala aj primátorka hlavného mesta Prahy pani Adriana Krnáčová a tiež zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe pán Marek Bartko. Po nasýtení ducha povzbudivými slovami z homílie pána kardinála sme sa po skončení liturgie spoločne presunuli do farskej záhrady, kde nás okrem príjemného slnečného počasia čakalo slávnostne pripravené agapé.

V úvodnom príhovore sme pánovi kardinálovi predstavili život v našej farnosti a aktivity, ktorým sa venujeme. Patria medzi nich katechézy pre dospelých a ich príprava na prijatie sviatostí, hodiny náboženstva pre najmladších členov našej farnosti, mládežnícke stretnutia vysokoškolákov, predmanželské náuky, pravidelné biblické hodinky, počas ktorých máme možnosť spoznávať Boha skrze Jeho slovo vo Svätom písme, a mnohé iné. Všetky tieto aktivity sa konajú pod duchovným vedením o. Zoltána.

Po úvodnom príhovore program v záhrade pokračoval spontánne, kedy mali prítomní farníci možnosť porozprávať sa či už s pánom kardinálom alebo medzi sebou. Po chvíľke rozhovorov sa skupina s pánom kardinálom presunula do priestorov fary, kde ich čakal slávnostný obed. Pred odchodom ešte prejavil záujem o prehliadku fary, po ktorej ho o. Zoltán rád previedol.

Veľká účasť našich farníkov na svätej omši aj uvoľnená atmosféra vo farskej záhrade dokazovali, že to bolo príjemné stretnutie, a my veľmi dúfame, že nielen pre nás, ale rovnako príjemne sa medzi nami cítil aj pán kardinál.

Miriam Basová
Posledná zmena: 4.5.2017 22:35
W3CXHTML 1.0 W3CCSS